Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyhodnocení dopravní služby za rok 2015 Policie České republiky Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje Odbor služby dopravní policie OSDP KŘP KHK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyhodnocení dopravní služby za rok 2015 Policie České republiky Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje Odbor služby dopravní policie OSDP KŘP KHK."— Transkript prezentace:

1 Vyhodnocení dopravní služby za rok 2015 Policie České republiky Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje Odbor služby dopravní policie OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek 1

2 2 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI V ROCE 2015 chování všech účastníků silničního provozu – zejména řidičů, řidičů s minimální praxí a nejzranitelnějších účastníků provozu klimatické podmínky – příznivé klimatické podmínky, teplé počasí, větší počet slunných dnů kvalita a stav pozemních komunikací – větší množství oprav, tvorba kolon, vyšší nehodovost v blízkosti omezení intenzita silničního provozu – zvyšující se počet vozidel na našich komunikacích OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek

3 STAV ŠETŘENÝCH DN V KHK ZA ROK 2015 S POROVNÁNÍM S ROKEM 2014 OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek 3 rok20152014 rozdíl Porovnání rok 2014 = 100 % Podíl KŘPH na DN v ČRČR 2015 celkem DN4 4604254206105%4,79%93 067 usmrceno osob 343597,14%5,15%660 těžce zraněno125176-5171,02%4,92%2 540 lehce zraněno12811 329-4896,39%5,24%24 426 škody253 240 000239 581 70013 658 300105,70%4,66%5 439 124 800 rychlost77170467109,52%5,86%13 152 přednost504581-7786,75%3,68%13 683 předjíždění105126-2183,33%6,74%1 557 způsob jízdy22102048162107,91%4,44%49 807 alkohol u DN201232-3186,64%4,42%4 544

4 VÝVOJ POČTU USMRCENÝCH OSOB V KHK (PRŮBĚH OD ROKU 2003 - 2015) 4 OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek

5 5 VÝVOJ POČTU USMRCENÝCH OSOB V ČR ZA CELÝ ROK OD ROKU 1961 OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek

6 6 ROK 2015 – USMRCENÉ OSOBY V ČR DLE VĚKU OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek

7 7 NEHODY NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH V KRAJÍCH ZA ROK 2015 V POROVNÁNÍ S ROKEM 2014 Krajpočet nehodrozdíl nehodrozdíl nehod v % počet usmrcených osob rozdíl usmrcených osob rozdíl usmrcených v % Hlavní město Praha21 4622 15611,225525,0 Středočeský12 4638597,4102-14-12,1 Jihočeský3 9161634,362-1,6 Plzeňský3 20530010,339-2,5 Ústecký9 7071 33515,944-13-22,8 Královéhradecký4 4602064,834-2,9 Jihomoravský7 0561061,5811522,7 Moravskoslezský8 8995827,05323,9 Olomoucký4 7382886,5512382,1 Zlínský3 6801965,641824,2 Vysočina4 11440510,935-8-18,6 Pardubický3 482310,9461235,3 Liberecký3 8893178,923-5-17,9 Karlovarský1 99626415,224960,0 Celkem93 0677 2088,4660314,9

8 PŘEHLED DOPRAVNÍCH NEHOD ŠETŘENÝCH V RÁMCI KHK V LETECH 2003 - 2015 8 OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek

9 9 CELKEM USMRCENO OSOB V KHK PO MĚSÍCÍCH OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek

10 10 USMRCENÍ CHODCI V ČR PO MĚSÍCÍCH OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek

11 11 USMRCENÍ CYKLISTÉ V ČR PO MĚSÍCÍCH OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek

12 DOPRAVNÍ NEHODY ZAVINĚNÉ ŘIDIČEM POD VLIVEM ALKOHOLU V KHK V LETECH 2003 - 2015 12 OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek

