Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České pojetí sociálního podnikání a zahraniční zkušenosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České pojetí sociálního podnikání a zahraniční zkušenosti."— Transkript prezentace:

1

2 České pojetí sociálního podnikání a zahraniční zkušenosti

3 ČESKÉ POJETÍ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ široké, důraz kladen na podnikání  zaměstnávání znevýhodněných osob  poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti sociálního začleňování a místního rozvoje včetně ekologicky orientovaných činností  jednotlivci ze znevýhodněných skupin věnující se podnikání  doplňkové činnosti NNO s cílem použití výnosů v hlavní obecně prospěšné činnosti

4 Co je sociální podnikání?  podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí  hraje důležitou roli v místním rozvoji  vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo společenským znevýhodněním  zisk je z větší části použit pro další rozvoj SP  pro SP je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu  SP naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech  SP vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního

5 Jaká je právní forma?  jednotlivec – fyzická osoba  společnost s ručením omezeným  družstvo – nově sociální družstvo  jiné typy obchodních společností  obecně prospěšná společnost  církevní právnická osoba  a další

6 Principy sociálního podniku Sociální prospěch  provozuje aktivity prospívající společnosti či specifické skupině v obecném zájmu  založen z iniciativy občanů (přímo nebo nepřímo)‏  demokratické rozhodování (o osudu a rozvoji podniku, nikoli v provozně – manažerské rovině)

7 Principy sociálního podniku Naplňování principu sociálního prospěchu  zaměstnávání znevýhodněných osob  vůle zakladatelů dělat něco prospěšného  zaměstnanci se mohou vyjádřit ke strategii podniku  jsou informováni o dění v podniku  jsou povzbuzováni ke spoluúčasti jsou vedeni ke spoluodpovědnosti za chod podniku  jsou rozvíjeny jejich znalosti a dovednosti

8 Principy sociálního podniku Ekonomický prospěch  není závislý na veřejných a soukromých institucích (nepatří sem obce a příspěvkové organizace)  vykonává soustavné a udržitelné ekonomické aktivity (= podniká), se kterými je spojen alespoň minimální podíl placené práce  nese vlastní (často zvýšená) ekonomická rizika  případný zisk je použit přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplňování veřejně prospěšných cílů (sociální mise)‏  může využívat vícezdrojového financování

9 Principy sociálního podniku Naplňování principu ekonomického prospěchu  soustavná výroba zboží / poskytování služeb  nadpoloviční část zisku je reinvestována do rozvoje sociálního podniku, darována na rozvoj komunity nebo dána zakládající NNO na její poslání  vlastní zodpovědnost za zisk / ztrátu  samostatnost v rozhodování a řízení

10 Principy sociálního podniku Enviro a místní prospěch  spolupracuje se zainteresovanými partnery (stakeholdery) a respektuje jejich postoje  podílí se na přednostním uspokojování místních potřeb a využívání místních zdrojů  podporuje smysl pro sociální zodpovědnost na místní úrovni  využívá inovativní přístupy  zohledňuje ekologické aspekty

11 Principy sociálního podniku Naplňování principu enviro a místního prospěchu  využívání místních zdrojů a orientace na lokalitu  služby a výroba šetrná k ŽP  zapojení do spolupráce v lokálním a regionálním prostředí se stakeholdery  podíl na řešení lokálních a regionálních problémů  reakce na regionální rozvojové strategie  zapojení dobrovolníků  identifikování místních tradic a možnosti jejich využití, obnovení

12 Situace sociálních podniků v ČR (únor 2014)  Registrováno 143 sociální podniků (v říjnu 2014 již 208) (www.ceske-socialni-podnikani.cz)  Region – 23% Praha, 11% olomoucký, 10% Ústecký a Moravskoslezský kraj  Aktivity – 23% zahradnické služby, 19% pohostinství a ubytování a 18% potravinářská výroba a prodej  Cílová skupina – 67% zdravotně postižení  Hlavní problémy – 49% finance, 44% nedostatek času, 26% zakázky

13 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI SEE LIGHT – Social Economy and Entrepreneurship for the Labour Integration of Groups Hit by Troubles Je projekt financovaný EU, v němž si formou vzájemných návštěv a exkurzí vyměňují partneři zkušenosti se sociálním podnikáním Tohoto projektu se účastní Dánsko, Velká Británie, Španělsko, Litva, Itálie, Česká republika.

