Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvalita v radiační onkologii David Feltl. Co chceme a co nechceme? Chceme správnou léčbu správnému pacientovi Nechceme stavět způsoby onkologické léčby.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvalita v radiační onkologii David Feltl. Co chceme a co nechceme? Chceme správnou léčbu správnému pacientovi Nechceme stavět způsoby onkologické léčby."— Transkript prezentace:

1 Kvalita v radiační onkologii David Feltl

2 Co chceme a co nechceme? Chceme správnou léčbu správnému pacientovi Nechceme stavět způsoby onkologické léčby proti sobě Neexistuje účinný a neúčinný způsob léčby obecně Existuje pouze správná a nesprávná indikace onkologické léčby

3 Kvalita v onkologii 1) Jak léčíme pacienty s určitou diagnózou? 2) Zlepšujeme se v čase, a pokud ano, proč? 3) Jaký vliv mají nové přístroje, léky, pracovní postupy? 4) Léčíme lépe nebo hůře než jiná pracoviště? Proč?

4 Kvalitní radiační onkologie Dostupnost –Dostatečná kapacita sítě, každý indikovaný pacient má dostupnou kvalitní radioterapii Standardnost –Existují standardy péče (minimální personální, technické a věcné požadavky) Bezpečnost –Pracoviště monitoruje mimořádné události a toxicitu léčby Účinnost –Sledování výsledků léčby a jejich vývoj v čase

5 Dostupnost léčby - radioterapie

6 ParametrPrůměr EU 2003 ČR 2003ČR 2010 Poměr lineární urychlovač/kobalt 3,260,963,07 Počet obyvatel na jeden lineární urychlovač 222 416 000250 000 Srovn á n í s EU Dostupná data SROBF

7 Standardnost Diagnostické a léčebné standardy Možnosti jejich monitorování

8 Dostupnost a standardnost v čase

9 Léčíme v celé ČR stejně? ZN hlavy a krku (C00-C14, C30-C32)ZN průdušnice, průdušky a plíce (C33,C34) ZN prsu (C50)ZN prostaty (C61)

10 Bezpečnost Markery bezpečnosti a možnosti jejich sledování

11 Bezpečnost l é čby a možnosti jej í ho sledov á n í Jak můžeme sledovat bezpečnost? –Pouze lokální data –Ideální indikátor kvality! –Krátkodobá bezpečnost (akutní toxicita) –Dlouhodobá bezpečnost (pozdní toxicita) –Další problémy ( např. sekundární malignity)

12 Akutní toxicita kurativní RT u pacientů s nádory hlavy a krku Při kurativní radioterapeutické léčbě je akutní toxicita 3. a vyššího stupně zaznamenávána více u nádorů rtu, dutiny ústní, hltanu, nosohltanu a hrtanu (33-50%). U nádorů nosní a paranazální dutiny a slinných žláz je podíl 3. a vyššího stupně toxicity menší (22-27%). C00 ZN rtuN=5 C01 ZN kořene jazykaN=27 C02 ZN jiných a neurčených částí jazykaN=37 C03 ZN dásně - gingivyN=9 C04 ZN ústní spodinyN=58 C05 ZN patraN=12 C06 ZN jiných a neurčených částí ústN=17 C07 ZN příušní (parotické) žlázyN=17 C08 ZN jiných a neurčených slinných žlázN=5 C09 ZN mandle - tonzilyN=70 C10 ZN ústní části hltanu - orofarynguN=32 C11 ZN nosohltanu - nazofarynguN=10 C12 ZN pyriformního sinuN=2 C13 ZN hypofarynguN=22 C14 ZN jiných a nepřesně určených lokalizacíN=5 C30 ZN nosní dutiny a středního uchaN=3 C31 ZN vedlejších dutinN=6 C32 ZN hrtanuN=122 C77 Sekundární a neurčený ZNN=12 Ret, dutina ústní (C00, C02-C06)N=138 Hltan - orofarynx, hypofarynx (C01, C09-C10, C12-C14)N=158 Nosohltan - nazofarynx (C11)N=10 Hrtan (C32)N=122 Dutina nosní a dutiny paranazální (C30-C31)N=9 Slinné žlázy (C07-C08)N=22 Sekundární a neurčený ZN (C77)N=12 CelkemN=471 Diagnózy dle MKN10 Skupiny diagnóz dle TNM klasifikace Báze: všichni pacienti kurativně léčení radioterapií (N = 471) Grade 0 Grade 1Grade 2Grade 3Grade 4 Projekt HardRock Akutní toxicita radioterapie hlavy a krku

