Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PATOLOGICKÉ ZÁVISLOSTI MUDr. Pavel Konečný Psychiatrická, psychoterapeutická, adiktologická praxe, Zlín Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PATOLOGICKÉ ZÁVISLOSTI MUDr. Pavel Konečný Psychiatrická, psychoterapeutická, adiktologická praxe, Zlín Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně."— Transkript prezentace:

1 PATOLOGICKÉ ZÁVISLOSTI MUDr. Pavel Konečný Psychiatrická, psychoterapeutická, adiktologická praxe, Zlín Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

2 Čtyři univerzální závislosti podle Angeles Arrien 1. Závislost na intenzitě 2. Závislost na dokonalosti 3. Závislost na potřebě vědět 4. Závislost na zaměření spíše na to, co nefunguje, než na to, co funguje ( Angeles Arrien 2000)

3 Historický exkurs 5000 l. př. n. l. – Sumerové znají a používají opium 5000 l. př. n. l. – Sumerové znají a používají opium 3500 l. př. n. l. – egyptský papyrus s popisem výroby piva 3500 l. př. n. l. – egyptský papyrus s popisem výroby piva Původně rituální a léčebné důvody pro užívání psychoaktivních látek → odritualizování ve středověku a počátkem novověku → narůstající problémy + rozvoj chemického a farmaceutického průmyslu (1805 – morfin, 1844 – kokain, 1898 – heroin). Původně rituální a léčebné důvody pro užívání psychoaktivních látek → odritualizování ve středověku a počátkem novověku → narůstající problémy + rozvoj chemického a farmaceutického průmyslu (1805 – morfin, 1844 – kokain, 1898 – heroin).

4 Pojem závislosti Závislosti přetrvávají, protože po nás něco chtějí Závislosti přetrvávají, protože po nás něco chtějí Závislost směřuje k jistému stavu, který v životě potřebujeme Závislost směřuje k jistému stavu, který v životě potřebujeme Závislost je pokus o úplnost, hledání ducha, osobní duchovní pouť Závislost je pokus o úplnost, hledání ducha, osobní duchovní pouť Nejsou jen závislosti na látkách, ale i jiné typy Nejsou jen závislosti na látkách, ale i jiné typy Droga versus návyková látka (substance) Droga versus návyková látka (substance) Drogy legální/ilegální, „tvrdé“/“měkké“ Drogy legální/ilegální, „tvrdé“/“měkké“

5 Pojem závislosti Průchozí drogy (gateway drugs): Průchozí drogy (gateway drugs): u nás nejčastěji alkohol a tabák Adiktologie – věda zabývající se etiologií, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí Adiktologie – věda zabývající se etiologií, prevencí, léčbou a výzkumem závislostí Usus (konzumace) Usus (konzumace) Abusus (zneužívání, nadužívání) – nemusí vést nutně k rozvoji závislosti Abusus (zneužívání, nadužívání) – nemusí vést nutně k rozvoji závislosti

6 Epidemiologie návykových poruch OSN – 100 miliónů lidí závislých na drogách OSN – 100 miliónů lidí závislých na drogách Zisky z nelegálního obchodu: 300–500 miliard $ ročně Zisky z nelegálního obchodu: 300–500 miliard $ ročně 1999 – v ČR spotřeba 9,9 l 100% alkoholu za rok na jednoho obyvatele! 1999 – v ČR spotřeba 9,9 l 100% alkoholu za rok na jednoho obyvatele! Alkohol a tabák nejrozšířenějšími návykovými látkami Alkohol a tabák nejrozšířenějšími návykovými látkami 1999 – 22 000 problémových uživatelů ilegálních drog v ČR 1999 – 22 000 problémových uživatelů ilegálních drog v ČR

7 Epidemiologie návykových poruch 1999 (ESPAD) – 250 000 15-19 letých má zkušenost s ilegální drogou 1999 (ESPAD) – 250 000 15-19 letých má zkušenost s ilegální drogou Dekriminalizace, legalizace drog x tvrdá restrikce Dekriminalizace, legalizace drog x tvrdá restrikce

8 Příčiny návykových poruch a závislostí Expanzivní nárůst nabídky → stoupá poptávka Expanzivní nárůst nabídky → stoupá poptávka Změny tradičního uspořádání společnosti, dysfunkce v rodinných systémech, narušená komunikace v rodině, chybění pevných rodinných rituálů atd. Změny tradičního uspořádání společnosti, dysfunkce v rodinných systémech, narušená komunikace v rodině, chybění pevných rodinných rituálů atd. Biopsychosociální + systemický přístup Biopsychosociální + systemický přístup

9 Příčiny návykových poruch a závislostí Faktory vzniku, vývoje a udržování závislosti: Faktory vzniku, vývoje a udržování závislosti: 1. farmakologické (návyková látka a její vlastnosti) 2. somatické a psychické (somatická a osobnostní charakteristika jedince) 3. Environmentální (prostředí) 4. Precipitující (podnět – provokující, vyvolávající, spouštěcí činitele) Dispozičně – expoziční model Dispozičně – expoziční model

10 Rodinný a systemický přístup k závislostem Závislost jako „nemoc rodiny“, nemocí ostatních členů rodiny je spoluzávislost (codependence) – umožňování Závislost jako „nemoc rodiny“, nemocí ostatních členů rodiny je spoluzávislost (codependence) – umožňování Vysoké procento přenášení závislosti v rodině (identifikace se závislými předky) Vysoké procento přenášení závislosti v rodině (identifikace se závislými předky)

11 Rodinný a systemický přístup k závislostem Systemický přístup k závislostem podle Berta Hellingera (rodinné konstelace): Systemický přístup k závislostem podle Berta Hellingera (rodinné konstelace): 1. neuznání závislého předka → identifikace 2. neuvědomovaný tah ke smrti → následování Parentifikace = převzetí role rodiče dítětem Parentifikace = převzetí role rodiče dítětem „Archaické tresty“ za parentifikaci: klášter, duševní onemocnění, sebevražda nebo sebevražedné tendence. „Archaické tresty“ za parentifikaci: klášter, duševní onemocnění, sebevražda nebo sebevražedné tendence.

