Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009."— Transkript prezentace:

1 OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009

2 Drobné podnikání

3 Historie drobného podnikání první písemné zmínky je možné najít z doby starší než 4.000 let, rozkvétalo ve starověkých kulturách, podstatnou část populace Arabů, Babylóňanů, Egypťanů, Židů, Féničanů, Římanů tvořili drobní podnikatelé.

4 Vznik a vývoj drobného podnikání v ČR řemesla byly a jsou základem drobného podnikání, vývoj od rodinného hospodářství přes řemesla, cechy, manufaktury k velkosériové výrobě, r. 1945 a 1948 znárodnění soukromého vlastnictví, r. 1989 zásadní změny v oblasti rozvoje podnikání.

5 Charakteristika drobného podnikání za formy drobného podnikání jsou považovány malé a střední podnikání, drobný podnik je nezávisle vlastněn a řízen, není dominantní v oblasti svého působení, jde o samostatné jednotky v rukou jednoho nebo několika podnikatelů s omezeným počtem pracovníků, malým výrobním kapitálem a ročním obratem, typickým znakem je specializovanost činností a vysoká míra individuality nabízených produktů,

6 výhodou je lepší komunikace, pružně dokážou měnit výrobu nebo organizaci služeb dle potřeb trhu, malé inovační firmy – posláním je vývoj a zavádění pokrokových technologií, malé a střední podnikání má velký význam pro hospodářství země, dobré zkušenosti ve světě s malým a středním podnikáním.

7 Pozitiva drobného podniku: efektivní řízení, malé počáteční i provozní náklady, možnost podpory státu, možnost podpory EU pro začínající podnikatele, vytváření nových pracovních příležitostí, rychle se adaptují na požadavky výkyvy trhu, doplňují okrajové oblasti trhu, jsou součástí trhu zajišťující konkurenci, působí proti monopolním tendencím.

8 Negativa drobného podniku: neschopnost konkurence velkým podnikům, malá ekonomická síla, menší okruh finančních možností, omezené možnosti financování rozvojových aktivit, omezení v odbytu hotových výrobků, slabší pozice v soutěži o veřejné zakázky, vysoké administrativní zatížení, platební nekázeň způsobující druhotnou platební neschopnost.

9 Právní úprava drobného podnikání Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Zákon o obchodních korporacích www.podnikatel.cz www.epravo.c Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Zákon o účetnictví Vyhlášky, směrnice, nařízení MF

10 Formy drobného podnikání právní forma podnikáni určuje typ/druh podnikatelského subjektu, liší se způsobem, náročností založení, výhodami a nevýhodami řízení, způsobem přijímání společníků, mírou odpovědnosti zakladatelů (společníků), jejich ručení, možností vystoupení či ukončení pod. činnosti, právní formu je třeba důsledně promyslet a zvážit před zahájením podnikání.

11 Typy podnikatelských subjektů Občanský zákoník, platný od r. 2014, FO a PO (obchodní korporace) – jejich charakteristika, FO podnikající na základě zvláštních zákonů, Akciová společnost (a. s.) – charakteristika - zakládají 1 PO, více zakladatelů, - ručení celým svým majetkem, akcionáři neručí za závazky společnosti, - ZK min. 2. mil. Kč bez veřejné nabídky akcií ZK při veřejné nabídce akcií min. 20 mil. Kč.

12 Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) - zakládá FO nebo PO (i jen 1 osoba), - společnost ručí veškerým majetkem, společník do výše nesplaceného vkladu, - ZK min. ve výši min. 1 Kč, - orgány: valná hromada – nejvyšší orgán, statutární orgán – jednatel, jednatelé.

13 Komanditní společnost k. s. - založena dva a více společníků, - ZK vkládá komanditista v min. výši 5 000 Kč, - ručení: komplementáři osobním majetkem, komanditisté výši vkladu, - orgány: společnost řídí komplementáři. Veřejná obchodní společnost (v.o.s.) - zakládají min. dvě osoby, - osoby ručí svým majetkem (společně a nerozdílně), - ZK není povinný, - vznik zápisem do OR, - rozdělení zisku nejčastěji rovným dílem (dle spol. smlouvy).

14 Družstvo - může založit min. pět FO nebo dvě PO, - družstvo ručí celým svým majetkem, členové neručí za závazky družstva, - je to společenství neuzavřeného počtu osob založené za účelem podnikání nebo zajišťování hospod., soc., nebo jiných potřeb svých členů, Státní podniky - zakládány ministerstvy

15 Živnostenské podnikání Živnost – soustavná činnost provozována: - samostatně, - vlastním jménem, - na vlastní odpovědnost, - za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených Živnostenským zákonem. Živnost může provozovat FO nebo PO (za splnění stanovených podmínek).

16 Živností není: provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené PO, využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, výkon hromadné správy autorských práv, činnost lékařů, lékárníků, veterinářů, notářů, advokátů, přírod. léčitelů, auditorů, znalců, burzovních makléřů, činnost bank, pojišťoven, burz, výroba elektř., penz. fondů, rozhlasové a tel. vysílání, loterií.

17 Živnostenské oprávnění Všeobecné podmínky: - dosažení věku 18 let, - právní způsobilost, - bezúhonnost (prokazuje se výpisem z trestního rejstříku), Zvláštní podmínky: - odborná nebo jiná způsobilost

18 Druhy živností Živnosti OHLAŠOVACÍ KONCESOVANÉ Volné ( podmínky všeobecné, např. maloobchod, velkoobchod), Řemeslná (podmínky všeobecné a vzdělání, např. zednictví, kamnářství), Vázaná (podmínky všeobecné, vzdělání, praxe, např. výroba a prodej jedů, žíravin, autoškola.

19 Živnosti koncesované podmínky pro získání koncese jsou přísnější, vyžaduje se speciální odborná způsobilost (prokázání spolehlivosti), koncese bývá povolena pro určité území, určitou dobu (vydává se jich omezený počet), typické jsou: pro dopravu, směnárenství, soukromé detektivy, dříve koncesní listina, dnes nahrazena výpisem ze živnostenského rejstříku.

20 Povinnosti podnikatele odpovědný zástupce, označení obchodní firmy, na žádost prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektu nebo prostorám, doklady prokazující nabytí zboží, mat. vést evidenci, účetnictví, identifikace účastníků, identifikace předmětu.


Stáhnout ppt "OKO – občanské kompetence občanům registrační číslo : CZ.1.07/3.1.00/50.0009."

Podobné prezentace


Reklamy Google