Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 11. 11. 2015 Financování sportu mládeže Financování sportovních klubů v ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 11. 11. 2015 Financování sportu mládeže Financování sportovních klubů v ČR."— Transkript prezentace:

1 1 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 11. 11. 2015 Financování sportu mládeže Financování sportovních klubů v ČR

2 Financování sportu mládeže Financování sportovních klubů v ČR PROGRAM: Důvody pořádání semináře ( Petr Adam) Důvody pořádání semináře ( Jaroslav Foldyna) Reálná situace v okrese Ústí nad Labem, ÚK ( Zdeněk Kubec) Slovo ministryně MŠMT (Kateřina Valachová) Organizace a postavení sportu v ČR (Ladislav Malý) Důsledky podfinancování sportu v regionech (Marek Hájek) Strukturální problémy financování českého sportu (Michal Kraus) Využití statistických dat elektronické databáze ČUS (Jan Boháč)

3 Petr Adam Důvody pořádání semináře 3

4 1. Aktivní zkušenost z života sportovního klubu 2. Rozpor – VŠE PRO MLÁDEŽ – k mládeži se reálně nedostane nic Žádost z pozice poslance MŠMT  financování svazů 2010 – starý model financování sportu  nový model financování sportu přes sportovní svazy První šok – svazy obdržely v průměr 213% financí oproti roku 2010 = viz tabulka Druhý šok – svazy téměř nemohou mládež ani sportovní kluby financovat = programy sport Petr Adam 4

5 zdroj: podklady MŠMT, zaslané oficiálně na vyžádání poslankyně Olgy Havlové průměrné navýšení oproti roku 2011 - 213% 5

6 Děkuji za pozornost Petr Adam 6

7 Financování sportu mládeže Financování sportovních klubů v ČR PROGRAM: Důvody pořádání semináře ( Petr Adam) Důvody pořádání semináře ( Jaroslav Foldyna) Reálná situace v okrese Ústí nad Labem, ÚK ( Zdeněk Kubec) Slovo ministryně MŠMT (Kateřina Valachová) Organizace a postavení sportu v ČR (Ladislav Malý) Důsledky podfinancování sportu v regionech (Marek Hájek) Strukturální problémy financování českého sportu (Michal Kraus) Využití statistických dat elektronické databáze ČUS (Jan Boháč)

8 Jaroslav Foldyna Mým důvodem jsou voliči 8

9 Donekonečna odpovídám na otázky: Proč nejsou ve sportu peníze? Proč bylo v roce 1989 na sport skoro 9 MLD? Proč jsou dnes na sport uvolněny jen 3 MLD? Kam se ztratily, ztrácejí peníze pro kluky v trenýrkách? Jaroslav Foldyna 9

10 Děkuji za pozornost Jaroslav Foldyna 10

11 Financování sportu mládeže Financování sportovních klubů v ČR PROGRAM: Důvody pořádání semináře ( Petr Adam) Důvody pořádání semináře ( Jaroslav Foldyna) Reálná situace v okrese Ústí nad Labem, ÚK ( Zdeněk Kubec) Slovo ministryně MŠMT (Kateřina Valachová) Organizace a postavení sportu v ČR (Ladislav Malý) Důsledky podfinancování sportu v regionech (Marek Hájek) Strukturální problémy financování českého sportu (Michal Kraus) Využití statistických dat elektronické databáze ČUS (Jan Boháč)

12 ZDENĚK KUBEC Reálná situace v okrese Ústí nad Labem, Ústeckém kraji 12

13 Reálná situace v okrese Ústí nad Labem, ÚK Okres ÚL = Referenční okres ve většině parametrů Vývojový trend 2000 až 2010 všude mírný vzestup Vývojový trend 2011 až 2014znatelný pokles Trendový vývoj 2011 až 2014téměř lineární pokles úplně všech parametrů TABULKA, okres ÚL, příloha konkrétní změny okres ÚL/ÚK - 2010 - 2014 úbytek členské základny okres mínus 26,2% kraj 23% úbytek mládež okres mínus 27,7% kraj 25% dorostenci okres mínus 37,0% sportující mládeže a život sportovních klubů je nejohroženějším segmentem současného sportu v ČR Priority, pravidla pro financování Zdeněk Kubec 13

14 Realita okres Ústí nad Labem Zdeněk Kubec 14

15 Děkuji za pozornost ZDENĚK KUBEC 15

16 Financování sportu mládeže Financování sportovních klubů v ČR PROGRAM: Důvody pořádání semináře ( Petr Adam) Důvody pořádání semináře ( Jaroslav Foldyna) Reálná situace v okrese Ústí nad Labem, ÚK ( Zdeněk Kubec) Slovo ministryně MŠMT (Kateřina Valachová) Organizace a postavení sportu v ČR (Ladislav Malý) Důsledky podfinancování sportu v regionech (Marek Hájek) Strukturální problémy financování českého sportu (Michal Kraus) Využití statistických dat elektronické databáze ČUS (Jan Boháč)

