Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Dynamický nákupní systém s názvem: „Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Dynamický nákupní systém s názvem: „Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“"— Transkript prezentace:

1 KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Dynamický nákupní systém s názvem: „Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“ CMS FORUM 27. 1. 2016 KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

2 Agenda Úvodní slovo Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013– 2017“ (dále jen „DNS KIVS”) – Rekapitulace projektu DNS KIVS – rok 2013-2014 (I. vlna – datové, hlasové služby) – Rekapitulace projektu DNS KIVS – rok 2015 (II. vlna – datové služby) – Rekapitulace projektu DNS KIVS – rok 2016 (III. vlna – hlasové služby) Změna Zadávací dokumentace (změna nezbytná pro vypsání VZ pro hlasové služby) Harmonogram VZ (III. vlna) – Celkové shrnutí projektu DNS KIVS rok 2013 – 2017 Informace o dalším postupu v projektu DNS KIVS – Ukončení VZ v DNS s názvem „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017 Co to znamená z pohledu VZ v realizaci dle Zákona o veřejných zakázkách Co to znamená z pohledu nových VZ – Přípravné práce pro nové otevření projektu DNS KIVS 08/2016 pro další 4 roky dle Zákona o veřejných zakázkách Otázky a odpovědi Slovo závěrem KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

3 DNS KIVS – rok 2013-2014 (I. vlna – datové, hlasové služby) Celkový přehled Veřejných zakázek soutěžených v DNS od 24. 9. 2013 Celkem bylo v I. vlně Dynamickém nákupním systému otevřeno 354 dílčích Veřejných zakázek: Část 1.: Datové služby KIVS CMS – celkem 45 veřejných zakázek, z toho: ve stavu Zadáno – 0 veřejných zakázek ve stavu Hodnocení – 11 veřejných zakázek (v řešení) ve stavu Předběžné oznámení – 30 veřejných zakázek ve stavu Zrušeno – 4 veřejné zakázky Části 2.: Komoditní telekomunikační služby – celkem 309 veřejných zakázek, z toho: ve stavu Zadáno – 106 veřejných zakázek (vysoutěženo 1 499 služeb) ve stavu Hodnocení – 6 veřejných zakázek (v řešení) ve stavu Předběžné oznámení – 65 veřejných zakázek ve stavu Zrušeno – 132 veřejných zakázek Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ (dále jen „DNS KIVS”) KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

4 DNS KIVS – rok 2013-2014 (I. vlna – datové, hlasové služby) Přehled vysoutěžených Veřejných zakázek v Části 2 KIVS – KTS Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) SlužbaPočet VZ Počet služeb Celková maximální přípustná cena pro hodnocení Smluvní cena bez DPH ÚsporaÚspora v % DATA_ETHERNET 46631172 130 288,0087 692 368,5184 437 919,4949,05% DATA_AL 2880531 865 174,40 0,000,00% DATA_INTERNET_SYM 5124 864 030,661 284 360,003 579 670,6673,59% DATA_INTERNET_ASYM 112191 376,00191 241,00135,000,07% DATA_LL 4124 269 290,402 537 153,841 732 136,6040,57% DATA_DF-BACKUP 274 772 000,001 691 000,003 081 000,0064,56% DATA_DF 19 29 634 155,5220 061 640,129 572 515,4032,30% HLAS_WL 114 968,003 600,001 368,0027,54% Celkem 1061 499247 731 282,98145 326 537,87102 404 835,1141,34%

5 DNS KIVS – rok 2015 (II. vlna – datové služby) Celkový přehled Veřejných zakázek soutěžených v DNS od 14. 4. 2015 Celkem bylo v II. vlně Dynamickém nákupním systému otevřeno 198 dílčích Veřejných zakázek: Část 1.: Datové služby KIVS CMS – celkem 65 veřejných zakázek, z toho: ve stavu Zadáno – 61 veřejných zakázek (vysoutěženo 541 služeb) ve stavu Hodnocení – 0 veřejných zakázek (v řešení) ve stavu Předběžné oznámení – 4 veřejné zakázky ve stavu Zrušeno – 0 veřejných zakázek Části 2.: Komoditní telekomunikační služby – celkem 133 veřejných zakázek, z toho: ve stavu Zadáno – 89 veřejných zakázek (vysoutěženo 345 služeb) ve stavu Hodnocení – 10 veřejných zakázek (v řešení) ve stavu Předběžné oznámení – 4 veřejné zakázky ve stavu Zrušeno –30 veřejných zakázek Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

