Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzita Palackého v Olomouci tradice – zkušenost – inovace OLOMOUC 99 529 obyvatel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzita Palackého v Olomouci tradice – zkušenost – inovace OLOMOUC 99 529 obyvatel."— Transkript prezentace:

1 Univerzita Palackého v Olomouci tradice – zkušenost – inovace OLOMOUC 99 529 obyvatel

2 historická metropole, bývalá pevnost (Envelopa) druhá nejvýznamnější městská památková rezervace v ČR Sloup Nejsvětější Trojice (UNESCO) politické, kulturní, společenské, obchodní centrum univerzitní město, kde na 100 tisíc obyvatel připadá více než 24 tisíc studentů UP. Přičteme-li k tomu studenty ostatních vysokých a vyšších škol připadá na 4 obyvatele Olomouce 1 vysokoškolský student Univerzitní Olomouc

3 druhá nejstarší univerzita v ČR (založena 1573) druhý největší zaměstnavatel v Olomouci (více než 3 tisíce zaměstnanců) jedna z největších vysokých škol v ČR (více než 24 tisíc studentů) ale především prestižní vysoká škola se širokou škálou studijních oborů Univerzita Palackého v Olomouci

4 1.Cyrilometodějská teologická fakulta 2.Lékařská fakulta 3.Filozofická fakulta 4.Přírodovědecká fakulta 5.Pedagogická fakulta 6.Fakulta tělesné kultury 7.Právnická fakulta 8.Fakulta zdravotnických věd...na které je každoročně podáno více než 35 tisíc přihlášek. Osm fakult UP

5 Mobilita studentů na UP Každoročně vyjíždí na zahraniční studijní pobyt tisícovka studentů UP, nejčastěji do Španělska, Francie, Německa a Rakouska, ale také na příklad do Chile či na Nový Zéland. Na UP naopak pobývá ročně přibližně stejné množství zahraničních studentů, nejčastěji ze Slovenska, Polska, Španělska a USA, ale také na příklad z Mexika, Jihoafrické republiky či Kazachstánu.

6 CŽV a distanční formy vzdělávání UDV (Dětská univerzita) a U3V Knihovna Umělecké centrum (Konvikt) Věda a výzkum Granty (miliarda ročně) Projektový servis Vědecko-technický park Studenti ve výzkumu

7 Přírodovědecká fakulta

8 v nové budově na třídě 17. listopadu nedaleko od centra města v bezprostřední blízkosti vysokoškolských kolejí a menzy biologická pracoviště v Holici, kde působí také nová výzkumná centra: Přírodovědecká fakulta a) Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum b) Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

9 Přírodovědecká fakulta vzdělávací a vědecká činnost v 5 základních oborech: 1. matematika a informatika 2. fyzika 3. chemie 4. biologie a ekologie 5. vědy o Zemi

10 Vedení Přírodovědecké fakulty v čele fakulty stojí děkan – prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D. předseda akademického senátu – doc. RNDr. Marek Jukl, Ph.D. Proděkan pro vědecké a výzkumné záležitosti, statutární zástupce děkana – prof. RNDr. Zdeněk Dvořák, DrSc. Proděkan pro studijní, sociální a pedagogické záležitosti – doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc. Proděkan pro mimouniverzitní spolupráci – prof. RNDr. Josef Molnár, CSc. Od 1. 1. bude uveden do funkce proděkan pro mezinárodní záležitosti, prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc.