17 17 KATEŘINA VALACHOVÁ Ministryně školství mládeže a tělovýchovy

18 Financování sportu mládeže Financování sportovních klubů v ČR PROGRAM: Důvody pořádání semináře ( Petr Adam) Důvody pořádání semináře ( Jaroslav Foldyna) Reálná situace v okrese Ústí nad Labem, ÚK ( Zdeněk Kubec) Slovo ministryně MŠMT (Kateřina Valachová) Organizace a postavení sportu v ČR (Ladislav Malý) Důsledky podfinancování sportu v regionech (Marek Hájek) Strukturální problémy financování českého sportu (Michal Kraus) Využití statistických dat elektronické databáze ČUS (Jan Boháč)

19 19 LADISLAV MALÝ Organizace a postavení sportu v ČR

20 Sport je chápán ve většině zemí Evropské unie jako: 1. Významný socializační faktor: -prostředek redukce kriminality mládeže -prostředek k zapojení lidí se sociálními problémy, zejména nezaměstnanými, do sociálního života na místní úrovni -prostředek redukce užívání drog mladou populací -prostředek integrace určitých skupin či menšin do majoritní společnosti. 20 LADISLAV MALÝ

21 21 Sport je chápán ve většině zemí Evropské unie jako: 2. Významný zdravotní faktor: - pravidelné provozování tělesných aktivit zvyšuje úroveň tělesné zdatnosti - redukuje některé rizikové faktory civilizačních chorob (100 Kč na zdravotní prevenci šetří až 253 Kč na léčbu civilizačních chorob) - zlepšuje psychosociální a fyziologické funkce zdravotně handicapované populace a zvyšuje možnosti jejich plné integrace do společnosti LADISLAV MALÝ

22 22 Sport je chápán ve většině zemí Evropské unie jako: 3. Významný ekonomický faktor: - sport a významné sportovní události výrazně stimulují místní ekonomiku - vylepšuje image regionů pro investory a přispívá k rozvoji cestovního ruchu - sport je významným prostředkem zvyšování efektivity podniků - sport v EU vytváří ročně hodnotu přes 400 miliard EUR, což odpovídá 3,7% HDP EU (v ČR více než 120 mld. Kč, tj. téměř 3% HDP) - sport v EU zabezpečuje pracovní místa pro více než 15 milionů osob, tj. téměř 6% pracovní síly EU (v ČR kolem 200 tis. osob, tj. téměř 4 % pracovní síly), tedy výrazně více než celé odvětví zemědělství, lesnictví a rybářství - sport se podílí na příjmech SR v ČR ve výši více než 3,5%, 1 Kč výdajů na sport ze SR generuje, včetně multiplikací až 3,55 Kč příjmů SR LADISLAV MALÝ

23 23 Struktura přínosů sportu pro SR a veřejné rozpočty v ČR v r. 2011 dle příjemců (mil. Kč): Alokace LADISLAV MALÝ

24 24 Porovnání výdajů států EU na sport v poměru k HDP (2009) %HDP ( vlivem snižování výdajů na sport v letech 2009-2013 jsou výdaje ČR v roce 2013 ještě nižší a klesly pod 0,1% HDP ) LADISLAV MALÝ

25 25 Podíl výdajů (v %) na sport (SR + loterie) na celkových výdajích SR v ČR (1989-2014) LADISLAV MALÝ

26 26 Možnosti okamžitého řešení (do 1 roku s možností realizace bez nutnosti legislativních změn, realizovaná na základě politické dohody představitelů sportovního hnutí a vlády): 1. navýšení výdajů na sport v návrhu SR na rok 2016: - neinvestiční výdaje na činnost, údržbu a provoz (MŠMT) o 1 mld. Kč (navýšení dotací na údržbu a provoz pro SK/TJ a samostatný program podporující SK/TJ s důrazem na podporu mládežnického sportu - v investičním programu vyčlenit částku podporující příjemce z řad spolků (SK/TJ) 2. pravidla pro rozdělování státních dotací v oblasti sportu: - revize a doplnění stávajících Zásad MŠMT pro čerpání dotací na podporu sportu pro rok 2016 LADISLAV MALÝ

27 27 LADISLAV MALÝ Děkuji za pozornost

28 Financování sportu mládeže Financování sportovních klubů v ČR PROGRAM: Důvody pořádání semináře ( Petr Adam) Důvody pořádání semináře ( Jaroslav Foldyna) Reálná situace v okrese Ústí nad Labem, ÚK ( Zdeněk Kubec) Slovo ministryně MŠMT (Kateřina Valachová) Organizace a postavení sportu v ČR (Ladislav Malý) Důsledky podfinancování sportu v regionech (Marek Hájek) Strukturální problémy financování českého sportu (Michal Kraus) Využití statistických dat elektronické databáze ČUS (Jan Boháč)

