Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Seed/VC fond MPO – finanční nástroj typu JEREMIE Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Seed/VC fond MPO – finanční nástroj typu JEREMIE Ing."— Transkript prezentace:

1 Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Seed/VC fond MPO – finanční nástroj typu JEREMIE Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 18. září 2012, Ostrava Evropské příležitosti regionu 2012

2 Přehled nových finančních nástrojů pro MSP ´ Program ZÁRUKA pro malé podnikatele Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko- české spolupráce SEED/VENTURE kapitálový fond (JEREMIE) Program INOSTART – záruky za úvěry na inovativní projekty; poradenství

3 Investice do různých vývojových fází firmy Zdroj: “Emerging industries”: report on the methodology for their classification, on most active and successful new emerging industrial sectors, and on their geographical localisation. PwC, 2012

4 Sledujeme 3 hlavní cíle: 1.Zásadní podpora inovací - otevření nových možností financování „dobrých nápadů“ vedoucích k založení firmy nebo jejímu růstu, stimulace inovačních aktivit MSP, posílení konkurenceschopnosti české ekonomiky 2.Rozhýbání trhu s rizikovým kapitálem v ČR, zapojení soukromých investorů do společných investic (zaostáváme) 3.Efektivní využívání veřejných prostředků (z EU i z národních zdrojů) k podpoře podnikání formou návratných (revolvingových) finančních nástrojů Seed/VC fond – proč ho zakládáme?

5 Seed / Venture kapitálový fond – princip fungování Nová forma podpory – kapitálové vstupy do firem poskytnutí zárodečného, startovacího nebo rozvojového kapitálu vložení finančních prostředků do vlastního kapitálu firmy (equity) Jako protihodnotu obdrží investor obchodní podíl ve firmě a podíl na hlasovacích právech Jsou možné i jiné formy podpory, např. poskytnutí kvasivlastního kapitálu ve formě podřízeného úvěru Ukončení investice Standardní exit neboli prodej podílu vlastněného fondem Výtěžek z prodeje se vrací zpět do fondu. lze použít na další investice

6 Seed / Venture kapitálový fond – komu je určen? Malým a středním podnikům objem - počet zaměstnanců nekotovaným na finančních trzích sídlícím mimo Prahu inovativně zaměřené hledají finance pro své založení, rozjezd nebo další rozvoj jsou ochotné vzdát se části firmy a spolupracovat s „cizím“ investorem Odkud Fond získá finanční zdroje? Z Operačního programu Podnikání a inovace (85 % Evropský fond pro regionální rozvoj + 15% státní rozpočet ČR)

7 Seed / Venture kapitálový fond – způsob investování Způsob investování zpravidla společně se soukromými investory (koinvestice) u investic velmi malého rozsahu (de minimis) možná investice bez soukromého investora Objem investice minimální hranice není stanovena (bude na rozhodnutí správce) u začínajících MSP maximální výše 1,5 mil. € celkem u pokročilejších společností maximální výše 2,5 mil. € ročně De minimis investice – max. 200 000 € během 3 let

8 Schéma fungování Seed/VC fondu

9 Vnitřní struktura Seed/VC fondu ČRUIF Seed fond Venture fond Seed Start-up Expansion Firmy mladší 5 letFirmy starší 5 let Bez soukromého investora Se soukromým investorem

10 ČRUIF, a.s. je konstruován jako smíšený fond rizikového kapitálu Zahrnuje Seed část zaměřenou na early-stage investice (firmy do 5 let stáří) a Venture část zaměřenou na later-stage investice (firmy nad 5 let) Parametry Seed/VC fondu Seed (early-stage)VC (later-stage) Rozpočet31.792.025 €21.194.683 € První vklad100 mil. Kč 400 mil. Kč ZaměřeníSeed, Start-upExpansion Limit tranší na MSP1,5 mil. € (na 1 inv. celkem)2,5 mil. € (na 1 inv. ročně) Zapojení koinvestorůMin. 30 % na inv. (DM 0%)Min. 50 % na každé inv. Zvýhodnění koinvestorůKupní opce (call option)Bez výhody (pari passu) Skladba individuální investiceMin. 70 % equity/quasiequity Sektorové zaměřeníBez preferencí Geografické zaměřeníSídlo MSP v ČR mimo PrahuSídlo MSP v ČR mimo Phu Odhad počtu investic125 (35 seed, 90 start-up fáze)25

