Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Atypický hemolyticko-uremický syndrom (aHUS) Romana Ryšavá.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Atypický hemolyticko-uremický syndrom (aHUS) Romana Ryšavá."— Transkript prezentace:

1 Atypický hemolyticko-uremický syndrom (aHUS) Romana Ryšavá

2 aHUS patří do širší skupiny onemocnění - TMA TMA- laboratorní manifestace  Formování trombů a vícečetné trombózy vedou k: −Konsumpci trombocytů s jejich následným poklesem - trombocytopenie  Mikroangiopatie vede k poškození erytrocytů a způsobuje: −Hemolytickou anémii v důsledku destrukce erytrocytů −↑ LDH, bilirubin, ↓ haptoglobin, (↑ K) −Schistocyty přítomny −Nízký hemoglobin −Coombsův test negativní Caprioli et al Blood 2006; 108(4)1267-7 Noris et al NEJM. 2009; 361: 1676-87

3 Aktivace a agregace destiček Aktivované a agregované destičky Neaktivované destičky RBCs WBCs Agregované destičky Aktivované destičky

4 aHUS - výskyt  aHUS je jednou z příčin TMA −Představuje 5-10% ze všech HUS  Velmi vzácné, život ohrožující onemocnění se systémovými projevy a velmi špatnou prognózou  Více jak 40% pacientů s aHUS je starších > 18 let  Postižena obě pohlaví shodně, není diference mezi ženami a muži  Incidence a prevalence onemocnění −Incidence mezi 0,4 (UK) – 2 (USA) případy /milion −Prevalence 2,7-5,5 (UK) – 7 (USA) případů/milion −Společné symptomy s jinými onemocněními vedou k „poddiagnostikování“ onemocnění −Chybí národní registry −Malá povědomost o onemocnění – nutnost edukovat lékaře Noris M, et al. CJASN 2010;10(5)1844-1859. Zimmerhackl, et al Semin Thromb Hemost. 2006 Mar; 32(2):113-20.

5 aHUS: devastující a život ohrožující onemocnění  Častý výskyt náhlé smrti s orgánovým poškozením 2  33-40% pacientů progreduje do ESRD nebo zemře během první manifestace onemocnění 3,4  Riziko úmrtí/ dialýzy/ trvalého těžkého poškození ledvin během 1. roku od diagnózy je >50% 1 přes léčbu PF/PI 3  Chronický progresivní průběh onemocnění s předčasným úmrtím 1,3,4 1. Noris M, et al. N Engl J Med. 2009;361:1676-1687. 2. Sallee M, et al. Nephrol Dial Transplant. 2010;25:2028-32. 3. Caprioli et al Blood. 2006; 108:1267-72. 4. Noris M, et al. CJASN. 2010;10:1844-59. 1.00 0.75 0.50 0.25 0.00 036 25 12.5 Cumulative Fraction of Patients Free of Events Follow-up (months) 70% pacientů s aHUS a nejčastější mutací v CFH zemře, vyžaduje dialýzu či má trvalé renální postižení 1 Modified from Caprioli et al. 2006.

6 Chronická komplementem-mediovaná TMA vede k poškození životně důležitých orgánů Renální 7,8,9,11,12  Zvýšený kreatinin  Otoky, maligní hypertenze  Renální selhání  Dialýza Gastrointestinální 2,3,5,10,11,12  Jaterní nekróza  Pankreatitida, DM  Kolitida, průjmy  Nausea/zvracení  Bolesti břicha Krev 11  Hemolýza  Trombocytopenie  Únava  Transfúze Snížená kvalita života (QoL) 13  Únava  Bolest/Anxieta  Omezení mobility Plicní 1,6,14  Dyspnoe  Plicní krvácení  Plicní edém Kardiovaskulární 2,3,4,6  Infarkt myokardu  Tromboembolismus  Kardiomyopatie  Difuzní vaskulopatie CNS 1,2,3,4,5  Zmatenost  Křeče  CMP  Encefalopatie  Mozková dysfunkce Komplementem- mediovaná trombotická mikroangiopatie 1.Ohanian M et al. Clinical Pharmacology: Advances and Applications 2011:3 5–12. 2. Hosler et al. Arch Pathol Lab Med. 2003;127:834-39. 3. Noris et al. CJASN. 2010;10:1844-59. 4. Neuhaus et al. Arch Dis Chilid. 1997;76:518-21. 5. Vesely et al Blood. 2003;102:60-8. 6. Sallee et al. Nephron Dial Trans. 2010; 25:2028-32. 7. Kose et al. Semin Thromb Hemost. 2010;36:669-72. 8. Davin et al. Am J Kid Dis. 2010;55:708-77. 9. Caprioli et al. Blood. 2006;108:1267-7. 10. Dragon-Durey et al. J Am Soc Nephrol. 2010;21:2180-87. 11. Loirat et al. Pediatr Nephrol. 2008;23:1957-72. 12. Stahl et al. Blood. 2008;111:5307-15. 13. Chatelet V et al. Am J Transplant. 2009 Nov;9(11):2644-5. 14. Sellier-Leclerc et al. J Am Soc Nephrol. 2007;18:2392-2400

