Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrované územní investice (ITI)v Pražské metropolitní oblasti pro programové období 2014-2020 24. září 2014 D-air - III. Setkání Dopravního Fóra Severozápad.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrované územní investice (ITI)v Pražské metropolitní oblasti pro programové období 2014-2020 24. září 2014 D-air - III. Setkání Dopravního Fóra Severozápad."— Transkript prezentace:

1 Integrované územní investice (ITI)v Pražské metropolitní oblasti pro programové období 2014-2020 24. září 2014 D-air - III. Setkání Dopravního Fóra Severozápad Ing. Vojtěch Žabka

2 Obsah prezentace —Představení nástroje ITI. —Vymezení PMO. —Hlavní problémy PMO. —Pracovní verze strategické části ITI PMO.

3 Co to jsou Integrované územní investice? —Nový nástroj pro uplatňování územní dimenze, navržený EK pro programové období 2014-2020. —Výchozími dokumenty jsou Strategie EU 2020 a návrhy nařízení Evropské komise. – Zdůrazňována role měst a metropolitních oblastí (města jako póly růstu a motory rozvoje). – Budou vyčleněny finanční prostředky pro rozvoj vybraných metropolitních oblastí (ITI). – Velké integrované projekty strategické povahy. —Umožňují naplánovat a realizovat investice ve vymezeném území komplexně bez ohledu na to, ze kterého operačního programu nebo prioritní osy jsou financovány. —Nástroj ITI bude uplatňován ve všech operačních programech.

4 Výhody ITI pro žadatele -Možnost zapojení subjektu (stakeholdera) do přípravy strategie. -Alokovaná částka z ESIF pro projekty z metropolitních oblastí. -Po doporučení Řídícího výboru metropolitní oblasti o splnění podmínek územní dimenze nemusí soutěžit s projekty z celé ČR, stačí splnit věcné a formální požadavky řídícího orgánu na projekt.

5 Vybrané metropolitní oblasti → Pražská, Brněnská, Ostravská, Plzeňská, Ústecko- chomutovská, Hradecko-pardubická, Olomoucká – Hlavní centra ekonomického růstu. – Koncentrace většiny české vědy a výzkumu. – Existence klíčových institucí terciárního vzdělávání. – Soustředění nejvýznamnějších zaměstnavatelů. – Koncentrace řady problémů sociálního a environmentálního charakteru.

6 Specifika pražského ITI Obsahuje dva typy regionů: – Praha – jádro (více rozvinutý region) Spolufinancování projektů 50 %. – Středočeský kraj – zázemí (méně rozvinutý region) Spolufinancování projektů 15 %. V rámci ITI PMO bude většina rozvojových intervencí realizována primárně v zázemí aglomerace (tedy Středočeském kraji), přičemž hlavním nositelem ITI zůstává jádrové město (Praha).

7 Podpora pražského ITI Celková alokace pro české ITI dosahuje dle prozatímních jednání 65 mld. Kč pro programové období 2014-2020. Z toho pro Pražskou metropolitní oblast má být určeno 11,6 mld.

8 Partnerství v rámci ITI 19. 6. 2013 bylo podepsáno Memorandum o spolupráci HMP a Stč. kraje primátorem Tomášem Hudečkem a hejtmanem Josefem Řihákem. Na základě Memoranda stanovena 3 základní témata: -DOPRAVA -ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ -REGIONÁLNÍ ŠKOLSTVÍ Ustanoven Řídící výbor – kontrolující výstupy z připravované Integrované strategie Pracovní platformy dle jednotlivých témat

9 Vymezení území Pražské metropolitní oblasti (PMO) Provedla Urbánní a regionální laboratoř při Univerzitě Karlově v Praze. Vymezení provedeno s pomocí triangulace metod: – Vymezení integrovaného systému středisek Prahy. – Vymezení suburbánní zóny Prahy. – Vymezení na základě mobilních dat – dojížďkové vazby a čas strávený v Praze. – Přihlédnutí k dalším alternativám vymezení (např. územního plánu VÚC Pražského metropolitního regionu aj.).

10

11 Identifikování problémů PMO Problémy Pražské metropolitní oblasti se dají rozdělit do tří základních okruhů: —Doprava —Ekologická a přírodní rizika —Regionální školství

12 Problémy a potřeby - Doprava —Nárůst individuální dopravy na úkor hromadné dopravy. —Nedostatečné propojení okrajových lokalit a suburbií kolejovou dopravou, včetně chybějící doprovodné infrastruktury. —Špatná dopravní obslužnost jižních suburbií (absence linky D). —Nefungující systém komplexního integrovaného systému dopravy (Praha a Středočeský kraj) - nedokončený IDS, zapojení železniční dopravy do IDS, koordinace s PID. —Neuzavřené koncepční řešení infrastruktury v některých částech kraje s dopadem na celý kraj (např. okružní a tangenciální vazby), absence krajského (aglomeračního) okruhu.

