Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh opatření k řešení dopadu demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem Pro seminář členů Zastupitelstva kraje Vysočina dne 11. 1. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh opatření k řešení dopadu demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem Pro seminář členů Zastupitelstva kraje Vysočina dne 11. 1. 2011."— Transkript prezentace:

1 Návrh opatření k řešení dopadu demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem Pro seminář členů Zastupitelstva kraje Vysočina dne

2 PREZENTUJÍCÍ2 Postup projednávání Studie dopadů demografického vývoje projednání v orgánech kraje, s řediteli škol Dokument Opatření k řešení dopadů – finální verze pro krajské zastupitelstvo (zastupitelstvo – kompetence a odpovědnost rozhodnout) Shrnutí východisek + vymezení míst pro změnu Obecný návrh opatření Realizační návrh opatření Dokument Opatření k řešení dopadů – pracovní verze k diskusi Shrnutí východisek + vymezení oblastí změny Obecný návrh opatření Harmonogram Projednaný v orgánech kraje Veřejně dostupný Projednávání Připomínky Konkrétní realizační návrhy Materiály na Školský portál,www.kr-vysocina.cz strategické dokumenty, analýzy

3 PREZENTUJÍCÍ3 Východiska Nová statistika Meziroční pokles v 1. ročnících SŠ: 800 žáků (13%) Celkový meziroční pokles v krajských SŠ: 1300 žáků (6%) Počet nabízených míst v březnu 2010: 7653 Počet žáků v 1. ročnících ze září 2010: 5249 Počet patnáctiletých v pro 2011/12: 4998 Dění v krajích - shoda v potřebě činit opatření - různý přístup; výsledná opatření např.: přesuny oborů mezi školami, případně městy, rušení oborů, slučování, omezení sítě víceletých gymnázií - dokumenty na webu (např. Pardubický, Ústecký, Liberecký) - Zlínský – omezení sítě víceletých gymnázií Strategie MŠMT Dlouhodobý záměr vzdělávání ČR 2 strategické cíle: - kvalita (reakce na trend poklesu úrovně výsledků) -efektivita (pokles počtu žáků + restrikce veřejných rozpočtů) Platy v regionálním školství - snížení objemu pro nepedagogy (úspory ve školách) - zvýšení objemu pro pedagogy (cíl: nastupující učitelé, kvalita práce) Studie dopadů demografického vývoje projednání v orgánech kraje, s řediteli škol, zaměstnanci, na webu

4 Východiska PREZENTUJÍCÍ4 Východiska Jak reagují školy Rostoucí boj o žáky mezi školami Rychlý pokles naplněnosti tříd Neochota uvolňovat kapacity Budování nových specializovaných tříd Ředitelé škol řeší pouze problémy své vlastní školy (neochota k přijímacím zkouškám) Co se děje Prudký pokles počtu žáků Vysoké kapacity středních a vysokých škol Neexistence objektivizovaných výstupů vzdělávání Ekonomická opatření veřejných rozpočtů(recese)

5 Oblast změny PREZENTUJÍCÍ5 Oblast změny: vedení škol Vedení škol Značné kompetence (např. činnosti právní, ekonomické, personální, správa a běžná údržba budov, stravování, ubytování, doplňková činnost, projekty, výběrová řízení, datové schránky a spisová služba, školní matrika, dokumentace školy …) (monitorování výsledků a klimatu a jejich vyhodnocení, stanovení postupných cílů a opatření ke zlepšování, cílený rozvoj jednotlivých pracovníků, poradenství, výstupní zkoušky, komunikace s rodiči, bezpečnost žáků – zdraví, internet, drogy, šikana …) (např. materiální vybavení, odbornost učitelů, kariérové poradenství, řešení výchovných problémů, inkluze handicapovaných žáků, mezinárodní stáže, teoretické a praktické vzdělávání, spolupráce s partnery …) Není ředitel spíše učitel než organizátor? Koncentrace činností na nízký počet členů vedení bez specializace Čas na běžný chod školy x Čas na zvyšování kvality Co udělat pro zlepšení podmínek vedení? Chod školy jako právního subjektu Vlastní výchova a vzdělávání Kvalita vzdělávací služby

