Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Dynamický nákupní systém s názvem: „Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Dynamický nákupní systém s názvem: „Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“"— Transkript prezentace:

1 KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Dynamický nákupní systém s názvem: „Poskytování služeb KIVS “ CMS FORUM KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

2 Agenda Úvodní slovo Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013– 2017“ (dále jen „DNS KIVS”) – Rekapitulace projektu DNS KIVS – rok (I. vlna – datové, hlasové služby) – Rekapitulace projektu DNS KIVS – rok 2015 (II. vlna – datové služby) – Rekapitulace projektu DNS KIVS – rok 2016 (III. vlna – hlasové služby) Změna Zadávací dokumentace (změna nezbytná pro vypsání VZ pro hlasové služby) Harmonogram VZ (III. vlna) – Celkové shrnutí projektu DNS KIVS rok 2013 – 2017 Informace o dalším postupu v projektu DNS KIVS – Ukončení VZ v DNS s názvem „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017 Co to znamená z pohledu VZ v realizaci dle Zákona o veřejných zakázkách Co to znamená z pohledu nových VZ – Přípravné práce pro nové otevření projektu DNS KIVS 08/2016 pro další 4 roky dle Zákona o veřejných zakázkách Otázky a odpovědi Slovo závěrem KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

3 DNS KIVS – rok (I. vlna – datové, hlasové služby) Celkový přehled Veřejných zakázek soutěžených v DNS od Celkem bylo v I. vlně Dynamickém nákupním systému otevřeno 354 dílčích Veřejných zakázek: Část 1.: Datové služby KIVS CMS – celkem 45 veřejných zakázek, z toho: ve stavu Zadáno – 0 veřejných zakázek ve stavu Hodnocení – 11 veřejných zakázek (v řešení) ve stavu Předběžné oznámení – 30 veřejných zakázek ve stavu Zrušeno – 4 veřejné zakázky Části 2.: Komoditní telekomunikační služby – celkem 309 veřejných zakázek, z toho: ve stavu Zadáno – 106 veřejných zakázek (vysoutěženo služeb) ve stavu Hodnocení – 6 veřejných zakázek (v řešení) ve stavu Předběžné oznámení – 65 veřejných zakázek ve stavu Zrušeno – 132 veřejných zakázek Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ (dále jen „DNS KIVS”) KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

4 DNS KIVS – rok (I. vlna – datové, hlasové služby) Přehled vysoutěžených Veřejných zakázek v Části 2 KIVS – KTS Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) SlužbaPočet VZ Počet služeb Celková maximální přípustná cena pro hodnocení Smluvní cena bez DPH ÚsporaÚspora v % DATA_ETHERNET , , ,4949,05% DATA_AL ,40 0,000,00% DATA_INTERNET_SYM , , ,6673,59% DATA_INTERNET_ASYM , ,00135,000,07% DATA_LL , , ,6040,57% DATA_DF-BACKUP , , ,0064,56% DATA_DF , , ,4032,30% HLAS_WL , , ,0027,54% Celkem , , ,1141,34%

5 DNS KIVS – rok 2015 (II. vlna – datové služby) Celkový přehled Veřejných zakázek soutěžených v DNS od Celkem bylo v II. vlně Dynamickém nákupním systému otevřeno 198 dílčích Veřejných zakázek: Část 1.: Datové služby KIVS CMS – celkem 65 veřejných zakázek, z toho: ve stavu Zadáno – 61 veřejných zakázek (vysoutěženo 541 služeb) ve stavu Hodnocení – 0 veřejných zakázek (v řešení) ve stavu Předběžné oznámení – 4 veřejné zakázky ve stavu Zrušeno – 0 veřejných zakázek Části 2.: Komoditní telekomunikační služby – celkem 133 veřejných zakázek, z toho: ve stavu Zadáno – 89 veřejných zakázek (vysoutěženo 345 služeb) ve stavu Hodnocení – 10 veřejných zakázek (v řešení) ve stavu Předběžné oznámení – 4 veřejné zakázky ve stavu Zrušeno –30 veřejných zakázek Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