12 Prevence návykových problémů snižování nabídky a snižování poptávky snižování nabídky a snižování poptávky 1. primární (všeobecná a selektivní) - aktivity směřující k tomu, aby drogový problém vůbec nevznikl. Základem je harmonicky fungující rodina! 2. sekundární – včasné vyhledání problému a jeho léčba 3. terciální (harm reduction) – snižování negativních důsledků užívání drog

13 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané užíváním psychoaktivních látek podle MKN- 10 F 10 – alkohol F 10 – alkohol F 11 – opioidy F 11 – opioidy F 12 – kanabinoidy F 12 – kanabinoidy F 13 – sedativa nebo hypnotika F 13 – sedativa nebo hypnotika F 14 – kokain F 14 – kokain F 15 – stimulancia (včetně kofeinu) F 15 – stimulancia (včetně kofeinu) F 16 – halucinogeny F 16 – halucinogeny F 17 – tabák F 17 – tabák

14 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané užíváním psychoaktivních látek podle MKN- 10 F 18 – organická rozpouštědla F 18 – organická rozpouštědla F 19 – několik látek současně nebo jiné psychoaktivní látky F 19 – několik látek současně nebo jiné psychoaktivní látky Psychoaktivní látky podle jejich základního účinku: 1. Látky budivé 2. Látky tlumivé 3. Látky halucinogenní

15 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané užíváním psychoaktivních látek podle MKN- 10 Klinické stavy způsobené psychoaktivními látkami 1. Akutní intoxikace 2. Škodlivé užívání (problémové užívání) 3. Syndrom závislosti 4. Odvykací stav (abstinenční syndrom, syndrom z odnětí) 5. Odvykací stav s deliriem 6. Psychotická porucha (tzv. toxické psychózy) 7. Amnestický syndrom (např. Korsakovův syndrom) 8. Reziduální stav a psychotická porucha s pozdním začátkem (flashbacks, alkoholová demence)

16 Duševní poruchy a poruchy chování vyvolané užíváním psychoaktivních látek podle MKN- 10 Syndrom závislosti 1. silná touha nebo pocit puzení užívat látku (craving) 2. zhoršená sebekontrola (sebeovládání) 3. somatický odvykací stav 4. zvyšování tolerance k účinku látky 5. postupné zanedbávání jiných potěšení, zájmů, zálib 6. pokračování v užívání látky přes jasný důkaz škodlivých následků

17 Poruchy vyvolané užíváním alkoholu Alkohol = etylalkohol = etanol Alkohol = etylalkohol = etanol 1849 – alkoholismus, 1951 – medicínský problém 1849 – alkoholismus, 1951 – medicínský problém Akutní intoxikace = opilost = lat. ebrietas (stádia: excitační, hypnotické, narkotické, asfyktické) Akutní intoxikace = opilost = lat. ebrietas (stádia: excitační, hypnotické, narkotické, asfyktické) Odvykací příznaky: třes rukou nebo celého těla, pocení, nespavost, neklid, úzkost, halucinace, křeče, delirium Odvykací příznaky: třes rukou nebo celého těla, pocení, nespavost, neklid, úzkost, halucinace, křeče, delirium Závislost na alkoholu = nezvratná ztráta schopnosti kontrolovaného pití! Závislost na alkoholu = nezvratná ztráta schopnosti kontrolovaného pití! Jednoroční plná abstinence po léčbě: 50-70% léčených Jednoroční plná abstinence po léčbě: 50-70% léčených Tříletá plná abstinence po léčbě: 30-40% léčených Tříletá plná abstinence po léčbě: 30-40% léčených

18 Poruchy vyvolané užíváním opioidů Látky přírodní (opium) a jejich syntetické deriváty (morfin - 1805, heroin - 1898, kodein, metadon - 1940, buprenorfin) Látky přírodní (opium) a jejich syntetické deriváty (morfin - 1805, heroin - 1898, kodein, metadon - 1940, buprenorfin) Základní účinek: tlumivý, uklidňující efekt, apatie, útlum, zúžení zornic, setřelá řeč, pocit blažené energie, uvolnění, únava, ale i úzkost, euforie… Základní účinek: tlumivý, uklidňující efekt, apatie, útlum, zúžení zornic, setřelá řeč, pocit blažené energie, uvolnění, únava, ale i úzkost, euforie… Odvykací příznaky: průjem, křeče v břiše, chřipkové příznaky... Odvykací příznaky: průjem, křeče v břiše, chřipkové příznaky... Opioidy nevyvolávají psychotické poruchy Opioidy nevyvolávají psychotické poruchy

19 Poruchy vyvolané užíváním kanabinoidů Kanabinoidy = hašiš, marihuana, pochází z indického konopí (cannabis sativa), klíčovou látkou je THC (tetrahydrokanabinol) Kanabinoidy = hašiš, marihuana, pochází z indického konopí (cannabis sativa), klíčovou látkou je THC (tetrahydrokanabinol) Problémy nejčastěji při akutní intoxikaci velmi vysokými dávkami → delirium nebo dlouhodobější kanabisová psychóza Problémy nejčastěji při akutní intoxikaci velmi vysokými dávkami → delirium nebo dlouhodobější kanabisová psychóza

