Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Služby peněžních ústavů N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Služby peněžních ústavů N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku."— Transkript prezentace:

1 N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Služby peněžních ústavů N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného učiliště Č í slo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku: 1.5.2012 – 30.03.2014 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2 ANOTACE Záměrem této sady výukových materiálů s názvem Výuka občanské nauky v 2. ročníku odborného učiliště je aktivizace žáků v hodinách občanské nauky a jejich orientace v základních odvětvích práva, se kterými se mohou setkat ve svém životě. Rovněž další témata jsou vyučována s důrazem na praktický život. Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě se zabývají především oblastmi práva a postavením člověka ve společnosti. Konkrétně tato prezentace je zaměřena na služby peněžních ústavů, na orientaci v nabídce bankovních služeb.

3 S LUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ

4 B ANKY A JEJICH ÚKOLY Peněžní služby pro občany i firmy poskytují banky. Banka je instituce, jejíž základní činností je shromažďování dočasně volných finančních prostředků, které formou úvěrů dává k dispozici. Tímto způsobem umožňuje pohyb peněz v ekonomice. Provozování bankovních služeb je regulováno státem. Každá banka potřebuje pro svoji činnost bankovní licenci a podléhá dozoru centrální banky.

5 B ANKOVNÍ SYSTÉM ČR V ČR je dvouúrovňový bankovní systém. 1. Centrální banka ČNB, která je státní institucí, nepodnikatelský subjekt. Jejím úkolem je hlídat stabilitu měny. 2. Obchodní banky, které jsou podnikatelskými subjekty a jejich cílem je zisk.

6 Č INNOST Č ESKÉ NÁRODNÍ BANKY Určuje měnovou politiku Sleduje množství peněz v oběhu Dohlíží na činnost obchodních bank Vede účty státního rozpočtu Spravuje měnové rezervy ve státě

7 Č INNOST OBCHODNÍCH BAN K Poskytují peněžní služby občanům i firmám, jejich cílem je dosažení zisku. Zisk získávají především: - z úroků úvěrů, - z poplatků za služby.

8 S LUŽBY BANK PRO OBČANY Vedení bankovních účtů Služby k účtům Poskytování úvěrů

9 T YPY ÚČTŮ PODLE ÚČELU Běžný účet – účet, který slouží především Běžný účet k snadnější hotovostní i bezhotovostní správě, manipulaci a hospodaření s finančními prostředky (převody, platby, vklady). Spořící účet - účet který slouží nejčastěji ke spoření nebo ukládání dočasně volných finančních prostředků s vyšším úročením. Spořící účetúročením Termínovaný vklad - účet slouží k uložení volných finančních prostředků s vyšším úročením. Termínovaný vkladúročením Úvěrový účet – účet, na kterém banka eviduje stav poskytnutého úvěru. Úvěrový účet

10 B ĚŽNÝ ÚČET Jde o účet, který si klient zřídil především pro vkládání svých finančních prostředků a jejich užití. Běžný účet slouží zejména k hotovostnímu i bezhotovostnímu platebnímu styku. Klient disponuje se svými vloženými finančními prostředky. Tyto finanční transakce může klient aktivně provádět prostřednictvím vkladů, výběrů a převodních příkazů. Taktéž banka pravidelně poukazuje na účet nasmlouvané úroky a inkasuje bankovní poplatky.

11 Z ŘÍZENÍ BĚŽNÉHO ÚČTU Běžný účet se zřizuje smlouvou o zřízení a vedení běžného účtu – písemnou smlouvou banky s klientem. Zřizovatel při zřízení účtu musí hodnověrně prokázat svoji totožnost. Běžný účet nemůže být anonymní. Zřizovatel účtu musí vyplnit podpisový vzor, kterýmpodpisový vzor bude stvrzovat své finanční úkony na pobočce banky nebo v případech, kdy je jeho podpis potřeba.

12 S LUŽBY K ÚČTŮM Kontokorent – služba která klientovi dovoluje čerpat z účtu peníze až do určité záporné výše zůstatku (kontokorentní úvěr). Kontokorent Platební karta, debetní nebo kreditní – nástroj k bezhotovostní platbě klienta vydávaný nejčastěji bankou. Platební kartadebetníkreditní Přímé a Internetové bankovnictví – způsob bankovního styku mezi bankou a klientem který umožňuje přístup k účtu bez návštěvy pobočky banky pomocí pošty, telefonu, bankomatu, mobilních zařízení případně přes Internet. PříméInternetové bankovnictví Bankovní a cestovní šeky – krátkodobé cenné papíry vydané bankou jako akceptovaná poukázka k vydání peněz. Šek je proplácen po předložení šeku bankou. Bankovní a cestovní šeky

13 D RUHY ÚVĚRŮ Krátkodobé do 1 roku Kontokorentní úvěry – jsou kombinací BÚ s možností čerpat krátkodobý úvěr do výše úvěrového limitu, stanoveného ve smlouvě o kontokorentním úvěru. Kontokorentní úvěry Střednědobé a dlouhodobé se splatností od 1 do 10 let – výjimečně delší hypoteční – jištěný hypotékou (zástavou nemovitostí) emisní – spojený s emisí dlouhodobých cenných papírů spotřební půjčky občanům K úvěrům je třeba přistupovat zodpovědně. Bereme si je jen na věci důležité a jen do výše, kterou jsme schopni splácet!

14 N EJZNÁMĚJŠÍ BANKY V ČR Československá obchodní banka Česká spořitelna Komerční banka GE Money Bank Poštovní spořitelna UniCredit Bank Czech Republic Air Bank PPF banka Fio Banka Volksbank CZ

15 K ONTROLNÍ OTÁZKY 1. K čemu slouží banky a kdo dohlíží na jejich činnost ? 2. Uveďte některé druhy účtů. 3. K čemu nám slouží běžný účet jaké jsou podmínky pro jeho zřízení v bance ? 4. Co je úvěr, na co musíme myslet, bereme-li si úvěr ?

16 Z DROJE : NEZNÁMÝ. Bankovní systém Česka [online]. [cit. 5.4.2013]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bankovn%C3%AD_sy st%C3%A9m_%C4%8Ceska http://cs.wikipedia.org/wiki/Bankovn%C3%AD_sy st%C3%A9m_%C4%8Ceska Ilustrace: www. office.microsoft.com.


Stáhnout ppt "N á zev S Š : SOU Uherský Brod Autor: Mgr. Věra Dudová N á zev prezentace (DUMu): Služby peněžních ústavů N á zev sady: Výuka občanské nauky v 2. ročníku."

Podobné prezentace


Reklamy Google