Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikání A Předmět činnosti B Povinnosti podnikatele C Formy a druhy podnikání D Podnikatelský plán E Dotace k podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikání A Předmět činnosti B Povinnosti podnikatele C Formy a druhy podnikání D Podnikatelský plán E Dotace k podnikání."— Transkript prezentace:

1 Podnikání A Předmět činnosti B Povinnosti podnikatele C Formy a druhy podnikání D Podnikatelský plán E Dotace k podnikání

2 Podnikání: (podnikatel § 420 NOZ) samostatná soustavná na vlastní účet a odpovědnost za účelem dosažení zisku Autorizovaný architekt: z.č. 360/1992 Sb., http://www.ckait.cz/co-je-ckait/autorizacni-zakon osoba s udělenou autorizací a zápisem v seznamu autorizovaných architektů (§ 4 z.č. 360/1992) vykonávající projektovou činnost a poskytující odborné služby nezávisle, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost a za odměnu další odborné činnosti (§ 17 z.č. 360/1992) náklady na autorizaci: za udělení autorizace 500,-/první členský poplatek 6 tis.Kč/členský poplatek 3 tis.Kč A. Předmět činnosti

3 Živnostenského oprávnění Živnost: soustavná činnost samostatná vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Druhy živností http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/ http://business.center.cz/business/pravo/zakony/zivnost/ a) ohlašovací: volné, řemeslné, vázané b) koncesované výčet uveden - v Přílohách 1-4 Žz (z.č. 455/1991 Sb.,) obsahová náplň - v Nařízení vlády (č. 278/2008 Sb., ) Podmínky získání živnosti: a) všeobecné: plná svéprávnost, bezúhonnost b) zvláštní: odborná a jiná způsobilost Jednotný registrační formulář

4 Živnostenského oprávnění Živnosti v oboru stavebnictví volné - č. 45 Řemeslné - 8 Vázané - 2 Živnostenské oprávnění : Listina osvědčující oprávnění vykonávat danou činnost zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů a vydá podnikateli z rejstříku výpis Náklady na získání živnostenského oprávnění Živnosti ohlašovací - 1 tis.Kč Živnosti koncesované - 2 tis.Kč

5 B. Povinnosti podnikatele Registrační povinnost http://business.center.cz/business/pravo/zakony/danovy-rad/cast3h1.aspx z.č. 280/2009 Sb., daňový řád Registrační povinnost při zahájení činnosti: do 30 dnů od získání povolení/oprávnění podat přihláška k registraci – tiskopis MF změny hlásit do 15 dnů výsledkem řízení přidělení daňového identifikačního čísla (DIČ) + osvědčení o registraci správce daně zaregistruje sám a uloží pokuta do 50 tis.Kč Souhlas správce při ukončení činnosti žádá PO už ne FO lhůta 2 měsíce pro vyjádření správce daně souhlas nutný pro výmaz z obchodního rejstříku

6 C. Formy podnikání Samostatně Společně Sdružení osob s právní subjektivitou PO v NOZ: korporace, fundace, ústav, společenství vlastníků PO v ZOK: obchodní korporace a družstva http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcansky-zakonik/cast1h2d3.aspx http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obchodni-korporace/cast1h1.aspx

7 Sdružení osob bez právní subjektivity Společnost Tichá společnost https://business.center.cz/business/pravo/zakon y/obcansky-zakonik

8 D. Podnikatelský plán Osobní náklady náklady na pracovníky odborný personál jiné osobní náklady Cestovné místní cestovné diety (ubytování a stravné) Zařízení a vybavení nákup výpočetní techniky náklady na software nákup jiného zařízení náklady na opravu a údržbu zařízení a vybavení

9 Místní kancelář nájem kanceláře telefon, internet, poštovné spotřební zboží a provozní materiál provoz vozidla jiné výše neuvedené náklady Nákup služeb nákup energií odborné služby ostatní služby jiné náklady

10 E Dotace na podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu a Českomoravské záruční a rozvojové banky OPPIK – Poradenství, Inostart pro začínající podnikatele http://www.oppik.cz/dotacni-programy/poradenske-sluzby-pro-zacinajici-podniky http://www.cmzrb.cz/produkty-a-sluzby/zaruka-za-uver-v-programu-inostart Jihomoravský kraj Dotace pro drobné začínající podnikatele https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/jhm/76969_2014p1.pdf Úřad práce Příspěvek na podnikání http://www.prispevky.cz/nezamestnani/prispevek-na-podnikani

11 Otázky 1. Ode dne, v němž řádně ohlásíte můžete začít provozovat jaký druh živností ? 2. Solidární tj. neomezené ručení je spojeno s jakou formou podnikání ?


Stáhnout ppt "Podnikání A Předmět činnosti B Povinnosti podnikatele C Formy a druhy podnikání D Podnikatelský plán E Dotace k podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google