6 Oblast změny PREZENTUJÍCÍ6 Oblast změny: kvalita a efektivita Jak podpořit zvyšování kvality, které potřebuje prostředky? Trend ke zhoršení pro SŠ sice nejsou přímé nástroje, ale - mezinárodní srovnání - zpětná vazba SŠ x ZŠ, VŠ x SŠ, SŠ x zaměstnavatelé) - přijímáme každého zájemce Roztříštěnost používaných monitorovacích nástrojů Prakticky se nepoužívají standardizované nástroje pro hodnocení práce učitelů Zapojení žáků do hodnocení? Řízení kvality je na začátku (zpětná vazba z hodnocení ředitelů, výzkum McKinsey) Vyžaduje čas, specializaci a prostředky Demografický pokles vytváří příležitost k úsporám (v počtu využívaných nemovitostí, v provozních nákladech na energie, údržbu a opravy v uvolňovaných kapacitách, v efektivnějším pořizování komodit a v jejich lepším využívání, úspornější zabezpečení některých administrativních a správních pozic) Dochází k nim? Jaké jsou signály? Nevole se snižováním rozpočtu (který však plyne z ekonomické situace) Požadavky na budování nových kapacit (učebny, tělocvičny, před rokem cca 2 mld. Kč) Krajský majetek x náklady na údržbu Kvalita Efektivita Jak dosáhnou úspor a k čemu je účelně využít?

7 Východiska PREZENTUJÍCÍ7 Oblast změny: kvalita a efektivita Pokud neučiníme opatření, dojde ke snížení efektivity, aniž by současně došlo ke zvýšení kvality (příklad ZŠ) Jak podpořit zvyšování kvality, které potřebuje prostředky? Jak dosáhnou úspor a k čemu je účelně využít? Využijme úspor ke zkvalitnění podmínek pro vzdělávací službu. (modernizace vybavení, soustředěné stavební investice financování pracovníků, včetně diferenciace a specializace na úrovni vedení školy) KvalitaEfektivita X Ohrožení: Příležitost:

8 PREZENTUJÍCÍ8 Situace ve školách Náměšť nad Oslavou. Hlinsko. počet školpočet žáků SŠ + VOŠkapacita 2010/112005/06SŠ+VOŠ Bystřice nad Pernštejnem Černovice Havlíčkův Brod Humpolec Chotěboř Jihlava Kamenice nad Lipou Ledeč nad Sázavou Moravské Budějovice Nové Město na Moravě Pacov Pelhřimov Světlá nad Sázavou Telč Třebíč Třešť Velké Meziříčí Žďár nad Sázavou

9 PREZENTUJÍCÍ9 Bystřice nad Pernštejnem ŠkolaPočet ž. celkemKapaObor Počet ž. 1.r. 2010/112005/6citanázevtypdélka2010/112005/6 gym Gymnáziumg41930 Gymnáziumg8vg2430 Gymnáziumg8ng30 sośzt Ekonomika a podnikánísos4110 voš Agropodnikánísos42028 Cestovní ruchsos41129 Mechanik opravář motorových vozidelsou32026 Opravář zemědělských strojůsou3147 Strojní mechaniksou3110 Stravovací a ubytovací službysous3160 Šití oděvůsous307 Zahradnické prácesous3014 Zámečnické práce ve stavebnictvísous308 Strojírenské prácesous3140 Dopravní provozsoun2613 Podnikánísoun Agroturistikavos33442