6 DNS KIVS – rok 2015 (II. vlna – datové služby) Přehled vysoutěžených Veřejných zakázek v Části 1 KIVS – CMS a v Části 2 KIVS – KTS Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) SlužbaPočet VZ Počet služeb Celková maximální přípustná cena pro hodnocení Smluvní cena bez DPH ÚsporaÚspora v % DATA_VPN , , ,2471,95 % DATA_INTERNET- SYM-CMS , , ,0060,79 % DATA_ETHERNET , , ,2056,64 % DATA_DF , , ,0022,69 % DATA_DF-BACKUP , , ,0010,46 % DATA_INTERNET_SY M , , ,0070,79 % DATA_INTERNET_AS YM , , ,000,44 % DATA_LL , , ,0055,28 % DATA_AL ,00 00 % Celkem , , ,4463,06 %

7 Rekapitulace projektu DNS KIVS – rok 2016 (III. vlna – hlasové služby)  Rozhodnutí o změně ZD VII. a VIII. zveřejněno Centrálním zadavatelem dne na profilu MV ČR https://www.zakazky.mvcr.cz/contract_display_3077.html https://www.zakazky.mvcr.cz/contract_display_3077.html  Zákonná lhůta 15 kalendářních dnů pro podání příp. námitek, končí v pátek  Rozhodnutí o změně ZD VII. – úprava Přílohy č. 4 a Přílohy č. 5 ZD (touto změnou se nahrazují přílohy ze dne ) Formální úpravy,(např. NOZ), doplnění nového odst. 5.8 Měřící protokol, doplnění odst. Součinnost Poskytovatele před migrací Služeb, zápis o podmínkách migrace Služeb, nová příloha smlouvy Vzor zápisu z jednání s Poskytovatelem. Rozhodnutí o změně ZD VIII. – úprava Přílohy č. 3 – úprava Katalogových listů V katalogovém listu s názvem HTS a Asymetrický internet byla ze strany Centrálního zadavatele doplněna specifikace poptávaných služeb v části „Stručný popis služby“ a „Popis vlastností služby“, kam byl výslovně zařazen požadavek Centrálního zadavatele na poskytování hlavní telefonní stanice (dále jen „HTS“) nezávisle na asymetrickém internetu bez použití VoIP technologie. Dále v části Popis vlastností služby je upřesněn požadavek na šířku hlasového kanálu každé HTS 64kb/s. Důvodem výše uvedených požadavků je zajištění dostupnosti hlasové služby HTS i při výpadku asymetrického internetu a možnost napájení koncového zařízení z technologie poskytovatele hlasové služby HTS. V katalogovém listu s názvem HLAS_HTS_ byl ze strany Centrálního zadavatele v části „Popis vlastností služby“ doplněn požadavek na šířku hlasového kanálu každé HTS 64kb/s. Důvodem uvedeného požadavku Centrálního zadavatele je poskytování hlavní telefonní stanice (HTS) bez použití VOIP technologie. V katalogových listech s názvem HLAS_HTS-HOV_004.05, HLAS_IPTrunk_HOV_008.04, HLAS_ISDN2-HOV_003.05, HLAS_ISDN30-HOV_001.06, HLAS_PCM-HOV_ byly ze strany Centrálního zadavatele ve skupinách parametrů „Tarifikace“ a „Směr volání“ upravena specifikace ID Parametru TAR-1, TAR-2, TAR-3, TAR-4, kde byly sloučeny volání místní a meziměstská z důvodu sjednocení cen za vnitrostátní volání v rámci pevné telefonní sítě. Dále bylo doplněno volání na tzv. barevné linky (konkrétně modrá a bílá). Důvodem je potřeba Centrálního zadavatele na využití i těchto služeb pro svoje potřeby. Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

