Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Co je to o.p.s. Hradecký venkov se sídlem v Nechanicích :

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Co je to o.p.s. Hradecký venkov se sídlem v Nechanicích :"— Transkript prezentace:

1 Co je to o.p.s. Hradecký venkov se sídlem v Nechanicích :

2 Statistika – počty obyvatel regionu zakladatelů o.p.s. :  Urbanická brázda: 6.010 obyvatel  Nechanicko: 8.874 obyvatel  Obce Památkové zóny:3.965 obyvatel  Celkem: 18.849 obyvatel

3 Jednotlivé obce v mikroregionech: Benátky89 Čištěves130 Hořiněves695 Máslojedy187 Neděliště361 Sendražice328 Střezetice329 Světí267 Všestary1579 CELKEM MIKROREGION OBCE PAMÁTKOVÉ ZÓNY 1866 3965

4 Dobřenice 572 Hvozdnice 195 Kratonohy 580 Lhota pod Libčany 781 Libčany 823 Obědovice 236 Osice 438 Osičky 135 Praskačka 934 Roudnice 564 Syrovátka 416 Urbanice 336 CELKEM MIKROREGION URBANICKÁ BRÁZDA6010

5 Boharyně531 Dohalice441 Dolní Přím535 Hněvčeves159 Hrádek187 Kunčice261 Lodín316 Mokrovousy284 Mžany415 Nechanice2201 Pšánky50 Puchlovice179 Radíkovice179 Radostov118 Sadová327 Sovětice210 Stěžery1655 Stračov294 Těchlovice309 Třesovice223 CELKEM MIKROREGION NECHANICKO8874

6 Statistika – rozloha:  Urbanická brázda: 7.710 ha  Nechanicko: 13.465 ha  Obce Památkové zóny: 5.857 ha  Celkem: 27.032 ha  1,43 ha/obyvatel

7 Druh obecně prospěšných služeb :  Společnost byla založena za účelem poskytování obecně prospěšných služeb, jejichž cílem je rozvoj regionu Hradeckého venkova:

8  Koordinace rozvoje regionu ve všech oblastech.  Podpora multifunkčního zemědělství a ochrana životního prostředí.  Propagace regionu a rozvoj jeho turistického potencionálu.  Posuzování projektů vedoucích k rozvoji regionu.  Koordinace projektů a produktů k rozvoji regionu.  Zajišťování osvěty a vzdělávání.  Služby při financování i zpracování projektů k rozvoji regionu.

9  Výchova, vzdělávání dětí a mládeže.  Příprava informačních, metodických i propagačních materiálů – včetně školních pomůcek.  Spolupráce na rozvoji lidských zdrojů.  Poradenská činnost.  Vytváření nových forem a možností ekonomického a turistického využití krajiny.  Ochrana krajiny, sídel a jejich hodnot.

10  Komunikace s orgány státní správy a samosprávy při spolupráci na rozvoji regionu.  Činnosti spojené se spoluprácí s orgány EU v rámci rozvoje regionu.  Podpora malého a středního podnikání.  Vyhledávání dalších finančních zdrojů pro rozvoj regionu.

11 Podmínky poskytování služeb:  1.Společnost bude poskytovat obecně prospěšnou činnost na principu rovnosti pro všechny fyzické i právnické osoby, které mají sídlo nebo bydliště na území regionu.  2.Regionem se rozumí oblast geograficky vymezena katastry všech obcí, které tvoří tři mikroregiony.

12 Struktura o.p.s.Hradecky venkov: Zakladatelé- tři svazky : Urbanická brázda Památkové zóny 1866 Nechanicko Správní rada z každého Svazku 2 zástupci Dozorčí rada z každého Svazku 1 zástupce Ředitel /může být-nemusí/

13 Místní akční skupina /MAS/ Místní akční skupina /MAS/  Územní pracoviště o.p.s., které zřizuje správní rada  MAS tvoří právnické a fyzické osoby soukromého i veřejného sektoru  Zájemci o členství uzavírají se společností Rámcovou partnerskou smlouvu

14 Co je to místní akční skupina (MAS)  uskupení (sdružení,společnost) na podporu venkovských regionů  sdružuje např. zástupce malých a středních podniků, obcí, NNO a dalších místních subjektů, kteří se dohodnou na společném postupu v zájmu rozvoje svého regionu = 3 sektory (veřejný, nezisk., podnikat.)

15 Struktura MAS MAS Soukromá sféra Minimálně 50% Podnikatelé zemědělci Spolky,sdruž.,NNO Veřejná správa (maximálně 50 %)

16 Orgány MAS – struktura MAS Plénum MAS - Tvoří zástupci členů MAS Programový výbor Tvoří zástupci Členů MAS Výběrová komise Jmenuje programový Výbor ze zástupců Členů MAS Výkonný monitorovací výbor jmenuje programový výbor

17 Plénum regionu  Tvoří zástupci členů MAS  Schvaluje strategii  Ukládá úkoly programovému výboru  Schvaluje záměr MAS  Projednává výroční zprávu a audit o.p.s.  Předkládá SR návrh na obsazení a doplnění SR a DR

18 Programový výbor  Odborný orgán MAS  Tvoří jej jmenovaní zástupci členů MAS  Připravuje aktualizace strategie  Schvaluje znění jednotlivých opatření k naplňování strategie  Schvaluje výběrová kritéria pro výběr projektů atd.