14 SEE LIGHT Social Economy and Entrepreneurship for the Labour Integration of Groups Hit by Troubles Kodaň Londýn Madrid Miláno Vilnius

15 Litva - Vilnius Salad Bar „MANO GURU“ – projekt návratu osob s drogovou a alkoholovou závislosti zpět do běžného života. Osoby, které zde pracují, získávají praxi…

16 Litva - Klajpeda Mezinárodní konference o sociálním podnikání (Klaipeda) – představení projektů sociální podnikání, informace o možnostech sociálního podnikání, informace, jak žádat o prostředky na tyto projekty (prezentace banky a její nadace)

17 Velká Británie - Londýn Organizace Beyond Food, Food foundation - luxusní restaurace se zaměřením na cílovou skupinu osob bez domova, kteří mají zájem změnit svou situaci. Spolupracují s agenturami práce, s jinými sociálními službami. Osoby, které mají zájem zúčastnit se projektu, nejdříve absolvují 6 týdenní trénink v rámci vzdělávacího centra, poté absolvují 6 měsíční praxi v rámci restaurace, kdy si postupně vyzkouší všechny profese (číšník, kuchař, šéfkuchař, přípravář apod.) a následně ještě mnoha měsíční praxi v jiných hotelech a restauracích. Osoba je placena mzdou, postupně pod hranicí min. mzdy, následně klasicky. Majitel takovou firmu vybudoval sám – sám si restauraci zrenovoval, vzal si hypotéku, rozhodl se pomáhat.

18

19 Velká Británie - Londýn (mimo organizaci St. Mungos) „Suitcase studio“ – počítačová gramotnost, tvorba webových stránek, úprava fotografií apod. Opravna kol – Nigel – oprava kol pro osoby bez domova, kteří si poté kolo mohou vzít a jezdit na něm (v Londýně je drahá doprava do práce – kolo je levné). Rovněž důraz na disciplínu, na to „být čistý“ (nepít, nebrat drogy), chodit do práce včas. Zajímavé motto pro opravnu kol: „Oprav si kolo, ušetři peníze za dopravu vlakem či autobusem a za ušetřené peníze se zaplať vzdělávací kurz a najdi si práci nebo si zlepši své postavení ve firmě….

20

21 Velká Británie – Londýn Diskuse o sociálním podnikání – resp. o sociálních „návratech“ investice. Diskuse byla zaměřena na sociální dopady podnikání a umění interpretovat svá data nejen co se týče počtu klientů, vytíženosti služby atd., ale také sociální dopady příslušné služby, podnikání na celkový systém – co přinášíme občanům, co přinášíme obci, kraji, státu.

22

23 Dánsko – Kodaň Včelí farma BYBI Lidé bez domova mohou pomáhat či získat praxi a zaměstnání jako prodavači medu či pomocníci v projektu, který byl vybrán v roce 2010 jako jeden z deseti nejlepších sociálních inovací v EU a vyhrál Danish Social Enterprise Award 2013. V Kodani jsou rozmístěny stovky malých úlů a BYBI vyrábí několik druhů medů a různých včelích produktů. Projekt přispívá k informovanosti veřejnosti o prospěšnosti včel a také spolupracuje s několika školami a školkami na praktických a vzdělávacích akcích.

24

25 ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI V červnu 2015 vznikne v rámci projektu brožura mapující sociální podnikání v jednotlivých partnerských zemích s příklady sociálních podniků, popisem situace a systému sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích. Více informací naleznete na www.see-light.org a www.charitaopava.czwww.see-light.org www.charitaopava.cz

26 Zahraniční zkušenosti a Charita Opava Od českého pojetí sociálního podnikání se řada projektů lišila. Některé projekty jsme vnímali, převedeno na české prostředí, spíše jako rekvalifikační kurzy s praxí, kde např. cílová skupina nebyla zaměstnána na pracovní smlouvu, ale byli začleněni převážně jako dobrovolníci, jako klienti a nebo jako pouliční prodejci v případě BIG ISSUE apod. Sociální systém v jednotlivých zemích je zcela odlišný, mentalita v přístupu k pomoci také. Vnímání co je a není sociální podnikání je velmi pestré. Velmi nás oslovil přístup či úvaha o „sociálních návratech investice“. A jak se blíží Charita Opava k sociálnímu podnikání?