8 DNS KIVS – rok 2016 (III. vlna – hlasové služby) Harmonogram platný od Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Soutěžn í kolo PZ Pověřující zadavateléSlužby soutěžené v PL Počet VZ Počet služeb Celková maximální přípustná cena pro hodnocení I. MV; VPŠ a SPŠ MV v Holešově; ČTÚ; NBÚ; SPS MD; ÚpCL; ÚPV; ČSSZ; MPSV; ÚP ČR; ČMI MPO; NBÚ; GFŘ; CzechInvest; MPO; KŘP C HLAS_ISDN ,40 II.GFŘ; VPŠ a SPŠ MV v Holešově; ČSSZ; ČOI; ÚP ČR; MPO; HZS A; KŘP A; MV; KŘP C; KŘP B; KŘP K HLAS_ISDN30; HLAS_PCM; HLAS_BL; HLAS_GL; HLAS_WL; HLAS_ISDN ,44 III. MV; HZS H; KŘP H; KŘP L; KŘP T; KŘP M; KŘP E; KŘP P; HZS S; KŘP A; KŘP S; KŘP U; ČTÚ; MD; GŘC; MF; ČMI MPO; GFŘ; ČSSZ; SEI; ČOI; DDŠ Veselíčko; HLAS_ISDN ,72 IV. GFŘ; GŘC; ČMI MPO; ČSSZ; SEI; ČOI; ČTÚ; ÚSP Kociánka; ÚP ČR; MPO; VÚ Ostrava Hrabůvka; KŘP U; KŘP P HLAS_ISDN ,32 V. GIBS; KŘP A; KŘP B; KŘP C; KŘP E; KŘP H; KŘP J; KŘP K; KŘP L; KŘP M; KŘP P; KŘP T; KŘP U; KŘP Z; MV; GŘ HZS; HZS A; HZS H; HZS K; HZS P; HZS S; HZS U; MPSV; SÚIP; ÚP ČR HLAS_PCM; HLAS_ISDN30; HLAS_ISDN2 (negeografická čísla 974xxxxxx) ,68 VI. KŘP A; KŘP S; MV; GŘ HZS; KŘP C; ZZMV; KŘP B; KŘP K; KŘP J; HZS H; KŘP H; KŘP L; KŘP U HLAS_HTS ,00 VII. KŘP T; MV; GŘ HZS; KŘP M; KŘP E; HZS P; KŘP P; HZS S; KŘP A; KŘP S; KŘP U; ZZMV; KŘP Z; VPŠ a SPŠ MV v Holešově; GFŘ; GŘC; MF; ČMI MPO; ČTÚ; ČSSZ; MPSV; ÚP ČR; ČOI HLAS_HTS ,73 VIII. ČMI MPO; ČSSZ; MPSV; SEI; ÚP ČR; ČOI; ČTÚ; GŘC; MPO; NBÚ; ÚPV; GŘ HZS; KŘP A; KŘP S; MV; KŘP K; KŘP S; HZS A; KŘP T; ZZMV; GFŘ HLAS_HTS; HTS_ADSL ,75 CELKEM ,05

9 KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Soutěžní kolo PZ Datum odeslání F9 z DNS Datum uveřejnění (Věstník) Podání předběžných nabídek Zveřejnění výzev Podání nabídek Otevření a posouzení nabídek Vyhodnocení nabídek I II III IV V VI VII VIII Soutěžní kolo PZ Odeslání výzvy do EA s přesnými termíny Zahájení EA Rozhodnutí o nejvhodnější nabídce Odevzdání finálních nabídek (PL) Komise a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Lhůta pro námitky I II III IV V VI VII VIII

10 KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) SlužbaPočet VZ Počet služeb Celková maximální přípustná cena pro hodnocení Smluvní cena bez DPH ÚsporaÚspora v % DATA_VPN , , ,2571,95% DATA_INTERNET-SYM- CMS , , ,0060,79% DATA_ETHERNET , , ,6951,36% DATA_DF , , ,4030,57% DATA_DF-BACKUP , , ,0049,32% DATA_INTERNET_SYM , , ,6671,61% DATA_INTERNET_ASYM , , ,000,27% DATA_LL , , ,5645,62% DATA_AL ,40 0,000,00% HLAS_WL , , ,0027,54% Celkem , , ,5650,70% Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ Celkové shrnutí projektu DNS KIVS rok 2013–2017