13 13 OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek KONTROLA DODRŽOVÁNÍ ZÁKAZU POŽÍVÁNÍ ALKOHOLICKÝCH NÁPOJŮ A JINÝCH NÁVYKOVÝCH LÁTEK Všichni policisté provádějí dechovou zkoušku u každé základní kontroly vozidla 2014 Celkem KHK/DP 2015 Celkem KHK/DP Rozdíl Celkem KHK/DP Řidičů pod vlivem alkoholu995/5561043/582+ 49/+ 26 Řidičů pod vlivem drogy702/1941066/226+ 364/+ 32 DN pod vlivem alkoholu232201- 31 DN pod vlivem drog78+ 1 V roce 2015 bylo policisty KŘP – H provedeno u řidičů bezmála 9000 orientačních testů na ovlivnění návykovou látkou a více než 150 000 orientačních testů na ovlivnění alkoholem.

14 POROVNÁNÍ DN ZAVINĚNÝCH POD VLIVEM ALKOHOLU A DROG V ČR 2015 OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek 14 Alkohol a drogy u viníka DN dle krajů celkem nehod z toho alkohol alkohol v % z toho drogy drogy v % usmrceno celkem z toho usmrceno - alkohol usmrceno – AL v % z toho usmrceno - drogy usmrceno - drogy v % Hlavní město Praha21 4624522,11260,1225624,0000,00 Středočeský12 4635074,07310,2510243,9210,98 Jihočeský3 9163579,12120,316234,8411,61 Plzeňský3 2053199,95331,0339717,9512,56 Ústecký9 7073323,42280,294436,8212,27 Královehradecký4 4602014,5180,183425,8800,00 Jihomoravský7 0564556,45440,628156,1700,00 Moravskoslezský8 8995275,92360,405359,4335,66 Olomoucký4 7383116,56110,2351611,7611,96 Zlínský3 6802847,72140,3841512,2012,44 Vysočina4 1141583,8480,193525,7112,86 Pardubický3 4822787,98130,3746817,3912,17 Liberecký3 8892215,68280,722328,7014,35 Karlovarský1 9961427,1190,4524416,6700,00 Celkem93 0674 5444,883010,32660629,39121,82

15 ČINNOST SLUŽBY DP KŘP - H, ZA ROK 2015 V POROVNÁNÍ S ROKEM 2014 Služba dopravní policie KŘP-H 20142015Rozdíl Rozdíl v % cca Oznámeno (odevzdáno) celkem (dle § 58/1 a 3a) 2.9942.310- 68477,15 % Alkohol556582+ 26104,67 % Drogy194226+ 32116,49 % Kauce dle z. č. 111/ Kč47/782.900,-57/947.000+10/+164.100121,27%/120,96% Kauce dle z. č. 361/Kč184/1.994.800,-191/2.344.500+7/+349.700103,80%/117,53% Řešeno v blokovém řízení25.12523.433- 196293,26 % Částkou v Kč12.948.30010.505.500- 2.442.80081,13 % Přestupků celkem služby dopravní policie 28.11925.743- 2.37691,55 % OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek 15

16 16 ZABRÁNĚNÍ V JÍZDĚ A UKLÁDÁNÍ KAUCÍ DLE ZÁKONA č. 361/2000 Sb. vzpp. - ZA PORUŠENÍ PŘEDPISŮ V roce 2015 bylo celkem uloženo 191 kaucí v hodnotě 2.344.500,- Kč (V roce 2014 bylo celkem uloženo 184 kaucí v hodnotě 1.994.800,- Kč) OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek Podezření na zavinění DN, kdy došlo k usmrcení nebo TZ Řidič ujel z místa DN a měl povinnost DN hlásit Podezření, že požil alkoholický nápoj nebo JNL Odmítl se podrobit vyšetření zda není ovlivněn NL Řídil vozidlo bez příslušného ŘO nebo v zákazu řízení Je důvodné podezření, že se bude vyhýbat správnímu řízení a nesložil kauci jako záruku, že se dostaví k SO Při podezření že vozidlo bylo odcizeno Vozidlo je technicky nezpůsobilé a bezprostředně ohrožuje BESIP Při překročení limitů rozměrů: váhy, délky, šířky Vše se děje na náklady provozovatele vozidla.