20 Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik Nejčastěji benzodiazepiny (BZD) – diazepam, flunitrazepam (Rohypnol), alprazolam, bromazepam Nejčastěji benzodiazepiny (BZD) – diazepam, flunitrazepam (Rohypnol), alprazolam, bromazepam Akutní intoxikace připomíná opilost Akutní intoxikace připomíná opilost Odvykací stav může probíhat dramaticky a přetrvávat v mírnější podobě i týdny a měsíce Odvykací stav může probíhat dramaticky a přetrvávat v mírnější podobě i týdny a měsíce Mezi uživateli převažují ženy Mezi uživateli převažují ženy

21 Poruchy vyvolané užíváním kokainu Obsažen v listech jihoamerického keře koka Obsažen v listech jihoamerického keře koka 1844 – izolován čistý kokain 1844 – izolován čistý kokain Užívání šňupáním a injekční aplikací cracku (free-base cocain) Užívání šňupáním a injekční aplikací cracku (free-base cocain) Příznaky intoxikace a odvykacího stavu podobné jako u dalších psychostimulancií (amfetaminy) Příznaky intoxikace a odvykacího stavu podobné jako u dalších psychostimulancií (amfetaminy)

22 Poruchy vyvolané užíváním jiných stimulancií (včetně kofeinu) Legální – kofein (káva, čaj), ilegální – deriváty amfetaminu (metamfetamin=pervitin, MDMA – extáze) Legální – kofein (káva, čaj), ilegální – deriváty amfetaminu (metamfetamin=pervitin, MDMA – extáze) Výrazný anorektický účinek, mohou vyvolat halucinace a bludy Výrazný anorektický účinek, mohou vyvolat halucinace a bludy Účinky: euforie, pocit zvýšené energie, poruchy vnímání, zvýšení bdělosti, družnost, ale i hrubost, agresivita, paranoidita Účinky: euforie, pocit zvýšené energie, poruchy vnímání, zvýšení bdělosti, družnost, ale i hrubost, agresivita, paranoidita Syndrom závislosti jako výrazná psychická závislost Syndrom závislosti jako výrazná psychická závislost

23 Poruchy vyvolané užíváním jiných stimulancií (včetně kofeinu) Odvykací stav: craving, útlum, letargie, únava, rozladěnost, zvýšená spavost Odvykací stav: craving, útlum, letargie, únava, rozladěnost, zvýšená spavost Pervitin je (kromě marihuany) v ČR nejčastěji zneužívanou ilegální drogou Pervitin je (kromě marihuany) v ČR nejčastěji zneužívanou ilegální drogou Chronické užívání vyvolává paranoidně – halucinatorní a anxiosní toxické psychózy („stíhy“) Chronické užívání vyvolává paranoidně – halucinatorní a anxiosní toxické psychózy („stíhy“)

24 Poruchy vyvolané užíváním halucinogenů Látky přírodní, polosyntetické nebo syntetické povahy, vyvolávající poruchy vnímání – přechodný psychotický stav Látky přírodní, polosyntetické nebo syntetické povahy, vyvolávající poruchy vnímání – přechodný psychotický stav LSD (dietylamid kyseliny lysergové, „trip“), lysohlávky (psilocybin), durman (atropin, hyosciamin, skopolamin), muchomůrka červená (muskarin), peyotl (meskalin), ibogain. LSD (dietylamid kyseliny lysergové, „trip“), lysohlávky (psilocybin), durman (atropin, hyosciamin, skopolamin), muchomůrka červená (muskarin), peyotl (meskalin), ibogain. 1938 – syntetický LSD 1938 – syntetický LSD Halucinogeny mají nevypočitatelný efekt, mohou vyprovokovat latentní psychózu Halucinogeny mají nevypočitatelný efekt, mohou vyprovokovat latentní psychózu

25 Poruchy vyvolané užíváním halucinogenů Závažné jsou akutní intoxikace Závažné jsou akutní intoxikace Syndrom závislosti ani somatický odvykací stav se nevyskytuje Syndrom závislosti ani somatický odvykací stav se nevyskytuje Psychóza je často se vyskytující komplikací, časté flashbacky Psychóza je často se vyskytující komplikací, časté flashbacky

26 Poruchy vyvolané užíváním tabáku Tabák pochází z Ameriky, do Evropy byl dovezen počátkem 16. století Tabák pochází z Ameriky, do Evropy byl dovezen počátkem 16. století Pravděpodobně celosvětově nejrozšířenější a nejčastěji užívaná psychoaktivní látka Pravděpodobně celosvětově nejrozšířenější a nejčastěji užívaná psychoaktivní látka Účinnou látkou nikotin – rychle se na něj vyvíjí tolerance s následnou fyzickou závislostí Účinnou látkou nikotin – rychle se na něj vyvíjí tolerance s následnou fyzickou závislostí Syndrom škodlivého užívání prakticky u každého kuřáka, syndrom závislosti se vyvíjí velmi rychle u cca 85% konzumentů Syndrom škodlivého užívání prakticky u každého kuřáka, syndrom závislosti se vyvíjí velmi rychle u cca 85% konzumentů

27 Poruchy vyvolané užíváním tabáku Odvykací příznaky: craving, podrážděnost, neklid, rozladěnost, nesoustředěnost Odvykací příznaky: craving, podrážděnost, neklid, rozladěnost, nesoustředěnost Léčba závislosti: psychoterapie + substituce nikotinu (náplasti, žvýkačky) Léčba závislosti: psychoterapie + substituce nikotinu (náplasti, žvýkačky)