29 29 MAREK HÁJEK místopředseda České unie sportu Důsledky podfinancování sportu v regionech

30 30 Důsledky podfinancování sportu v ČR Nízký počet občanů zapojených do sportovních spolků: Graf : Organizovanost občanů ve sportovních spolcích v zemích EU (%) MAREK HÁJEK

31 31 Důsledky podfinancování sportu v ČR na sportovní činnost TJ/SK v krajích a obcích - Nízký podíl občanů zapojených do sportovních spolků v populaci (20% vs. Ø EU 35%) - Vysoký podíl finanční spoluúčasti domácností na sport: - podíl domácností na financování základních článků sportu = 42 % - podíl domácností na celkové spotřebě sportu = 80% - Finanční diskriminace v přístupu dětí ke sportu, 23 % rodin (tj. cca 450 tis. dětí) není schopno uhradit dětem výdaje na sport - STÁT nepodporuje odměňování dobrovolníků ve sportu v TJ/SK, včetně trenérů mládeže v rámci TJ a SK v ČR a ani sportovní svazy systémově nedokáží tuto agendu řešit, protože se zaměřují majoritně na vrcholový sport - ČR je v rámci EU na 1. místě v podílu osob s nadváhou a obezitou MAREK HÁJEK

32 Současný systém financování sportu FINANCOVÁNÍ SPORTU Veřejné zdroje 10% MŠMT 2,5% Kraje města a obce 7,5% Loterijní a sázkové společnosti 0,5% Vlastní činnost 2,5% Domácnosti 80% Soukromý sektor 7% Přínos pro státní rozpočet 52 mld. Kč 32 MAREK HÁJEK

33 33 Pohybová aktivita školáků v ČR dle studie HBSC* - alespoň 1 hodina pohybové aktivity denně – 20% dívek, 25% chlapců - více než 50% dětí tráví v pracovní dny dvě a více hodin denně u TV - 70% dětí tráví více než dvě hodiny denně u počítače - v 15 letech tráví u počítače 6 a více hodin denně 33% chlapců a 16% dívek - nedostatek pohybu pozitivně koreluje s výskytem obezity a nadváhy dětí - u dětí, které u PC a TV tráví více než 2 hodiny denně se projevuje časté vadné držení těla, bolesti hlavy a páteře, nadváha a obezita * Kalman, M., Sigmund, E., Sigmundová, D., Hamřík, Z., Beneš, L., Benešová, D.,Csémy, L. Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků: Na základě mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2010 v rámci mezinárodního projektu "Health behaviour in school-aged children: WHO collaborative cross-national study (HBSC)". Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2986-1 MAREK HÁJEK

34 34 Důsledky podfinancování sportu v ČR - zastarávání sportovní infrastruktury - na rozdíl od zemí v západní Evropě má v ČR sportovní hnutí většinu sportovních zařízení ve vlastním majetku a správě - celkový objem majetku v péči sportovních organizací se odhaduje na cca 60 mld. Kč (TJ a SK v rámci ČUS 43 mld. Kč) -minimální výdaje na prostou údržbu by měly tvořit minimálně 2% z hodnoty zařízení ročně, tj. cca 1,2 mld. Kč (TJ a SK v rámci ČUS cca 900 mil. Kč) - optimální výdaje na obnovu a rozvoj by měly tvořit cca 3,5% z hodnoty zařízení ročně, tj. asi 2,1 mld. Kč (TJ a SK v rámci ČUS cca 1,5 mld. Kč) - v roce 2014 tvořily výdaje STÁTU prostřednictvím programu MŠMT na obnovu a rozvoj sportovní infrastruktury TJ a SK cca 154 mil. Kč (0,25%) - stáří majetku TJ a SK – přibližně: 43 % starší 50 - ti let, 48 % starší 25 - ti let - výdaje na obnovu a rozvoj sportovní infrastruktury byly s výjimkou let 2003-2007 trvale poddimenzovány, čímž vznikl v období let 1989 – 2013 na sportovním zařízení tzv. vnitřní dluh (zanedbávání a zastarávání) v hodnotě nejméně 20 – 30 mld. Kč, z toho zhruba 2/3 na majetku TJ a SK v ČUS. MAREK HÁJEK

35 35 Obce a podpora sportu - obce se na celkovém financování sportu podílejí v průměru 14% (průměr EU cca 20%), na financování ze státních a veřejných zdrojů v průměru 69% ( Ø 2009 – 2011 = 12 114 mil. Kč) - avšak pouze do 10% výdajů obcí na sport jde na přímou podporu činnosti TJ či SK v obci (Ø 2009- 2011 = 1 132 mil. Kč), přičemž nárůst těchto výdajů z novely loterijního zákona je minimální (2012 =+ 138 mil. Kč, tj. 1 270 mil. Kč) - část prostředků jde na podporu vrcholového sportu (zejména ve větších městech) - v řadě obcí TJ či SK z tohoto příspěvku platí obci zpětně pronájem sportovišť v majetku obce (zimní stadiony, bazény, sportovní haly či areály) - existuje velmi diferencovaný přístup k vlastnictví, správě a údržbě sportovních zařízení v majetku obce a v majetku TJ nebo SK - struktura sportovních zařízení v obcích je velmi nerovnoměrná a kvalitativně i kvantitativně rozdílná MAREK HÁJEK