7 Cell Destruction Inflammation Thrombosis Cell Destruction Inflammation Thrombosis ConsequencesConsequences Ztráta účinnosti přirozených inhibitorů/regulátorů komplementu vede k jeho trvalé aktivaci Proximal Terminal C3C3 C5C5 C5a  Potent Anaphylatoxin  Chemotaxis  Proinflammatory  Leukocyte/Monocyte Activation  Endothelial Activation  Prothrombotic C5a  Potent Anaphylatoxin  Chemotaxis  Proinflammatory  Leukocyte/Monocyte Activation  Endothelial Activation  Prothrombotic C5b-9 Membrane Attack Complex  Cell Lysis  Proinflammatory  Platelet Activation  Leukocyte/Monocyte Activation  Endothelial Activation  Prothrombotic C5b-9 Membrane Attack Complex  Cell Lysis  Proinflammatory  Platelet Activation  Leukocyte/Monocyte Activation  Endothelial Activation  Prothrombotic Amplification Natural Inhibitors – Immune Complex Clearance Microbial Opsonization Anaphylaxis Inflammation Thrombosis Anaphylaxis Inflammation Thrombosis C3 + H 2 O - ALWAYS ACTIVE (Chronic) Lectin Pathway Alternative Pathway Classical Pathway Figueroa JE, Densen P. Clin Microbiol Rev. 1991;4:359-395; Walport MJ. N Engl J Med. 2001;344:1058-1066; Rother RP et al. Nature Biotech. 2007;25:1256-1264; Meyers G et al. Blood. 2007;110:Abstract 3683; Hill A et al. Br. J. Hematol. 2010;149:414-425; Hillmen P et al. Am J Hematol 2010; 85:553-559, International PNH Interest Group. Blood. 2005;106:3699-3709; Hillmen P et al. N Engl J Med. 1995;333:1253; Nishimura J et al. Medicine.2004;83:193-207; Caprioli J et al. Blood 2006;108:1267-1279; Noris M, et al. Clin J Am Soc Nephrol. 2010;5:1844-1859; George JN et al. Blood. 2010;116:4060-4069; Loirat C, et al. Pediatr Nephrol. 2008;23:1957-1972; Stahl A, et al Blood. 2008;111:5307-5315; Hosler GA, et al Arch Pathol Lab Med. 2003; 127;834-839; Ariceta G et al. Pediatr Nephrol. 2009; 24:687-696.

8 Atypický hemolyticko uremický syndrom (aHUS)  Permanentní nekontrolovaná aktivace komplementu v plazmě či na povrchu endoteliálních buněk  Většina mutací je heterozygotních a má inkompletní penetranci (~50%) Regulátory CFH (complement factor H ) CFI (complement factor I) MCP/CD46 (membr. cofactor protein) THBD (thrombomodulin) Aktivátory C3 (C3 complement factor) CFB (complement factor B)

