Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Podnikatelsko- zaměstnanecká družstva jako inovativní nástroj APZ Mgr. Ivo Škrabal.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Podnikatelsko- zaměstnanecká družstva jako inovativní nástroj APZ Mgr. Ivo Škrabal."— Transkript prezentace:

1 Podnikatelsko- zaměstnanecká družstva jako inovativní nástroj APZ Mgr. Ivo Škrabal

2 Význam podpory sociální ekonomiky Sociální ekonomika: o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené sociální exkluzí. Jedná se především o stimulaci trhu práce. o generuje ekonomické aktivity pro CS při uplatnění zvýhodněných podmínek. o má zájem na tvorbě zisku, ale jeho maximalizace ani obrat nejsou prioritou. Vytvořený zisk je přednostně směrován zpět ve prospěch CS. o je založena na sociálních hodnotách - solidaritě, soudružnosti a zodpovědnosti. o je prosazována cestou demokratického řízení, participací občanů na podnikání a rozhodování a autonomii, vycházející z kombinace podnikatelského zaujetí a ohledů k veřejnému zájmu - public interest. o je nutné ji stimulovat a podporovat z veřejných zdrojů - státní správa a samospráva.

3 Naše definice a přístup k podpoře sociální ekonomiky Fáze uplatnění principů SE Vyhledávání a identifikace CS Vzdělávání, koučink a mentoring (Sebe) zaměstnávání - podnikání Pomoc osobám ohrožených na trhu práce nalézt vhodné formy jejich (sebe)zaměstnání a tvorba podmínek pro odbyt jejich výrobků a služeb. Iniciujeme vznik udržitelných forem podnikání v různých oblastech - sociální, zdravotní, poradenské, vzdělávací a jiné služby, nebo podporujeme vznik nové produkce výrobků, díky kterým jsou uplatněny ohrožené CS na trhu práce.

4 Sociální ekonomika vs. Sociální podnikání Základní prvky SE Rovné příležitosti Šetrné zacházení s přírodními zdroji Využití místních zdrojů Podpora místního rozvoje Základní prvky SP Demokratické řízení Udržitelný rozvoj Specifické výrobky a služby Veřejná podpora

5 Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva – o co jde? BEC = Business and Employment Co-operative Initiative Inovativní metoda podpory sebezaměstnávání osob a vzniku nových podnikatelských aktivit určené pro osoby ohrožené na trhu práce. První BEC vznikl ve Francii již v roce 1996. V současnosti je metoda BEC uplatněna v několika zemích EU nebo i Kanadě, Austrálii. Metoda BEC: o Stejně jako jiné systémy podpory podnikání, umožňuje CS experimentovat s podnikatelským nápadem, ale zároveň jim poskytuje jistotu zabezpečeného příjmu. o Poskytuje bezpečné prostředí s podporou skupiny lidí, kteří se potýkají se stejnými problémy a chtějí spojit své nadšení a zkušenosti. o V rámci vytvořeného vzájemně se podporujícího prostředí dochází k rozvoji jejich podnikatelských aktivit.

6 Systém podpory prostřednictvím podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev Fáze podpory „Placený podnikatel“ „Člen podnikatel“ „Podporovaný začínající podnikatel“ „Podporovaný začínající podnikatel“: o Tzv. kandidát na podnikání - stále veden jako nezaměstnaný o Sestavení podnikatelského plánu o Vývoj služeb a produktů, testování trhu a vytvoření klientské základny „Placený podnikatel“: o Částečný úvazek – pracovní smlouva s BEC o Plat roste dle tržeb z podnikání o Odvody 10-30% celkových tržeb do BEC o Koučink a mentoring po celou dobu „Člen podnikatel“: o Dobrovolné/participativní rozhodování - Člen BEC nebo samostatné podnikání o Členství v BEC = 10% podíl s tržeb z vlastního podnikání

7 Principy konceptu podnikatelsko- zaměstnaneckých družstev Dva typy základní konstrukce: o tradiční družstva - ve vlastnictví lidí, kteří pracují v nich. o agenturní – síť na podporu podnikání, která dává způsob, jak řešit problémy a zapojení CS. Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva = komunitní družstva/sociální družstva Význam BEC z hlediska sociální ekonomiky a podnikání je v tom, že nezaměstnaní a ohrožené CS neposkytují běžné služby nebo se nepodílejí na výrobě produktů pro ty, kteří již vytvořili koncept sociálního podnikání (vlastníci sociálních podniků), ale sami jej tvoří.

8 Metoda podnikatelsko – zaměstnaneckých družstev v praxi Olomoucký (Šumpersko, Jesenicko) a Jihomoravský kraj

9 Koncept a přístup BEC družstva Šumperk Fáze podpory „Zaměstnání“ Podnikání – „sebezaměstnání“ Vzdělávání Vzdělávání: o Základy podnikání o Teoretická příprava s praktickými průzkumy trhu - od podnikatelského nápadu k podnikatelskému plánu o Individuální a skupinové poradenství „Zaměstnání“: o Experimentování s podnikatelským plánem v reálném tržním prostředí pod záštitou BEC družstva o Fixní mzda - výhoda pro CS: Zajištění stabilních příjmů formou zaměstnání na období 6 - 12 měsíců! o BEC družstvo zajišťuje účetní, právní a další doplňkové služby o Koučink a mentoring po celou dobu Podnikání – „sebezaměstnání“: o Participativní rozhodování o Člen BEC nebo samostatné podnikání

10 BEC družstvo Šumperk Základní pravidla BEC družstva Šumperk: o jedná se o podnikatelský subjekt, který plní ekonomické cíle (výroba či prodej zboží a/nebo služeb) a sociální cíle, o má důležitý význam v místních podmínkách - vytváří pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na otevřeném trhu práce, o kolektivní rozměr fungování, participativní management, zapojování do rozhodovacích procesů, o smyslem je využití znalostí a dovedností místních obyvatel, o využívá nápady dlouhodobě nezaměstnaných, kteří chtějí změnit vlastní situaci, a postupnými kroky - způsoby práce, dosahuje pozitivních efektů - zlepšující či řešící jejich potřeby uplatnit se na trhu práce. http://bec-coop.cz/

11

12 http://sumpersky.denik.cz/ galerie/zooraj-promena- jessie.html?mm=3643023 http://sumpersky.denik.cz/ galerie/zooraj-promena- jessie.html?mm=3643023

13 Shrnutí a význam konceptu podnikatelsko- zaměstnaneckých družstev Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva jsou určitým typem podnikatelského inkubátoru. Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva všude vyvolává právní otázky. Způsob jakým jsou zakládány/organizovány vždy odráží legislativní limity a možnosti. Částečně balancuje na hraně nových pojmů „podnikající zaměstnanec", a zároveň nově definuje pojem „placený podnikatel". V ČR stále není družstevnictví doceněno. Nová dimenze - od 1. ledna 2014, kdy nabude účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a připravovaný Zákon o statusu veřejné prospěšnosti.

14 Jak dál?

15 Děkuji za pozornost Mgr. Ivo Škrabal Mob. 777 793 714 E-mail: info@bec-coop.czinfo@bec-coop.cz http://bec-coop.cz https://www.facebook.com/CentraSocialnichInovaci


Stáhnout ppt "Podnikatelsko- zaměstnanecká družstva jako inovativní nástroj APZ Mgr. Ivo Škrabal."

Podobné prezentace


Reklamy Google