6 DNS KIVS – rok 2015 (II. vlna – datové služby) Přehled vysoutěžených Veřejných zakázek v Části 1 KIVS – CMS a v Části 2 KIVS – KTS Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) SlužbaPočet VZ Počet služeb Celková maximální přípustná cena pro hodnocení Smluvní cena bez DPH ÚsporaÚspora v % DATA_VPN5953889 227 619,5225 031 390,2864 196 229,2471,95 % DATA_INTERNET- SYM-CMS 23622 248,00244 000,00378 248,0060,79 % DATA_ETHERNET4325075 416 136,0032 702 970,8042 713 165,2056,64 % DATA_DF15 6 496 000,005 022 043,001 473 957,0022,69 % DATA_DF-BACKUP221 872 000,001 676 129,00195 871,0010,46 % DATA_INTERNET_SY M 174711 620 800,003 394 875,008 225 925,0070,79 % DATA_INTERNET_AS YM 919233 640,00232 620,001 020,000,44 % DATA_LL2102 227 608,00996 126,001 231 392,0055,28 % DATA_AL1264 800,00 00 % Celkem150886187 780 851,5269 364 954,08118 415 807,4463,06 %

7 Rekapitulace projektu DNS KIVS – rok 2016 (III. vlna – hlasové služby)  Rozhodnutí o změně ZD VII. a VIII. zveřejněno Centrálním zadavatelem dne 14. 1. 2016 na profilu MV ČR https://www.zakazky.mvcr.cz/contract_display_3077.html https://www.zakazky.mvcr.cz/contract_display_3077.html  Zákonná lhůta 15 kalendářních dnů pro podání příp. námitek, končí v pátek 29. 1. 2016.  Rozhodnutí o změně ZD VII. – úprava Přílohy č. 4 a Přílohy č. 5 ZD (touto změnou se nahrazují přílohy ze dne 10. 10. 2014) Formální úpravy,(např. NOZ), doplnění nového odst. 5.8 Měřící protokol, doplnění odst. Součinnost Poskytovatele před migrací Služeb, zápis o podmínkách migrace Služeb, nová příloha smlouvy Vzor zápisu z jednání s Poskytovatelem. Rozhodnutí o změně ZD VIII. – úprava Přílohy č. 3 – úprava Katalogových listů V katalogovém listu s názvem HTS a Asymetrický internet 009.02 byla ze strany Centrálního zadavatele doplněna specifikace poptávaných služeb v části „Stručný popis služby“ a „Popis vlastností služby“, kam byl výslovně zařazen požadavek Centrálního zadavatele na poskytování hlavní telefonní stanice (dále jen „HTS“) nezávisle na asymetrickém internetu bez použití VoIP technologie. Dále v části Popis vlastností služby je upřesněn požadavek na šířku hlasového kanálu každé HTS 64kb/s. Důvodem výše uvedených požadavků je zajištění dostupnosti hlasové služby HTS i při výpadku asymetrického internetu a možnost napájení koncového zařízení z technologie poskytovatele hlasové služby HTS. V katalogovém listu s názvem HLAS_HTS_004.05 byl ze strany Centrálního zadavatele v části „Popis vlastností služby“ doplněn požadavek na šířku hlasového kanálu každé HTS 64kb/s. Důvodem uvedeného požadavku Centrálního zadavatele je poskytování hlavní telefonní stanice (HTS) bez použití VOIP technologie. V katalogových listech s názvem HLAS_HTS-HOV_004.05, HLAS_IPTrunk_HOV_008.04, HLAS_ISDN2-HOV_003.05, HLAS_ISDN30-HOV_001.06, HLAS_PCM-HOV_002.05 byly ze strany Centrálního zadavatele ve skupinách parametrů „Tarifikace“ a „Směr volání“ upravena specifikace ID Parametru TAR-1, TAR-2, TAR-3, TAR-4, kde byly sloučeny volání místní a meziměstská z důvodu sjednocení cen za vnitrostátní volání v rámci pevné telefonní sítě. Dále bylo doplněno volání na tzv. barevné linky (konkrétně modrá a bílá). Důvodem je potřeba Centrálního zadavatele na využití i těchto služeb pro svoje potřeby. Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