28 Poruchy vyvolané užíváním organických rozpouštědel Průmyslové chemikálie – těkavé látky: rozpouštědla, ředidla, barvy, laky, lepidla (v praxi nejčastěji toluen) Průmyslové chemikálie – těkavé látky: rozpouštědla, ředidla, barvy, laky, lepidla (v praxi nejčastěji toluen) Aplikace čicháním (sniffing), resp. inhalováním Aplikace čicháním (sniffing), resp. inhalováním Snadná dostupnost a nízká cena – cílovou skupinou nejčastěji mladiství a děti Snadná dostupnost a nízká cena – cílovou skupinou nejčastěji mladiství a děti Intoxikace připomíná opilost, látka je často cítit! Intoxikace připomíná opilost, látka je často cítit! Syndrom závislosti má charakter psychické závislosti, somatické odvykací příznaky se nevyskytují Syndrom závislosti má charakter psychické závislosti, somatické odvykací příznaky se nevyskytují

29 Poruchy vyvolané užíváním několika látek a užíváním jiných psychoaktivních látek Praxe: často jedinci postupně závislí na několika látkách Praxe: často jedinci postupně závislí na několika látkách Současné užívání a kombinování několika látek = kombinovaná (polyvalentní) závislost (dříve polytoxikomanie). Současné užívání a kombinování několika látek = kombinovaná (polyvalentní) závislost (dříve polytoxikomanie). Současné užití několika látek → dochází ke zvýraznění jejich účinku Současné užití několika látek → dochází ke zvýraznění jejich účinku Designer drugs = „nové“, dosud neregistrované, vyrobené ze známých, struktura se nepatrně liší, účinek velmi podobný nebo totožný Designer drugs = „nové“, dosud neregistrované, vyrobené ze známých, struktura se nepatrně liší, účinek velmi podobný nebo totožný

30 Léčba návykových poruch, léčebné modality Poměr léčených k neléčeným: 1:3 až 1:13 Poměr léčených k neléčeným: 1:3 až 1:13 Většina relapsů v průběhu prvních 90 dní abstinence, 30-40% recidivuje v průběhu prvního roku po léčbě Většina relapsů v průběhu prvních 90 dní abstinence, 30-40% recidivuje v průběhu prvního roku po léčbě Předpoklady pro úspěšnou léčbu: komplexnost, dostupnost, odpovídající délka, odpovídající metody a prostředky, spolupráce s dalšími institucemi, často nezdravotnickými (matching) Předpoklady pro úspěšnou léčbu: komplexnost, dostupnost, odpovídající délka, odpovídající metody a prostředky, spolupráce s dalšími institucemi, často nezdravotnickými (matching)

31 Kontaktní centra (K-centra) Nízkoprahová, prakticky ve všech větších městech Nízkoprahová, prakticky ve všech větších městech Provádění terciální prevence (harm reduction): navázání a udržení vztahu s klientem, výměnný program, hygienický, potravinový a sociální servis, testování (HIV/AIDS, hepatitidy), očkovací program, poradenství pro klienty a jejich rodiny, kontakt na další formy péče/léčby, motivační trénink, krizová intervence, terénní programy (streetwork)... Provádění terciální prevence (harm reduction): navázání a udržení vztahu s klientem, výměnný program, hygienický, potravinový a sociální servis, testování (HIV/AIDS, hepatitidy), očkovací program, poradenství pro klienty a jejich rodiny, kontakt na další formy péče/léčby, motivační trénink, krizová intervence, terénní programy (streetwork)...

32 Detoxikační jednotky („detox“) Detoxikace – kompletní zbavení organismu toxické látky po intoxikaci Detoxikace – kompletní zbavení organismu toxické látky po intoxikaci Detoxifikace – léčba odvykacího stavu (bez nebo s použitím farmak), trvá v průměru 1-3 týdny Detoxifikace – léčba odvykacího stavu (bez nebo s použitím farmak), trvá v průměru 1-3 týdny Léčba odvykacích stavů u opiátových závislostí: substituce buprenorfinem (Subutex tbl.) Léčba odvykacích stavů u opiátových závislostí: substituce buprenorfinem (Subutex tbl.) Detoxikační jednotky: restriktivní režim – bez návštěv a bez vycházek, přesně stanovený režim, psychosomatické event. psychologické vyšetření, suportivní psychoterapie, sociální péče Detoxikační jednotky: restriktivní režim – bez návštěv a bez vycházek, přesně stanovený režim, psychosomatické event. psychologické vyšetření, suportivní psychoterapie, sociální péče

33 Střednědobá ústavní léčba Po ukončení detoxikace/detoxifikace ve státních zařízeních, trvání v průměru 3-4 měsíce Po ukončení detoxikace/detoxifikace ve státních zařízeních, trvání v průměru 3-4 měsíce Založena na dobrovolnosti a motivaci pacienta Založena na dobrovolnosti a motivaci pacienta Program: skupinová, individuální psychoterapie, komunitní režim, pracovní terapie, deník, arteterapie, relaxace, sport, edukativní přednášky, výjezdy do domácího prostředí, nácvik sociálních dovedností, techniky pro předcházení relapsu a zvládání cravingu, práce s rodinnými příslušníky a partnery pacientů Program: skupinová, individuální psychoterapie, komunitní režim, pracovní terapie, deník, arteterapie, relaxace, sport, edukativní přednášky, výjezdy do domácího prostředí, nácvik sociálních dovedností, techniky pro předcházení relapsu a zvládání cravingu, práce s rodinnými příslušníky a partnery pacientů Realizace protitoxikomanických ústavních OL Realizace protitoxikomanických ústavních OL