10 PREZENTUJÍCÍ10 Černovice ŠkolaPočet ž. celkemKapaObor Počet ž. 1.r. 2010/112005/6citanázevtypdélka2010/112005/6 ouprš Šítí oděvůsous301 Truhlářské prácesous314 Čalounické prácesous320 Malířské,lakýrnické a natěr.práce-mal.a natěr.pr.sous333 Zednické prácesous31211 Stravovací a ubytovací službysous31411 Práce ve zdrav.a soc.zařízeních- pečovatelské prácesous3913 Potravinářská výrobasous3140 Praktická škola dvouletásous243

11 PREZENTUJÍCÍ11 Havlíčkův Brod ŠkolaPočet ž. celkemKapaObor Počet ž. 1.r. 2010/112005/6citanázevtypdélka2010/112005/6 gym Gymnáziumg43229 Gymnáziumg8vg4555 Gymnáziumg8ng3447 spšs Stavebnictvísos45963 Technické lyceumsos42921 szš Zdravotnické lyceumsos4300 Zdravotnický asistentsos Diplomovaná všeobecná sestravos34952 oahš Obchodní akademiesos44062 Ekonomické lyceumsos4300 Obchodně podnikatelská činnostsos4027 Management obchodusos4029 Hotelnictvísos4320 Kuchař - číšníksou34572 Cukrářsou31312 Prodavačsou3014 Stravovací a ubytovací službysous3120 Společné stravovánísoun23126

12 PREZENTUJÍCÍ12 Humpolec ŠkolaPočet ž. celkemKapaObor Počet ž. 1.r. 2010/112005/6citanázevtypdélka2010/112005/6 gym Gymnáziumg43027 Gymnáziumg8ng2130 Gymnáziumg8vg28 čza Agropodnikánísos42941 Chovatelstvísos43855 Rostlinolékařstvísos409 Sociální péčesos42825 Mechanizace a službysos4120 Mechanik opravář motorových vozidelsou32935 Klempíř - strojírenská výrobasou309 Jezdec a chovatel konísou3200 Autoelektrikářsou3825 Instalatérsou31110 Tesařsou3107 Zedníksou388 Opravář zemědělských strojůsou32622 Autoelektronikasoun22820 Podnikánísoun23155

13 PREZENTUJÍCÍ13 Chotěboř ŠkolaPočet ž. celkemKapaObor Počet ž. 1.r. 2010/112005/6citanázevtypdélka2010/112005/6 gym Gymnáziumg42731 Gymnáziumg8ng30 Gymnáziumg8vg29 oa Obchodní akademiesos Řízení bezpečnosti prácevos3450 Ekonomika a management podnikuvos3040 Pojišťovnictvívos3029 sout Mechanik strojů a zařízenísoum4520 Operátor dřevařské a nábytkářské výrobysoum4910 Mechanik elektrotechniksoum4110 Strojní mechaniksou3417 Obráběč kovůsou360 Elektrikářsou31011 Truhlářsou32729 Strojírenská výrobasous2011 Provozní technikasoun2810 Dřevařská a nábytkářská výrobasoun21215

14 PREZENTUJÍCÍ14 Jihlava ŠkolaPočet ž. celkemKapaObor Počet ž. 1.r. 2010/112005/6citanázevtypdélka2010/112005/6 gym Gymnáziumg47095 Gymnázium se sportovní přípravoug4200 Gymnáziumg8ng3260 Gymnáziumg8vg3156 Gymnáziumg6ng300 Gymnáziumg6vg300 oa Obchodní akademiesos46990 sšos Ekonomika podnikánísos44430 Agropodnikánísos4140 Přírodovědné lyceumsos4250 Analýza potravinsos4026 Kosmetické službysoum42830 Obchodníksoum41130 Fotografsoum4150 Jemný mechaniksou398 Kadeřníksou330 Kuchař - číšníksou33755 Prodavačsou31729 Krejčísou307 Fotografsou3026 szš Zdravotnické lyceumsos4250 Zdravotnický asistentsos Diplomovaná všeobecná sestravos3033