36 Výdaje obcí a měst v ČR na sport Údaje jsou uvedeny v milionech Kč Zdroj: MFČR/ Monitor 36 MAREK HÁJEK

37 37 Kraje a podpora sportu - kraje se na celkovém financování sportu podílejí v průměru 3% (průměr EU cca 5 %), na financování podpory sportu ze státních a veřejných zdrojů se kraje podílejí z 15 % (Ø 2009 – 2011 = 1 284 mil. Kč) - regionální rady se na celkovém financování sportu podílejí v průměru do 0,2%, na financování podpory sportu ze státních a veřejných zdrojů se regionální rady podílejí z 1 % (Ø 2009-2011 = 390 mil. Kč). Příjemci těchto prostředků jsou v převážné míře obce nikoli TJ či SK. -pouze zhruba 28% z celkových výdajů krajů na sport jde na podporu činnosti TJ či SK -(Ø 2009 – 2011 = 366 mil. Kč), rok 2012 = 376 mil. Kč, ovšem část těchto prostředků jde na podporu vrcholového sportu a sportovní reprezentace kraje - kraje zpracovávají koncepce rozvoje sportu v daném regionu, mají však zpravidla deklaratorní charakter bez jasných a konkrétních opatření a v oblasti financí se často nedaří koncepci naplnit MAREK HÁJEK

38 38 Strukturální problém financování sportu ČR Reprezentace, vrcholový sport (sportovní svazy): MŠMT: investice = 920 mil. Kč MŠMT: neinvestice: I. 362 mil. Kč II. 330 mil. Kč V. 780 mil. Kč MO (resortní centrum): 150 mil. Kč MV (resortní centrum): 115 mil. Kč Loterie (ČOV): 320 mil. Kč Podniky v maj. státu cca 100 mil. Kč CELKEM: cca 3 mld. Kč (93%) + rozpočty obcí a krajů (až 1 mld. Kč)* + další zdroje z privátní sféry a ČOV Základní články sportu (TJ/SK): neinvestice: III. 64 mil. Kč IV. 154 mil. Kč CELKEM: cca 220 mil. Kč (7%) + rozpočty obcí a krajů (cca 700 mil. Kč)* Zbytek financují TJ/SK z vlastních příspěvků a darů svých členů, popř. hospodářské činnosti * odhad MAREK HÁJEK

39 39 Velké obce (bývalé okresní bez PRAHY) po změně zdanění „hazardu“ financování TJ (SK) nezvýšily ! Graf: Příjmy měst z „hazardu“ a jejich výdaje na sport za roky 2011 až 2013 MAREK HÁJEK

40 40 Příjmy obcí a měst z loterií Údaje jsou uvedeny v milionech Kč Zdroj: MFČR/ Monitor 4 5095 6265 510 MAREK HÁJEK

41 41 PRAHA vydala z příjmů z „hazardu“ do sportu cca 550 mil.Kč MAREK HÁJEK

42 42 Finanční podpora sportu z rozpočtů obcí Tabulka je nastavena na rozpočtovou skladbu měst podle zákona 323/2002 Sb. a obsahuje funkční členění dle jednotlivých §§ rozpočtu KategorizaceRozpočtová skladba201120122013 Poměr 2013/2011 I. § 3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 3 071 3182 983 5442 665 41286,78% 1.podpora městských sportovních zařízení1 440 7431 490 8061 594 134110,65% 2.investiční podpora městských sportovních zařízení1 630 5761 492 7371 071 27865,70% II. § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 1 095 4601 382 7791 358 028123,97% 1.podpora ostatní tělovýchovné činnosti1 002 5101 148 1991 268 618126,54% 2.investiční podpora ostatní tělovýchovné činnosti92 950234 58089 41096,19% III.( I.1. + II.1.)Celkem provozní výdaje2 443 2522 639 0052 862 752117,17% IV.( I.2. + II.2.)Celkem kapitálové výdaje1 723 5261 727 3171 160 68767,34% V.Výdaje do sportu celkem4 166 7784 366 3224 023 43996,56% VI.Celkové výdaje rozpočtu města83 306 20068 373 47867 211 21680,68% VII.Příjmy okresních měst z loterií (dle zjišťování 2013)944 3782 123 4792 439 958258,37% Zjišťováno u bývalých okresních měst za celou ČR (bez Prahy) – skutečnost v tis. Kč MAREK HÁJEK