34 Ordinace pro léčbu alkoholismu a jiných toxikomanií (OAT) Podmínkou efektivní ambulantní léčby minimálně předchozí ústavní detoxikace Podmínkou efektivní ambulantní léčby minimálně předchozí ústavní detoxikace Realizace ambulantních protitox. OL Realizace ambulantních protitox. OL Ordinaci vede psychiatr se zájmem o adiktologii, v optimálním případě s nástavbovou atestací v suboboru Léčení alkoholismu a jiných toxikomanií Ordinaci vede psychiatr se zájmem o adiktologii, v optimálním případě s nástavbovou atestací v suboboru Léčení alkoholismu a jiných toxikomanií

35 Následná péče/léčba 1. Denní stacionář 2. Terapeutická a resocializační komunita (dlouhodobý residenční pobyt, 6 měsíců až 2 roky) do komunity jsou vhodní klienti s těžším stupněm závislosti, opakovanými neúspěšnými léčbami za sebou, výrazněji narušeným sociálním fungováním, pobyt ve fázích (práva-povinnosti), předchozí detoxikace nutnou podmínkou, závěrečná fáze zaměřena na zajištění ubytování, práce, doléčování → do komunity jsou vhodní klienti s těžším stupněm závislosti, opakovanými neúspěšnými léčbami za sebou, výrazněji narušeným sociálním fungováním, pobyt ve fázích (práva-povinnosti), předchozí detoxikace nutnou podmínkou, závěrečná fáze zaměřena na zajištění ubytování, práce, doléčování →

36 Doléčovací programy 1. Chráněné bydlení 2. Chráněná práce a rekvalifikace 3. Konzultace s terapeutem od klientů v programu se očekává nejen abstinence od ilegálních drog, ale i od alkoholu od klientů v programu se očekává nejen abstinence od ilegálních drog, ale i od alkoholu

37 Substituční léčba Substituce je terapeutický postup, při kterém je původně užívaná návyková látka (většinou získávaná ilegálně, účinkující krátkodobě, obsahující někdy toxické příměsi, s neznámou koncentrací a aplikovaná velmi často rizikovým způsobem, tj. intravenózně, nesterilně) nahrazena látkou – přípravkem – s výhodnějším profilem (tj. s definovanou koncentrací, bez toxických příměsí a účinků, s delším účinkem v organismu, aplikovanou většinou per os a podávanou lege artis) (Popov 2001). Substituce je terapeutický postup, při kterém je původně užívaná návyková látka (většinou získávaná ilegálně, účinkující krátkodobě, obsahující někdy toxické příměsi, s neznámou koncentrací a aplikovaná velmi často rizikovým způsobem, tj. intravenózně, nesterilně) nahrazena látkou – přípravkem – s výhodnějším profilem (tj. s definovanou koncentrací, bez toxických příměsí a účinků, s delším účinkem v organismu, aplikovanou většinou per os a podávanou lege artis) (Popov 2001).

38 Substituční léčba Jsou zde lidé, pro které se braní opiátových drog stalo součástí života, které nejsou schopni a ochotni se vzdát Jsou zde lidé, pro které se braní opiátových drog stalo součástí života, které nejsou schopni a ochotni se vzdát Součást programu terciální prevence u klientů neovlivnitelných klasickou terapií Součást programu terciální prevence u klientů neovlivnitelných klasickou terapií Substituce: krátkodobá (detoxifikační, za hospizalizace, 1-2 týdny), střednědobá (prolongovaná, během ústavní léčby, týdny až měsíce), dlouhodobá (ambulantní, metadon nebo buprenorfin) Substituce: krátkodobá (detoxifikační, za hospizalizace, 1-2 týdny), střednědobá (prolongovaná, během ústavní léčby, týdny až měsíce), dlouhodobá (ambulantní, metadon nebo buprenorfin)

39 Substituční léčba Metadon Syntetický opioid Syntetický opioid Pomalý nástup účinku Pomalý nástup účinku Dlouhodobý účinek Dlouhodobý účinek Nevede k euforii Nevede k euforii Léčba metadonem snižuje touhu po heroinu Léčba metadonem snižuje touhu po heroinu Snahou snížení kriminality a rizikového chování vůbec, přerušení řetězce dealer – klient Snahou snížení kriminality a rizikového chování vůbec, přerušení řetězce dealer – klient V USA od r. 1964 V USA od r. 1964 Buprenorfin f.o. Subutex tbl. (2 a 8 mg) Smíšený agonista/antagonista opioidních receptorů Riziko ilegálního obchodu se Subutexem → byl zařazen mezi omamné látky Dobré zkušenosti z Francie

40 Svépomocné organizace Sdružují lidi závislé na návykových látkách, případně s jiným typem závislosti + zvláštní skupiny pro partnery, příbuzné závislých… Sdružují lidi závislé na návykových látkách, případně s jiným typem závislosti + zvláštní skupiny pro partnery, příbuzné závislých… Anonymní alkoholici (AA, USA 1935), Anonymní narkomani (NA), Anonymní hráči (GA)... Anonymní alkoholici (AA, USA 1935), Anonymní narkomani (NA), Anonymní hráči (GA)... Program 12-ti kroků (principem je převzetí zodpovědnosti za vlastní jednání a nesnažit se příliš měnit chování druhých, přiznání si a přijetí vlastní bezmocnosti vůči drogám) Program 12-ti kroků (principem je převzetí zodpovědnosti za vlastní jednání a nesnažit se příliš měnit chování druhých, přiznání si a přijetí vlastní bezmocnosti vůči drogám)