15 PREZENTUJÍCÍ15 Jihlava ŠkolaPočet ž. celkemKapaObor Počet ž. 1.r. 2010/112005/6citanázevtypdélka2010/112005/6 spš Strojírenstvísos41932 Informační technologiesos46163 Technické lyceumsos41931 Elektrotechnikasos430 sšt Elektrotechnikasos4822 Mechanik seřizovačsoum41224 Mechanik strojů a zařízenísoum440 Mechanik elektrotechniksoum41022 Strojní mechaniksou31023 Nástrojařsou340 Obráběč kovůsou3529 Elektrikářsou31519 Elektrikář - silnoproudsou367 Provozní technikasoun2013 Elektrotechnikasoun2017 sša Autotroniksoum429 Karosářsou31020 Lakýrníksou309 Autoelektrikářsou3011 Mechanik opravář motorových vozidelsou34849 Podnikánísoun2300

16 PREZENTUJÍCÍ16 Jihlava ŠkolaPočet ž. celkemKapaObor Počet ž. 1.r. 2010/112005/6citanázevtypdélka2010/112005/6 sšs Stavebnictvísos45863 Technické lyceumsos41931 Elektrikář - silnoproudsou31718 Truhlářsou33230 Instalatérsou32421 Klempířsou3120 Tesařsou3226 Zedníksou32120 Pokrývačsou398 Umělecký truhlář a řezbářsou310 Stavební výrobasous2156 Dřevařská a nábytkářská výrobasoun21123 Stavební provozsoun2220 supš Modelářství a návrhářství oděvůsos41330 Textilní výtvarnictvísos42425 Užitá malbasos490 Scénická a výstavní tvorbasos4120 Ekonomika a podnikánísos43130 dmšj

17 PREZENTUJÍCÍ17 Kamenice nad Lipou ŠkolaPočet ž. celkemKapaObor Počet ž. 1.r. 2010/112005/6citanázevtypdélka2010/112005/6 sš Mechanik opravář motorových vozidelsou31912 Zemědělec - farmářsou31213 Opravář zemědělských strojůsou324 Podnikánísoun22930

18 PREZENTUJÍCÍ18 Ledeč nad Sázavou ŠkolaPočet ž. celkemKapaObor Počet ž. 1.r. 2010/112005/6citanázevtypdélka2010/112005/6 gymsoš Gymnáziumg41227 Gymnáziumg8vg2630 Gymnáziumg8ng2028 Strojírenstvísos4625 Informační technologiesos41825 Strojní mechaniksou320 Nástrojařsou Ekonomika a management podnikuvos32743

19 PREZENTUJÍCÍ19 Moravské Budějovice ŠkolaPočet ž. celkemKapaObor Počet ž. 1.r. 2010/112005/6citanázevtypdélka2010/112005/6 gsoš Gymnáziumg42832 Gymnáziumg6ng030 Gymnáziumg6vg2530 Veřejnosprávní činnostsos42129 Sociální činnostsos42022 sšřs Mechanik seřizovačsoum4033 Obchodníksoum4190 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízenísoum4120 Strojní mechaniksou3012 Obráběč kovůsou300 Elektrikář - silnoproudsou3911 Instalatérsou315 Mechanik opravář motorových vozidelsou31621 Kuchař - číšníksou31329 Opravář zemědělských strojůsou32419 Elektrotechnikasoun22927 Podnikánísoun23230

20 PREZENTUJÍCÍ20 Nové Město na Moravě ŠkolaPočet ž. celkemKapaObor Počet ž. 1.r. 2010/112005/6citanázevtypdélka2010/112005/6 gym Gymnáziumg42546 Gymnázium se sportovní přípravoug468 Gymnáziumg8vg2529 Gymnáziumg8ng2930 soš Ekonomika a podnikánísos41825 Provoz a ekonomika dopravysos41120 Opravář lesnických strojůsou31415 Truhlářsou320 Železničářsou3916 Instalatérsou31117 Zedníksou3158 Lesní mechanizátorsou31312 Podnikánísoun2300