43 43 NEGATIVA – zdanění hazardu v obcích Ze statistiky vyplývá, že většina okresních měst vůbec nepoužila prostředky získané zdaněním hazardu ve prospěch sportu. Pouhé přehození výdajů na sport, které města vydávala před rokem 2012 do „plateb z hazardních daní“ neznamená vyšší výdaje do sportu v regionech ze zdaněného hazardu. Tento postup jen skrývá další faktické snížení financí do sportu. Ze 3,5 MLD Kč, které sport z hazardu prokazatelně čerpal před rokem 2012 se u velkých 74 okresních měst většina do sportu nevrátila. Některá města např. Příbram nebo Vyškov dokonce nezvýšila přímou podporu sportu vůbec. ZÁVĚR Vyhodnocený vzorek největších „okresních“ měst, která obdržela více než 1/3 daní z hazardu určených obcím, neodráží stav v malých obcích, kde sport a místní SK/TJ podporují a podporovaly obce i před změnou zdanění hazardu. Stejně tak hlavní město Praha zvýšené příjmy z hazardu nasměrovalo do sportu. Kritické je zjištění, že města finance do sportu prakticky nenavýšila a ani v r. 2015 není situace lepší. Od voleb na podzim 2014 je v mnoha městech provoz „hazardu “ zakázán a finance u těchto obcí do sportu se ještě snížily. Dnes dokonce mají mnohé z těchto obcí negativní výsledek – existenci šedých heren a nulový výnos ze zdaněného hazardu. Stát plánuje zdanění hazardu provozovaného na internetu nebo zvýšení současných daní a zde se nabízí možnost zvýšení dotaci ve prospěch TJ/SK, ale i sportovních svazů. POZITIVA – zdanění hazardu v obcích V Jihlavě jde do sportu 80%. Ostrava vyčnívá investicemi do sportovních zařízení a právem byla Evropským městem sportu. Opava ze zdaněného hazardu peníze pro sport vyčlenila a navýšila. MAREK HÁJEK

44 44 Opava – vzor financování sportu velkých a Statutárních měst Opava prokazatelně NAVÝŠENÉ daně z hazardu nevčlenila do podpory sportu poskytované do roku 2012, ale přijala Koncepci finanční podpory sportů v Opavě, kde navýšené prostředky dělí 60% pro sport, 20% kultura, 20% sociální podpora. Ze 60% mají novým dotačním titulem garantovanou 1/3 všechny TJ/SK v Opavě; 1/3 financí jde na sportoviště a 1/3 se používá na navýšení grantových titulů sportu Opava se nebojí podporovat profesionální sport do úrovně slučitelné s veřejnou podporou (de minimis) - tj. cca 1,8 mil. Kč/rok pro jeden subjekt Opava financuje přímou podporou z rozpočtu vybrané sporty nad rámec grantů Opava má samostatný sportovní grant pro mládež (poukázky na sportující dítě) Opava má samostatný sportovní grant na sportovní akce v Opavě Opava investuje do nových sportovních areálů a tělocvičen 40 mil. Kč v roce 2015 Opava na své náklady provozuje nebo přispívá na provoz stadiónů a tělocvičen (fotbal, hokej, basketbal, hokejbal, atletika, plavání…) Opava ze 100% vlastní basketbalový klub a z 99% fotbalový klub Opava podporuje vyhlašování sportovců okresu a oceňuje vynikající sportovce Opava podporuje volnočasové sportovní aktivity občanů Opava je pyšná na sportovce a podporou sportu to prokazuje MAREK HÁJEK

45 45 Veřejná podpora a sport STANOVISKA JUDr. Michaela Kincla, soudního znalce Obor ekonomika, ekonomická odvětví různá, specializace veřejná podpora Profesionální sport je doporučen podporovat do úrovně de minimis – tj. 200 tis. EUR / období 3 let Financování sportu mládeže z hlediska pravidel EU pro oblast veřejné podpory nenaplňuje znaky veřejné podpory a to ani u financování ve prospěch profesionálních klubů (akciových společností) a je co do výše bez omezení Pro financování provozu sportovních zařízení může být poskytována provozní veřejná podpora až do výše roční ztráty, kdy nesmí dojít k překročení hranice 2 mil. EUR za rok Financování profesionálního sportu městskými společnostmi není veřejnou podporou, pokud si městské společnosti zadají např. u profesionálního fotbalového klubu a zaplatí reklamu za tržně obvyklé úhrady MAREK HÁJEK

46 46 Transformace a integrace českého sportu Plánovaná transformace a integrace se prozatím nedaří realizovat. Reálnou transformaci provedla pouze ČUS Integrace Českého sportu pod ČOV se omezila jen na oblasti, které ČOV procesně zvládá: reprezentace a vrcholová mládež včetně ODM, OH, podpora velkých a olympijských sportovních svazů, mkt. a související projekty SPORT pro integraci v ČR potřebuje PARTNERY - ČOV, ČUS, ČOS, SSS ČR … Partnery olympijských sportovních svazů Partnery pro sport v regionech (spolky, TJ/SK) Partnery pro sport v malých popř. neolympijských sportovních svazech Partnery pro servis a zabezpečení provozu cca 20 tis. spolků v regionech Přirozenými partnery pro tyto oblasti jsou ČOV, ČUS, ČOS, SSS ČR a další Partneři by pro integraci sportu v ČR měli spolupracovat a stát by měl jejich činnost a provoz podporovat systémově a spravedlivě. MAREK HÁJEK