8 DNS KIVS – rok 2016 (III. vlna – hlasové služby) Harmonogram platný od 1. 2. 2016 Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Soutěžn í kolo PZ Pověřující zadavateléSlužby soutěžené v PL Počet VZ Počet služeb Celková maximální přípustná cena pro hodnocení I. MV; VPŠ a SPŠ MV v Holešově; ČTÚ; NBÚ; SPS MD; ÚpCL; ÚPV; ČSSZ; MPSV; ÚP ČR; ČMI MPO; NBÚ; GFŘ; CzechInvest; MPO; KŘP C HLAS_ISDN30231386 240 296,40 II.GFŘ; VPŠ a SPŠ MV v Holešově; ČSSZ; ČOI; ÚP ČR; MPO; HZS A; KŘP A; MV; KŘP C; KŘP B; KŘP K HLAS_ISDN30; HLAS_PCM; HLAS_BL; HLAS_GL; HLAS_WL; HLAS_ISDN2 211584 296 469,44 III. MV; HZS H; KŘP H; KŘP L; KŘP T; KŘP M; KŘP E; KŘP P; HZS S; KŘP A; KŘP S; KŘP U; ČTÚ; MD; GŘC; MF; ČMI MPO; GFŘ; ČSSZ; SEI; ČOI; DDŠ Veselíčko; HLAS_ISDN2223514 560 384,72 IV. GFŘ; GŘC; ČMI MPO; ČSSZ; SEI; ČOI; ČTÚ; ÚSP Kociánka; ÚP ČR; MPO; VÚ Ostrava Hrabůvka; KŘP U; KŘP P HLAS_ISDN2223204 709 944,32 V. GIBS; KŘP A; KŘP B; KŘP C; KŘP E; KŘP H; KŘP J; KŘP K; KŘP L; KŘP M; KŘP P; KŘP T; KŘP U; KŘP Z; MV; GŘ HZS; HZS A; HZS H; HZS K; HZS P; HZS S; HZS U; MPSV; SÚIP; ÚP ČR HLAS_PCM; HLAS_ISDN30; HLAS_ISDN2 (negeografická čísla 974xxxxxx) 333914 165 053,68 VI. KŘP A; KŘP S; MV; GŘ HZS; KŘP C; ZZMV; KŘP B; KŘP K; KŘP J; HZS H; KŘP H; KŘP L; KŘP U HLAS_HTS2095811 494 692,00 VII. KŘP T; MV; GŘ HZS; KŘP M; KŘP E; HZS P; KŘP P; HZS S; KŘP A; KŘP S; KŘP U; ZZMV; KŘP Z; VPŠ a SPŠ MV v Holešově; GFŘ; GŘC; MF; ČMI MPO; ČTÚ; ČSSZ; MPSV; ÚP ČR; ČOI HLAS_HTS286236 454 709,73 VIII. ČMI MPO; ČSSZ; MPSV; SEI; ÚP ČR; ČOI; ČTÚ; GŘC; MPO; NBÚ; ÚPV; GŘ HZS; KŘP A; KŘP S; MV; KŘP K; KŘP S; HZS A; KŘP T; ZZMV; GFŘ HLAS_HTS; HTS_ADSL303495 067 557,75 CELKEM1693 23656 989 108,05

