Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jméno autora: Mgr. Veronika Macků Škola: ZŠ a MŠ Náklo Datum vytvoření (období): říjen 2013 Ročník: 6,7,8,9 Tematická oblast: Skladba a tvarosloví pro.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jméno autora: Mgr. Veronika Macků Škola: ZŠ a MŠ Náklo Datum vytvoření (období): říjen 2013 Ročník: 6,7,8,9 Tematická oblast: Skladba a tvarosloví pro."— Transkript prezentace:

1 Jméno autora: Mgr. Veronika Macků Škola: ZŠ a MŠ Náklo Datum vytvoření (období): říjen 2013 Ročník: 6,7,8,9 Tematická oblast: Skladba a tvarosloví pro 2. stupeň ZŠ Téma: Mluvnické kategorie podstatných jmen Metodický list (anotace): Tento učební materiál slouží k osvojení nebo opakování učiva o mluvnických kategoriích podstatných jmen. s. 3 mluvnické kategorie s. 4 pád s. 5 - 7 číslo s. 8 rod s. 9 - 11 vzor s. 12 - 16 souhrnná cvičení

2

3 U podstatných jmen určujeme: 1. PÁD 2. ČÍSLO 3. ROD 4. VZOR

4 PÁD 1. pád = kdo, co = nominativ 2. pád = koho, čeho = genitiv 3. pád = komu, čemu = dativ 4. pád = koho, co = akuzativ 5. pád = oslovujeme, voláme = vokativ 6. pád = o kom, o čem = lokál 7. pád = s kým, čím = instrumentál

5 ČÍSLO 1. číslo jednotné – singulár To znamená, že se jedná o jeden kus. Např. kočka, tužka, kniha Pozor! K jednotnému číslu patří také: Podstatná jména HROMADNÁ Označují více věcí téhož druhu, ale mají pouze jednotné číslo. kamení, uhlí, dříví, křoví, listí, ptactvo, svalstvo, lidstvo, hmyz… Podstatná jména LÁTKOVÁ Označují materiál, látky; bez ohledu na množství mají pouze jednotné číslo. déšť, voda, mouka, kov, mléko…

6 2. číslo množné – plurál To znamená, že se jedná o více než jeden kus Př. kočky, tužky, knihy Pozor! K množnému číslu patří také: Podstatná jména POMNOŽNÁ Označují pouze jednu věc, ale mají množné číslo. sáňky, housle, brýle, nůžky, dveře, kamna, Vánoce, Pardubice, Hradčany…

7 Dvojné číslo (tzv. duál) Dvojné číslo (tzv. duál) užívají některé jazyky pro označení předmětů, osob, zvířat, jevů, které se vyskytují po dvou. Tyto jazyky tedy mají tři čísla: - číslo jednotné - singulár (označení jedné věci), - číslo dvojné - duál (označení právě dvou věcí), - číslo množné - plurál (označení více než dvou věcí). V minulosti měla duál i čeština. V průběhu jejího vývoje však zanikl a zůstal částečně zachován pouze u často užívaných slov (párových částí lidského těla) a zcela u číslovek dva a oba. V názvech párových částí lidského těla zůstaly zachovány staré duálové koncovky: - u slov ruce, nohy, oči, uši zejména v zakončení 7. p. č. mn. na -a / -ma (ruk-ama, noh-ama, oč-ima, uš- ima), - u slov oči a uši se vlastně jedná o všechny slovní tvary (1. oč-i, uš-i; 2. oč-í, uš-í; 3. oč-ím, uš-ím; 6. oč-ích, uš-ích; 7. oč-ima, uš-ima), - u slov ruce a nohy kromě 7. p. v zakončení 1. p. (ruce), 2. a 6. p. na -ou (ruk-ou, noh-ou), - u jmen kolena, ramena, prsa ve tvarech na -ou (kolen-lou, ramen-ou, prs-ou), vedle nichž můžeme užívat i pravidelné tvary (kolen, ramen - kolenech, ramenech). Zdrobněliny těchto slov mají zcela pravidelné tvary s výjimkou zakončení 7. p. č. mn. (ručk-ama, ručičk-ama, nožičk-ama ).