13 Problémy a potřeby – Ekologická a přírodní rizika —Území PMO je postihováno povodněmi, včetně letních povodní z bouřek způsobených krátkými a intenzivními přívalovými dešti. Problémy jsou v povodí Vltavy, Berounky. —Protipovodňová opatření jsou nedostatečná. —Absence vodních nádrží v povodí Sázavy a Berounky k regulaci povodní. —Varovný systém před povodněmi dosud není na území PMO zcela dokončen, přičemž území je povodněmi často postihováno. —Nedostatečné jsou předpovědní systémy a modely pro území PMO.

14 Problémy a potřeby – Regionální školství —Nedostačující počet a kapacity mateřských škol v oblastech s velkým nárůstem počtu obyvatel v zázemí Prahy, v souvislosti s přílivem suburbánních migrantů a jejich specifické věkové struktuře. —Zastaralá a nevyhovující infrastruktura školních budov (ZŠ i SŠ). —Ve vybavenosti a prostředcích na provoz jsou výrazné rozdíly mezi školami v různých částech metropolitního regionu. Nedostatečné prostředky na provoz škol vytváří významnou bariéru jejich rozvoje i kvality výuky. —Bylo zjištěno chybějící propojení škol a trhu práce, spolu s malým důrazem na praxi, což má dopady na nižší uplatnitelnost absolventů.

15 INTEGROVANÁ STRATEGIE PRAŽSKÉ METROPOLITNÍ OBLASTI VIZE PMO Pražská metropolitní oblast v roce 2023: Blízko do škol, pohodlně do práce, bezpečně doma! Globální cíl Globálním cílem PMO je propojení jádra a zázemí pražské aglomerace do jednoho funkčního celku s efektivně rozmístěnou infrastrukturou veřejných služeb, který bude jednak dobře dopravně propojený a jednak bude společně chráněný před přírodními riziky, a to při celkovém respektování zdravého životního prostředí. PRIORITNÍ OBLAST PO 1 - INTELIGENTNÍ DOPRAVA PO 2 - OCHRANA PŘED PŘÍRODNÍMI RIZIKY PO 3 - DOSTUPNÉ A KVALITNÍ ŠKOLSTVÍ Cíl: Prostupná a propojená metropolitní oblast s výborně dostupnou metropolí, reflektující potřeby svých obyvatel, kteří využívají integrované hromadné dopravy a dopravy šetrné k životnímu prostředí. Cíl: Metropolitní oblast využívající šetrná a přírodně blízká řešení a moderní systémy pro ochranu obyvatel a aktivní předcházení rizikům spojeným s přírodními živly. Cíl: Metropolitní oblast podporující dostupné a kvalitní školství, metropolitní oblast reflektující výzvy znalostní ekonomiky a potřeby dynamického trhu práce. DÍLČÍ CÍLE 1. Zrychlit a zkvalitnit přepravu osob uvnitř PMO 1. Zabezpečit území před povodněmi 1. Zvýšit kapacitu předškolního vzdělávání 2.Posílit preferenci hromadné dopravy 3. Zvýšit regionální mobilitu napojením na infrastrukturu TEN-T 2. Zvýšit kvalitu vzdělávacích zařízení v souladu s požadavky trhu práce 4. Rozšířit infrastrukturu pro cyklodopravu pro cesty do práce

16 Příklady vlajkových projektů z oblasti dopravy —Investice do koordinace Pražské integrované dopravy a Středočeského kraje. —Vytvoření centrálního dispečinku veřejné dopravy pro oblast Prahy a Středočeského kraje. —Rozšíření sítě samoobslužných prodejních zařízení na území Prahy a Středočeského kraje. —Modernizace informačního systému Prahy a Středočeského kraje. —Rozvoj preference veřejné dopravy na území Prahy a Středočeského kraje. —Investice do silniční sítě v návaznosti na síť TEN-T. —Obchvat Kralup nad Vltavou jako součást aglomeračního okruhu.

17 Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Integrované územní investice (ITI)v Pražské metropolitní oblasti pro programové období 2014-2020 24. září 2014 D-air - III. Setkání Dopravního Fóra Severozápad."

Podobné prezentace


Reklamy Google