Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zelená cyklomagistrála Ploučnice VÝCHOZÍ SITUACE A ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU Hlavní nositel projektu - Mikroregion Podralsko Rostoucí zájem cyklistů o kvalitní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zelená cyklomagistrála Ploučnice VÝCHOZÍ SITUACE A ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU Hlavní nositel projektu - Mikroregion Podralsko Rostoucí zájem cyklistů o kvalitní."— Transkript prezentace:

1

2 Zelená cyklomagistrála Ploučnice VÝCHOZÍ SITUACE A ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU Hlavní nositel projektu - Mikroregion Podralsko Rostoucí zájem cyklistů o kvalitní a bezpečný prostor pro cykloturistiku Zkušenosti z bývalého vojenskému prostoru, síť bezpečných cyklostezek Cykloráj Podralsko Vybudování cyklomagistrály Ploučnice - priorita rozvoje cestovního ruchu Mikroregionu Podralsko Soulad s programovými dokumenty rozvoje LK

3 Vazby a cíle Napojení : Nová Hřebenovka (Ještědský hřeben) Greenways Labe Cyklostezky Středočeského kraje Cyklostezky na Saské straně (Sdružením Žitavské hory) Cíl : vytvoření silného nadregionálního projektu řešení hospodářsky slabé oblasti rozvoj cestovního ruchu zaměstnanost bezpečnost cyklistů a ostatních uživatelů

4 „Zelené stezky – Greenways“ Zapojení do programu Zelené stezky Greenways - asistenční a grantový program Nadace Partnerství Partnerství na trase Zelená cyklomagistrála Ploučnice udržitelný rozvoj podél cyklostezky a přírodního koridoru Ploučnice je vytvořena síť organizací, které si mohou navzájem vyměňovat zkušenosti a spolupracovat mezi sebou v oblasti: bezpečnosti cyklistů a chodců a ostatních účastníků silničního provozu ochrany přírody a kulturního dědictví rozvoje šetrného cestovního ruchu zdravého životního stylu Strom atraktivit

5 Partnerství na trase Zelená cyklomagistrála Ploučnice Memorandum o spolupráci 47 Partnerských smluv 21 měst a obcí, Liberecký kraj, 9 škol, 6 podnikatelských subjektů a s.p., 10 neziskových, příspěvkových a obecně prospěšných organizací

6 Databáze souvisejících projektů 31 souvisejících projektových záměrů Databáze souvisejících projektových záměrů podél cyklomagistrály - podpůrný argument pro získávání dotací na realizaci projektů. propojit města a obce regionu cyklostezkami pro bezpečnou cyklodopravu občanů za běžnými záležitostmi vybudovat infrastrukturu pro rozvoj aktivních pobytů a rekreace, zejm. pro cykloturistiku a in-line bruslení zlepšit stav MK a veřejných prostranství zlepšit stav infrastruktury, která bezprostředně ovlivňuje kvalitu ŽP území (např. budování splaškové kanalizace a ČOV na J svahu Ještědského hřbetu - vyčištění řeky Ploučnice) vybudovat infosystém - osvěta a výchova návštěvníků k šetrnému přístupu k ŽP

7 Přínos partnerství bezpečná cesta do školy, práce, školní akce – soutěže na cyklomagistrále – školní olympiáda – jízda na kole, in - linech, běh …, obrázková soutěž/fotosoutěž pro ZŠ s tematikou cyklosportu, přírody podél Ploučnice pro města – přilákání více turistů, zvýšení návštěvnosti kulturně- historických atraktivit, spolupráce s místními infocentry,… Spolupodílení se na realizaci Cyklomagistrály – tvorba společné publikace – prezentace jednotlivých partnerů, strom nej-atraktivit

8 Zdůvodnění potřebnosti Marketingová analýza mezi obcemi a významnými subjekty zájem veřejnosti o aktivní cykloturistiku zlepšení vybavenosti a kvality služeb zlepšení pestrosti doplňkových programů, služeb a dopravní dostupnosti řešení bezpečnosti cyklistické dopravy zvýšení návštěvnosti regionu