8 ROD ženský rod – TAmužský rod – TENstřední rod – TO ta lvice, ta dívkaten lev, ten chlapecto kuře, to vejce Určování rodu Podstatná jména mají tři rody: ženský, mužský a střední. U rodu mužského pak rozlišujeme rod mužský životný a rod mužský neživotný. To, k jakému rodu které podstatné jméno patří, poznáme opravdu snadno. Stačí abychom si na dané slovo v 1. pádu ukázali“ ukazovacím zájmenem (ten, ta, to). femininum maskulinum neutrum

9 VZOR Vzory mužského rodu PÁN HRAD MUŽ STROJ PŘEDSEDA SOUDCE 5. pád (vokativ) jmen podle vzoru soudce není soudče!, ale soudce! (průvodce! zachránce!). Zakončení -če mají jména v 1. pádě (nominativu) zakončená -ec (vzor muž), např. poslanec – poslanče!, chlapec – chlapče!, Němec – Němče!vokativnominativu

10 Vzory ženského rodu ŽENA RŮŽE PÍSEŇ KOST Pádtvar slovapodle 1. (kdo)lidésousedé 2. (bez)lidíkostí 3. (k)lidemkostem 4. (vidím)lidikosti 5. (volám) lidésousedé 6. (o)lidechkostech 7. (s)lidmikostmi Pozor! Tvar lidi pro 1. a 5. pád je nespisovný. ! Skloňování podstatného jm. lidé

11 Vzory středního rodu MĚSTO MOŘE KUŘE STAVENÍ

12 Souhrnná cvičení: Ps_ běhali po zahradě. Dědeček má bílé vlas_ a vous_. Tomáš donesl nemocnému spolužákov_ domácí úkol. Brambory se převáží v pytl_ch. Cestovatelé používají moderní kompas_. V listnatých les_ch rostou dub_. Nad skalními útes_ kroužili orl_. Jeřáb_ pomáhají stavět dom_. Šaty chráníme před mol_. V tropických prales_ch žije mnoho plazů

13 Hus_ mávají křídly. Na návs_ si hrají děti. Staří lidé chodí o hol_. Na tabul_ píšeme barevnými křídam_. Někdy svítíme lampam_. Chybam_ se člověk učí. Rádi se zabýváme ručními pracem_. Koláče dáme do troub_. Žížal_ žijí v zem_. Pojedu do České Líp_.

14 Po neb_ pluly obláčky. V pokoji stál stolek s pohodlnými křesl_. Jako moučník máme lívance s povidl_. Do nového roku si lidé přejí hodně zdrav_. Koně byli osedláni ozdobnými sedl_. Nad údol_m se vznášejí mlhy. V Lab_ stoupla voda. Vypravujte pohádku svými slov_. Na pol_ch se sklízí obilí. Mám rád knedlíky se zel_m.

15 Podle zadání utvořte tvary podstatných jmen. lavička (6.p.,č.mn.) __________________ lev (1.p.,č.mn.) ________________ šakal (7.p.,č.mn.) ___________________ přítel (7.p.,č.mn.) _______________ nit (2.p.,č.mn.) ____________________ předseda (3.p.,č.j) ________________ zřetel (6.p.,č.j) ____________________ smysl (4.p.,č.mn.) ________________

16 Vypište podstatná jména a určete jejich mluvnické kategorie. jménopádčíslorodvzor Ačkoli i zvířata spolu komunikují, pouze lidé mají mentální a fyzické schopnosti používat jazyk, jímž dokážou sdělovat složité myšlenky a poznatky – všechno, bez čeho by civilizace nebyla možná.

17 POUŽITÉ ZDROJE: http://www.mojecestina.cz/article/2008091901-podstatna- jmena-urcovani-rodu-a-vzoru http://www.mojecestina.cz/article/2008091901-podstatna- jmena-urcovani-rodu-a-vzoru Český jazyk 6,7,8,9 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, nakladatelství Fraus 2005 http://www.pripravy.estranky.cz/clanky/jazyk-cesky/podstatna- jmena---vzory.html http://www.mojecestina.cz/article/2012021305-jak-sklonovat- podstatne-jmeno-lide


Stáhnout ppt "Jméno autora: Mgr. Veronika Macků Škola: ZŠ a MŠ Náklo Datum vytvoření (období): říjen 2013 Ročník: 6,7,8,9 Tematická oblast: Skladba a tvarosloví pro."

Podobné prezentace


Reklamy Google