9 Charakteristika pacientů s aHUS Loirat Ch, Frémeaux-Bacchi V. Orphanet J Rare Dis. 2011; 6: 60.

10 STEC-HUS TTP >5% ADAMTS13 Aktivity ≤5% ADAMTS13 Aktivity Shiga-toxin/EHEC Pozitivita aHUS Diferenciální diagnóza TMAs Trombocytopenie 1,7 Destičky <150,000 nebo >25% pokles proti baseline Trombocytopenie 1,7 Destičky <150,000 nebo >25% pokles proti baseline Renální Postižení 5,6,7 Zvýšený Kreatinin 6 a/nebo Snížená eGFR 6,7 a/nebo Abnormální Močový Sediment 5 Renální Postižení 5,6,7 Zvýšený Kreatinin 6 a/nebo Snížená eGFR 6,7 a/nebo Abnormální Močový Sediment 5 Neurologické Symptomy 3,4,9,12 Zmatenost 3,4 a/nebo Spasmy 9,12 a/nebo Cerebrální křeče 3 Neurologické Symptomy 3,4,9,12 Zmatenost 3,4 a/nebo Spasmy 9,12 a/nebo Cerebrální křeče 3 Stanovit ADAMTS13 Aktivitu a Shiga-toxin/EHEC*Test 10,11 Plus jedno nebo více z následujících: Gastrointestinální Symptomy 7,8,9 Průjem +/- příměs krve 8 a/nebo Nauzea/Zvracení 9 a/nebo Bolesti břicha 9 a/nebo Gastroenteritida 7,8 Gastrointestinální Symptomy 7,8,9 Průjem +/- příměs krve 8 a/nebo Nauzea/Zvracení 9 a/nebo Bolesti břicha 9 a/nebo Gastroenteritida 7,8 Mikroangiopatická Hemolytická Anémie 2,7 Zvýšený LDH a bilirubin a/nebo Snížený haptoglobin a/nebo Přítomny schistocyty a/nebo Snížený hemoglobin a Negativní Coombsův test Mikroangiopatická Hemolytická Anémie 2,7 Zvýšený LDH a bilirubin a/nebo Snížený haptoglobin a/nebo Přítomny schistocyty a/nebo Snížený hemoglobin a Negativní Coombsův test ± *Shiga-toxin/EHEC test is warranted in history/presence of GI symptoms. 1. Data on file. Alexion Pharmaceuticals, Inc. 2. Noris et al. NEJM. 2009;361:1676-1687. 3. Neuhaus et al. Arch Dis Chilid. 1997;76:518-21. 4. Noris et al. JASN. 2005;16:1177-1183. 5. Al-Akash et al. Pediatr Nephrol. 2011;26:613-619. 6. Sellier-Leclerc AL. JASN. 2007;18:2392-2400. 7. Caprioli et al Blood. 2006; 108(4)1267-7. 8. Noris M et al. Clin J Am Soc Nephrol. 2010;5:1844-1859. 9. Dragon-Durey et al. J Am Soc Nephrol. 2010;21:2180-2187.10.Tsai H- M. Int J Hematol. 2010;91:1-19.11. Bitzan M. Semin Thromb Hemost. 2010;36:594-610. 12. Davin et al. Am J Kid Dis. 2010;55:708-777.

11 Vyšetřovací strategie u nemocných s aHUS

12 Léčba aHUS  Výměnné plazmaferézy nebo substituce mraženou plazmou  Tx ledviny je možností jen u nemocných s MCP mutacemi (nedoporučuje se provádět Tx od geneticky příbuzných dárců)  Kombinovaná Tx játra/ledvina je experimentální terapií pro mutace v genech pro CFI/CFH/CFB −Vysoké riziko selhání jaterního štěpu  Podpůrná léčba −Kortikosteroidy −Antioxidanty, prostaglandiny, antikoagulační/antiagregační léčba −Vinkristin  Eculizumab

13 Léčba aHUS  Výměnné plazmaferézy nebo substituce mraženou plazmou  Tx ledviny je možností jen u nemocných s MCP mutacemi (nedoporučuje se provádět Tx od geneticky příbuzných dárců)  Kombinovaná Tx játra/ledvina je experimentální terapií pro mutace v genech pro CFI/CFH/CFB −Vysoké riziko selhání jaterního štěpu  Podpůrná léčba −Kortikosteroidy −Antioxidanty, prostaglandiny, antikoagulační/antiagregační léčba −Vinkristin  Eculizumab

14 Léčba aHUS  Výměnné plazmaferézy nebo substituce mraženou plazmou  Tx ledviny je možností jen u nemocných s MCP mutacemi (nedoporučuje se provádět Tx od geneticky příbuzných dárců)  Kombinovaná Tx játra/ledvina je experimentální terapií pro mutace v genech pro CFI/CFH/CFB −Vysoké riziko selhání jaterního štěpu  Podpůrná léčba −Kortikosteroidy −Antioxidanty, prostaglandiny, antikoagulační/antiagregační léčba −Vinkristin  Eculizumab