21 PREZENTUJÍCÍ21 Pacov ŠkolaPočet ž. celkemKapaObor Počet ž. 1.r. 2010/112005/6citanázevtypdélka2010/112005/6 gym Gymnáziumg6ng2930 Gymnáziumg6vg2230

22 PREZENTUJÍCÍ22 Pelhřimov ŠkolaPočet ž. celkemKapaObor Počet ž. 1.r. 2010/112005/6citanázevtypdélka2010/112005/6 gym Gymnáziumg43859 Gymnáziumg8ng3130 Gymnáziumg8vg1831 oa Obchodní akademiesos43460 Ekonomické lyceumsos42530 spšsou Informační technologiesos4290 Strojírenstvísos41030 Dopravní prostředkysos42027 Mechanik elektrotechniksoum41024 Operátor dřevařské a nábytkářské výrobysoum41011 Operátor oděvní výrobysoum4016 Mechanik seřizovačsoum4722 Strojní mechaniksou3715 Elektrikářsou31319 Truhlářsou31318 Kadeřníksou33230 Podnikánísoun23120

23 PREZENTUJÍCÍ23 Světlá nad Sázavou gymsšup Gymnáziumg42030 Výtvarné zprac.skla-tvarování, malování a leptání skla - dobíhající oborsos4312 Konzervátorství a restaurátorstvísos420 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánusos470 Průmyslový designsos450 Design interierusos4170 Uměleckořemeslné zpracování skla - malba sklasoum4516 Uměleckoř. zprac. kam.a keramiky - práce keramickésoum4512 Uměleckoř. zprac. kam.a keramiky - práce kamenosoch.soum439 Uměleckoř.zprac.kovů - práce kovářské a zámečnic.soum440 Uměleckořemeslné zpracování dřevasoum430 Kameníksou3103 Umělecký keramiksou344 Sklářsou302 Brusič sklasou304 Malíř sklasou Řízení sklářské a keramické výrobyvos32326 Řízení výroby zpracování kamenevos390

24 PREZENTUJÍCÍ24 Telč ŠkolaPočet ž. celkemKapaObor Počet ž. 1.r. 2010/112005/6citanázevtypdélka2010/112005/6 gymsoš Gymnáziumg42431 Gymnáziumg8vg2528 Gymnáziumg8ng30 Ekonomika a podnikánísos41957

25 PREZENTUJÍCÍ25 Třebíč ŠkolaPočet ž. celkemKapaObor Počet ž. 1.r. 2010/112005/6citanázevtypdélka2010/112005/6 gym Gymnáziumg49092 Gymnáziumg8ng30 Gymnáziumg8vg2830 oa Obchodní akademiesos47894 hš Hotelnictvísos42028 Cestovní ruchsos4300 Obchodníksoum4029 Cukrářsou32433 Kuchař - číšníksou33980 Prodavačsou32031 Aranžérsou3240 Krejčísou3022 Kadeřníksou33330 Podnikánísoun25934 sšvzz Agropodnikánísos42634 Zdravotnický asistentsos45856 Veterinářstvísos Diplomovaná všeobecná sestravos32634 Účetnictví a finanční hospodařenívos3031

26 PREZENTUJÍCÍ26 Třebíč ŠkolaPočet ž. celkemKapaObor Počet ž. 1.r. 2010/112005/6citanázevtypdélka2010/112005/6 spš Průmyslová ekologiesos41428 Strojírenstvísos41630 Elektrotechnikasos44619 Informační technologiesos44260 Technické lyceumsos41558 Mechanik elektrotechniksoum42422 Elektromechanik pro zařízení a přístrojesou32046 sšř Uměleckořemeslné zpracování kovůsoum412 Autotroniksoum4320 Karosářsou31219 Mechanik opravář motorových vozidelsou32753 Opravář zemědělských strojůsou32223 Autoelektrikářsou3711 Podnikánísoun23231 sšs Stavebnictvísos42431 Technická zařízení budovsos42632 Technické lyceumsos4180 Management ve stavebnictvísos4029 Elektrikář - silnoproudsou31412 Truhlářsou32126 Instalatérsou32422 Zedníksou32316 Tesařsou3110 Zednické prácesous3011 Stavební provozsoun2130 Dřevařská a nábytkářská výrobasoun2160