17 17 UKLÁDÁNÍ KAUCÍ ZA PORUŠENÍ ZÁKONA č. 111/1994 Sb. vzpp. – DODRŽOVÁNÍ DOB ŘÍZENÍ, ODPOČINKU A BEZPEČNOSTNÍCH PŘESTÁVEK V roce 2015 bylo: především zahraničním řidičům, kteří zastupují dopravce v 57 (2014 – 47) případech zabráněno v jízdě přiložením technického prostředku nebo zadržením dokladů k vozidlu z důvodu porušení sociálních předpisů (nařízení EP a R č. 561/2006 a dohody AETR), policisté uložili 57 (2014 – 47) kaucí v hodnotě 947.000,- Kč (2014 - 782.900,- Kč). správní delikty dopravců byly v 92 (2014 – 81) případech odevzdány na KÚ v HK k projednání včetně uložených kaucí dále bylo 19 (2014 – 19) přestupků řidičů oznámeno na ORP a 146 (2014 – 143) řidičů bylo vyřešeno za drobné porušení blokovou pokutou v celkové částce 146 900,- Kč (2014 - 176.300,- Kč) OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek Správní delikt dopravce Přestupek řidiče Účel dozoru: zajištění stejných podmínek pro všechny dopravce v rámci hospodářské soutěže

18 18 OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek KONTROLA TECHNICKÉHO STAVU VOZIDEL PODLE SMĚRNICE KOMISE č. 2010/47/EU a 2010/48/EU A UŽITÍ VOZIDLA, KTERÉ NESPLŇUJE TECHNICKÉ PODMÍNKY 3.507 přestupků řidičů, blokově za 1.194.400,- Kč, 183 oznámeno SO 11 x nařízená TP na STK Ve 107 případech byla po zjištění vážné či nebezpečné závady omezena technická způsobilost vozidla

19 19 OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek KONTROLNÍ VÁŽENÍ (součástí je i měření rozměrů) dle z.č.13/1997 Sb. a z. č. 361/2000 Sb. vzpp. V roce 2015 bylo: zváženo a změřeno 569 (2014 – 385) vozidel, u kterých bylo v 130 (2014 – 91) případech zjištěno překročení hodnot daných zákonem z toho bylo 108 řidičů vyřešeno na místě BP 22 řidičů a 51 provozovatelů bylo oznámeno pro správní delikt. řidičům byla vždy další jízda zakázána do odstranění zjištěného porušení

20 20 NEJTRAGIČTĚJŠÍ NEHODY 2015 Datum a čas: sobota 09. 09. 2015 16:55 hod. Místo: sil. č. 3/32749 v km 1,727 v katastru obce Chomutice okr. JC Děj: 58 letý řidič vozidla zn. VW Polo jedoucí po uvedené komunikaci ve směru jízdy od obce Ostroměř směrem na obec Chomutice jel za jasného dne proti slunci, kde na rovném a přehledném úseku se plně nevěnoval řízení svého vozidla, následně se svým vozidlem přejel z nezjištěného důvodu do protisměru, kde levou přední částí vozidla srazil protijedoucí cyklistky. Následek: 3x smrtelné zranění cyklistek OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek

21 21 NEJTRAGIČTĚJŠÍ NEHODY 2015 Datum a čas: pondělí 19. 09. 2015 v 07:15 hod. Místo: sil. č. I/35 v km 99,607 v katastru obce Všestary v mírné levotočivé zatáčce, za železničním nadjezdem č. 35-072, ve směru na Hradec Králové Děj: 37 letý řidič osobního vozidla tov. zn. VW SHARAN, jedoucí po sil. č. I/35 ve směru na Hradec Králové, přejel do protisměrné části pozemní komunikace, kde se čelně střetl s protijedoucím osobním vozidlem tov. zn. Kia Rio. Následek: 2x smrtelné zranění, 3x těžké a 4x lehké zranění OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek

22 22 NEJTRAGIČTĚJŠÍ NEHODY 2015 Datum a čas: 16.12.2015 středa 15:15 hod. Místo: sil. č. I/35 v km 73,807 na přímém úseku silnice mezi obcemi Podhorní Újezd a Konecchlumí Děj: 18 letý řidič osobního vozidla tov. zn. CITROEN XSARA PICASSO, jedoucí po sil. č. I/35 ve směru na Jičín, po předjetí a zařazení se před os. vozidlo zn. BMW, náhle z nezjištěných příčin přejel do levého jízdního pruhu, kde se čelně střetl s protijedoucím nákladním vozidlem zn. Daf s návěsem. Následek: 1x smrtelné zranění a 1x lehké zranění OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek

23 23 NEJTRAGIČTĚJŠÍ NEHODY 2015 Datum a čas: 18.12.2015 pátek 08:30 Místo: sil. č. II/321 v km 6,333 mezi obcemi Domašín a Solnice, okres Rychnov nad Kněžnou Děj: 18 letá řidička osobního vozidla tov. zn. Škoda Felicia, jedoucí ve směru na Solnici, nepřizpůsobila rychlost jízdy, po projetí levotočivé zatáčky, dostala na mokré vozovce smyk, který nezvládla, s vozidlem následně přejela do protisměru, kde se střetla s nákl. vozidlem Peugeot Boxer. Následek: 1x smrtelné zranění a 1x lehké zranění OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek

24 24 NEBEZPEČNÉ SILNICE Dvě hlediska: 1.Podle výše počtu nehod na konkrétních úsecích silnic 2.Podle výše podílu počtu nehod na konkrétním úseku silnice lomeno intenzitou dopravy na tomto úseku (počtem projetí jednotkových vozidel za 24 hod – zatížením silniční sítě).

25 OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek 25 NEBEZPEČNÉ SILNICE silnice č. I/31 – tzv. Gočárův, popř. II. silniční okruh, velký počet nehod daný velkou intenzitou dopravy, velkým počtem křižovatek, chodeckých přechodů a cyklistických přejezdů. Délka pouze 6,2 km. Naštěstí celý v intravilánu obce, proto menší následky na zdraví a na majetku z důvodu omezené rychlosti. Priority PČR: Ve spolupráci s Magistrátem města HK úpravy chodeckých a cyklistických přechodů, úprava sjednocení světelné dopravní signalizace pro chodce i cyklisty. Vytváření bezpečného prostoru pro nemotorizované účastníky. Tlak na dostavbu D11 a R35. silnice č. I/33 – v úseku Hradec Králové – Jaroměř - Náchod, úzká komunikace nevyhovující současné velké intenzitě dopravy s velkým podílem tranzitujících nákladních vozidel, křižovatky bez odbočovacích a připojovacích jízdních pruhů jsou příčinou DN nárazem do stojících vozidel odbočujících vlevo a dávajících přednost protijedoucím vozidlům. Velké následky na zdraví a majetku. Priority PČR: Ve spolupráci s ŘSD provádět úpravy křižovatek v daném úseku (např. křiž. Trotina), ve spolupráci s MD a ŘSD optimalizovat přípravy výstavby D-11, stavby 1106, 1107 + I/33 obchvat Jaroměře. Zvýšený dohled na dodržování pravidel BESIP

