Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doplnění k úvod předmětu Informační systémy pro bezpečnostní management přednáška pro magisterské studium na PA (1.ročník - veřejná správa) JUDr. Vladimír.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doplnění k úvod předmětu Informační systémy pro bezpečnostní management přednáška pro magisterské studium na PA (1.ročník - veřejná správa) JUDr. Vladimír."— Transkript prezentace:

1 Doplnění k úvod předmětu Informační systémy pro bezpečnostní management přednáška pro magisterské studium na PA (1.ročník - veřejná správa) JUDr. Vladimír Souček únor 2012

2 Vstup do předmětu Základem managementu (krizového řízení) je získávání, zpracování a předávání informací. K tomu jsou nezbytné tyto nástroje: - informační systémy (HW a SW) umožňující získávání a zpracování informací (zejména v oblasti přípravy a řešení MU a krizových situací). - komunikační prostředky umožňující přenos informací mezi jednotlivými IS (linkové, bezdrátové, satelitní apod.

3 Management rizik SNÍŽENÍZRANITELNOSTI ZMÍRNĚNÍDOPADŮ

4 m.u. m.s. Grafické vyjádření procesů KŘ obec kraj ČR územní složky Veřejná správa + IZS, energetici, policie, armáda, povodí, veterina, banky, SSHR, atd., atd. Orgány KŘ Havarijní aj. plánování Krizové plánování Běžný stav Mimořádná událost či jiná situace velkého rozsahu – tzv.“nouzový syst.“ Krizová situace Ústava (VS) ú.z. o bezpečnosti ČR (SOS a a NS) krizový zákon (SN) např. zákon o IZS zákon o Policii ČR atomový zákon vodní zákon z. o ochr. veř. zdraví zákon o veter. péči atd., atd. místní požár, povodeň, nehoda

5 Nadnárodní úroveň Národní úroveň Zanedbatelný NEVOJENSKÁ OPATŘENÍ (CIVILNÍ) ROZSAH MIMOŘ. UDÁLOSTI Mimořádné události a jejich zdolávání Sebeochrana a svépomoc OPATŘENÍ JEDNOTLIVÝCH SUBJEKTŮ (NAPŘ. SLOŽEK IZS) KRIZOVÁ OPATŘENÍ STÁTU SPOLEČNÁ OPATŘENÍ (NAPŘ. IZS A ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY) Menší než značnýZnačný Žádná opatření CHARAKTER OPATŘENÍ VOJENSKÁ OPATŘENÍ

6 Bezpečnostní systému ČR - ústředí

7 Bezpečnostní systém ČR - území

8 Informační toky z ÚKŠ (varianta A) SIC MV – faxem, emailem OPIS GŘ HZS ČR OPIS GŘ HZS ČR Ústřední krizový štáb (sekretariát ÚKŠ) KOPIS HZS ČR KOPIS HZS ČR Hejtmani Hejtmani

9 Informační toky z ÚKŠ (varianta B) SIC MV – faxem, emailem Ústřední krizový štáb (sekretariát ÚKŠ) Členové ÚKŠ Členové ÚKŠ Operační středisko PP ČR Operační středisko PP ČR BRK BRK OPIS GŘ HZS ČR OPIS GŘ HZS ČR

10 Informační toky SIC MV Informační toky SIC MV SIC MV OPIS GŘ HZS ČR OPIS GŘ HZS ČR Operační středisko Policejního prezidia ČR Operační středisko Policejního prezidia ČR Sekretariát OPS ÚKŠ pro koordinaci vyžadování věcných zdrojů ústřední správní úřady a jiné správní úřady ústřední správní úřady a jiné správní úřady požadavek řešení

11 Spolupráce a informační toky v ČR a na mezinárodní úrovni Mezinárodní úroveň MIC EU + ECURIE NATO EADRCC UN - OCHA UN - ECE MAAE Sousední státy + Maďarsko Koordinační vazby dané členstvím ČR v mezinárodních společenstvích, mezinárodní smlouvy atd. Národní úroveň Diplomatická služba MZV Společné operační centrum MO Integrované operační středisko PPČR + 7 OC PČR Situační centrum MV Styčné místo SÚJB Stálá služba ČHMÚ 1+14 Operační a informační střediska HZS ČR Složky IZS zařazené do Ústředního poplachového plánu IZS

12

13 INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM  INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM  HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR  ZZS  POLICIE ČR  OSTATNÍ SLOŽKY IZS INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM (IZS) HASIČSKÝZÁCHRANNÝ SBOR ČR IZS POLICIE ČR OSTATNÍ SLOŽKY IZS Zdravotnická záchranná záchranná služba služba

14 Starosta obce s rozš. půs. VZ Ministr OPS PČR OPS ZZS OPS AČR VZ Hejtman Strategická Operační Taktická OPIS IZS Struktura IZS – úrovně řízení Obec

15 Zdroje informací pro IS KŘ

16 Komplexní řešení IS KŘ - funkcionalita

17 Základ ní koncep ce archite ktury

18 KŠ ČNB mostní konstrukce ÚKŠ Odborná pracovní skupina pro koordinaci zabezpečení věcnými zdroji KŠ jiného správního úřadu KŠ kraje obec Schéma toku informací při vyžadování nezbytných dodávek – v HOPKS nezbytné dodávky z KP kraje nezbytné dodávky mimo KP kraje KŠ určené obce KŠ ÚSÚ Pozn.: KP = krizový plán KŠ ÚSÚ KŠ SSHR

19 Vnější působnost MV – požadavky v HOPKS Nezabezpečený požadavek SÚ OPIS GŘ HZS SIC MV OPS ÚKŠ Ústřední krizový štáb OPIS PP MV/OBP