11 Přírodovědecká fakulta má v současnosti přes 4000 studentů 1000 zaměstnanců, z toho 300 učitelů

12 Přijímací řízení na PřF Dny otevřených dveří: sobota 17. ledna 2015 Termín podání přihlášky: do 28. února 2015 Termín přijímacích zkoušek: 1.-5. června 2015 Administrativní poplatek: 560 Kč Přihláška ke studiu se podává elektronickou formou pomocí tzv. E-přihlášky, na webových stránkách PřF, záložka Přijímací řízení, Bc. a Mgr. Studium, Přihláška ke studiu zkrácená verze přihlášky se podává pouze v případě, když uchazeč žádá o prominutí PřZk a neposílá se. Stačí vyplnit elektronickou verzi a zaplatit administrativní poplatek

13 Přijímací řízení na PřF Náležitosti přihlášky ke studiu (Bakalářské studijní programy) v případě, že se uchazeč hlásí na více studijních oborů, je nutné podat na každý samostatnou přihlášku se všemi náležitostmi poplatek se hradí za každou přihlášku zvlášť v případě splnění podmínek pro přijetí bez PZ, musí uchazeč písemně požádat o prominutí PZ součástí žádosti o prominutí PZ musí být: písemná žádost o prominutí PZ (formulář dostupný v E-podobě) zkrácená verze přihlášky ověřené kopie všech vysvědčení ze SŠ nebo prospěch potvrzený školou další doklady potvrzující splnění podmínek (olympiády, výsledek NSZ) žádost s přílohami zaslat na adresu: PřF UP v Olomouci, 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc

14 Obsah přijímacích zkoušek Bakalářské studijní programy PřZk se konají ze stanovených předmětů v rozsahu učiva gymnázia u PřZk může být zjišťován zájem o studium vybraného oboru i nad rámec gymnaziálního učiva u biologických oborů je zařazeno také praktické poznávání přírodnin PřZk na mezifakultní obory Historie, Sociologie a Anglická filologie se konají dle požadavků FF UP

15 Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky Bakalářské studijní programy dosažení percentilu 90 u NSZ (nutno požádat o prominutí PřZk a doložit certifikátem, pokud se student zapíše, bude mu formou stipendia vyplacena částka 500 Kč, jako kompenzace za náklady spojené s vystavením certifikátu) do bakalářského studijního programu B1103 Aplikovaná matematika a vybraných studijních oborů programu B1101 Matematika (obory Matematika a její aplikace a Diskrétní matematika), za předpokladu, že počet uchazečů nepřevýší kapacitní možnosti oboru další obory: o prominutí mohou žádat uchazeči, kteří absolvovali předměty PřZk alespoň jeden rok za poslední 4 roky SŠ studia podmínky prominutí se vztahují k předmětům PřZk (prospěch, ale i účasti na olympiádách apod.) podrobný přehled o prominutí PřZk a o akreditovaných otevíraných oborech na stránkách www.prf.upol.cz

16 Bakalářské obory pravděpodobně bez přijímací zkoušky Diskrétní matematika, Matematika a její aplikace, Matematika – ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví, Aplikovaná statistika; Matematika - Biologie, Matematika - Deskriptivní geometrie, Matematika – Geografie, Matematika - Informatika pro vzdělávání, Environmentální geologie, Geografie - Biologie v ochraně ŽP, Aplikovaná chemie, Ekochemie, Chemie, Nanomateriálová chemie, Biologie – Geografie, Biologie Geologie a ochrana ŽP pro vzdělávání; Aplikovaná fyzika, Biofyzika, Obecná fyzika a matematická fyzika, Nanotechnologie, Optika a optoelektronika, Přístrojová fyzika, Molekulární biofyzika, Počítačová fyzika, Digitální a přístrojová optika, Fyzika – Matematika, Fyzika - Informatika pro vzdělávání, Aplikovaná informatika, Informatika

17 Studium na UP základem všeho je si dobře vybrat v nabídce prakticky vše od teologie, učitelství, práva, tělesná výchovy a sportu, přes obory humanitní, společenskovědní a uměnovědné až po přírodovědné a lékařské obory či zdravotní vědy studium v prezenční i kombinované formě jeden i více oborů současně i mezi různými fakultami vše se dá řešit elektronicky – od prohlídky oborů, podání přihlášky, plánování rozvrhu, půjčování knih, objednávka jídla v menze či platby (ubytovací stipendium – nárok každý, kdo není místní a studuje UP jako svou první VŠ) důraz kladen také na výuku cizích jazyků, praktickou výuku s profesionály atd.