26 OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek 26 NEBEZPEČNÉ SILNICE silnice č. I/35 - v úseku Hradec Králové – Hořice –Jičín – hranice kraje. Poměrně široká komunikace s velkou intenzitou dopravy s velkým podílem tranzitujících nákladních vozidel dovolující dosahovat vysokých cestovních rychlostí. Priority PČR: Ve spolupráci s ŘSD úpravy křižovatek, kde dosud nejsou odbočovací JP (křižovatka „U orla“ – úpravy již dokonceny ), obchvat Úlibic, zvýšený dohled nad BESIP. silnice č. I/11 - v úseku Nové Město u Chlumce nad Cidlinou – Hradec Králové. Úzká komunikace, na kterou jsou převedena tranzitující nákladní vozidla do Polska a z Polska z důvodu nedokončení napojení D-11 na křižovatku Bláhovka u HK. Problematické křižovatky bez odbočovacích JP, nebezpečné jsou kolmé přejezdy této komunikace – špatný odhad vzdálenosti, předjíždění. Priority PČR: Spolupráce se silničními správními orgány při dokončení stavby D 11 1105-2 – napojení na I/11 u HK. Zvýšený dohled. silnice č. I/35 v úseku HK – hranice kraje ve směru na Brno. Úzká komunikace, přímá s proměnnou niveletou vozovky, zatížená nákladní (V loňském roce provedeny ve spolupráci s ŘSD správou HK bezpečnostní úpravy na podkladě vypracovaného bezpečnostní auditu, Rozšíření jízdního profilu, instalace svodidel, odstranění nebezpečných prvků)

27 TECHNIKA DP PČR KŘP - H OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek 27

28 28 Rizikové jednání řidičů motorových vozidel – směřování dohledu nad silničním provozem do rizikových lokalit se zaměřením na hrubé porušování pravidel silničního provozu, které má za následek vznik závažných dopravních nehod, zejména se jedná o nedodržování rychlostních limitů mimo obec, nebezpečné předjíždění, agresivní a nesprávný způsob jízdy. Nemotorizovaní účastníci silničního provozu (chodci, cyklisté) – dohled nad dodržováním pravidel, dohled u přechodů pro chodce, preventivní akce ve vztahu k jejich zviditelňování v silničním provozu, používání ochranných pomůcek a bezpečnému chování na pozemních komunikacích. Alkohol a drogy v silničním provozu - účinný dohled nad dodržováním zákazu požívání alkoholu a jiných návykových látek řidiči vozidel, preventivní akce zaměřené na tuto problematiku, eliminace rizika ohrožení ostatních účastníků silničního provozu řidiči vozidel Bezpečné komunikace – spoluvytváření bezpečného dopravního prostoru, navrhování dopravně inženýrských opatření ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Kontrola stavu, opodstatněnosti a správnosti dopravního značení jako součást každodenního výkonu služby. PRIORITY PČR PRO OBLAST SILNIČNÍHO PROVOZU V ROCE 2016 OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek

29 29 OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek PREVENCE V SILNIČNÍM PROVOZU V ROCE 2016 Společný projekt s oddělením BESIP „Vidíme se“. Společný projekt s ČKP ke zviditelnění osádek motorových vozidel. Kampaň na věnování se řízení. Zebra se za tebe nerozhlédne, bezpečně do školy. Alkohol za volant ani za řídítka nepatří. Distribuce jednorázových testů na detekci alkoholu řidičům při hudebních festivalech a společenských akcích většího charakteru. Poskytování aktuálního dopravního zpravodajství a informacích o sjízdnosti komunikací. Tematické konference, informační a mediální kampaně k aktuálním tématům ve spolupráci s oddělením BESIP.

30 30 Děkuji za pozornost Děkuji za pozornost Bezpečnost a plynulost silničního provozu je v prvé řadě přímo závislá na vlastním chování všech jeho účastníků. OSDP KŘP KHK plk. Ing. Petr Dušek Mysleme na vlastní bezpečnost i v roce 2016!


Stáhnout ppt "Vyhodnocení dopravní služby za rok 2015 Policie České republiky Krajské ředitelství Královéhradeckého kraje Odbor služby dopravní policie OSDP KŘP KHK."

Podobné prezentace


Reklamy Google