47 47 VEZMI SI FINANCE Z KRAJE NEBO OBCE Nejhorší heslo a rétorika pro sportovní spolky (TJ/SK) v regionech Kraje ani obce (až na výjimky) nevypisují granty pro provoz všech TJ/SK na svém území, vždy granty zaměřují na priority a mnohdy na vrcholový sport, sportovní akce... Granty a dotace do sportu velká města nezvýšila i přes skutečnost, že mají příjmy ze zdaněného hazardu poměrově vyšší na hodnotě 258%. STÁT, KRAJE I OBCE NEJSOU NEPŘÍTELEM SPORTU, ALE NEMĚLI BY VE SVÉ PODPOŘE VYNECHAT SPORTOVNÍ SPOLKY- TJ/SK V REGIONECH, PŘEDEVŠÍM JEJICH PROVOZ A ČINNOST. MAREK HÁJEK

48 48 STÁT A JEHO PODPORA SPORTU VE SPORTOVNÍCH KLUBECH DO ROKU 2011 – 300 až 500 mil. Kč na sport. provoz 3,0 mld. Kč – plus cca 2,5 mld. Kč sázkové společnosti OD ROKU 2012 – 0 Kč na sport. provoz mínus 3,0 mld. Kč – 0 Kč sázkové společnosti (změna zdanění hazardu) ROK 2015 – Vypsaný dotační program pro sport v TJ/SK – na MŠMT podáno cca 3000 žádostí z TJ/SK – MŠMT do dnešního dne (6.11.2015) nezpracovalo ani jednu žádost a nedalo žadatelům žádnou informaci, kdy žádosti zúřaduje – MŠMT poprvé v historii zřejmě nevyplatí na vypsané a zveřejněné dotace s přijatými žádostmi ani jednu Kč !!! MAREK HÁJEK

49 49 STÁT A JEHO PODPORA SPORTU VE SPORTOVNÍCH KLUBECH ROK 2016 – Vypsaný, zrušený a opakovaně vypsaný dotační program pro spot v TJ/SK (program VIII.) – Neautorizované změny (vícekrát) vyhlášeného programu VIII. a jeho prováděcích pokynů/metodiky ! – Po zpracování a odevzdání změna požadavků na dodání podkladů = nutnost zpracovat znovu celou žádost. Vypsáno 9.10., poslední NEAUTORIZOVANÁ změna 4.11. termín odevzdání do 13.11. – Omezení pro cca 50% TJ/SK; dotace jen při počtu 20 dětí – Omezení u programu IV. (údržba sportovišť) jen pro TJ/SK které vybraly 500Kč členský poplatek na jednoho člena – Omezení u programu IV. jen pro TJ/SK, které mají nájem od státu; 99% TJ/SK má nájem od obce/kraje ! MAREK HÁJEK

50 50 STÁT A JEHO PODPORA SPORTU VE SPORTOVNÍCH KLUBECH ROK 2016 MŠMT – rozdíly pro TJ/SK proti národním sportovním svazům Sportovní svazy Členský příspěvek – doporučeně 500Kč/člena Užití dotace bez omezení Svazy mohou platit z dotace funkcionáře na ústředí, v krajích i regionech Svazy mohou pronajímat sportoviště bez omezení a nájmy jsou uznatelným nákladem Základní články sportu (TJ/SK): Členský příspěvek – min. 500Kč/člena Užití dotace jen na trenéry a sport. vybavení TJ/SK nemůže platit z dotace funkcionáře TJ/SK mohou mít nájem jen od státního subjektu; přitom 99% TJ/SK má nájem sportovišť od obce/kraje MAREK HÁJEK

51 51 MAREK HÁJEK Místopředseda České unie sportu Financování sportu v ČR od sametové revoluce