41 Svépomocné organizace V současnosti je stále častější, že ústavní nebo ambulantní léčba obsahuje i přípravu klienta na účast ve svépomocných skupinách (tzv. facilitace), stejně jako není zvláštností, že profesionálové pracují s programem 12 kroků V současnosti je stále častější, že ústavní nebo ambulantní léčba obsahuje i přípravu klienta na účast ve svépomocných skupinách (tzv. facilitace), stejně jako není zvláštností, že profesionálové pracují s programem 12 kroků

42 Návykové problémy způsobené jinými látkami, nelátkové závislosti, impulsivní poruchy

43 Abusus (zneužívání) látek nevyvolávajících závislost V MKN – 10 pod kódem F 55 V MKN – 10 pod kódem F 55 látky, které nemusí působit na psychiku, ale mohou se stát předmětem zneužívání (antidepresiva, laxantiva (projímadla), analgetika, antacida (léky proti překyselení žaludku), vitaminy, steroidy nebo jiné hormony, přírodní nebo lidové preparáty, diuretika (močopudné léky) aj. látky, které nemusí působit na psychiku, ale mohou se stát předmětem zneužívání (antidepresiva, laxantiva (projímadla), analgetika, antacida (léky proti překyselení žaludku), vitaminy, steroidy nebo jiné hormony, přírodní nebo lidové preparáty, diuretika (močopudné léky) aj. Neexistuje látka, která by se nedala zneužívat! Neexistuje látka, která by se nedala zneužívat! Anabolika (steroidy) jsou nejnebezpečnější skupinou Anabolika (steroidy) jsou nejnebezpečnější skupinou

44 Patologické hráčství a jiné impulsivní poruchy V MKN – 10 pod kódem F 63 V MKN – 10 pod kódem F 63 časté opakované epizody hráčství, které působí sociální, materiální, rodinné a pracovní problémy časté opakované epizody hráčství, které působí sociální, materiální, rodinné a pracovní problémy popisují intenzivní puzení ke hře, které lze těžko ovládnout + zaujetí myšlenkami a představami hraní a okolností, které tuto činnost doprovázejí popisují intenzivní puzení ke hře, které lze těžko ovládnout + zaujetí myšlenkami a představami hraní a okolností, které tuto činnost doprovázejí hráčství pokračuje a často i vzrůstá přes nepříznivé sociální důsledky hráčství pokračuje a často i vzrůstá přes nepříznivé sociální důsledky zhoršování hráčství v obdobích stresu a velké riziko sebevraždy zhoršování hráčství v obdobích stresu a velké riziko sebevraždy

45 Patologické hráčství a jiné impulsivní poruchy Patologické hráčství jako impulsivní poruchu je třeba odlišit zejména od hráčství u sociopatických osobností (impulsivních, nezdrženlivých, dissociálních) – zde je sekundární Patologické hráčství jako impulsivní poruchu je třeba odlišit zejména od hráčství u sociopatických osobností (impulsivních, nezdrženlivých, dissociálních) – zde je sekundární Nutná pečlivá diagnostika – závislost na alkoholu? – často alkohol jako spouštěč recidivy hráčství! Nutná pečlivá diagnostika – závislost na alkoholu? – často alkohol jako spouštěč recidivy hráčství! Další impulsivní poruchy: kleptomanie (patologické kradení), pyromanie (patologické zakládání požárů), trichotilomanie (impulsivní vytrhávání vlasů nebo obočí) Další impulsivní poruchy: kleptomanie (patologické kradení), pyromanie (patologické zakládání požárů), trichotilomanie (impulsivní vytrhávání vlasů nebo obočí)

46 Další návykové poruchy (?) Počítače a internet Počítače a internet Závislost na sexu Závislost na sexu Závislost na práci (lat. ponopathia = přepracování) Závislost na práci (lat. ponopathia = přepracování) Patologické nakupování (oniomanie) Patologické nakupování (oniomanie)

47 Některé poruchy příjmu potravy jako závislosti na jídle Mentální bulimie – opakující se záchvaty přejídání spolu s přehnanou kontrolou tělesné váhy, neustálým zabýváním se jídlem a snahou potlačit „výkrmné“ účinky jídla vyprovokovaným zvracením, zneužíváním projímadel, diuretik, obdobími hladovění. Mentální bulimie – opakující se záchvaty přejídání spolu s přehnanou kontrolou tělesné váhy, neustálým zabýváním se jídlem a snahou potlačit „výkrmné“ účinky jídla vyprovokovaným zvracením, zneužíváním projímadel, diuretik, obdobími hladovění. Porucha je blízká mentální anorexii – společný je chorobný strach z tloušťky. Porucha je blízká mentální anorexii – společný je chorobný strach z tloušťky. Riziko vzniku závislosti na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách je podstatně vyšší! Riziko vzniku závislosti na alkoholu nebo jiných psychoaktivních látkách je podstatně vyšší!

48 Problematika návykových nemocí u specifických skupin v populaci (podle Nešpor 2000) 1. U dětí a dospívajících 2. Ve stáří 3. U žen 4. Etnické menšiny a cizinci 5. U homosexuálních pacientů 6. U jedinců s těžší vadou zraku nebo sluchu, u bezdomovců…

49 Prognóza léčby závislostí vyléčení drogové závislosti může být dlouhodobý proces, vyžadující často opakování léčby vyléčení drogové závislosti může být dlouhodobý proces, vyžadující často opakování léčby nelze se vyhnout ani relapsům v průběhu léčby nebo po jejím úspěšném ukončení nelze se vyhnout ani relapsům v průběhu léčby nebo po jejím úspěšném ukončení léčba drogových závislostí je stejně efektivní jako léčba mnoha jiných podobně chronických onemocnění léčba drogových závislostí je stejně efektivní jako léčba mnoha jiných podobně chronických onemocnění stále mnoho lidí věří, že je léčba neúčinná stále mnoho lidí věří, že je léčba neúčinná při léčbě většinou není možné spolehlivě předpovědět, jaký bude její výsledek při léčbě většinou není možné spolehlivě předpovědět, jaký bude její výsledek

