Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

In IUSTITIA Poradna Justýna. In IUSTITIA, o.p.s  Cíl: zlepšování postavení osob vystavených a ohrožených násilím z nenávisti  V ČR od roku 2009  Působnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "In IUSTITIA Poradna Justýna. In IUSTITIA, o.p.s  Cíl: zlepšování postavení osob vystavených a ohrožených násilím z nenávisti  V ČR od roku 2009  Působnost."— Transkript prezentace:

1 In IUSTITIA Poradna Justýna

2 In IUSTITIA, o.p.s  Cíl: zlepšování postavení osob vystavených a ohrožených násilím z nenávisti  V ČR od roku 2009  Působnost na území celé ČR  Služby jsou poskytovány zdarma  Nejdříve výhradně právní pomoc obětem, postupně komplexní služby obětem násilí z nenávisti

3 In IUSTITIA, o.p.s  V roce 2013  Akreditace u MSp k poskytování právních informací dle zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů  Registrace u MPSV k poskytování odborného sociálního poradenství dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  Cena nadace Erste za přínos sociální integraci

4 In IUSTITIA, o.p.s  V roce 2014  Cena nadace Sozial Marie za sociální inovaci  Aktivní záštita ekonoma Tomáše Sedláčka  Cena Alice Masarykové  Otevření poboček – Brno, České Budějovice  V roce 2015  Otevření pobočky – Kladno  Terénní program Justýna – mobilní poradna

5 Aktivity In IUSTITIA, o.p.s.  Poradna Justýna:  Celá ČR - oběti násilí z nenávisti,  Kladno, Brno a České Budějovice – oběti obecné kriminality ve spolupráci s PMS  Terénní program Justýna: ženy bez přístřeší ohrožené, jež jsou oběti násilí (Praha)  Monitoring násilí z nenávisti a právní analýzy  Vzdělávání – SP, PČR, učitelé, žáci, ohrožené skupiny

6 Nabídka služeb obětem NzN  Základní a odborné sociální poradenství  Právní informace, informace o právech poškozených a způsobu dosahování těchto práv (zejména: uplatnění nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy; získání peněžité pomoci obětem trestné činnosti; sepsání podání v řízení před soudy, orgány státní správy a jinými orgány; podpora při jednání s médii; zastupování zmocněncem; zprostředkování kontaktu s pachatelem; podpora důvěrníka; zajištění znaleckých posudků; zprostředkování služeb tlumočníka, poskytování služeb důvěrníka)  Zastupování zmocněncem (advokátem) pro trestní řízení

7 Jakým způsobem pracujeme  Oběť vyhledáme či nás oběť kontaktuje sama (organizace)  Od prvního kontaktu s obětí se setkáme osobně do 3 pracovních dnů – advokátka/právnička + sociální pracovnice  Zjišťujeme  kdo, co, jak, proč, kde, kdy, komu  poučení obětí  co oběť potřebuje, chce a co v tom můžeme dělat my (popř. odkázání na služby či spolupráce)  TO či jiné řízení (sepsání, podání), popř. zjištění postupu TŘ

8 Jakým způsobem pracujeme  Zajištění bezpečnosti; odborné lékařské péče (psychologové, terapeutové, psychiatři či jiní); sociálních dávek či nemocenské; komunikace se zaměstnavatelem; nového bydlení; hledání zaměstnání; popř. obcí; mediální plán a komunikace s médii; peněžitá pomoc MSp a další  Doprovody k lékařům, znalcům, úřady, PČR  Tvorba plánu a zajištění bezpečnosti klientů – zejména: utajení v trestním řízení, krátkodobá ochrana dle zákona o Policii ČR, doprovod z/na jednání.  Hlavní líčení  Připojení se k náhradě škody  Odvolání se  Civilní řízení

9 Násilí z nenávisti je takové násilí, které je motivováno předsudky útočníka/ů vůči napadenému/é z důvodu jeho/jí nezměnitelné osobnostní charakteristiky

10 Násilí z nenávisti  Rasa, Etnická skupina, Národnost  Vyznání/víra/bez vyznání  Třída / politické přesvědčení  Jiná skupina (přitěžující okolnost, zpp hnutí, podněcování...)  Kultura, pohlaví (útok proti lidskosti)  Sexuální orientace/identita, věk, zdravotní stav, sociální skupina a bezdomovectví (chybí v trestním zákoně)

11 Nejvíce ohrožené skupiny v ČR  Romové  Cizinci/migranti  Vietnamci  Židé  Muslimové/arabové  Gayové a lesby (LGBT)  Majorita

12 Formy  non verbální útoky – symboly, hesla, gesta  graffiti  verbální útoky  útoky na majetek, pietní a náboženská místa,  zastrašování, vydírání, vyhrožování,  šikanu a kyberšikanu,  psychické a fyzické násilí,  znásilnění, usmrcení  teroristický útok aj.  ! ne všechny formy násilí z nenávisti jsou postižitelné trestním právem

13 Typické pro útoky  Útok ve veřejném prostoru, oběť pachatele nezná – nutnost zajistit bezpečí v procesu TŘ/nově též ze zákona o obětech  Brutalita a symboličnost  Efekt přihlížejícího  Extrémní latence až 90% (u LGBT téměř 100%)

14 Předsudečné násilí není diskriminace!

15 Co je to diskriminace  Rozlišování vyčleňující člena určité sociální skupiny ze společnosti, na základě určité vlastnosti, kterou daná sociální skupina má.  Diskriminací se obecně rozumí odlišné zacházení ve srovnatelných situacích bez rozumného odůvodnění.  Důsledkem tohoto vyloučení je odepření práva, příležitosti, výhody dostupné členům ostatních sociálních skupin.  Na úřadech, v zaměstnání, v přístupu ke službám Důvody tohoto rozlišování nelze ospravedlnit!

16 Kdy a kde poskytujeme služby  Poradenství v poradně Kladno, Váňova 3180, 3. patro, č. dveří 315 provozní doba: PO a ČT 9–16 hod  Poradenství v terénu PO–PÁ na základě individuální dohody  Telefonické a e-mailové poradenství PO–PÁ 9-17 hod +420 773 177 636 poradna@in-ius.cz - dotazy zodpovídáme do tří pracovních dnů www.poradnajustyna.cz  Dále Brno, České Budějovice a celá ČR

17 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "In IUSTITIA Poradna Justýna. In IUSTITIA, o.p.s  Cíl: zlepšování postavení osob vystavených a ohrožených násilím z nenávisti  V ČR od roku 2009  Působnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google