Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novela stavebního zákona Rozhodování o velkých stavbách bez lidí?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novela stavebního zákona Rozhodování o velkých stavbách bez lidí?"— Transkript prezentace:

1 Novela stavebního zákona Rozhodování o velkých stavbách bez lidí?

2 Proč zapojovat veřejnost do rozhodování? o lidech s lidmi důvěryhodnost samospráv zájem o veřejné dění vztahy v komunitě konsenzus Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

3 Nadace VIA a participace místo, kde žijeme – „trenažér participace“ v místní komunitě na nekonfliktním tématu rychlé granty – „záchranná brzda“ veřejnosti pro zapojení do rozhodovacích procesů peníze na informační kampaně - odborné poradenství - místní referenda - právní služby - … ale i odborná podpora a setkávání „lokálních aktivistů“ Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

4 Rychlé granty Nadace VIA 8 ročníků 4 712 979 Kč 192 grantů 361 žádostí > 100 kauz ročně Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

5 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD čl. 35 – (1) Každý má právo na příznivé životní prostředí. – (2) Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí a přírodních zdrojů. – (3) Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje, druhové bohatství přírody a kulturní památky nad míru stanovenou zákonem. čl. 36 – (1) Každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. – (2) Kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak. Z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle Listiny. – (3) Každý má právo na náhradu škody způsobené mu nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem. – (4) Podmínky a podrobnosti upravuje zákon. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

6 Aarhuská úmluva čl. 2 – 5. „dotčená veřejnost” je veřejnost, která je - nebo může být - ovlivněna environmentálním rozhodováním, anebo která má na tomto rozhodování určitý zájem; – pro účely této definice se u nevládních organizací podporujících ochranu životního prostředí a splňujících požadavky vnitrostátních právních předpisů předpokládá, že mají na environmentálním rozhodování zájem. čl. 6 - Účast veřejnosti na rozhodování o specifických činnostech čl. 7 - Účast veřejnosti při tvorbě plánů, programů a politik týkajících se životního prostředí čl. 9 - Přístup k právní ochraně na základě čl. 10 Ústavy ČR jsou ratifikované a vyhlášené mezinárodní smlouvy součástí našeho právního řádu – stává se přímo použitelným právním předpisem, kterého je možno se dovolávat u soudu a soudy mají povinnost jej znát a vykládat (otázka přímé použitelnosti) Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

7 Napadání územních plánů u soudu stavební zákon dává možnost účasti na rozhodování jen vlastníkům "sousedících" nemovitostí (územní řízení, stavební řízení, námitky při plánování) jedná se tak o jasný ROZPOR s ústavním pořádkem (Listinou) i ratifikovanou mezinárodní smlouvou ("Aarhusem") "nájemník" tak musí žádat o ochranu životního prostředí ve svém okolí vlastníka domu, ve kterém bydlí... (aby se ten účastnil územního řízení, aby dával námitky k územnímu plánu) životní prostředí chrání orgány státní správy - tj. samy od sebe chrání práva jednotlivých lidí – Proč se tedy lidé nemohou účastnit těchto řízení? Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

8 Napadání územních plánů u soudu nájemník - kterému někdo dluží peníze - musí žádat, aby za něj podal žalobu jeho "landlord"? vlastník domu obsazeného rozpínavým sousedem, musí žádat státního prokurátora, aby za něj podal žalobu na vyklizení? Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. byty OKD + obecní byty

9 Napadání územních plánů u soudu u přezkumu nezákonného územního plánu judikatura dovodila, že ochrany se může domáhat také "dotčená veřejnost" podle Aarhuské úmluvy - nejen vlastníci MMR v připravované novele stavebního zákona navrhovalo, aby se změnil i soudní řád správní (150/2002 Sb.) a to tak, aby výslovně obsahoval, že žalovat územní plán (resp. všechna opatření obecné povahy) může jen dotčený vlastník, vedle toho navrhuje zkrácení lhůty k podání návrhu na 1/2 roku MMR tak navrhuje zrušit soudní ochranu všech ostatních práv krom vlastnického Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

10 Zrušení povinného veřejného slyšení v rámci EIA Veřejné slyšení má být jen, bude-li si to úřad přát. Projekt spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví – účast ve veřejném slyšení – 5000 lidí – odpor občanů i politiků Pardubického a Královéhradeckého kraje přispěl k vydání negativního stanoviska MŽP Medializace projektů vadí průmyslovým svazům Úřadům vadí práce navíc a mimo obvyklou pracovní dobu (organizace a moderování, komunikace s médii, vypořádávání více připomínek apod.) Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

11 Zrušení správního řízení o kácení veřejné zeleně kvůli stavbám Nově úřad rozhodne bez správního řízení a bez veřejnosti, vydá závazné stanovisko jako podklad do stavebního či koordinovaného řízení Spolky se budou moci pouze přihlásit do povolovacích řízení a na konci se odvolat Kvůli úpravě kácení může dojít až k opakování povol. Řízení a zbytečnému zdržení U malých podlimitních staveb (mimo EIA) správní řízení s účastí veřejnosti zůstane Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

12 Nový stavební zákon – ohrožení účasti veřejnosti Ruší povinné veřejné slyšení v rámci EIA – Veřejné slyšení nově jen, bude-li si to úřad přát. Ale úřady nechtějí organizovat slyšení. Jednáme. Ruší správní řízení o kácení veřejné zeleně kvůli stavbám – Ohrožení městského parku přivádí lidi na úřad nejčastěji. Nově úřad rozhodne sám. Jednáme. Napadnout územní plán u soudu budou moci jen vlastníci nemovitostí v obci – Už se nebudou účastnit sousedé, kteří nevlastní příslušné pozemky. MMR už chce vypustit. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

13 Nový stavební zákon – ohrožení účasti veřejnosti Posiluje pravomoc autorizovaných inspektorů (AI) – Předchozí novela zavedla dohled nad AI, nyní se má opět obcházet správní řízení a veřejnost. MMR už chce vypustit. Další návrhy/rozpory průmyslových svazů a MPO – Povinné předkládání stovek ověřených podpisů, podpisů z obce v oblasti záměru, smluv na činnost v předmětu posuzování atp. Podmínky limitující soudy v udělování odkladného účinku napadenému rozhodnutí. Návrhy MMR odmítá s odkazem na směrnici. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

14 Skutečné příčiny zdržování rozhodování o stavbách složitá a roztříštěná pravidla soustavné změny pravidel nedostatečná odborná i personální kapacita úřadů a soudů Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

15 Porušení vládních závazků „ Zachováme současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí včetně zajištění účasti veřejnosti ve správních řízeních.“ Programové prohlášení vlády a Koaliční smlouva ČSSD, hnutí ANO 2011 a KDU-ČSL Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

16 Výzva ZK a VIA: Spravedlivé, rychlejší, lepší a jednodušší rozhodování o stavbách Sjednotit schvalovací řízení Zaručit veřejnosti právo hájit kvalitu svého života Rozhodovat o věci, nikoli o formalitách Zajistit, že verdikt platí Umožnit soudům a úřadům rychlejší rozhodování Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. Více informací na www.zelenykruh.czwww.zelenykruh.cz

17 Proces povolování stavby Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. Strategie EIA Územní řízeníKácení stromů Užívání stavby Stavební řízení ZÚR, ÚP

18 Děkujeme za pozornost! Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz. Zelený kruh Lublaňská 18 120 00 Praha 2 jiri.kana@zelenykruh.cz 607 800 915


Stáhnout ppt "Novela stavebního zákona Rozhodování o velkých stavbách bez lidí?"

Podobné prezentace


Reklamy Google