Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Realizováno v rámci projektu Téma roku Orlických hor a Podorlicka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Realizováno v rámci projektu Téma roku Orlických hor a Podorlicka."— Transkript prezentace:

1 Realizováno v rámci projektu Téma roku Orlických hor a Podorlicka

2 Workshop k tvorb ě produktu ALFA RESORT Deštné v OH 30. 10. 2014 Realizováno v rámci projektu Téma roku Orlických hor a Podorlicka

3 Proč jsem tady?  podnikám v oblasti, kde působí destinační společnost a její činnost mě zajímá  moje podnikání je bezprostředně spojeno s cestovním ruchem  chci se zapojit do podnikání v cestovním ruchu

4 Kdo mě sem přivedl?  již spolupracuji s destinační společností a byl/a jsem osloven/a pracovníkem společnosti  protože podnikám v cestovním ruchu, sleduji všechny aktivity v dané destinaci a vyhledal/a jsem si spojení na společnost z vlastní iniciativy  dozvěděl/a jsem se o této možnosti od známého, který s destinační společností spolupracuje

5 Co od tohoto setkání očekávám?  novou motivaci pro své podnikání  poslechnu si, co mně nabídnou  v podstatě nic, nevěřím, že lze něco nového vymyslet

6 Co jsem ochoten/ochotna nabídnout?  zapojit se do produktů, které destinační společnost nabízí  zajímá mě pouze účast na propagaci, další produkty mě nezajímají  nyní nic, uvidím, zda do toho někdo půjde, co z toho bude mít, a pak se rozmyslím  svou pomoc v rámci nově vznikajících projektů

7 Co je spole č ný marketing destinace a pro č stav ě t zna č ku dop ř edu Realizováno v rámci projektu Téma roku Orlických hor a Podorlicka 1. úroveň rozhodování: O Zůstanu v Čechách nebo pojedu do Rakouska? Pojedu do Krkonoš nebo do Orlických hor? = společný marketing destinace 2. úroveň rozhodování: O Budu bydlet v hotelu nebo v penzionu? Půjdu na hrad nebo na zámek? = marketing konkrétního subjektu a služby O Obě úrovně jsou provázané, těžko si někdo vybere destinaci bez kvalitních služeb, ale zároveň si málokdy vyberu hotel v místě, ve kterém nejsou předpoklady pro turismus, které není atraktivní, které nemá značku.

8 Co je spole č ný marketing destinace a pro č stav ě t zna č ku dop ř edu Realizováno v rámci projektu Téma roku Orlických hor a Podorlicka Díky absenci legislativy a financí na podporu regionů je nutné pro společný marketing sdružovat finance.

9 V roce 2014 se hlavn ě v ě nujeme projektu Téma roku: Máme za sebou letní kampa ň Realizováno v rámci projektu Téma roku Orlických hor a Podorlicka

10 Aprés ski Realizováno v rámci projektu Téma roku Orlických hor a Podorlicka Wikipedia: „po lyžování“ – někam si vyrazit, tančit, něčeho dobrého se napít a najíst a obecně se potkávat s lidmi. V golfu se používá něco podobného v rámci výrazu 19. jamka.

11

12

13

14

15 Apres ski Realizováno v rámci projektu Téma roku Orlických hor a Podorlicka

16 Aprés ski → po ly ž ování → ve č er nebo v noci, kdy ž jsem unavený, kdy ž je špatné po č así → KDY Ž JE MI ZIMA www.kdyzjemizima.cz Strategie stejná jako u kampan ě zam ěř ené na ž eny. Realizováno v rámci projektu Téma roku Orlických hor a Podorlicka

17 Co m ůž eme v Orlických horách a podh ůř í d ě lat, pokud po č así v zim ě nep ř eje? Realizováno v rámci projektu Téma roku Orlických hor a Podorlicka

18 Vlastní možnosti: - mám atrakci, kterou mohu nabídnout svému klientovi - mé aktivity se specializují hlavně na léto/zimu – co svému klientovi nabídnu v případě nevhodných klimatických podmínek pro mou specializaci - jsem v této nabídce aktivní mám pro něho vlastní náhradní nabídku/řeknu mu, co je v okolí a nechám to na něm

19 Ly ž a ř ská st ř ediska Zimní akce Ubytování Bary a restaurace Wellness Volný č as a sport Realizováno v rámci projektu Téma roku Orlických hor a Podorlicka

20

21

22 Jakým zp ů sobem mohu nabídnout své slu ž by návšt ě vník ů m Realizováno v rámci projektu Téma roku Orlických hor a Podorlicka 1.Podpo ř it spole č ný marketing – č lenství nebo partnerství vs. vlastní inzerce 2.Zapojit se do aktivit – návšt ě vy noviná řů, prezentace na webech, tiskové zprávy 3.Podporovat tvorbu produkt ů 4.Zapojovat se do spole č ných projekt ů Karta hosta Téma roku – www.krasnadikyhoram.cz a www.kdyzjemizima.czwww.krasnadikyhoram.cz Podpora ubytování

23 Jakou reklamu pou ž ijeme pro zimní kampa ň Realizováno v rámci projektu Téma roku Orlických hor a Podorlicka O Rádia – Express, Kiss Hady, Černá hora O Tištěná – Deníky Metro O Kina – Hradec a Pardubice O Tramvaje – Brno a Metro - Praha O Facebook, twitter O Newslettery, turistické noviny, tiskové zprávy atd.

24 Jak vyu ž ít potenciál zimních akcí k nalákání návšt ě vníka Realizováno v rámci projektu Téma roku Orlických hor a Podorlicka O Orlické hory jsou pořadateli velmi atraktivních a známých sportovních a zábavních akcí.... O Využíváte jejich potenciál pro nabídku vašich klientů? O Pořádáte vlastní akce? Komu jsou určeny? Jak je komunikujete?

25 Praktická č ást Realizováno v rámci projektu Téma roku Orlických hor a Podorlicka Co dle mého názoru v naší lokalitě pro turistu chybí? Jakou iniciativu bych uvítal/a v případě neomezených finančních prostředků, aby tato oblast měla turistické lákadlo?

26 Kontakt Orlické hory a Podorlicko Panská 1492, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Tel.: +420 774 125 014, e-mail: info@dsohp.cz Realizováno v rámci projektu Téma roku Orlických hor a Podorlicka


Stáhnout ppt "Realizováno v rámci projektu Téma roku Orlických hor a Podorlicka."

Podobné prezentace


Reklamy Google