11 KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Název Pověřujícího zadavatele Počet VZ Počet služeb Celková maximální přípustná cena pro hodnocení Smluvní cena bez DPH ÚsporaÚspora v % CzechInvest (13x VPN, 1x INT-SYM) , , ,0080,11% Czechtrade (1x INT-SYM) , , ,0084,85% ČBÚ (8x VPN, 1x INT-SYM) , , ,4356,73% ČMI MPO (9x INT-SYM, 1x INT-ASYM) , , ,0032,34% ČOI (1x INT-SYM, 2x VPN) , , ,6069,39% ČSSZ (1x AL, 2x INT-SYM, 14x VPN) , , ,0077,97% ČSÚ (1x VPN) , , ,0090,50% ČTÚ (13x VPN, 1x INT-SYM) , , ,4958,79% ČÚZK (1x VPN) , , ,0092,76% DDŠ Veselíčko (1x INTERNET-SYM) ,00 0,000,00% ERÚ (1x VPN) , , ,0065,92% GIBS (9x ETHERNET, 1x VPN) , , ,3359,21% GŘ HZS (1x HLAS_WL) , , ,0027,54% GŘC (1x VPN) , , ,0095,86% Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ Celkové shrnutí výsledků DNS pro jednotlivé Pověřující zadavatele

12 KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Název Pověřujícího zadavatele Počet VZ Počet služeb Celková maximální přípustná cena pro hodnocení Smluvní cena bez DPH ÚsporaÚspora v % HZS H (2x INT-ASYM) ,00 0,000,00% HZS P (1x INT-SYM) , , ,0066,73% KŘP A (11x AL) ,40 0,000,00% KŘP B (1x ETHERNET, 1x AL) , , ,6028,75% KŘP C (1x ETHERNET, 1x AL2x INT- SYM) , , ,0057,85% KŘP E (3x ETHERNET, 1x AL, 3x INT- ASYM) , , ,000,05% KŘP H (3x ETHERNET, 1x AL, 1x INT- ASYM) , , ,0035,58% KŘP J (1x ETHERNET) , , ,0035,98% KŘP K (1x ETHERNET, 1x AL) ,00 0,000,00% KŘP L (2x ETHERNET, 1x AL) , , ,0048,05% KŘP M (1x ETHERNET, 1x AL, 3x DF) , , ,0012,11% KŘP P (1x ETHERNET, 2x AL, 1x LL) , , ,6021,02% Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ Celkové shrnutí výsledků DNS pro jednotlivé Pověřující zadavatele

13 KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Název Pověřujícího zadavatele Počet VZ Počet služeb Celková maximální přípustná cena pro hodnocení Smluvní cena bez DPH ÚsporaÚspora v % KŘP S (2x AL) ,00 0,000,00% KŘP T (2x ETHERNET, 1x AL, 1x INT- ASYM) , , ,6762,66% KŘP U (3x ETHERNET, 1x AL) , , ,4846,41% KŘP Z (1x AL) ,00 0,000,00% KS (1x VPN) , , ,0054,29% KÚ Vysočina (1x ETHERNET) , , ,007,32% MD (1x INT-SYM) , , ,0091,24% MF (1x VPN) , , ,0097,12% MK (1x VPN) , , ,0060,00% MMR (1x INT-SYM, 5x DF) , , ,0035,78% MPO (1x INT-SYM) , , ,0088,94% MPSV (7x DF, 1x DF-BACKUP, 19x ETHERNET, 2x INT-SYM, 1x VPN) , , ,0055,68% MŠMT (1x VPN) , , ,0060,00% Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ Celkové shrnutí výsledků DNS pro jednotlivé Pověřující zadavatele

14 KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Název Pověřujícího zadavatele Počet VZ Počet služeb Celková maximální přípustná cena pro hodnocení Smluvní cena bez DPH ÚsporaÚspora v % MV (15x AL, 19x DF, 2x DF- BACKUP, 55x ETHERNET, 1x INT-SYM, 2x INT-ASYM, 4x LL, 2x VPN) , , ,4647,78% MZ (4x INT-SYM, 1x VPN) , , ,0064,84% MŽP (1x VPN) , , ,0068,00% NBÚ (1x DF-BACKUP, 2x INT-SYM) , , ,0040,52% NIDV (11x INT-SYM) , , ,0016,82% SEI (10x VPN) , , ,0089,07% SSHR (1x VPN) , , ,0095,76% SÚJB (1x VPN) , , ,0069,00% SVS (14x VPN) , , ,6460,34% SZIF (14x VPN) , , ,3666,12% UHUL (1x VPN) , ,00 50,00% ÚKZÚZ (1x INT-SYM-CMS, 1x VPN) , , ,0061,40% Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ Celkové shrnutí výsledků DNS pro jednotlivé Pověřující zadavatele

