Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

… od myšlenek k aplikacím Marcel Kraus Oddělení strategií a analýz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "… od myšlenek k aplikacím Marcel Kraus Oddělení strategií a analýz."— Transkript prezentace:

1 … od myšlenek k aplikacím Marcel Kraus Oddělení strategií a analýz

2 organizační složka státu zřízena v roce 2009 ze zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací jako nástroj reformy systému podpory VaVaI hlavní náplň snížit roztříštěnost účelové podpory v ČR podporovat aplikovaný výzkum, vývoj a inovace podporovat spolupráci a komunikaci mezi výzkumnými organizacemi a soukromým sektorem přispívat ke zvyšování konkurenceschopnosti a hospodářskému růstu ČR rozpočet 2013: 2 556 487 tis. Kč Technologická agentura ČR

3 TA ČR nahrazuje 9 bývalých poskytovatelů účelové podpory –MPO, MD, MŽP, MPSV, MZV, MMR, ČÚZK, SÚJB, ČBÚ poskytuje podporu prostřednictvím vládou schválených programů účelové podpory –v oblastech věcné působnosti ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy, místo kterých podporu poskytuje –veřejnými zakázkami ve VaVaI pro potřeby ministerstev a ústředních orgánů státní správy (zejm. pro ty, které nejsou poskytovateli účelové podpory) Činnost TA ČR

4 Technologická agentura ČR

5 Současné programy V současnosti jsou podpořeny projekty z následujících programů: ALFA BETA OMEGA Centra kompetence

6 Současné programy ALFA –hledání „chytrých řešení“ v oblasti progresivních technologií a materiálů, udržitelnosti dopravy a ochrany životního prostředí –celkem podpořeno 672 projektů, z nichž již bylo 138 ukončeno (stav k 31. 12. 2013) –s největším zájmem se setkaly 3. a 4. veřejná soutěž (každá cca 1 000 návrhů projektů) –více než polovina financí směřuje k projektům ve skupině oborů Průmysl –na konci prosince 2013 byla ukončena soutěžní lhůta 4. veřejné soutěže, v současnosti probíhá formální kontrola projektů

7 Současné programy ALFA

8 Současné programy ALFA

9 Současné programy ALFA

10 Nové programy GAMA DELTA EPSILON

11 Nové programy GAMA Zaměření podpora ověření využitelnosti výsledků VaV v praxi příprava jejich následného komerčního využití 2 podprogramy PP1 - pro výzkumné organizace PP2 - pro podniky, pro podniky ve spolupráci VO Cíle podpořit a zefektivnit přenos výsledků VaV do praxe usnadnit následné komerční využití Trvání programu 2014–2019 veřejné soutěže budou vyhlašovány každoročně 2014–2017

12 Nové programy GAMA Zaměření PP1 Podpora ověření výsledků výzkumu a vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a na přípravu jejich následného komerčního využití – oblast „proof of concept stage“. Podpora není poskytována na konkrétní projekt ověřování komerčního potenciálu, ale na financování „procesu“, který k tomuto ověřování slouží – vytvoření tzv. pre-seed fondu. 1. veřejná soutěž vyhlášena v lednu 2014

13 Nové programy GAMA Zaměření PP2 Podpora využití výsledků VaV prodejem licence. Předmětem podpory je dokončení vývoje u výsledku předchozího aplikovaného výzkumu či experimentálního vývoje vzniklého ve výzkumné organizaci a jeho příprava na zavedení do praxe. Délka řešení projektů 12-36 měsíců. Příjemci podpory: Pouze podniky, Výzkumné organizace se mohou účastnit jen jako další účastníci projektu. Míra podpora bude max. ve výši 55 %.

14 Nové programy DELTA Zaměření podpora mezinárodní/bilaterální spolupráce ve VaV prostřednictvím společných projektů výzkumných organizací a firem Cíle zvýšit množství kvalitních a konkurenceschopných výsledků aplikovaného VaV podporou mezinárodní spolupráce Partneři a vyhlášení soutěží především země mimo EU (Jižní Korea, USA, Taiwan, Japonsko, Vietnam) Vyhlášení veřejné soutěže na konci května 2014

15 Nové programy EPSILON Zaměření podpora zejména průmyslových aplikací při využití nových technologií a nových materiálů v průmyslu, energetice, životním prostředí a dopravě Cíle podpora projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje s vysokým potenciálem rychlého uplatnění výsledků v nových produktech, výrobních postupech a službách Doba trvání doba financování projektů 2015–2022 vyhlášení 1. veřejné soutěže v průběhu prvního pololetí 2014 poprvé také hodnocení dopadů projektů náhrada programu ALFA a TIP (MPO)

16 OMEGA Zaměření hledání „chytrých řešení“ v oblasti společenských a humanitních věd (vše kromě kulturního dědictví, zejména regionální rozvoj, sociální záležitosti, statistika, matematické a jiné modelování, zahraniční vztahy aj.) Projekty –v rámci 1. veřejné soutěže bylo podpořeno 46 projektů –2. veřejná soutěž – k podpoře bylo doporučeno 82 návrhů projektů z celkového počtu 220 přijatých projektů, začátek řešení k 1. lednu 2014 Upravované programy

17 OMEGA Probíhající diskuse: -Co lze považovat za aplikovaný výzkum společenských a humanitních věd? -Jak tyto výsledky uplatňovat pro konkurenceschopnost a socio-ekonomický rozvoj? -Může na základě výsledku výzkumu SHV vzniknout startup? -Jak podpořit spillover efekty a synergické efekty do širší ekonomiky vyplývající z kulturních a kreativních odvětví? Upravované programy

18 OMEGA Upravované programy

19 Děkuji za pozornost! http://www.tacr.cz/index.php kraus@tacr.cz


Stáhnout ppt "… od myšlenek k aplikacím Marcel Kraus Oddělení strategií a analýz."

Podobné prezentace


Reklamy Google