27 PREZENTUJÍCÍ27 Třešť ŠkolaPočet ž. celkemKapaObor Počet ž. 1.r. 2010/112005/6citanázevtypdélka2010/112005/6 sošsou Zahradnictvísos480 Ekologie a žívotní prostředísos490 Zahradníksou32333 Krajinářsou309 Cukrářsou3931 Řezník - uzenářsou368 Kuchař - číšníksou33148 Malíř skla a keramikysou3012 Truhlářsou3014 Tesařské a truhlářské práce - truhlář.práce ve staveb.sous31210 Stravovací a ubytovací službysous390 Kuchařské práce - dobíhající oborsous3129 Potravinářská výrobasous380 Cukrářské práce - dobíhající oborsous3910 Řeznické a uzenářské prácesous3011 Květinářské práce - květinář. a aranžér.prácesous31116 Prodavačské prácesous308 Pečovatelské službysous3130 Podnikánísoun22628

28 PREZENTUJÍCÍ28 Velké Meziříčí ŠkolaPočet ž. celkemKapaObor Počet ž. 1.r. 2010/112005/6citanázevtypdélka2010/112005/6 gym Gymnáziumg433 Gymnáziumg8vg3029 Gymnáziumg8ng2529 hšoa Hotelnictvísos Obchodní akademiesos41330 sšřs Mechanik opravář motorových vozidelsou31223 Elektrikářsou360 Opravář zemědělských strojůsou33630 Kuchař - číšníksou31825 Provoz služebsou307 Podnikánísoun23430

29 PREZENTUJÍCÍ29 Žďár nad Sázavou ŠkolaPočet ž. celkemKapaObor Počet ž. 1.r. 2010/112005/6citanázevtypdélka2010/112005/6 gym Gymnáziumg45860 Gymnáziumg8ng30 Gymnáziumg8vg30 spš Strojírenstvísos42733 Ekonomika a podnikánísos42625 Elektrotechnikasos43132 Technická zařízení budovsos41832 Technické lyceumsos Ekonomika strojírenstvívos33229 Elektrotechnikavos3190 Informační technologie ve strojírenstvívos31540 sšt Mechanik elektrotechniksoum43325 Mechanik seřizovačsoum41043 Technik modelářských zařízenísoum4414 Mechanik strojů a zařízenísoum4413 Strojní mechaniksou31016 Nástrojařsou3011 Obráběč kovůsou3620 Modelářsou339 Elektrikářsou31119 Podnikánísoun22721 szš Zdravotnický asistentsos43060 Zdravotnické lyceumsos Diplomovaná všeobecná sestravos32825

30 PREZENTUJÍCÍ30 Co udělat pro zlepšení podmínek vedení? Jak podpořit zvyšování kvality, které potřebuje prostředky? Jak dosáhnou úspor a k čemu je účelně využít? KvalitaEfektivita Využít příležitost k eliminaci ohrožení zvýšení Jaká opatření? Systémová Vzájemně se doplňují a podporují (synergie) Perspektivní (dlouhodobá) Umožňují flexibilitu ve vztahu k proměnlivým požadavkům a nárokům v budoucnosti Vytvářejí podmínky pro úspory nemovitostí Návrh opatření

31 PREZENTUJÍCÍ31 KvalitaEfektivita Využít příležitost k eliminaci ohrožení zvýšení Návrh opatření Co udělat pro zlepšení podmínek vedení? Jak podpořit zvyšování kvality, které potřebuje prostředky? Jak dosáhnou úspor a k čemu je účelně využít? Dvě plošná opatření v oblasti oborové nabídky Skupina podpůrných systémových opatření ke zvyšování kvality Organizační opatření na podporu úspor a zvýšení kvality řízení středního vzdělávání Zvýšení odbornosti a specializace při řízení Efektivnější využití zdrojů Snazší a plošná implementace nástrojů kvality Návrh opatření

