Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Investiční záměr HZS Středočeského Kraje – územní odbor Příbram- stanice HZS Dobříš pro roky 2015-2018 Rychlý zásahový automobil (RZA) dislokovaný v regionu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Investiční záměr HZS Středočeského Kraje – územní odbor Příbram- stanice HZS Dobříš pro roky 2015-2018 Rychlý zásahový automobil (RZA) dislokovaný v regionu."— Transkript prezentace:

1 Investiční záměr HZS Středočeského Kraje – územní odbor Příbram- stanice HZS Dobříš pro roky 2015-2018 Rychlý zásahový automobil (RZA) dislokovaný v regionu Dobříšska a Příbramska

2 Co je koncepce RZA ?  Systém RZA byl zaveden v devadesátých letech minulého století jako reakce na zvyšující se podíl dopravních nehod v celkovém počtu zásahů jednotek HZS ČR.  Jedním z hlavních důvodů byla skutečnost, že u dopravních nehod dochází k deformacím vozidel do té míry, že nelze bez speciálního vybavení vyprostit osoby z vozidla.  Dalším důvodem je skutečnost, že vozidla po nehodách často vzplanou a tak nastává ta nejkritičtější situace, ohrožení života osádky.  Rychlost přepravy kvalifikované a dobře vybavené skupiny záchranářů je pro přežití postižených zcela zásadní.  RZA tedy musí být schopen přepravit dle současné koncepce alespoň tři záchranáře, sadu speciálního vyprošťovacího nářadí, dostatek hasiv na dobu alespoň 10 minut a sadu zdravotnického vybavení.

3 Současný stav RZA stanice HZS Dobříš  Vozidlo Nissan Patrol GR je pořízeno v roce 1995  Vzhledem k věku vozidla a k jeho koncepci je třeba konstatovat, že je pro využití v systému RZA již nevyhovující  Udržení vozidla v bezpečném provozu je již značně nákladné a dá se říci, že není rentabilní  Je třeba zajistit obměnu v souladu se současnou koncepcí RZA

4 RZA – stanice HZS Dobříš - současnost

5 Několik fotografií stávajícího vozidla

6 Pravý bok vozidla s uložením dýchacího přístroje, motorové pily, drobného nářadí a barelu na zachycení provozních kapalin

7 Detail prostoru pravých zadních dveří

8 Prostor zadních dveří vozidla s uložením hydraulické vyprošťovací soupravy, zdravotnického vybavení a stabilizačních pomůcek

9 Levý bok vozidla se zadním prostorem v němž se nacházejí ruční hasící přístroje s pěnou a práškem. Z důvodu nedostatečné nosnosti vozidla již nebylo možné instalovat vodní,vysokotlaký systém hašení.

10

11

12 Jak by to mohlo vypadat  Po stanovení novodobé koncepce RZA byla generálním ředitelstvím HZS ČR vydefinována technická specifikace RZA.  Ze specifikace vycházejí výrobci speciálních požárních vozidel při konstrukci vestaveb do sériových vozidel splňujících základní požadavky na počet přepravovaných osob, nosnost, přepravní objem a výkon motoru.  HZS Krajů pak v samostatných výběrových řízeních vybírají z nabídek v souladu s legislativou ČR o zadávání veřejných zakázek.  Pro rok 2015 je schválena koncepce na platformě vozidla VW Transporter

13 První z vozů, které se podařilo zainvestovat v rámci Středočeského kraje je již ve službě na stanici HZS Beroun

14 Po levé straně je vytvořeno místo pro třetího záchranáře, což je jedna ze zásadních změn oproti starší koncepci RZA.

15 Zadní prostor vozidla s umístěním hydraulického vyprošťovacího zařízení a dalšího vybavení

16 Výbava je pro lepší dostupnost umístěna na výsuvné plošině

17 Na pravém boku vozidla je opět na výsuvné plošině instalovaná vysokotlaká vodní jednotka systému hašení a prostor pod střechou slouží k uložení zdravotnických pomůcek

18 Předpokládané náklady  Po zkušenostech s dodávkou prvních vozidel je nutné počítat s investicí na pořízení vozidla ve výši cca. 1,8 mil. Kč  Pro zajištění těchto investic není v současnosti v rozpočtu HZS Středočeského kraje dostatek prostředků a jedinou možností je vícezdrojové financování  Ředitelé územních odborů a dále pak i velitelé stanic jsou tak postaveni před nelehký úkol získání dostatečných mimorozpočtových prostředků

19 Proč se účastnit ?  Spoluúčast na projektu může přispět k pozitivnímu vnímání existence firmy v regionu  Zvýší se bezpečnostní standard v regionu, kde firma působí a kde žije většina zaměstnanců  Uvedení techniky do provozu může být vhodnou příležitostí k prezentaci sponzorů v místních i celorepublikových médiích  V průběhu dalších let je technika prezentována při nejrůznějších příležitostech na regionální i celorepublikové úrovni. Tato prezentace je reklamou, která po dlouhá další léta již nebude nic stát  Mediální pozornost při zásazích jednotek HZS přispěje k dalšímu zviditelnění sponzorů  Jednotka HZS Dobříš je v rámci Středočeského kraje úspěšnou jednotkou, která se účastní soutěží profesionálních hasičů ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Za posledních deset let získala jeden titul mistra Středočeského kraje a dále pak se umístila cekem 2x na třetím místě. Tyto akce jsou vždy doprovázeny mediálním zájmem.

20 Děkuji za pozornost mjr. Ing. František Vacek – vedoucí IZS a služeb ÚO Příbram


Stáhnout ppt "Investiční záměr HZS Středočeského Kraje – územní odbor Příbram- stanice HZS Dobříš pro roky 2015-2018 Rychlý zásahový automobil (RZA) dislokovaný v regionu."

Podobné prezentace


Reklamy Google