13 Základní přehled komplikací souvisejících s chemoterapií u pacientů s nádory varlat Celkový podíl redukcí dávky je 22 %, u 1. i 2. linie CHT je srovnatelný (19 %). Trombopenie se častěji a s vyššími stadii vyskytovala u 2. linie CHT (63 % vs. 40 %), obdobně je tomu u anémie (57 % vs. 81 %). Neutropenie se častěji vyskytovala po 1. linii (89 % vs. 72 %), febrilní neutropenie pak byla častější po 2. linii (19 % vs.17 %). Život ohrožující stavy byly častější po 2. linii (14 % vs. 10 %) Redukce dávky Trombopenie Anémie Neutropenie Febrilní neutropenie Život ohrožující stavy N = 218 Komplikace u pacientů s CHT celkově N = 218 Komplikace po 1. linii CHT N = 43 Komplikace po 2. linii CHT 48,2 % 61,5 % 91,7 % 40,4 % 57,3 % 89,0 % 62,8 % 81,4 % 72,1 % grade IV grade III grade II grade I

14 Účinnost Výsledky léčby, přežití

15 Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR ZN průdušek a plic (C34)ZN prsu (C50) - ženy 5leté relativní přežití Stadium II. Stadium III. Všechna stadia Stadium IV. Stadium I. Analýza periody 2003-2005Analýza periody 2000-2002 Legenda: Kohortní analýza 1995-1999Kohortní analýza 1990-1994 5leté relativní přežití Stadium II. Stadium III. Všechna stadia Stadium IV. Stadium I. Pětileté relativní přežití – vývoj v čase

16 5-ti Pětileté relativní přežití – vývoj v čase Zdroj: Národní onkologický registr, ÚZIS ČR Analýza periody 2003-2005Analýza periody 2000-2002 Legenda: Kohortní analýza 1995-1999Kohortní analýza 1990-1994 ZN prostaty (C61) 5leté relativní přežití Stadium III. Všechna stadia Stadium IV. Stadium I+II. ZN hlavy a krku (C00-C08) Všechna stadia Stadium I. Stadium II. Stadium III. Stadium IV.

17 Celkové přežití dle typu nádoru varlete Pacienti se seminomy mají lepší přežití než pacienti s neseminomy a jinými nádory. Tato skutečnost souvisí především s vyšším podílem stadia III u neseminomů. Podíl žijících pacientů čas od diagnózy (měsíce) NZemřelí seminomy 1412 (1,4 %) neseminomy a jiné nádory 15319 (12,4 %) NZemřelí seminomy 1160 (0,0 %) neseminomy a jiné nádory 1093 (2,8 %) Všichni pacienti (N = 294) Pacienti se stadiem I + II (N = 225) NZemřelí seminomy 242 (8,3 %) neseminomy a jiné nádory 3813 (34,2 %) Pacienti se stadiem III (N = 62) p = 0,001

18 Celkové přežití dle stadia onemocnění Přežití pacientů diagnostikovaných ve stadiu I a II je téměř shodné a je výrazně lepší, než přežití pacientů ve stadiu III. Podíl žijících pacientů čas od diagnózy (měsíce) NZemřelí stadium I 1702 (1,2 %) stadium II 551 (1,8 %) stadium III 6215 (24,2 %) p < 0,001

19 Závěr: co funguje a co méně Kapacita sítě je relativně dobrá, léčba je dostupná Velké regionální rozdíly v prozářenosti Absence celostátních indikátorů kvality Absence kvalitních lokálních dat ke srovnání výsledků napříč pracovišti Máme potřebná data k řízení kvality v radiační onkologii, ale je třeba je umět používat


Stáhnout ppt "Kvalita v radiační onkologii David Feltl. Co chceme a co nechceme? Chceme správnou léčbu správnému pacientovi Nechceme stavět způsoby onkologické léčby."

Podobné prezentace


Reklamy Google