Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mobility Day 30.11.2009. MOBILITA STUDENTŮ Co je to Erasmus? Program Erasmus je výměnný studijní program určený vysokoškolským studentům, kteří chtějí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mobility Day 30.11.2009. MOBILITA STUDENTŮ Co je to Erasmus? Program Erasmus je výměnný studijní program určený vysokoškolským studentům, kteří chtějí."— Transkript prezentace:

1 Mobility Day 30.11.2009

2 MOBILITA STUDENTŮ

3 Co je to Erasmus? Program Erasmus je výměnný studijní program určený vysokoškolským studentům, kteří chtějí studovat a pracovat v Evropě. Tři druhy aktivit: Studijní pobyt na zahraniční vysokoškolské organizaci v délce 3-12 měsíců. Intenzívní jazykové kurzy méně používaných jazyků EU před zahájením pobytu. Pracovní stáž v zahraničním podniku v délce 3 -12 měsíců.

4 Jak dlouho Erasmus funguje? program Erasmus zahájen roku 1987 – tedy 22 let v současnosti do zahraničí ročně zhruba 180 000 studentů,tedy asi 4% evropských studentů (ČR:1,54 % ze studentské obce, 3.místo v Evropě) 1987-2008: 1 846 000 studentů do zahraničí v rámci programu Erasmus → v polovině roku 2009 překročil počet studentů programu Erasmus hranici 2 milionů

5 Podmínky výjezdu Erasmus pobyt: Student MZLU prezenční, kombinovaná, distanční forma (minimálně druhý ročník) Erasmus praxe: v jakémkoli ročníku studia

6 Kam vyjet v roce 2010 27 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie Země ESVO: Island, Lichtenštejnsko, Norsko Kandidátská země: Turecko

7 Země programu Erasmus

8 Pár grafů a čísel:

9 Proč vyjet na Erasmus?

10 Kolik vás to bude stát? Grant Norsko 571 EUR, Lichtenštejnsko 516 EUR, Irsko 505 EUR, Island 567 EUR Grant Slovinsko 322 EUR, Rumunsko 252 EUR, Estonsko 321 EUR, Polsko 316 EUR

11 Kvalita výuky v zahraničí

12 Jaké jazyky se učit?

13 Jak se přihlásit 1. Kontaktovat svého fakultního koordinátora a informovat se o podmínkách a termínech výběrového řízení (obyčejně se přihláška podává do konce února – na následující akademický rok, tedy v únoru roku 2009/2010 se hlásíte na zimní a letní semestr roku 2010/2011) 2. Vybrat si univerzitu a zemi, do které chcete vyjet. Veškeré informace naleznete na: www.mendelu.cz : zahraniční styky / studium a stáže v zahraničí / program celoživotního učení ERASMUS/ přehled smluv o spolupráci / zahraniční dohody / LLP Erasmuswww.mendelu.cz 3. Velmi pečlivě prostudovat stránky vybrané zahraniční instituce a zjistit, které dokumenty zahraniční partner vyžaduje přiložit k přihlášce, zda instituce nemá svoji vlastní přihlášku, nevyžaduje on-line registraci, deadline odeslání přihlášky.

14 4. Vyplnit a odevzdat přihlášku ( Application Form ) a další doprovodné dokumenty do výběrového kola Erasmu na fakultě - CV, motivační dopis, dle potřeby kopie pasu atd. Přihlášku vám ( pokud jste vybráni ) potvrzuje nejprve fakultní koordinátor, poté Zahraniční oddělení rektorátu, které přihlášku a dokumenty odesílá. ( Výběr uchazečů je v plné kompetenci jednotlivých fakult, které si také samy stanovují kritéria výběrových řízení, jehož součástí je i jazykový test pořádaný Zahraničním oddělením rektorátu.) Seznam vybraných studentů a přidělených univerzit předá zahraniční referent vaší fakulty Zahraničnímu oddělení rektorátu MZLU, které je nominuje na daný zahraniční pobyt. Zároveň požádá o nárokované finanční prostředky Národní agenturu pro evropské vzdělávací programy).

15 5. Vyplnit Learning Agreement a nechat potvrdit na zahraničním oddělení tvé fakulty. Formuláře ke stažení na: www.mendelu.cz / zahranicni styky / studium a staze / program celozivotniho uceni erasmus / studijni pobyt erasmus / formular 6. Kontaktovat zahraničního koordinátora 7. Nechat zaregistrovat svůj pobyt do UIS zahraničním referentem své fakulty ( musíte doložit Letter of Acceptance kvůli datu pobytu) 8. Zapsat číslo svého euro- účtu do UIS (přes portál studenta)

16 9. Uzavřít finanční smlouvu ( Financial Agreement ) Finanční smlouvu přicházíš podepsat na Zahraniční oddělení rektorátu nejpozději 2 týdny před odjezdem po dohodě termínu s institucionálním koordinátorem Mgr. Hanou Kuzdasovou. Podmínkou uzavření finanční smlouvy a obdržení grantu je předložení následujících dokumentů (musíš předložit originál a 1 kopii) : 1. Potvrzení o přijetí ke studiu - tzv. Letter of Acceptance 2. Oboustranně potvrzený Learning agreement 3. Potvrzení o zdravotním pojištění na dobu studia v zahraničí – kopie kartičky Evropského zdravotního průkazu, příp. kopie připojištění