9 KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Soutěžní kolo PZ Datum odeslání F9 z DNS Datum uveřejnění (Věstník) Podání předběžných nabídek Zveřejnění výzev Podání nabídek Otevření a posouzení nabídek Vyhodnocení nabídek I.1.2.20162.2.201617.2.201618.2.201618.4.2016 29.4.2016 II.17.2.201618.2.20164.3.20167.3.20169.5.2016 17.5.2016 III.4.3.20167.3.201622.3.201623.3.201623.5.2016 31.5.2016 IV.22.3.201623.3.20167.4.201611.4.201613.6.2016 21.6.2016 V.7.4.20168.4.201625.4.201625.4.201524.6.2016 7.7.2016 VI.25.4.201626.4.201611.5.201612.5.201611.7.2016 19.7.2016 VII.11.5.201612.5.201627.5.201630.5.201629.7.2016 9.8.2016 VIII.27.5.201630.5.201614.6.201515.6.201615.8.2016 23.8.2016 Soutěžní kolo PZ Odeslání výzvy do EA s přesnými termíny Zahájení EA Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce Odevzdání finálních nabídek (PL) Komise a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Lhůta pro námitky I.2.5.20165.5.2016 11.5.201623.5.20167.6.2016 II.18.5.201623.-27.5.2016 27.5.-2.6.201613.6.201628.6.2016 III.1.6.20166.-8.6.2016 10.-14.6.201620.6.20167.7.2016 IV.22.6.201627.-30.6.2016 1.-8.7.201618.7.20162.8.2016 V.7.7.201612.-15.7.2016 18.-21.7.201629.7.201615.8.2016 VI.20.7.201625.-29.7.2016 29.7.-4.8.20168.8.201623.8.2016 VII.10.8.201615.-19.8.2016 19.-25.8.201629.8.201613.9.2016 VIII.24.8.201529.8.-2.9.2016 2.-8.9.201614.9.201629.9.2016

10 KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) SlužbaPočet VZ Počet služeb Celková maximální přípustná cena pro hodnocení Smluvní cena bez DPH ÚsporaÚspora v % DATA_VPN59538 89 227 619,5225 031 390,2764 196 229,2571,95% DATA_INTERNET-SYM- CMS 23 622 248,00244 000,00378 248,0060,79% DATA_ETHERNET89881 247 546 424,00120 395 339,31127 151 084,6951,36% DATA_DF34 36 130 155,5225 083 683,1211 046 472,4030,57% DATA_DF-BACKUP49 6 644 000,003 367 129,003 276 871,0049,32% DATA_INTERNET_SYM2259 16 484 830,664 679 235,0011 805 595,6671,61% DATA_INTERNET_ASYM1031 425 016,00423 861,001 155,000,27% DATA_LL622 6 496 898,403 533 279,842 963 618,5645,62% DATA_AL29807 31 929 974,40 0,000,00% HLAS_WL11 4 968,003 600,001 368,0027,54% Celkem 2562 385435 512 134,50214 691 491,94220 820 642,5650,70% Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ Celkové shrnutí projektu DNS KIVS rok 2013–2017

11 KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Název Pověřujícího zadavatele Počet VZ Počet služeb Celková maximální přípustná cena pro hodnocení Smluvní cena bez DPH ÚsporaÚspora v % CzechInvest (13x VPN, 1x INT-SYM) 14 3 120 000,00620 651,002 499 349,0080,11% Czechtrade (1x INT-SYM) 11576 000,0087 255,00 488 745,0084,85% ČBÚ (8x VPN, 1x INT-SYM) 991 524 000,00659 438,57 864 561,4356,73% ČMI MPO (9x INT-SYM, 1x INT-ASYM) 10111 021 200,00690 904,00 330 296,0032,34% ČOI (1x INT-SYM, 2x VPN) 33858 000,00262 622,40 595 377,6069,39% ČSSZ (1x AL, 2x INT-SYM, 14x VPN) 1710628 408 800,006 257 130,00 22 151 670,0077,97% ČSÚ (1x VPN) 11479 976,0045 600,00 434 376,0090,50% ČTÚ (13x VPN, 1x INT-SYM) 14233 696 000,001 523 180,51 2 172 819,4958,79% ČÚZK (1x VPN) 111 320 000,0095 584,00 1 224 416,0092,76% DDŠ Veselíčko (1x INTERNET-SYM) 1121 600,00 0,000,00% ERÚ (1x VPN) 11120 000,0040 892,00 79 108,0065,92% GIBS (9x ETHERNET, 1x VPN) 10 4 020 000,001 639 812,67 2 380 187,3359,21% GŘ HZS (1x HLAS_WL) 114 968,003 600,00 1 368,0027,54% GŘC (1x VPN) 112 376 000,0098 368,00 2 277 632,0095,86% Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ Celkové shrnutí výsledků DNS pro jednotlivé Pověřující zadavatele