15 KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Název Pověřujícího zadavatele Počet VZ Počet služeb Celková maximální přípustná cena pro hodnocení Smluvní cena bez DPH ÚsporaÚspora v % ÚOOÚ (2x VPN) , , ,0070,52% ÚP ČR (2x INT-ASYM) , , ,003,54% ÚpCL (2x VPN, 1x INT-SYM) , , ,0067,47% ÚPV (1x VPN, 2x INT-SYM) , , ,0049,70% ÚZSVM (1x VPN) , , ,0081,10% VPŠ a SPŠ MV v Holešově (1x ETHERNET, 2x INT-SYM, 1x LL) , , ,0055,78% VSC MŠMT (1x INT-SYM-CMS) ,00 0,000,00% ZZMV (1x AL, 1x LL) , , ,8843,26% Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ Celkové shrnutí výsledků DNS pro jednotlivé Pověřující zadavatele

16 Rekapitulace uzavřených smluv v projektu DNS KIVS od roku 2014 – 2015 Centrální zadavatel celkově uzavřel smlouvy o poskytování služeb s níže uvedenými společnostmi: V roce 2014 bylo uzavřeno celkem 11 smluv pro 26 VZ. O2 Czech Republic a.s. – 2 smlouvy (2 VZ) ha-vel internet s.r.o. – 1 smlouva (3 VZ) České Radiokomunikace a.s. – 2 smlouvy (2 VZ) Dial Telecom a.s. – 1 smlouva – (1 VZ) T-Mobile Czech Republic a.s. – 2 smlouvy (12 VZ) GTS Czech s.r.o (sloučili se s T-Mobile k ) – 2 smlouvy (5 VZ) Merit Group a.s. – 1 smlouva (1 VZ) V roce 2015 bylo uzavřeno celkem 38 smluv pro 208 VZ. ČD - Telematika a.s. – 2 smlouvy (2 VZ) O2 Czech Republic a.s. – 9 smluv (60 VZ) ha-vel internet s.r.o. – 8 smluv (49 VZ) České Radiokomunikace a.s. – 2 smlouvy (2 VZ) T-Mobile Czech Republic a.s. – 15 smluv (92 VZ) WOLFSTEIN s.r.o. – 2 smlouvy (3 VZ) Rekapitulace stávajícího stavu projektu „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

17 Ukončení VZ v DNS s názvem „Poskytování služeb KIVS – 2013–2017“ VZ DNS KIVS byla zavedena oznámením odeslaným do Věstníku veřejných zakázek dne , jenž bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne pod ev. č a v Úředním věstníku Evropské unie dne pod ev. č. 2012/S , ve znění opravných oznámení o zavedení DNS KIVS s evidenčním číslem formuláře ve Věstníku veřejných zakázek a , zavedený zadavatelem Českou republikou – Ministerstvem vnitra, IČ: , se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7 – Letná. DNS KIVS bylo otevřeno na 4 roky, lhůta této VZ pod ev. č vyprší Z pohledu ZVZ bude MV postupovat dle ust. § 93 odst. 5 ZVZ, kdy „dynamický nákupní systém nesmí trvat déle než 4 roky, vyjma výjimečných a zadavatelem náležitě odůvodněných případů.“ Na základě k výše uvedeného MV připravuje kroky nezbytné pro zajištění prodloužení stávajícího DNS o dobu, která bude nutná pro dokončení zadávacích řízení a uzavření smluv, vzhledem k harmonogramu hlasových služeb. Prodloužení stávajícího DNS vnímá MV i jako eliminaci rizika z průběhu realizace dílčích VZ na hlasové služby, vzhledem k historii, kdy Uchazeči posílali velké množství dodatečných dotazů a tím docházelo k průtahům realizace dílčích VZ. Předpoklad MV z pohledu nových VZ ve stávajícím DNS. MV vypíše ve stávajícím DNS připravených 169 dílčí VZ na hlasové služby. Dále MV předpokládá vypsat dílčí VZ pro datové služby, které byly v DNS vysoutěženo a smlouvy podepsány na podzim 2014, jejichž lhůta trvání byla uzavřena na 24 měsíců. Tyto dílčí VZ budou ve stávajícím DNS vypsány a ukončeny a MV, jako Centrální zadavatel bude dále postupovat dle § 155 ZVZ odst. 1, kdy „zadavatel je povinen uchovávat dokumentaci o veřejné zakázce a záznamy o úkonech učiněných elektronicky podle § 149 po dobu 10 let od uzavření smlouvy, její změny nebo od zrušení zadávacího řízení.“ Informace o dalším postupu v projektu DNS KIVS KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