50 Současná drogová a související legislativa § 187 Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů (Nedovolené nakládání) § 187 Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů (Nedovolené nakládání) § 187a (Přechovávání pro sebe) § 187a (Přechovávání pro sebe) § 188 (Předmět k nedovolené výrobě) § 188 (Předmět k nedovolené výrobě) § 188a Šíření toxikomanie § 188a Šíření toxikomanie + samozřejmě další trestné činy související více či méně s návykovým problémem (krádeže, prostituce apod.) + ochranná opatření (ochranná léčba protialkoholní a protitoxikomanická ambulantní a ústavní, ochranná výchova u mladistvých, zabrání věci), podmíněný trest, soudní dohled a nařízení léčby bez uložení ochranné léčby, předběžné opatření vydané soudem. + samozřejmě další trestné činy související více či méně s návykovým problémem (krádeže, prostituce apod.) + ochranná opatření (ochranná léčba protialkoholní a protitoxikomanická ambulantní a ústavní, ochranná výchova u mladistvých, zabrání věci), podmíněný trest, soudní dohled a nařízení léčby bez uložení ochranné léčby, předběžné opatření vydané soudem. § 217 Ohrožování mravní výchovy mládeže § 217 Ohrožování mravní výchovy mládeže § 218 Podávání alkoholických nápojů mládeži § 218 Podávání alkoholických nápojů mládeži § 218a Podávání anabolických látek mládeži § 218a Podávání anabolických látek mládeži

51 Použitá, citovaná a doporučená literatura Arrien, A.: Archetypy šamanské tradice. Praha, Portál 2000. Arrien, A.: Archetypy šamanské tradice. Praha, Portál 2000. Clemmens, M. G.: Getting Beyond Sobriety. Clinical Approaches to Long – Term Recovery. San Francisco, Jossey – Bass Publishers 1997. Clemmens, M. G.: Getting Beyond Sobriety. Clinical Approaches to Long – Term Recovery. San Francisco, Jossey – Bass Publishers 1997. Hajný, M., Klouček, E., Stuchlík, R.: Akta „Y“. Drogový problém versus rodina, praktická příručka pro rodiče. Praha, Votobia 1999. Hajný, M., Klouček, E., Stuchlík, R.: Akta „Y“. Drogový problém versus rodina, praktická příručka pro rodiče. Praha, Votobia 1999. Höschl, C., Libiger, J., Švestka, J.: Psychiatrie. Praha, Tigis 2002. Höschl, C., Libiger, J., Švestka, J.: Psychiatrie. Praha, Tigis 2002. Kalina, K.: Kvalita a účinnost v prevenci a léčbě drogových závislostí. Kalina, K.: Kvalita a účinnost v prevenci a léčbě drogových závislostí. Kalina, K. a kol.: Drogy a drogové závislosti – mezioborový přístup – 1, 2. Praha, Úřad vlády ČR, 2003 Kalina, K. a kol.: Drogy a drogové závislosti – mezioborový přístup – 1, 2. Praha, Úřad vlády ČR, 2003 Kaplan and Sadock´s Comprehensive Textbook of Psychiatry, 7th Edition on CD – ROM. Kaplan and Sadock´s Comprehensive Textbook of Psychiatry, 7th Edition on CD – ROM. Nerad, J. M., Neradová, L.: Drogy a mýty. Olomouc, Votobia 1998. Nerad, J. M., Neradová, L.: Drogy a mýty. Olomouc, Votobia 1998.

52 Použitá, citovaná a doporučená literatura Nešpor, K., Csémy, L.: Léčba a prevence závislostí. Příručka pro praxi. Psychiatrické centrum Praha 1996. Nešpor, K., Csémy, L.: Léčba a prevence závislostí. Příručka pro praxi. Psychiatrické centrum Praha 1996. Nešpor, K.: Návykové chování a závislost. Praha, Portál 2000. Nešpor, K.: Návykové chování a závislost. Praha, Portál 2000. Nešpor, K., Csémy, L.: Bažení (craving). Praha 1999. Nešpor, K., Csémy, L.: Bažení (craving). Praha 1999. Nešpor, K.: Vaše děti a návykové látky. Praha, Portál 2001. Nešpor, K.: Vaše děti a návykové látky. Praha, Portál 2001. Nešpor, K.: Edukativní a tréninkové moduly pro léčbu návykových nemocí. Nešpor, K.: Edukativní a tréninkové moduly pro léčbu návykových nemocí. Nožina, M.: Svět drog v Čechách. Praha, Koniasch Latin Press 1997. Nožina, M.: Svět drog v Čechách. Praha, Koniasch Latin Press 1997. Presl, J.: Drogová závislost. Může být ohroženo i Vaše dítě? Praha, Maxdorf 1995. Presl, J.: Drogová závislost. Může být ohroženo i Vaše dítě? Praha, Maxdorf 1995. Raboch, J., Zvolský P. et al.: Psychiatrie. Praha, Galén 2001. Raboch, J., Zvolský P. et al.: Psychiatrie. Praha, Galén 2001.