12 KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Název Pověřujícího zadavatele Počet VZ Počet služeb Celková maximální přípustná cena pro hodnocení Smluvní cena bez DPH ÚsporaÚspora v % HZS H (2x INT-ASYM) 2968 040,00 0,000,00% HZS P (1x INT-SYM) 11360 000,00119 760,00 240 240,0066,73% KŘP A (11x AL) 1142814 669 222,40 0,000,00% KŘP B (1x ETHERNET, 1x AL) 2231 093 977,60779 504,00 314 473,6028,75% KŘP C (1x ETHERNET, 1x AL2x INT- SYM) 4404 459 368,001 879 548,00 2 579 820,0057,85% KŘP E (3x ETHERNET, 1x AL, 3x INT- ASYM) 7383 384 000,003 382 248,00 1 752,000,05% KŘP H (3x ETHERNET, 1x AL, 1x INT- ASYM) 5344 590 432,002 957 240,00 1 633 192,0035,58% KŘP J (1x ETHERNET) 11196 800,00126 000,00 70 800,0035,98% KŘP K (1x ETHERNET, 1x AL) 2232 595 072,00 0,000,00% KŘP L (2x ETHERNET, 1x AL) 3304 309 224,002 238 624,00 2 070 600,0048,05% KŘP M (1x ETHERNET, 1x AL, 3x DF) 591 079 664,00948 885,00 130 779,0012,11% KŘP P (1x ETHERNET, 2x AL, 1x LL) 4623 105 213,602 452 344,00 652 869,6021,02% Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ Celkové shrnutí výsledků DNS pro jednotlivé Pověřující zadavatele

13 KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Název Pověřujícího zadavatele Počet VZ Počet služeb Celková maximální přípustná cena pro hodnocení Smluvní cena bez DPH ÚsporaÚspora v % KŘP S (2x AL) 2351 155 840,00 0,000,00% KŘP T (2x ETHERNET, 1x AL, 1x INT- ASYM) 4272 364 168,00882 718,33 1 481 449,6762,66% KŘP U (3x ETHERNET, 1x AL) 4616 913 342,083 704 673,60 3 208 668,4846,41% KŘP Z (1x AL) 1266 048,00 0,000,00% KS (1x VPN) 1184 000,0038 400,00 45 600,0054,29% KÚ Vysočina (1x ETHERNET) 141 344 000,001 245 679,00 98 321,007,32% MD (1x INT-SYM) 111 920 000,00168 200,00 1 751 800,0091,24% MF (1x VPN) 121 584 000,0045 632,00 1 538 368,0097,12% MK (1x VPN) 1196 000,0038 400,00 57 600,0060,00% MMR (1x INT-SYM, 5x DF) 663 168 000,002 034 584,00 1 133 416,0035,78% MPO (1x INT-SYM) 11477 600,0052 800,00 424 800,0088,94% MPSV (7x DF, 1x DF-BACKUP, 19x ETHERNET, 2x INT-SYM, 1x VPN) 3014343 850 400,0019 433 624,00 24 416 776,0055,68% MŠMT (1x VPN) 1196 000,0038 400,00 57 600,0060,00% Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ Celkové shrnutí výsledků DNS pro jednotlivé Pověřující zadavatele

14 KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Název Pověřujícího zadavatele Počet VZ Počet služeb Celková maximální přípustná cena pro hodnocení Smluvní cena bez DPH ÚsporaÚspora v % MV (15x AL, 19x DF, 2x DF- BACKUP, 55x ETHERNET, 1x INT-SYM, 2x INT-ASYM, 4x LL, 2x VPN) 100849238 154 700,42124 376 048,96 113 778 651,4647,78% MZ (4x INT-SYM, 1x VPN) 581 898 400,00667 440,00 1 231 000,0064,84% MŽP (1x VPN) 11120 000,0038 400,00 81 600,0068,00% NBÚ (1x DF-BACKUP, 2x INT-SYM) 342 352 000,001 398 992,00 953 008,0040,52% NIDV (11x INT-SYM) 11131 140 000,00948 278,00 191 722,0016,82% SEI (10x VPN) 10 2 173 416,00237 540,00 1 935 876,0089,07% SSHR (1x VPN) 111 125 600,0047 760,00 1 077 840,0095,76% SÚJB (1x VPN) 11120 000,0037 200,00 82 800,0069,00% SVS (14x VPN) 1423411 055 192,004 384 912,36 6 670 279,6460,34% SZIF (14x VPN) 146922 242 960,007 536 438,64 14 706 521,3666,12% UHUL (1x VPN) 11120 000,0060 000,00 50,00% ÚKZÚZ (1x INT-SYM-CMS, 1x VPN) 22725 448,00280 000,00 445 448,0061,40% Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ Celkové shrnutí výsledků DNS pro jednotlivé Pověřující zadavatele