17 A hurá do světa … Student před Erasmus pobytem

18 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) Jedná se o specializované kurzy méně používaných jazyků Na kurz EILC je určen pro Erasmus studenty a pro vyjíždějící na pracovní stáž Výuka jazyka i kultury dané země na začátku semestru minimálně 60 hodin, 15 hodin výuky za týden. Výuka probíhá v malých skupinách (max. 15 studentů). Kurzy trvají 2 až 6 týdnů (nejčastěji 3 nebo 4 týdny). Výuka je zdarma Je možné obdržet stipendium od MZLU Přihláška: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/i ndex_en.html, http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm, http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/erasmus/eilc/i ndex_en.html http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1300_en.htm

19 Vyučuje se: vlámština, bulharština, dánština, estonština, finština, islandština, italština, řečtina, litevština, lotyština, maďarština, maltština, holandština, norština, polština, portugalština, rumunština, slovenština, slovinština, švédština, turečtina V zemích: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Turecko

20 Po návratu z Erasmu 1. V kanceláři zahraničního oddělení odevzdáte: Transcript of Records ( musí se shodovat s LA ) Confirmation of Study Period 2. Do databáze NAEP a UIS vložíte Závěrečnou zprávu 3. Poté je vám vyplacena částka 50,- EUR (doplatek stipendia)

21 A pak už jen … Enjoy the world !

22 Děkuji za pozornost. Mgr.Hana Kuzdasová Zahraniční oddělení MZLU

23 Erasmus – pracovní stáže Student si praxi zajišťuje sám nebo pomocí agentur Výběrové řízení je v kompetenci jednotlivých fakult MZLU, které potvrzují training agreement. PŘIJÍMACÍ ORGANIZACÍ  může být: firma, výzkumný ústav, nezisková organizace, nemocnice, vysoká škola (pouze za předpokladu, že student pracuje!!) s i bez EUC (Erasmus University, Charter) Česká centra nemají diplomatický statut - tj. jsou oprávněné organizace Zastoupení krajů - jsou oprávněné organizace  nemohou být: Evropské instituce a agentury, organizace musí mít právní subjektivitu Student má nárok na grant

24 Kritéria ke stážím Student VŠ (jakéhokoli ročníku) Výběrové řízení organizují fakulty MZLU Délka stáže 3 – 12 měsíců Za stáž jsou studentovi uděleny ETCS kredity Po příjezdu student vyplní závěrečnou zprávu a odevzdá potvrzení o vykonané stáži (do 1 měsíce) Odevzdání přihlášek do konce února 2010 Kontaktní osoba: Mgr Jiří Randall Randall@mendelu.cz Randall@mendelu.cz Bližší informace www.naep.czwww.naep.cz

25 Akademická informační agentura AIA shromažďuje, zpracovává a rozšiřuje informace o možnostech vzdělávání českých občanů (zejména vysokoškolských studentů, postgraduantů a pedagogů) v zahraničí vydává jednou ročně (vždy před začátkem akademického roku) Bulletin, který následně rozesílá na VŠ zajišťuje realizaci výběrových řízení (mimo rozpis kvót) na stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv průběžně zveřejňuje na své webové stránce také nabídky jiných stipendií nabízených mimo rámec mezivládních dohod a další nabídky ke studiu v zahraničí jiných stipendiídalší nabídky ke studiu v zahraničí

26 podílí se na zajišťování pedagogických a hospitačních stáží pro učitele základních a středních škol (převážně do německy mluvících zemí a do Francie)pedagogických a hospitačních stáží zaštiťuje činnost národního koordinátora programu PESTALOZZI Rady Evropy pro další vzdělávání učitelů a pedagogických pracovníkůprogramu PESTALOZZI Rady Evropy zprostředkovává pro základní a střední školy kontakty na lektory anglického jazyka z řad rodilých mluvčích kontakty na lektory anglického jazyka

27 Nabídka stipendií pro MZLU studenty 1 student do ČÍNY 1 student do DÁNSKA 1 student na jazykový kurz na MALTU BELGIE - studenti, doktoranti, BULHARSKO – studenti, doktoranti ESTONSKO – studenti, doktoranti FRANCIE – studenti, doktoranti INDIE – studenti přírodních věd ITALIE – studenti, doktoranti JAPONSKO – studenti, postgraduální studenti KLDR – učitelé, studenti LITVA – studenti, učitelé LOTYŠSKO - studenti, učitelé MAĎARSKO – studenti, učitelé MEXIKO – studenti, učitelé MONGOLSKO – studenti, učitelé NĚMECKO (Bavorsko) – doktoranti NĚMECKO (DAAD) – studenti, učitelé NIZOZEMÍ – studenti POLSKO – studenti, učitelé RAKOUSKO – (Aktion) – studenti, učitelé RUMUNSKO – studenti, učitelé SLOVENSKO – studenti, ŠPANĚLSKO – studenti UKRAJINA – studenti, učitelé VIETNAM – studenti, učitelé

28 U většiny je termín k podávání přihlášek do výběrového řízení 18.12.2009 Bližší údaje k jednotlivých nabídkám a informace k výběrovému řízení na www.zahranici-stipendium.cz popřípadě Mgr. Jiří Randall randall@mendelu.cz 545 135 049 randall@mendelu.cz

29 Děkuji za pozornost. Mgr.Jiří Randall Zahraniční oddělení MZLU

30 VYUŽIJTE ŠANCI POZNAT SVĚT


Stáhnout ppt "Mobility Day 30.11.2009. MOBILITA STUDENTŮ Co je to Erasmus? Program Erasmus je výměnný studijní program určený vysokoškolským studentům, kteří chtějí."

Podobné prezentace


Reklamy Google