52 52 Filosofie přístupu vlád k financování sportu 1990 – 98: - sport je koníček (hobby) a je čistě individuální záležitostí každého občana - vývoj financování sportu (v cenách 2014): pokles ze 7,4 mld. Kč na 3 mld. Kč ročně - legislativa: 0 1998 – 06: - sport je pro stát veřejně-prospěšná činnost, a to jak v oblasti státní reprezentace, tak i v oblasti masového sportu a volnočasových aktivitách jako významný faktor sociální a zdravotní prevence - vývoj financování sportu (v cenách 2014): nárůst ze 3 mld. Kč na 6,2 mld. Kč ročně, předpoklad do r. 2015 10 mld. Kč! - legislativa: vládní koncepce rozvoje sportu, novela Loterijního zákona (1999), Národní program sportu pro všechny (2000), Zákon o sportu, Zákon o olympijských symbolech, novela Zákona o majetku státu (4,5 mld. Kč TÚ) a další normy (2001), programové financování sportu - investice z VPS (2002) atd. 2006 – 13: - stát má financovat jen státní reprezentaci a sportovní svazy, masový sport a volnočasové aktivity jsou věcí obcí a samotných občanů - vývoj financování sportu (v cenách 2014): pokles ze 6,2 mld. Kč na 3,3 mld. Kč ročně - legislativa: vládní koncepce rozvoje sportu, novela Loterijního zákona (2011), postupné zrušení programového financování sportu z VPS (2013), přechod financování neinvestičních dotací z MŠMT na systém prostřednictvím svazů 2013 – 2017 - velké přísliby v koaliční smlouvě, ale výdaje MŠMT 2013-16 jen 3,3 až 3,5 mld. MAREK HÁJEK

53 Rozpočet pro sport - MŠMT Údaje jsou uvedeny v milionech Kč - Zdroj: MŠMT * Předpokládaný objem ** Rozpočtovaný objem ROK 2017 - případné navýšení rozpočtu sportu podmiňuje vláda zvýšením „hazardních“ daní 53 MAREK HÁJEK

54 54 Podíl výdajů na sport (SR+loterie) na celkových výdajích SR (%) MAREK HÁJEK

55 55 Co slíbila vláda na období 2013-2017 Budeme podporovat zdravý životní styl, který je podstatnou složkou zdravotního stavu i schopnosti občana aktivně působit v moderní společnosti. X Navýšíme čerpání z fondu prevence zdravotních pojišťoven na boj s obezitou mládeže. Ve vzdělávacích programech posílíme výchovu ke sportu a zdravému životnímu stylu. Budeme motivovat k vytváření finančně dostupných sportovně-rekreačních programů v rámci mimoškolní činnosti. X Chceme stabilní prostředí financování sportovních klubů s důrazem na práci s mládeží, prostředí podporující spolufinancování sportovních činností. X Připravíme nový zákon o podpoře sportu. Úkolem státu je postupně zajistit pro sport vícezdrojové financování ze státního rozpočtu, rozpočtu krajů, obcí a sponzorských zdrojů. X Stanovíme kritéria pro veřejnou podporu mezinárodních sportovních akcí v České republice. Vytvoříme podmínky pro trenéry a sportovní instruktory mládeže včetně příležitostí pro druhou kariéru aktivních sportovců. X Podpoříme občanská sdružení, spolky, neprofesionální organizace působící v oblasti sportu a tělovýchovy a jejich transparentní financování ze státního rozpočtu. X MAREK HÁJEK

56 56 Prognózy vývoje výdajů na sport do r. 2025 (v návaznosti na programové prohlášení vlády a v cenách 2014 – v mld. Kč) Předpokládaná výše ročních výdajů: dosažená úroveň suma % výdajů abs. nárůst SR 20143,50,280 SR 20066,20,56+ 2,7 SR 19897,40,67+ 3,9 Kultura SR 14 11,21,02+ 7,7 Ø EU 200915,61,42+ 12,1 Slovensko SR 2009 16,41,50+ 12,9 201520202025 000 + 2,7+ 0,45+ 0,25 + 3,9+ 0,65+ 0,35 + 7,7+ 1,30+ 0,70 + 12,1+ 2,00+ 1,10 + 12,9+ 2,20+1,20 Ø roční nárůst k dosažení stanovené úrovně v roce: MAREK HÁJEK

57 57 Graf možného vývoje narovnání deficitu ve financování sportu ze SR do roku 2025 MAREK HÁJEK

58 58 Možné zdroje pro navyšování financování sportu ze SR Z růstu příjmů SR (lepší výběr daní, nižší dluhová služba, růst ekonomiky) Z dalších rozpočtových kapitol SR (MF-VPS, Mzd, MV, MS, Msp., MPSV) Z operačních programů EU (v kap. MŠMT, MMR, MPSV) Z regresních fondů zdravotních pojišťoven Z dividend podniků v majetku státu Novelou loterijního zákona – výnosy (jejich část) zpět ve prospěch sportu Novelou zákona o DPPO a DPFO (daňové asignace, odpočitatelné položky) MAREK HÁJEK

59 59 MAREK HÁJEK Místopředseda České unie sportu Děkuji za pozornost

60 Financování sportu mládeže Financování sportovních klubů v ČR PROGRAM: Důvody pořádání semináře ( Petr Adam) Důvody pořádání semináře ( Jaroslav Foldyna) Reálná situace v okrese Ústí nad Labem, ÚK ( Zdeněk Kubec) Slovo ministryně MŠMT (Kateřina Valachová) Organizace a postavení sportu v ČR (Ladislav Malý) Důsledky podfinancování sportu v regionech (Marek Hájek) Strukturální problémy financování českého sportu (Michal Kraus) Využití statistických dat elektronické databáze ČUS (Jan Boháč)