15 KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Název Pověřujícího zadavatele Počet VZ Počet služeb Celková maximální přípustná cena pro hodnocení Smluvní cena bez DPH ÚsporaÚspora v % ÚOOÚ (2x VPN) 22288 000,0084 900,00 203 100,0070,52% ÚP ČR (2x INT-ASYM) 2228 800,0027 780,00 1 020,003,54% ÚpCL (2x VPN, 1x INT-SYM) 33588 000,00191 300,00 396 700,0067,47% ÚPV (1x VPN, 2x INT-SYM) 33602 400,00303 000,00 299 400,0049,70% ÚZSVM (1x VPN) 11633 600,00119 760,00 513 840,0081,10% VPŠ a SPŠ MV v Holešově (1x ETHERNET, 2x INT-SYM, 1x LL) 451 006 800,00445 200,00 561 600,0055,78% VSC MŠMT (1x INT-SYM-CMS) 1148 000,00 0,000,00% ZZMV (1x AL, 1x LL) 29511 862,40290 417,52 221 444,8843,26% Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ Celkové shrnutí výsledků DNS pro jednotlivé Pověřující zadavatele

16 Rekapitulace uzavřených smluv v projektu DNS KIVS od roku 2014 – 2015 Centrální zadavatel celkově uzavřel smlouvy o poskytování služeb s níže uvedenými společnostmi: V roce 2014 bylo uzavřeno celkem 11 smluv pro 26 VZ. O2 Czech Republic a.s. – 2 smlouvy (2 VZ) ha-vel internet s.r.o. – 1 smlouva (3 VZ) České Radiokomunikace a.s. – 2 smlouvy (2 VZ) Dial Telecom a.s. – 1 smlouva – (1 VZ) T-Mobile Czech Republic a.s. – 2 smlouvy (12 VZ) GTS Czech s.r.o (sloučili se s T-Mobile k 1.1. 2015) – 2 smlouvy (5 VZ) Merit Group a.s. – 1 smlouva (1 VZ) V roce 2015 bylo uzavřeno celkem 38 smluv pro 208 VZ. ČD - Telematika a.s. – 2 smlouvy (2 VZ) O2 Czech Republic a.s. – 9 smluv (60 VZ) ha-vel internet s.r.o. – 8 smluv (49 VZ) České Radiokomunikace a.s. – 2 smlouvy (2 VZ) T-Mobile Czech Republic a.s. – 15 smluv (92 VZ) WOLFSTEIN s.r.o. – 2 smlouvy (3 VZ) Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

17 Ukončení VZ v DNS s názvem „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ VZ DNS KIVS byla zavedena oznámením odeslaným do Věstníku veřejných zakázek dne 31. 7. 2012, jenž bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 1. 8. 2012 pod ev. č. 220101 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 4. 8. 2012 pod ev. č. 2012/S 149-249354, ve znění opravných oznámení o zavedení DNS KIVS s evidenčním číslem formuláře ve Věstníku veřejných zakázek 7302021026623 a 7302061026623, zavedený zadavatelem Českou republikou – Ministerstvem vnitra, IČ: 00007064, se sídlem Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7 – Letná. DNS KIVS bylo otevřeno na 4 roky, lhůta této VZ pod ev. č. 220101 vyprší 1. 8. 2016. Z pohledu ZVZ bude MV postupovat dle ust. § 93 odst. 5 ZVZ, kdy „dynamický nákupní systém nesmí trvat déle než 4 roky, vyjma výjimečných a zadavatelem náležitě odůvodněných případů.“ Na základě k výše uvedeného MV připravuje kroky nezbytné pro zajištění prodloužení stávajícího DNS o dobu, která bude nutná pro dokončení zadávacích řízení a uzavření smluv, vzhledem k harmonogramu hlasových služeb. Prodloužení stávajícího DNS vnímá MV i jako eliminaci rizika z průběhu realizace dílčích VZ na hlasové služby, vzhledem k historii, kdy Uchazeči posílali velké množství dodatečných dotazů a tím docházelo k průtahům realizace dílčích VZ. Předpoklad MV z pohledu nových VZ ve stávajícím DNS. MV vypíše ve stávajícím DNS připravených 169 dílčí VZ na hlasové služby. Dále MV předpokládá vypsat dílčí VZ pro datové služby, které byly v DNS vysoutěženo a smlouvy podepsány na podzim 2014, jejichž lhůta trvání byla uzavřena na 24 měsíců. Tyto dílčí VZ budou ve stávajícím DNS vypsány a ukončeny a MV, jako Centrální zadavatel bude dále postupovat dle § 155 ZVZ odst. 1, kdy „zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o úkonech učiněných elektronicky podle § 149 po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení.“ Informace o dalším postupu v projektu DNS KIVS KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

