Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MAM Milan Pučálka. Styl řídící práce Forma vztahu manažera k spolupracovníkům bývá označována jako styl řídící práce: Ten se liší v závislosti na: – Okamžité.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MAM Milan Pučálka. Styl řídící práce Forma vztahu manažera k spolupracovníkům bývá označována jako styl řídící práce: Ten se liší v závislosti na: – Okamžité."— Transkript prezentace:

1 MAM Milan Pučálka

2 Styl řídící práce Forma vztahu manažera k spolupracovníkům bývá označována jako styl řídící práce: Ten se liší v závislosti na: – Okamžité situaci (normální podmínky, případ havárie) – Postojích podřízených (ochotě respektovat mng.) – Osobních vlastnostech manažera (tolerantnosti, puntíčkářství, důvěře, respektování názorů druhých)

3 Styl řídící práce

4 Autokratický styl řízení Demokratický styl řízení (partnerský) Liberální styl řízení Byrokratický styl řízení Kompromisní styl řízení Týmový (kooperativní) styl řízení Lhostejný styl řízení

5 Styl řídící práce Autokratický styl řízení

6 Styl řídící práce Autokratický styl řízení pro manažera je charakteristické: – Chová se autoritativně, nepřipouští žádnou diskuzi – Pracovníci mají dělat pouze to, co jim nařídil – Detailně jim nařizuje, co mají a jak udělat – Velmi podrobně je kontroluje – Nepřipouští kritiku, očekává splnění, přesnost a pořádek, disciplínu a poslušnost podřízených – Cítí se být zodpovědný za všechno a za všechny

7 Styl řídící práce Autokratický styl řízení Klady tohoto stylu řízení – Podniku přináší výhody především v rychlosti plnění úkolů Zápory tohoto stylu řízení – Nevyužívá tvůrčí potenciál pracovníků Tento styl se uplatňuje (je vhodný): – V silových složkách státu (armáda, policie, hasiči, zdravotnictví)

8 Styl řídící práce Liberální styl řízení

9 Styl řídící práce Liberální styl řízení – Řídící pracovníci se snaží vytvářet dobré osobní vtahy mezi členy pracovního kolektivu – Vytváří příjemné pracovní ovzduší, porozumění, důvěru, připouští stupeň volnosti při rozhodování – Manažer přejímá funkci konzultanta (zadá úkoly, vysvětlí jejich důležitost a sdělí svůj názor, připouští možnost kritiky a diskuze

10 Styl řídící práce Liberální styl řízení Charakteristické rysy: – Tento řídící styl je nevhodný pokud cíle osobní (zaměstnanců) nejsou totožné s cíli celé organizace (tato alternativa je velmi častá) – Je proto nutné umět rozeznat, kdy tento řídící styl volit

11 Styl řídící práce Liberální styl řízení – Klady tohoto řídícího stylu – Je minimálně centralistický, vedoucí zasahuje jen málo (malá závislost podřízených na mng.) – Existuje svoboda, ale ne chaos, – Lze jej použít u vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, kteří pracují samostatně a jsou vysoce motivováni (mají individuální odpovědnost)

12 Styl řídící práce Liberální styl řízení Zápory tohoto řídícího stylu – V případě selhání může způsobit pokles výkonu (v případě pracovních kolektivů zaměřených na výkon) Typické uplatnění tohoto řídícího stylu: – Styl je vhodný pro výzkumná a vývojové pracoviště, vysoké školy, programátorské firmy, vzdělávací instituce

13 Styl řídící práce Demokratický styl Pro manažera je typické: – Tento styl je optimálně centralizovaný, založený na vzájemném respektování, – Vedoucí nedává mnoho příkazů, spíše jde a působí svým příkladem, – Je přístupný k návrhům pracovníkům, vztahy jsou přátelské, – Produktivita pracovní skupiny je průměrná, ale kvalitní a dlouhodobá, – Tento styl je vhodný pro podnikovou sféru,

14 Styl řídící práce Demokratický styl Klady tohoto řídícího stylu – Společný podíl manažerů i pracovníků na výsledcích činnosti, vzájemná motivace Zápory tohoto řídícího stylu – Časová ztráta spojená s principem demokratického rozhodování Typické uplatnění tohoto řídícího stylu: – Ve firmách zpracovávajících projekty, zabývajících se marketingovou činností,

15 Styl řídící práce Byrokratický styl řízení – Vedoucí pracovník svou činnost opírá o směrnice a nařízení „shora“, které zpracovává a ukládá podřízeným, – Sleduje, jak byly směrnice dodrženy, – Svou autoritu opírá o autoritu nadřízených

16 Styl řídící práce Týmový styl řízení

17 Styl řídící práce Týmový styl řízení Charakteristický – Je zaměřený na výkon při udržování dobrých mezilidských vztahů, – Vedoucí pracovník je blízko svým podřízeným respektuje jejich práva, podílejí se všichni na spolurozhodování, – Probíhá zde stálá výměna informací mezi vedoucím a spolupracovníky – Všichni mají jasně vymezeny kompetence a pracovní postupy, sami provádějí průběžnou kontrolu,

18 Styl řídící práce Týmový styl řízení Klady tohoto systému jsou: Vysoký výkon a nasazení celého týmu, výsledky práce, pozitivní atmosféra, vysoká motivace členů týmu Typické uplatnění tohoto řídícího stylu: – Výzkumné ústavy, vývojové a projekční kanceláře, obchodní organizace, firmy zabývající se počítačovou technologií

19 Styl řídící práce Lhostejný styl řízení -Pouze přenáší příkazy z vyšších stupňů řízení na nižší, -Jeho příkazy začínají často: „oni chtějí, nahoře rozhodli, na ředitelství po nás požadují“ -Pro tohoto manažera ve používá výraz doručovatel

20 Styl řídící práce Lhostejný styl řízení -Klady: se téměř žádné nejsou -Zápory: manažer není schopen firmu efektivně řídit, nelze tedy očekávat žádné výrazné výsledky,


Stáhnout ppt "MAM Milan Pučálka. Styl řídící práce Forma vztahu manažera k spolupracovníkům bývá označována jako styl řídící práce: Ten se liší v závislosti na: – Okamžité."

Podobné prezentace


Reklamy Google