18 Studentský život aneb není se čeho bát.. Stravování: hlad vyřeší menzy nejdůležitější výdejny jsou v Neředíně, v Holici a hlavní výdejna na Envelopě (3 minuty chůze od nové budovy PřF) student potřebuje ISIC kartu, na kterou si dobije stravovací kredit objednání jídla přímo v terminálu v některých z výdejen nebo přes internet

19 Studentský život aneb není se čeho bát.. Ubytování: výběr kolejí v Olomouci je opravdu bohatý největší soustředění ubytovacích kolejí se rozkládá na Envelopě zajistit si ubytování musí student sám (výběr konkrétní koleje, pokoje) na adrese iskam.upol.cz

20 Studentský život aneb není se čeho bát.. Studijní zázemí: knihovny dominantou je Ústřední knihovna (Biskupské náměstí 1) v 1. patře bývalé Tereziánské zbrojnice každá fakulta disponuje specializovanou knihovnou přírodovědci mají 2 (v hlavní budově a v budově na ul. Šlechtitelů) všechny budovy jsou vybaveny bezdrátovou sítí přístupnou všem studentů UP

21 Studentský život aneb není se čeho bát.. Studium v zahraničí: program ERASMUS zapojeno 31 zemí světa, vycestovat je možné na 3 – 12 měsíců studenti v zahraničí neplatí žádné poplatky za výuku, registraci, zkoušky, přístup do knihoven, laboratoří apod. informace lze získat na webových stránkách nebo na studijním oddělení, na PřF je to paní Dana Gronychová

22 Studentský život aneb není se čeho bát.. Sport: sportovní vyžití zajišťuje studentům Akademik sport centrum (nabízí množství zájmových pohybově rekreačních činností např. aerobic, spinning, tenis, kanoistiku, lukostřelbu, nordickou chůzi či dokonce jezdectví) Kultura: bohatý kulturní život (U-klub, divadlo Tramtárie, Akademia film Olomouc, Majáles, galerie, kina, restaurace …

23 Fakulta a veřejnost Představování přírodovědných oborů veřejnosti: zaměstnanci fakulty věnují řádnou porci svých dovedností a času, aby veřejnosti představili výsledky fakulty a udržovali živé vztahy s absolventy nabízí mladým zájemcům špičkové badatelské podmínky v laboratořích mnoho akcí pořádá PřF pro děti (zájem o rozvinutí jejich zájmu o přírodu) bohatá paleta každoročních akcí, za všechny: Veletrh vědy a výzkumu, Okno do praxe, Zlatá promoce, Stříbrná promoce fakulta se zapojuje i do celostátních akcí: Noc vědců apod.

24 Fakulta a veřejnost Spolupráce se středními školami: síť fakultních škol školám nabízí exkurze na pracovištích fakulty využití laboratoří během zkouškového období spolupráce na projektech FŠ umožňují pedagogickou praxi studentům, případně pedagogický výzkum spolupracují na vyhledávání talentovaných žáků a mnohé další

25 Fakulta a veřejnost Akce pro středoškoláky: fakulta pořádá desítky popularizačních akcí a soutěží informace v kalendáři akcí (bude součástí nástěnky FŠ, je k dispozici na webových stránkách fakulty) mezi nejznámější patří: Den otevřených dveří, Olomoucký fyzikální kaleidoskop, Projekt Badatel, Letní škola chemie, fyziky, biologie a matematiky

26 Fakulta a veřejnost Práce s absolventy: pokud je to možné, tak fakulta s absolventy udržuje spolupráci zajímá se o jejich profesní kariéru řeší různé odborné úkoly sjednává svým studentům odborné stáže pořádá každoroční setkání studentů a zaměstnavatelů – Okno do praxe zde studenti získávají pracovní nabídky, kontakty v oboru apod.

27 Děkuji za pozornost. Těšíme se na vás!


Stáhnout ppt "Univerzita Palackého v Olomouci tradice – zkušenost – inovace OLOMOUC 99 529 obyvatel."

Podobné prezentace


Reklamy Google