15 Léčba aHUS  Výměnné plazmaferézy nebo substituce mraženou plazmou  Tx ledviny je možností jen u nemocných s MCP mutacemi (nedoporučuje se provádět Tx od geneticky příbuzných dárců)  Kombinovaná Tx játra/ledvina je experimentální terapií pro mutace v genech pro CFI/CFH/CFB −Vysoké riziko selhání jaterního štěpu  Podpůrná léčba −Kortikosteroidy −Antioxidanty, prostaglandiny, antikoagulační/antiagregační léčba −Vinkristin  Eculizumab

16 Léčba aHUS  Výměnné plazmaferézy nebo substituce mraženou plazmou  Tx ledviny je možností jen u nemocných s MCP mutacemi (nedoporučuje se provádět Tx od geneticky příbuzných dárců)  Kombinovaná Tx játra/ledvina je experimentální terapií pro mutace v genech pro CFI/CFH/CFB −Vysoké riziko selhání jaterního štěpu  Podpůrná léčba −Kortikosteroidy −Antioxidanty, prostaglandiny, antikoagulační/antiagregační léčba −Vinkristin  Eculizumab

17  Humanizovaná monoklonální Ab proti komplementárnímu faktoru C5  Inhibuje štěpení C5 pomocí C5 konvertázy a tím zabraňuje tvorbě terminálního komplementárního komplexu C5b-9 (MAC) C5 konvertázy  Je indikován pro diagnózu PNH a aHUS −Není indikace pro STEC-HUS ) Eculizumab (Soliris ® )

18 Mechanizmus účinku eculizumabu

19 Signifikantní zvýšení eGFR oproti baseline 3 31 mL/min/1.73m 2 (17-45) v 26. týdnu (P=0.0001) 29 mL/min/1.73m 2 (14-44) v 52. týdnu (P=0.0005) *Medián (0,.66-286 měsíců) 1. Soliris ® (eculizumab) Summary of Product Characteristics. Alexion Europe SAS; 2011. 2. Greenbaum L, Babu S, Furman RR, et al. Presented at: 53rd Annual Meeting of the American Society of Hematology (ASH); San Diego, CA; December 10-13, 2011. Abstract #44113. 3. Greenbaum L, et al. Presented at 2011 Annual ASN Congress. Poster TH-PO367 4. Soliris ® (eculizumab) European Public Assessment Report available on http://www.ema.europa.eu [accessed December 15, 2011].http://www.ema.europa.eu Zlepšení renální funkce během terapie eculizumabem: léčba zahájená 10 měsíců* po stanovení dg. aHUS 1-4  Žádný nemocný nevyžadoval  znovuzahájení HD léčby

20 Inhibice komplementem-mediované TMA během léčby eculizumabem (stanoveno jako normalizace počtu trombocytů) 1  Redukce aktivity komplementu pozorovaná u všech nemocných 2  Počet trombocytů stoupá u všech nemocných již po týdnu terapie 2  93% pacientů normalizuje počet trombocytů (≥150×10 9 /l) 1  Efekt léčby přetrvává během celého jejího podávání 2 1. Soliris ® (eculizumab) Summary of Product Characteristics. Alexion Europe SAS; 2011. 2. Alexion Data on file.

21  aHUS: vzácné, devastující a život ohrožující onemocnění způsobené chronickou a nekontrolovatelnou aktivací komplementu  Komplementem-mediovaná TMA vede k systémovému a progresivnímu poškození orgánů či ke smrti  Více jak 50% všech nemocných zemře, zůstane závislých na dialýze nebo s těžkým renálním postižením i přes léčbu PF či infúzemi MP v průběhu prvního roku od stanovení diagnózy  Rychlé stanovení diagnózy má zásadní význam pro léčbu a prognózu onemocnění  Včasné zahájení léčby eculizumabem vede k vymizení příznaků TMA a stabilizaci onemocnění, či jeho zlepšení  Významné zvýšení kvality života nemocných (nezávislost na PF, dialýze a dalších procedurách)  Léčba umožňuje nemocným s ESRD být transplantováni a minimalizuje riziko rekurence onemocnění po Tx ledviny Shrnutí


Stáhnout ppt "Atypický hemolyticko-uremický syndrom (aHUS) Romana Ryšavá."

Podobné prezentace


Reklamy Google