9 Pozitiva obnovení prostupnosti povodí pro pěší a nemotorovou dopravu jednotná vybavenost a technické úpravy (na území dvou krajů) kumulace prostředků pro společnou osvětu a propagaci snížení nákladů na následnou údržbu optimální regulace návštěvníků z hlediska ochrany přírody osvěta šetrného přístupu k přírodě, zachování kulturní krajiny a široké druhové škály fauny a flóry Negativa omezení vstupu pro některé skupiny uživatelů (volný pohyb psů, mopedy, motorky, čtyřkolky) neověřené možnosti využití v zimním období omezení motorového provozu – závory, sloupky (lesy, chatové osady) neověřené provozní podmínky v údolích při mlhách a dešti Celá magistrála nabízí hlavní využití pro: 1. Cykloturistiku 2.Pěší turistiku a vycházky 3.Lyžařskou turistika (za příhodných podmínek v Podještědí, v Ralsku) 4.Další druhy nemotorové dopravy (invalidní vozík, kolečkové brusle atd.)

10 Základní trasa Mikroregion Podralsko Semering – úbočí Ještědského hřebene nástup na cyklomagistrálu a vazba na Novou Hřebenovku Křižany - Osečná - Prameny Ploučnice - Hamr na Jezeře - Stráž pod Ralskem - Noviny pod Ralskem – Mimoň - Ralsko (obec) – Hradčany - Zákupy-Veselí - Vlčí Důl Trasa mimo Mikroregion Podralsko(Liberecký kraj) Česká Lípa, Žandov a centrální část města – Stružnice – Jezvé - Horní Police – Žandov Ústecký kraj Starý Šachov - Františkov nad Ploučnicí - Benešov nad Ploučnicí - Malá Veleň – Březiny - Děčín – centrum, nábřeží Labe, napojení na cyklomagistrálu Labe – Elbe

11

12

13

14

15

16

17

18 Základní trasa - celková mapa

19 Celková délka cyklomagistrály:85km Celková délka cyklomagistrály na území Mikroregionu Podralsko:50km Celkové náklady projektu v území Mikroregionu Podralsko: odborný odhad 100 mil. Kč (vč. nákladů na projektovou dokumentaci) Celkové náklady projektu: odborný odhad 150 mil. Kč (vč. dokumentace pro stavební povolení, realizace, inženýringu, výkupu pozemků, vynětí z ZPF aj., vč. DPH)

20 Cyklomagistrála je navržena jako trasa nadregionální (mezinárodní) – návrh trasy cyklomagistrály je koncipován v návaznosti na systém tras v sousedních státech především v Sasku, ale i Polsku, Žitavské hory a cyklotrasu podél Labe.

21 HARMONOGRAM REALIZACE Příprava Vypracování vyhledávací studie Cyklomagistrála Ploučnice 2004 Projektový záměr Zelená cyklomagistrála Ploučnice 2007 Vypracování PD po katastrech obcí 2008-2009 a dále 2010 – 2012 Nadace Partnerství – 2008 Grant LK Akce Propagační jízdy po trase cyklomagistrály Ploučnice Cyklostezka Lázně Kundratice – Lesní Domky (město Osečná) 2008 –ROP Zelená cyklomagistrála Ploučnice – Osečná – Noviny pod Ralskem (Průrva) - Žádost ROP 2010 Zelená cyklomagistrála Ploučnice – Mimoň - Žádost ROP 2010 Zelená cyklomagistrála Ploučnice – Zákupy –Veselí - Žádost SFDI 2010 Zelená cyklomagistrála Ploučnice – Česká Lípa – Žandov - 2011- 2015 Zelená cyklomagistrála Ploučnice hlavní odbočné větve - 2011

22 Zelená cyklomagistrála Ploučnice 3. ročník 2010 Propagační jízda po trase Zelené cyklomagistrály Ploučnice Termín konání : 4.6.2010

23 Zelená cyklomagistrála Ploučnice Více info na: www stránky – odkaz na www.podralsko.info

24 Děkuji za pozornost Ing. Luděk Suchomel, MBA inženýring a management projektů Sportovní 78, 468 51 Smržovka Tel.:+420 483 382 705 Mob.:+420724 030 310 ludek.suchomel@seznam.cz


Stáhnout ppt "Zelená cyklomagistrála Ploučnice VÝCHOZÍ SITUACE A ZDŮVODNĚNÍ PROJEKTU Hlavní nositel projektu - Mikroregion Podralsko Rostoucí zájem cyklistů o kvalitní."

Podobné prezentace


Reklamy Google