27 Charita Opava Patříme k větším neziskovým organizacím a kromě sociálních a zdravotních služeb provozujeme i 3 chráněné dílny a wellness centrum  V chráněných dílnách zaměstnáváme více jak 120 lidí se zdravotním či jiným postižením, z celkových 210  Vlastníme řadu živnostenských oprávnění  Řešíme problémy se zaměstnaností lidí s postižením z Opavy a okolí  Ročně poskytneme služby tisícům klientů  Chráněná technická dílna ročně zpracuje více jak 500 tun odpadů, převážně nebezpečných  V naší činnosti nám pomáhají stovky dobrovolníků  Máme certifikaci pro systémy ISO 9001 a 14001

28 Charita Opava V chráněném zaměstnávání je naším cílem smysluplně zaměstnávat lidi s postižením a zajistit cenově zajímavou prodejnost našich služeb a výrobků. Nejsme asi typický představitel sociálního podniku, ale většinu principů sociálního podnikání naplňujeme.

29 A co vlastně děláme? Myslím, že velmi výstižně to vyjádřili mí kolegové …

30 a proto ilustrační foto Co děláme? HOUBY,

31 Děkuji za pozornost ilustrační foto Co děláme? ZEVLUJEME,

32 Děkuji za pozornost Co děláme? PÓZUJEME, ilustrační foto

33 Co děláme? SCHOVÁVÁME SE, ilustrační foto

34 Co děláme? SCHOVÁVÁME SE, ilustrační foto

35 Co děláme? SCHOVÁVÁME SE, ilustrační foto

36 a máme na slunci ustláno …. ilustrační foto

37 a když zbude čas KOMPLETUJEME,

38 + =

39

40 … ŠIJEME,

41

42 … TVOŘÍME,

43

44 … ale i ROZEBÍRÁME,

45 … LISUJEME,

46 … SKARTUJEME

47 a když sklady praskají … PRODÁVÁME v Jaktaři

48 … PRODÁVÁME na Kolářské v Opavě a v TERNU

49 … PRODÁVÁME na www.jv-art.cz

50 … PRODÁVÁME suroviny a materiál na BURZE

51 1 + 3 = 9 - 127 /138 + 158% z 0 = 1mil a POTOM POČÍTÁME krát Koeficient „PX“

52 VYŠLO !!!

53 počítáme DROBNÉ

54 DROBNÉ?

55 počítáme VELKÉ?

56 VELKÉ?

57 A někdy toho máme DOST!

58 dost NALOŽENO,

59 že … … VIDÍME BÍLÉ MYŠKY,

60 že … … CEDÍME KREV,

61 a … … ŠEDIN PŘIBÝVÁ.

62 A k tomu všemu …

63 PAPÍRY, ISO, PAPÍRY, ISO.

64 a jako v životě … někdo TÁHNE,

65 … někdo TLAČÍ,

66 … někdo SE VEZE,

67 … někdo RELAXUJE,

68 … a jiný KOUKÁ NA TV.

69 Naše činnost v chráněném zaměstnávání by nebyla možná bez dlouhodobé podpory Úřadu práce ČR a Statutárního města Opava. Děkujeme.

70 V této prezentaci byly využity materiály společnosti P3 – People, Planet, Profit, o.p.s. a byly prezentovány se souhlasem ředitelky společnosti paní Petry Francové

71 Děkuji za pozornost. Ing. Tomáš Schaffartzik manažer chráněného zaměstnávání

72 CHARITA OPAVA Přemyslovců 26, 747 07 Opava – Jaktař tel.: 553 612 780, 553 612 788 e-mail: info@charitaopava.cz http://www.charitaopava.cz eshop: www.jv-art.cz


Stáhnout ppt "České pojetí sociálního podnikání a zahraniční zkušenosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google