32 PREZENTUJÍCÍ32 Standardizace procesů a monitorování kvality (např. ISO, nástroje pro monitorování přidané hodnotu a klimatu, informační systém pro zlepšení komunikace se zaměstnanci, žáky, rodiči) Návrh opatření A. Skupina podpůrných systémových opatření ke zvyšování kvality Specializované vzdělávání (např. manažerské vzdělávání, specializační vzdělávání - kariérový poradce, výchovný poradce, projektový manažer, metodik dalšího vzdělávání, manažer kvality, metodik spisové služby, ekonom, účetní ) Péče o majetek (v případě uvolnění nemovitostí ponechat 30% ušetřených nákladů po dobu 3 let, pokračování systematické modernizaci vybavení pro odborné vzdělávání) Motivace žáků (např. mezinárodně uznávané certifikáty (ict - ECDL, cizí jazyky, podnikání - ESC), motivační stipendia, řemeslné a odborné soutěže a přehlídky, kariérové poradenství) Spolupráce s firmami (např. společné projekty, účast u výstupních zkoušek, specifikace profilu absolventa) KvalitaEfektivita

33 PREZENTUJÍCÍ33 KvalitaEfektivita Návrh opatření B. Organizační opatření na podporu úspor a zvýšení kvality řízení středního vzdělávání Předpoklady pro zlepšení podmínek vzdělávání jednoznačný, důsledný a systematický důraz na efektivitu, tedy účelné využíváním budov a lidského potenciálu, opouštěním málo využívaných nemovitostí, zastaralého vybavení, relevantním snižováním počtu zaměstnanců Překážky Organizační roztříštěnost středního školství Školy si konkurují (i na území jednoho města) Nízká ochota hledat společná řešení v materiální či personální oblasti Základní úkol: efektivnější organizační uspořádání škol Hledání a realizace úsporných opatření je v oddělených a menších subjektech velmi komplikované, někdy nerealizovatelné

34 PREZENTUJÍCÍ34 Návrh opatření B. Organizační opatření na podporu úspor a zvýšení kvality řízení středního vzdělávání Různé možnosti - Spádové hledisko (soustředění do jednoho právního subjektu na území okresu či kraje) - Územní hledisko s vazbou na město (tradiční vazby) - Oborové hledisko (sdružování příbuzných oborů i přes rámec města) Navrhované opatření Na území měst sdružit školy do větších právních celků, vytvořit silnější subjekty s jedním vedením zajišťující vyšší koordinaci a flexibilitu vzdělávací nabídky v území Možné uspořádání: 1.V menších městech kraje organizačně seskupit školy pod jednu zastřešující organizaci s jedním vedením, které zajistí řízení středního školství v územní spádové oblasti. 2.Nejmenší školy přičlenit k větším školám, pokud nebudou mít zájem o zřízení příslušná města. 3.V bývalých okresních městech vytvořit větší příspěvkové organizace; při sdružování zohlednit zejména oborovou příbuznost, případně blízkost nemovitostí a současně dokončit vytváření silných odvětvových center odborného vzdělávání s širokým portfoliem oborů, vzděláváním dospělých a rozvinutou spoluprací s firmami v regionu. Základní úkol: efektivnější organizační uspořádání škol

35 PREZENTUJÍCÍ35 Návrh opatření Očekávaná zlepšení - koordinace nabídky středoškolského vzdělávání v územní spádové oblasti - přizpůsobení potřebám zaměstnavatelů ve městě a spádovém okolí - zachování různorodé oborové nabídky - efektivita využívání prostor škol (např. odborné učebny) - využití odbornosti učitelů - vyšší úspory ve výběrových řízeních - nabídka cizích jazyků - řešení výchovných a vzdělávacích obtíží žáků - odbornosti a efektivity zajištění servisních služeb (např. spisová služba, datové schránky, statistické výkaznictví, příprava a řízení projektů, marketing a propagace školy, monitorování kvality vzdělávacích služeb, informační a komunikační systém, správa a údržba budov, personální úsek, účetnictví) - vzdělávání dospělých dle potřeb zaměstnavatelů a občanů ve městě a spádovém okolí - stabilizující role gymnázií a velkých škol B. Organizační opatření na podporu úspor a zvýšení kvality řízení středního vzdělávání KvalitaEfektivita