20

21

22

23 Požadavek je uplatňován u orgánu KŘ:KŠ Středočeského kraje Krizový stav:Krajská krize se zapojením určených ÚSÚ Označení požadavku:CZ020 – 2115/27062011/1a51c/1 * 1) Čas uplatnění požadavku (den, hodina) :27. 6. 2011, 08:00 Dodání požadováno do (den, hodina): 27. 6. 2011, 20:00Místo dodání:Vrátno, okres Mladá Boleslav Žadatel: ÚřadVyřizujee-mailFaxMobilní telefonPevná linka MM Mladá BoleslavIng. Jan Černýjcerny@mbol.cz+4200326999001+420721000222+420326999002 Dodávka pro (vyplnit jen pokud je odlišné od žadatele): ÚřadVyřizujee-mailFaxMobilní telefonPevná linka OÚ VrátnoJosef Dvořáčekjdvoracek@vratno.cz+4200326999005+420721000225+420326999005 Požadováno: Kód CNDNázev VZ (podle CND) MnožstvíMJÚčel dodávkyUpřesnění specifikace dodávky 19.11.2 Kontejner speciální na pitnou vodu 2 m 3 2ks Př í loha č. 4 Požadavek na věcn é zdroje (vzor s příkladem vyplněn í ) Jm é no a podpis odpovědn é ho pracovn í ka * 1) Pozn á mka k vyplněn í rubriky „ Označen í požadavku “ : při ID krize z IS Krizkom:označen í org á nu KŘ/DDMMRRRR/kkkkk/poř.č í s. požadavku, při ID krize stanoven é org á nem KŘ: označen í org á nu KŘ/DDMMRRRR/havarie15102011/poř.č í s. požadavku pokud ID krize nebylo stanoveno: označen í org á nu KŘ/DDMMRRRR/X/poř.č í s. požadavku

24

25 Informační tok – výhrůžka (ÚSÚ) ústřední správní úřad Linka tísňového volání (158) územní útvar PČR PP PČR OPER. A SIT. CENTRUM MV KOPIS HZS ČR OPIS GŘ HZS ČR předseda vlády ČR hejtman kraje (primátor hl.m. Prahy) obec krajský útvar PČR Výhrůžka (v list. pod.) „obecné ohrožení“ „útok na veřejného činitele“ úřady – orgány (podř. ÚSÚ) vlastní přijatá opatření Ministr vnitra

26 Informační tok – výhrůžka (úřady-orgány podř. ÚSÚ) ústřední správní úřad územní útvar PČR PP PČR SIC MV KOPIS HZS ČR OPIS GŘ HZS ČR předseda vlády ČR úřady – orgány (podř. ÚSÚ) krajský útvar PČR hejtman kraje (primátor hl.m. Prahy) Linka tísňového volání (158) „obecné ohrožení“ „útok na veřejného činitele“ Výhrůžka (v list. pod.) obec vlastní přijatá opatření Ministr vnitra

27 Informační tok – výhrůžka (orgán obce) ústřední správní úřad územní útvar PČR PP PČR SIC MV KOPIS HZS ČR OPIS GŘ HZS ČR předseda vlády ČR úřady – orgány (podř. ÚSÚ) krajský útvar PČR Obec hejtman kraje (primátor hl.m. Prahy) Výhrůžka (v list. pod.) Linka tísňového volání (158) „obecné ohrožení“ „útok na veřejného činitele“ přijatá rozhodnutí Ministr vnitra

28 Informační tok – výhrůžka na linku tísňového volání ústřední správní úřad územní útvar PČR PP PČR SIC MV KOPIS HZS ČR OPIS GŘ HZS ČR předseda vlády ČR Obec úřady – orgány (podř. ÚSÚ) krajský útvar PČR hejtman kraje (primátor hl.m. Prahy) Výhrůžka na linku tísňového volání „obecné ohrožení“ „útok na veřejného činitele“ přijatá rozhodnutí Ministr vnitra

29 SCHÉMAMVČRSCHÉMAMVČR Ministrvnitra generální ředitel ředitel HZS ČR bezpečnostníodbor odbor interního auditu a supervize 1.náměstek MV náměstekpro ekonomiku ekonomiku a provoz náměstekpro veřejnou správu, veřejnou správu, informatiku, informatiku, legislativu legislativu a archivnictví sekretariát OBPOAMPOPK Sekce spojení a komunikací – 7 odborů SUZ policejníprezident Sekce legislativy a veřejné správy – 5 odborů Inspekce MV UZSI Sekce archivnictví – 2 odbory KMV Sekce rozpočtu a účetnictví – 4 odbory OP OKO Sekce informatiky – 2 odbory OTPR Sekce VB Sekce soc. a zdrav. zab. a odb.přípravy -5 odb. Sekce veřejné správy – 4 odbory Sekce majetku a investic – 3 odbory Policie ČR HZS ČR

30 SITC MV SOC MO NAC NATO SITCEN VOJ. VÝBOR SD ČR NATO MV DS MZV MZV OSTATNÍ ÚSÚ MIMO RESORT OBRANY NMR SHAPE NMR ACLANT Vláda ČR EU SITCEN EU ANCC BRS, ÚKŠ KŠ MO Armáda České republiky SkR SOC OVMISE PPVÚZ Pozorovatelé V rámci MO VPVZ OTV SD ČR CRC CAOCs AČR a výstupy ve vztahu k jiným organizacím

31 Varovný systém ČR

32 BS ČR a zdravotnictví BS ČR a zdravotnictví

33

34


Stáhnout ppt "Doplnění k úvod předmětu Informační systémy pro bezpečnostní management přednáška pro magisterské studium na PA (1.ročník - veřejná správa) JUDr. Vladimír."

Podobné prezentace


Reklamy Google