53 Použitá, citovaná a doporučená literatura Rotgers, F. a kol.: Léčba drogových závislostí. Praha, Grada Publishing 1999. Rotgers, F. a kol.: Léčba drogových závislostí. Praha, Grada Publishing 1999. Smolík, P.: Duševní a behaviorální poruchy. 2. revidované vydání. Praha, Maxdorf 2002. Smolík, P.: Duševní a behaviorální poruchy. 2. revidované vydání. Praha, Maxdorf 2002. Szasz, T.: Ceremoniální chemie. Rituální perzekuce drog, toxikomanů a dealerů. Všechno, co chcete říct drogovému establishmentu (a on to nechce slyšet). Olomouc, Votobia 1996. Szasz, T.: Ceremoniální chemie. Rituální perzekuce drog, toxikomanů a dealerů. Všechno, co chcete říct drogovému establishmentu (a on to nechce slyšet). Olomouc, Votobia 1996. Szasz, T.: Drogy: historie jedné hysterie. Olomouc, Votobia 1997. Szasz, T.: Drogy: historie jedné hysterie. Olomouc, Votobia 1997. Zábranský, T. a kol.: Racionální protidrogová politika. Uživatelé drog do rukou policie nebo lékařů? Olomouc, Votobia 1997. Zábranský, T. a kol.: Racionální protidrogová politika. Uživatelé drog do rukou policie nebo lékařů? Olomouc, Votobia 1997.

54 Patologické závislosti – otázky ke zkoušce Sociální pedagogika, kombinované studium, zimní semestr 2005/2006, UTB ve Zlíně MUDr. Pavel Konečný

55 Patologické závislosti – otázky ke zkoušce 1. Historický pohled na vývoj a proměnu významu užívání psychoaktivních látek 2. Terminologie základních pojmů: adiktologie, usus, abusus, droga x návyková látka, drogy legální x nelegální, měkké x tvrdé atd. 3. Příčiny návykových problémů a závislostí 4. Role rodiny v přístupu k návykovým poruchám a závislostem 5. Prevence návykových poruch a závislostí

56 Patologické závislosti – otázky ke zkoušce 6. Typy klinických stavů způsobených návykovými psychoaktivními látkami podle MKN-10 7. Syndrom závislosti – znaky podle MKN-10 8. Poruchy vyvolané užíváním alkoholu 9. Poruchy vyvolané užíváním opiátů 10. Poruchy vyvolané užíváním kanabinoidů 11. Poruchy vyvolané užíváním sedativ nebo hypnotik

57 Patologické závislosti – otázky ke zkoušce 12. Poruchy vyvolané užíváním kokainu a jiných stimulancií 13. Poruchy vyvolané užíváním halucinogenů 14. Poruchy vyvolané užíváním tabáku a organických rozpouštědel 15. Smysl a cíle péče a léčby osob s návykovými poruchami a závislých

58 Patologické závislosti – otázky ke zkoušce 16. Typy programů a zařízení zabývajících se problematikou návykových poruch a závislostí a jejich stručná charakteristika 17. K-centra a terénní programy (streetwork) 18. Detoxikace a detoxifikace 19. Ambulantní a ústavní léčba návykových poruch

59 Patologické závislosti – otázky ke zkoušce 20. Následná léčba (denní stacionáře, terapeutické a resocializační komunity, doléčovací programy) 21. Substituční léčba – její smysl a význam 22. Svépomocné organizace – jejich smysl a význam 23. Patologické hráčství 24. Poruchy příjmu potravy (mentální bulimie) a koncept závislosti

60 Patologické závislosti – otázky ke zkoušce 25. Specifika návykových problémů u dětí a dospívajících a ve stáří 26. Specifika návykových problémů u žen 27. Prognóza léčby závislostí, prediktory úspěšné léčby 28. Epidemiologie návykových poruch, aktuální data (www.drogy-info.cz) www.drogy-info.cz

61 Podmínka pro udělení zápočtu – Patologické závislosti 2 Návštěva zařízení zabývajícího se prevencí či léčbou návykových poruch, péčí o osoby s návykovým problémem – kontaktní centrum, psychiatrické zařízení, stacionář, terapeutická/resocializační komunita, doléčovací centra… Vypracování zprávy o návštěvě v rozsahu 1-2 strany A4, která bude obsahovat:

62 Podmínka pro udělení zápočtu Název zařízení – programu Název zařízení – programu Vedoucí programu (vč. jeho kvalifikace) Vedoucí programu (vč. jeho kvalifikace) Adresa + kontakt Adresa + kontakt Financování programu Financování programu Klienti/cílová skupina Klienti/cílová skupina Filosofie/režim zařízení Filosofie/režim zařízení Popis programu zařízení Popis programu zařízení Složení terapeutického týmu + další personál (vč. jejich kvalifikace) Složení terapeutického týmu + další personál (vč. jejich kvalifikace)

63 Podmínka pro udělení zápočtu Technické podmínky (vybavení, podmínky ubytování, stravování…) Technické podmínky (vybavení, podmínky ubytování, stravování…) Podmínky pro přijetí klienta/klientky Podmínky pro přijetí klienta/klientky Ukončení pobytu a nabídka následné péče Ukončení pobytu a nabídka následné péče Cena/finanční spoluúčast Cena/finanční spoluúčast Hodnocení a kontrola klienta/klientky Hodnocení a kontrola klienta/klientky Spolupráce s dalšími zařízeními v regionu Spolupráce s dalšími zařízeními v regionu Garance a supervize Garance a supervize Váš dojem popř. návrhy změn, potvrzení o návštěvě. Váš dojem popř. návrhy změn, potvrzení o návštěvě.


Stáhnout ppt "PATOLOGICKÉ ZÁVISLOSTI MUDr. Pavel Konečný Psychiatrická, psychoterapeutická, adiktologická praxe, Zlín Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně."

Podobné prezentace


Reklamy Google