18 Přípravné práce pro nové otevření projektu DNS KIVS 08/2016 pro další 4 roky dle Zákona o veřejných zakázkách Od počátku letošního roku připravuje MV otevření nového DNS na další 4 roky s názvem „Poskytování služeb KIVS – 2016–2020“ Změna Zadávací dokumentace Vzhledem v nové soutěži již neočekáváme tak výrazné snížení cen poptávaných služeb, proto navrhujeme se soustředit hlavně na kvalitu a vyšší úroveň poskytovaných služeb. Z tohoto důvodu bude nutná technická součinnost ze strany koncových uživatelů, a to v těchto parametrech: Datové služby Zde je nutné zvážit výhled přenosové kapacity na 4 roky dopředu. Nejde jen o datové služby, ale i o internetové připojení. Zvážit komplexní technická řešení připojení jednotlivých budov a jejich potřebu pro zálohování kapacit (vše s ohledem na další elektronické nástroje pro státní správu). - návrh řešení připojení VPN služeb do CMS nebo do tzv. Krajských koncentrátorů popřípadě připojení redundantní tzn. do obou současně. Hlasové služby V zhledem k přechodu provozu z pevných linek na mobilní sítě je na zvážení počet současných používaných linek (hlavně HTS a ISDN2). Příprava přehledu nových pobočkových ústředen a tím eliminovat počet HTS. Zvážit přechod na virtuální ústředny a tím snížit i počet současných linek PCM a ISDN30. Všechny výše uvedené kroky mohou ovlivnit parametry současných Katalogových listů, které bude nutno upravit dle potřeb koncových uživatelů. Informace o dalším postupu v projektu DNS KIVS KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

19 Přípravné práce pro nové otevření projektu DNS KIVS 08/2016 pro další 4 roky dle Zákona o veřejných zakázkách Změna Zadávací dokumentace Změna Zadávací dokumentace Smlouva na poskytování služeb KIVS – CMS a služeb KIVS - KTS Zde předpokládáme úpravy zejm. v oblasti sankcí, opcí, součinností od Poskytovatelů. Námětů je více, na kterých MV spolupracuje s právníky. V dohodě o centralizovaném zadávání bude upravena specifikace o ne/přistupování k vysoutěženým službám. Povinnosti Centrální zadavatele/Pověřujícího zadavatele. Mezirezortní připomínkování materiálů pro Vládu ČR Mezirezortní připomínkování materiálů pro Vládu ČR S přípravou zadání nového DNS souvisí zpracování podkladů, které MV vzhledem k objemu VZ bude muset předložit Vládě ke schválení. S tím souvisí i součinnost pro zajištění mezirezortního připomínkování, termínově v I. Q Elektronický nástroj pro zadávání nových VZ Elektronický nástroj pro zadávání nových VZ Pro otevření nového DNS MV předpokládá využít nový Národní elektronický nástroj „NEN“. Národní elektronický nástroj (NEN) je komplexní elektronický nástroj pro administraci a zadávání veřejných zakázek a koncesí pro všechny kategorie veřejných zakázek a všechny kategorie zadavatelů, vč. sektorových. NEN podporuje všechny rozsahy elektronizace od evidence zadávacích řízení po plně elektronické postupy. Informace o dalším postupu v projektu DNS KIVS KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

20 ? Otázky a odpovědi... KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)

21 Děkujeme Vám za pozornost KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS)


Stáhnout ppt "KIVS - Komunikační infrastruktura veřejné správy a Centrální místo služeb (CMS) Dynamický nákupní systém s názvem: „Poskytování služeb KIVS - 2013-2017“"

Podobné prezentace


Reklamy Google