36 PREZENTUJÍCÍ36 Návrh opatření C. Plošné opatření v oblasti oborové nabídky – Snížení kapacity víceletých gymnázií Různé možnosti - zcela zrušit - pouze ve větších městech osmiletá + omezit na mimořádné talenty (3-5%) - zachovat šestiletá - pouze ve větších městech šestiletá + omezit na mimořádné talenty (3-5%) Očekávání: Posílit přirozenou skladbu dětí v ZŠ Přednostně využít existujících kapacit ZŠ KvalitaEfektivita Navrhované opatření: Zrušení krajem zřizovaných víceletých gymnázií v menších městech kraje (posílit kapacity čtyřletého studia míst o vyššího stupně). Ve zbývajících městech zaměřit na mimořádné talenty (3-5%). Průzkum v ZŠ (116 ze 134) Omezit + přijímat pouze talenty (3-5%) – 56% Zcela zrušit - 28% Připravenost ZŠ k výuce – 97% Šestileté gymnázium Osmileté gymnázium

37 PREZENTUJÍCÍ37 Návrh opatření C. Plošné opatření v oblasti oborové nabídky – Změna územního rozložení autoopravárenských oborů Různé možnosti - koncentrovat oba obory do menšího počtu (cca 3) měst - MOMV koncentrovat do 1-3 měst, ponechat detašovaná pracoviště OMV koncentrovat do 1-3 měst, v ostatních OZS Očekávání: Redukce počtu míst Lepší využití drahé techniky autoservisů Volba jiných technických oborů žádaných firmami KvalitaEfektivita Navrhované opatření: Obor Mechanik opravář motorových vozidel a související obory soustředit do jednoho až tří měst v kraji. Pro zachování oborové nabídky na úrovni měst obor Opravář zemědělských strojů soustředit do zbývajících škol. Obory: Mechanik opravář motorových vozidel MOMV a související Opravář zemědělských strojů OZS

38 PREZENTUJÍCÍ38 Proč rozhodovat právě teď? Výrazně klesá počet žáků Ekonomická recese a její dopady vyžadují úsporná opatření Signály o kvalitě českého školství nejsou lichotivé Strategie MŠMT – kvalita a efektivita Rozsah nemovitostí kraje vyžaduje velmi vysoké náklady na údržbu a opravy

39 Navrhované opatření Na území měst sdružit školy do větších právních celků, vytvořit silnější subjekty s jedním vedením zajišťující vyšší koordinaci a flexibilitu vzdělávací nabídky v území Možné uspořádání: 1.V menších městech kraje organizačně seskupit školy pod jednu zastřešující organizaci s jedním vedením, které zajistí řízení středního školství v územní spádové oblasti. 2.Nejmenší školy přičlenit k větším školám, pokud nebudou mít zájem o zřízení příslušná města. 3.V bývalých okresních městech vytvořit větší příspěvkové organizace; při sdružování zohlednit zejména oborovou příbuznost, případně blízkost nemovitostí a současně dokončit vytváření silných odvětvových center odborného vzdělávání s širokým portfoliem oborů, vzděláváním dospělých a rozvinutou spoluprací s firmami v regionu PREZENTUJÍCÍ39 Děkuji za pozornost, RNDr. Marie Kružíková, radní pro školství


Stáhnout ppt "Návrh opatření k řešení dopadu demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem Pro seminář členů Zastupitelstva kraje Vysočina dne 11. 1. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google