19 Výběrová komise  Výkonný orgán programového výboru  Provádí výběr projektů podle kritérií  Sestavuje seznam projektů v pořadí dle bodové hodnoty  Vyznačuje projekty navržené ke schválení a projekty náhradní

20 Výkonný monitorovací výbor :  Výkonný orgán programového výboru  Členy jmenuje programový výbor z členů MAS  Monitoruje realizované projekty  Kontroluje plnění podmínek prováděných projektů  Zpracovává podklady pro jednání programového výboru  Zpracovává znění záměru MAS

21 Majetkové poměry a hospodaření o.p.s. Základní zdroje:  Vstupní jednorázový příspěvek zakladatelů : 5,-Kč/1 trvale žijící obyvatel tj.94.245,-Kč  Členské roční příspěvky stanovené podle pravidel MAS ve výši: -Svazky obcí : 5.000,- Kč/rok -Podnikatelské subjekty (právnické osoby): 5.000,- Kč/rok -Podnikatelské subjekty (fyzické osoby): 2.000,-Kč/rok -Spolky,sdružení,NO: 1.000,-Kč/rok

22  a) opatření LEADER+ OP MZe  v budoucnosti z Programu rozvoje venkova ČR, z krajských Programů obnovy venkova, s ostatních OP vč. přeshraniční spolupráce  malý investiční program MZe LEADER ČR (pro rok 2007 celkem 50 mil. Kč)  b) granty nadací, spolufinancování z obecních a městských rozpočtů aj.  c) členské příspěvky Některé finanční zdroje pro MAS :

23 Další zdroje např. :  Dary a dědictví  Vlastní činnost  Z realizovaných projektů  Poradenství

24 Co je dosud LEADER:  a) LEADER+ je neinvestiční opatření OP Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství, za který odpovídá MZe  b)LEADER ČR je každoročním tuzemským investičním programem MZe

25 Co byl dosud LEADER v EU  LEADER v EU je od r. 1991, někde doplněn národními programy (Finsko, Španělsko)  do r. 2000 postupně až cca 1000 MAS v 15 zemích EU, nyní podporováno cca 800  v řadě zemí se jeho vliv na rozvoj venkova hodnotí jako mimořádný

26  Program LEADER je určen k financování projektů místních subjektů ve venkovských oblastech  je vhodný pro území s 10 - 100 (spíše 20-70) tis. obyvateli, které má svoji místní rozvojovou strategii – MRS  předkladatelem strategie je MAS, nikoliv obec nebo sdružení obcí

27 Co nás čeká:  Tvorba strategického plánu dle závazné osnovy Leader – katalog projektů  Žádosti o podporu činnosti MAS  V případě úspěchu – vyhlašování výzev

28 Cíle (mohou být např.):  Rozvoj cestovního ruchu  Zvýšení zaměstnanosti  Rozvoj a zkvalitňování života v obcích  Péče o krajinu  Podpora venkovského podnikání a zemědělství  Organizační zajištění místního partnerství ........................  ……………………………..  ………………………….

29 Výzva k předkládání žádostí obsahuje Vhodné typy projektů např.: -SLUŽBY-vytváření a zlepšování služeb na venkově -AKCE – rozvoj vztahů mezi obyvateli MAS -VÝCHOVA – výchovně vzdělávací programy

30 Nebo např. - Obnova, rekonstrukce a pořizování prostor pro rozvoj spolkového a společenského života v území - Revitalizace a úprava veřejných prostranství -Obnova a funkční oživení významných historických budov regionu -Diverzifikace zemědělských činností

31 - Investiční projekty soukromého sektoru projekty malých a středních podnikatelů, které mohou naplňovat opatření v oblasti služeb či mohou pokrývat oblast nových typů podnikání, zavádění nových produktů a technologií atd.

32 - výstavba objektů služeb pro rozvoj zemědělství, podnikání a života obyvatelstva - rekonstrukce, dostavba, modernizace objektů služeb pro rozvoj zemědělství, podnikání a života obyvatelstva -přípojky elektřiny, vodovodu, kanalizace, plynu k objektům služeb -vybudování nových ploch a prostorů pro nové podnikatelské činnosti -obnova ploch a prostorů pro nové podnikatelské činnosti -nákup nových strojů a zařízení

33 Příklady realizovaných projektů v jiných MAS :  Rekonstrukce víceúčelové centra – dotace cca 900 tis. Kč  Projektová dokumentace budovy – dotace cca 700 tis. Kč dotace cca 700 tis. Kč  Čistá řeka – dotace cca 500 tis. Kč  Pořádání oslav různých výročí – SDH,Sokol,ČSOP atd. – dotace á 100 tis.Kč

34 Zajímavé odkazy :  www.vladar.cz/vladar/ www.vladar.cz/vladar/  www.posazavi.com www.posazavi.com  www.orlicko-trebovsko.cz www.orlicko-trebovsko.cz  www.mze.cz/ pod odkazem Podpora z EU, národní dotace www.mze.cz/  www.strukturalni-fondy.cz/leader  www.sdruzeniruze.cz/ www.sdruzeniruze.cz/  www.pohodavenkova.cz/ www.pohodavenkova.cz/

35

36 Děkuji Vám za pozornost. Za o.p.s. Hradecký venkov Za o.p.s. Hradecký venkov Jana Kuthanová 495426160kuthanova@horineves.cz


Stáhnout ppt "Co je to o.p.s. Hradecký venkov se sídlem v Nechanicích :"

Podobné prezentace


Reklamy Google