61 MICHAL KRAUS expert pro oblast organizace a financování sportu STRUKTURÁLNÍ PROBLÉMY FINANCOVÁNÍ ČESKÉHO SPORTU 61

62 MICHAL KRAUS expert pro oblast organizace a financování sportu % Vývoj financování sportu v ČR Podíl výdajů na sport (státní rozpočet + loterie) Na celkových výdajích státního rozpočtu vznik ČR privatizace Sazky zákon o sportu likvidace Sazky 62

63 MICHAL KRAUS 63

64 MICHAL KRAUS * Regiony v ČR podporují z 90 % vrcholový sport ** Obce v ČR dotují z 90 % vlastní zařízení, 10 % dělí mezi vrcholový a masový sport *** v důsledku toho v ČR 23 % domácností finanční prostředky na sport 64

65 MICHAL KRAUS 65 2015 (3,45 mld. Kč) 2017 (předpoklad 7,3 mld. Kč)

66 MICHAL KRAUS 66

67 MICHAL KRAUS Nárůst dotací 24 největším svazům ČUS 67

68 MICHAL KRAUS 0 Vývoj členské základny ČUS 0,5 mil. 1 mil. 1,5 mil. 2 mil. 1 269 636 1 059 107 1 563 132 1 205 746 68

69 MICHAL KRAUS 69 Rozložení populace v ČR dle druhu sportovních aktivit

70 MICHAL KRAUS 70

71 MICHAL KRAUS 71

72 Děkuji za pozornost MICHAL KRAUS 72

73 Financování sportu mládeže Financování sportovních klubů v ČR PROGRAM: Důvody pořádání semináře ( Petr Adam) Důvody pořádání semináře ( Jaroslav Foldyna) Reálná situace v okrese Ústí nad Labem, ÚK ( Zdeněk Kubec) Slovo ministryně MŠMT (Kateřina Valachová) Organizace a postavení sportu v ČR (Ladislav Malý) Důsledky podfinancování sportu v regionech (Marek Hájek) Strukturální problémy financování českého sportu (Michal Kraus) Využití statistických dat elektronické databáze ČUS (Jan Boháč)

74 JAN BOHÁČ Využití statistických dat elektronické databáze ČUS 74

75 JAN BOHÁČ Data z evidence členské základny ČUS 75

76 JAN BOHÁČ Data z evidence členské základny ČUS 76

77 JAN BOHÁČ Data z evidence členské základny ČUS 77

78 Data z evidence členské základny ČUS JAN BOHÁČ 78

79 Data z evidence členské základny ČUS JAN BOHÁČ 79

80 Data z evidence členské základny ČUS JAN BOHÁČ 80

81 Data z evidence členské základny ČUS JAN BOHÁČ 81

82 Data z evidence členské základny ČUS JAN BOHÁČ 82

83 Data z evidence členské základny ČUS JAN BOHÁČ 83

84 Data z evidence členské základny ČUS JAN BOHÁČ 84

85 Data z evidence členské základny ČUS JAN BOHÁČ 85

86 Data z evidence členské základny ČUS JAN BOHÁČ 86

87 Data z evidence členské základny ČUS JAN BOHÁČ 87

88 Data z evidence členské základny ČUS JAN BOHÁČ 88

89 Data z ekonomických výkazů SK a TJ JAN BOHÁČ 89

90 Data z ekonomických výkazů SK a TJ JAN BOHÁČ (30 073 členů ČUS) 90

91 Data z ekonomických výkazů SK a TJ JAN BOHÁČ (9682 členů ČUS v roce 2013) 91

92 Data z pasportu sportovních zařízení JAN BOHÁČ 92

93 Evidence sportovních zařízení Započata spolupráce s Asociací krajů ČR na databázi sportovních zařízení Data od roku 2016 JAN BOHÁČ 93

94 Děkuji za pozornost JAN BOHÁČ 94

95 Financování sportu mládeže Financování sportovních klubů v ČR PROGRAM: Důvody pořádání semináře ( Petr Adam) Důvody pořádání semináře ( Jaroslav Foldyna) Reálná situace v okrese Ústí nad Labem, ÚK ( Zdeněk Kubec) Slovo ministryně MŠMT (Kateřina Valachová) Organizace a postavení sportu v ČR (Ladislav Malý) Důsledky podfinancování sportu v regionech (Marek Hájek) Strukturální problémy financování českého sportu (Michal Kraus) Využití statistických dat elektronické databáze ČUS (Jan Boháč) Diskuze

96 DISKUZE

97 Přejeme Vám šťastnou cestu


Stáhnout ppt "1 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dne 11. 11. 2015 Financování sportu mládeže Financování sportovních klubů v ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google