18 Přípravné práce pro nové otevření projektu DNS KIVS 08/2016 pro další 4 roky dle Zákona o veřejných zakázkách Od počátku letošního roku připravuje MV otevření nového DNS na další 4 roky s názvem „Poskytování služeb KIVS – 2016–2020“ Změna Zadávací dokumentace Vzhledem v nové soutěži již neočekáváme tak výrazné snížení cen poptávaných služeb, proto navrhujeme se soustředit hlavně na kvalitu a vyšší úroveň poskytovaných služeb. Z tohoto důvodu bude nutná technická součinnost ze strany koncových uživatelů, a to v těchto parametrech: Datové služby Zde je nutné zvážit výhled přenosové kapacity na 4 roky dopředu. Nejde jen o datové služby, ale i o internetové připojení. Zvážit komplexní technická řešení připojení jednotlivých budov a jejich potřebu pro zálohování kapacit (vše s ohledem na další elektronické nástroje pro státní správu). - návrh řešení připojení VPN služeb do CMS nebo do tzv. Krajských koncentrátorů popřípadě připojení redundantní tzn. do obou současně. Hlasové služby V zhledem k přechodu provozu z pevných linek na mobilní sítě je na zvážení počet současných používaných linek (hlavně HTS a ISDN2). Příprava přehledu nových pobočkových ústředen a tím eliminovat počet HTS. Zvážit přechod na virtuální ústředny a tím snížit i počet současných linek PCM a ISDN30. Všechny výše uvedené kroky mohou ovlivnit parametry současných Katalogových listů, které bude nutno upravit dle potřeb koncových uživatelů. Informace o dalším postupu v projektu DNS KIVS KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

19 Přípravné práce pro nové otevření projektu DNS KIVS 08/2016 pro další 4 roky dle Zákona o veřejných zakázkách Změna Zadávací dokumentace Změna Zadávací dokumentace Smlouva na poskytování služeb KIVS – CMS a služeb KIVS - KTS Zde předpokládáme úpravy zejm. v oblasti sankcí, opcí, součinností od Poskytovatelů. Námětů je více, na kterých MV spolupracuje s právníky. V dohodě o centralizovaném zadávání bude upravena specifikace o ne/přistupování k vysoutěženým službám. Povinnosti Centrální zadavatele/Pověřujícího zadavatele. Mezirezortní připomínkování materiálů pro Vládu ČR Mezirezortní připomínkování materiálů pro Vládu ČR S přípravou zadání nového DNS souvisí zpracování podkladů, které MV vzhledem k objemu VZ bude muset předložit Vládě ke schválení. S tím souvisí i součinnost pro zajištění mezirezortního připomínkování, termínově v I. Q 2016. Elektronický nástroj pro zadávání nových VZ Elektronický nástroj pro zadávání nových VZ Pro otevření nového DNS MV předpokládá využít nový Národní elektronický nástroj „NEN“. Národní elektronický nástroj (NEN) je komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů, vč. sektorových. NEN podporuje všechny rozsahy elektronizace od evidence zadávacích řízení po plně elektronické postupy. Informace o dalším postupu v projektu DNS KIVS KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

20 ? Otázky a odpovědi... KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

21 Děkujeme Vám za pozornost KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)


Stáhnout ppt "KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Dynamický nákupní systém s názvem: „Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“"

Podobné prezentace


Reklamy Google