Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P OKYNY KE STÁTNÍ ZKOUŠCE 10minutový opis, dopis, tabulka.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P OKYNY KE STÁTNÍ ZKOUŠCE 10minutový opis, dopis, tabulka."— Transkript prezentace:

1 P OKYNY KE STÁTNÍ ZKOUŠCE 10minutový opis, dopis, tabulka

2 P SANÍ NA KLÁVESNICI ZÁKLADNÍ Opis při rychlosti alespoň 200 čistých úhozů za minutu, penalizace 10 úhozů za chybu a alespoň s 99,5procentní přesností a úprava písemností z oblasti obchodní korespondence normalizovaným způsobem – dopis, tabulka. Na rychlopisnou část zkoušky má uchazeč dobu 10 minut, na korespondenční část zkoušky dobu 90 minut.

3 P SANÍ NA KLÁVESNICI SE ZVÝŠENOU RYCHLOSTÍ Dovednost psát rychlostí alespoň 300 čistých úhozů za minutu a alespoň s 99,5procentní přesností a upravit základní druhy písemností z oblasti obchodní korespondence normalizovaným způsobem. Zkouška se skládá z opisů dvou různých předložených textů a z normalizovaného vypracování dvou různých písemností, a to zpravidla obchodního dopisu a tabulky, podle zadaných dispozic. Na rychlopisnou část zkoušky má uchazeč dobu dvakrát 10 minut, na korespondenční část zkoušky dobu 90 minut. Na splnění všech úkolů má uchazeč celkem 110 minut čistého času. Pokud úspěšně složil základní SZ, tak nemusí vypracovávat písemnosti – dopis a tabulku

4 O RGANIZACE SZ Uchazeč se musí se dostavit ke zkoušce nejméně 30 minut před jejím zahájením. Prokázat se platným dokladem totožnosti s fotografií. Začíná a ukončuje práci na pokyn zkušebního komisaře. Musí pracovat samostatně. Nesmí v průběhu zkoušky opustit zkušební místnost. Mezi 10min opisem a druhou částí je krátká přestávka. Nesmí bez povolení zkušebního komisaře používat elektronická zařízení. Nesmí během zkoušky hovořit, může pouze zvednutím ruky přivolat zkušebního komisaře nebo dozor, má-li nějaký problém. Může používat vlastní hardware pouze se souhlasem zkušebního komisaře a technického dozoru učebny. Tisk dokumentů musí proběhnout v učebně.

5 O PIS Nastavení písma Courier New velikosti 12 bodů. Zarovnání textu vlevo, nikoli do bloku. Nastavení levého i pravého okraje na 2,2 cm. Pak se při bezchybném opisu na jeden řádek uchazeč může napsat maximálně právě 65 znaků jako v předloze. Zrušit automatické dělení slov a automatické opravy - Počáteční velká písmena u názvů dnů a na začátcích vět, hypertextový odkaz. Dokument (zatím prázdný) uložit předem do konkrétní složky podle dohody se správcem sítě. Napsat své jméno a příjmení do záhlaví dokumentu (zarovnané vlevo). Text se opisuje souvisle, volný řádek mezi odstavci je v předloze určen pouze pro lepší orientaci v textu. Text v záhlaví se neopisuje. Pro desetiminutový opis je dvoustránkový text. Po dopsání první strany, pokračujete na straně druhé.

6 H ODNOCENÍ OPISU Procento chyb – 0,15 %; 0,30 %; 0,50 % Úhozy – 240 č. úhozů; 220 č. úhozů; 200 č. úhozů Za chybu se sráží 10 úhozů

7 D OPIS Na každé písemnosti uvést příjmení uchazeče (v obchodním dopise v odvolacím údaji Vyřizuje, u tabulky v záhlaví dokumentu). Pomůcky - pouze čistý papír na event. poznámky a kalendář (tištěný – nikoli mobil či jiné elektronické zařízení). Průběžně ukládat práci. Pro tvorbu obchodního dopisu využít předtisk se svislými odvolacími údaji. V dopisním předtisku se nepíše nic do záhlaví ani zápatí a nemění se nastavení okrajů. Je nutné použít celý obsah zadání dopisu a žádný údaj nevynechávat. Práce odevzdáváte jak v tištěné tak elektronické podobě.

8 T ABULKA Tabulka se musí vejít na výšku papíru, velikost písma má být 12 bodů. Nutné ji vystředit vodorovně i svisle pomocí Vzhledu stránky. Nadpis psát zvýrazněně – tučně, v případě dlouhého nadpisu logicky rozdělit do dvou řádků. Nadpis začíná velkými písmeny a nepíše se za ním tečka. Pod nadpis se píší jednotky, pokud jsou v celé tabulce jednotné – v závorkách a nezvýrazněné. Mezi nadpisem a tabulkou obvykle vynechat 2 řádky, mezera však nesmí být menší než ¼ výšky řádku základního textu.

9 T ABULKA – POKR. Záhlaví tabulky je u státnic vždy složené, nezapomenout uvádět jednotky (ty jsou pod nebo za nadpisy sloupců). Výška řádků je v celé tabulce stejná, pozor u složeného záhlaví. Zarovnávat číselné údaje podle desetinné čárky, tisíce oddělovat mezerou, údaje ale mohou být zarovnané také vlevo nebo vpravo - opět ale jednotně. Za desetinnou čárkou se píší dvě nuly (pokud nejsou haléřové položky) nebo nic, nesmějí se ale dělat pomlčky. Povinné ohraničení tabulky, pokud se vyskytuje součtový řádek, musí být oddělen stejně jako záhlaví.

10 T ABULKA – POKR. Poznámka má být od tabulky oddělena cca jedním volným řádkem, (umístěna od svislice, která ohraničuje levý okraj tabulky. Pokud je poznámka ve více řádcích, délka řádků je totožná se šířkou tabulky. Slovo Poznámka se buď předsadí, nebo se pokračuje až pod tímto slovem. Tečka na konci textu zdroje nebo pramene se nedělá, u poznámky ano.

11 P OKYNY K PŘIHLÁŠENÍ Termín SZ – 31. května 2016 Cena základní SZ Kč 600,00 Přihlásit se musíte do 28. dubna 2016 u ing. Pavly Mičkové v kabinetě číslo 202 a zaplatit zálohu Kč 200,00, doplatek bude v den konání SZ. Vyplnit protokol – vytisknout a donést, uložit do složky Státní zkouška z psaní, podsložka Přihlášky, která bude vytvořena na „K“, nezapomeňte uvést do názvu jméno Dokumenty, které si uložíte – nový předtisk s odvolacími údaji ve svislici a protokol. SZ bude probíhat v místnosti č. 152 Uchazeči budou rozděleni do skupin – počet ve skupině 20 Časy zahájení SZ – 1. skupina 07:30-09:30 h; 2. skupina 09:45-11:45 h; 3. skupina 12:00-14:00 h. Je nutné se dostavit 30 minut před zahájením.


Stáhnout ppt "P OKYNY KE STÁTNÍ ZKOUŠCE 10minutový opis, dopis, tabulka."

Podobné prezentace


Reklamy Google