Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné finance a podnikání Ing. Erik Geuss ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ekonomika podnikání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné finance a podnikání Ing. Erik Geuss ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ekonomika podnikání."— Transkript prezentace:

1 Veřejné finance a podnikání Ing. Erik Geuss ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ekonomika podnikání 4/2011

2 Obsah 1. Definice veřejných financí, veřejnoprávních subjektů 2. Podnikatelské a nepodnikatelské subjekty 3. Základní členění nepodnikatelských subjektů 2

3 Interface: podnik-veřejné finance  Veřejné zakázky  Přijímaná veřejná podpora (granty, subvence)  Placení daní a poplatků  Dary veřejnoprávním a neziskovým institucím  Další 123 3

4 Definice veřejných financí, veřejnoprávních subjektů  Veřejné finance – většinou používána tzv. negativní definice – tj. takové finance, které nejsou soukromé (patří sem: státní rozpočet, rozpočty krajů, měst a obcí, zahraniční státní pomoc, státní fondy, dotace a granty, poskytované subjekty, jejichž vlastníkem či zakladatelem je stát, kraj, město či obec.  Veřejnoprávní subjekty – subjekty, nakládající s veřejnými financemi  Podrobný výčet následuje 123 4

5 Základní členění nepodnikatelských subjektů  Stát a organizační složky státu (OSS, dříve „rozpočtové organizace“)  Státní příspěvkové organizace  Města a obce  Jiné státní organizace (např. státní fondy)  Nestátní neziskové organizace 123 5

6 Stát a organizační složky státu  OSS, dříve rozpočtové organizace  Financování ze státního rozpočtu  Zákon 218/2001 Sb. (rozpočtová pravidla)  Zákon 219/2001 Sb. (o majetku státu)  Zvláštní postupy účtování, účtová osnova  Majetek státu, neodepisuje se  Nepodniká 123 6

7 Státní příspěvkové organizace  Financování formou příspěvku ze SR  Další vlastní příjmy (zahraničí i privátní sektor  Majetek v užívání, ale na rozdíl od OSS se odepisuje  Daňový režim 123 7

8 Veřejné výzkumné instituce  Nová právní forma, na kterou podle zvláštního zákona č. 341/2005 Sb., byla převedena většina dosavadních výzkumných ústavů (AV, resortní výzkumné ústavy  Specifika formy – právní postavení, majetek, výdělečná činnost  Dosud minimální zkušenosti z jejich fungováním 123 8

9 Státní podnik  Zákon č.77/1997Sb. v platném znění  Jde zejména o tzv. „zbytkové státní podniky“ (po privatizaci velkých podniků z doby socialismu – např. SPT Telecom atp.)  Jsou zakládány i nové podniky  Specifika formy: vlastnictví majetku, převody majetku, hospodaření, likvidace… 123 9

10 Města a obce  Podobnost OSS (organizační složky státu)  Vlastní účtová osnova  Specifika v oblasti daňové  Platnost zákonů, upravující financování (zákon o rozpočtových pravidlech č.218/2001 Sb.)., nakládání s majetkem (zákon o majetku státu č. 219/2001Sb.), kontrolní činnost (zákon o kontrole č. 320/2001Sb.) 123 10

11 Jiné státní organizace  Státní fondy  Státní fond životního prostředí  SFTR, SFDI, SF kinematografie…  Pozemkový fond  Vlastní hospodaření, odměňování 123 11

12 Nestátní neziskové organizace  Občanská sdružení (dle zákona o sdružování občanů č. 83/1991 Sb.  Obecně prospěšné společnosti (o.p.s., viz zákon 248/1995)  Nadace a nadační fondy (viz zák. 227/1997 Sb.)  Politické strany a hnutí  Další neziskové organizace 123 12

13 Otázky k diskusi  ?názory na státní finance, hospodaření organizací, financovaných z veřejných finančních zdrojů  Konkurence? X Monopol?  Kdy a za jakých podmínek?  Finanční analýza, optimalizace právní formy z pohledu státu x daňového poplatníka  Diskuse praktických zkušeností… 123 13

14 Literatura:  Mates, Wokoun, a kol.: Malá encyklopedie regionalistiky a veřejné správy, Prospektrum, Praha,2001  Fialová H.: Malý ekonomický výkladový slovník, A plus, Praha 2008  Zákony ČR v platném znění (např. na www.portal.gov.cz) www.portal.gov.cz 14 Materiály k jednotlivým přednáškám jsou zveřejněny na http://ekonom/materialy/epd/index.htm

15 Děkuji za pozornost 15


Stáhnout ppt "Veřejné finance a podnikání Ing. Erik Geuss ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Ekonomika podnikání."

Podobné prezentace


Reklamy Google