11 Cílové společnosti (MSP) Inovačně a technologicky orientované Realizující výsledky výzkumu a vývoje Spin-off firmy, inkubované firmy Bez preferovaného sektorového zaměření (některé obory jsou však vyloučené z podpory na základě předpisů EU) Výběr investic Zohlednit ekonomickou výhodnost investice Respektovat pravidla obezřetnosti a omezování rizik kolektivního investování Vybírat investice s významným ziskovým potenciálem (obchodní plán – klíčový dokument) Způsob investování fondu

12 Alternativní zdroje financování (rizikový kapitál) nepředstavují pro MSP zátěž, protože neodčerpávají jejich volné finanční prostředky MSP během investice neplatí žádné úroky ani jiné kompenzace Investor se snaží, aby všechny vytvořené prostředky zůstaly ve společnosti a pomáhaly rychlejšímu růstu její hodnoty Seed fond je navržen tak, aby co nejvíce odpovídal obchodním zvyklostem eliminoval administrativní zátěž a omezení, která existují u dotačních programů Další výhody Hlásit se mohou i firmy do dvou let historie, dokonce ještě před vlastním založením společnosti Typ způsobilých výdajů není omezen (vybavení, stroje, licence, provoz) – záleží na dohodě Cílem je dosažení maximálního růstu podpořené firmy Podávání žádosti nebude představovat složitý administrativní proces Není nutné projekt předfinancovat z vlastních zdrojů, jako je tomu u jiných EU projektů Účast nebude až na drobné výjimky sektorově omezena Výhody pro cílové společnosti

13 Vyhledávání investičních příležitostí Bude je identifikovat Obhospodařovatel (díky svým kontaktům na soukromé investory, investiční poradce a další subjekty) Může je navrhnout Fond Může je navrhnout soukromý investor Firmy se budou hlásit samy (spin-off firmy) Návrh předloží organizace působící v systému podpůrné inovační infrastruktury (Inovační centra, Centra transferu technologií, VTP, inkubátory aj.) Synergie s dalšími aktivitami Pre-seed aktivity – OP VaVpI (MŠMT) CzechEkoSystem (CzechInvest) Investování Seed / VC fondu

14 Časový průběh Fond založen na 10 let s možností prodloužení o 2 roky Investiční fáze (0 – 5 let) – realizace investic do cílových společností Rozvojová fáze (5 – 7 let) – udržování investic v cílových společnostech a kroky vedoucí k jejich zhodnocení Kumulační fáze (7 – 10 let) – výstup (exit) z projektů K exitům může docházet i v investiční a rozvojové fázi, navrácené finanční prostředky lze reinvestovat za stejných podmínek Investiční cyklus

15 Jak se přihlásit? Kontaktovat obhospodařovatale (jakmile bude vybrán) Kontaktovat MPO – „Seed fond tým“ Komunikace Seed fondu Webová stránka (připravuje se) Sociální sítě Road show po vysokých školách Články, rozhovory v médiích Praktické rady

16 Neinformovanost podnikatelů o této možnosti financování Neznalost principů kapitálových investic (za poskytnutí financí musí podnikatel dát část firmy) Malé zkušenosti podnikatelů s přípravou business plánů ve struktuře a formě, která je standardní pro investory (tzv. Investor Ready Business Plan) Problémy při využívání venture kapitálu v ČR ŘEŠENÍ? Umožnit firmám zdokonalit se v těchto dovednostech! Nereálná očekávání začínajících podnikatelů ohledně růstu tržeb a budoucích výnosů Nedostatky v řízení firmy (corporate governance)

17 CzechEkoSystem – příprava podnikatelů na (případný) vstup rizikového kapitálu Talent – nápad – nový podnik Podávání žádostí Vstup do projektu „Rozvojový plán“ Poradenství – Koučing – Školení Podnikatelský plán přijatelný pro investory Podnik připravený pro investici Scouting

18 Jdeme v ČR dosud neprošlapanou cestou! Hledání nejvhodnější formy – zapojení expertů, konzultace s účastníky trhu, semináře a kulaté stoly Perspektiva i pro další programovací období Podpora ze strukturálních fondů EU bude poskytována méně formou dotací a více formou finančních nástrojů Evropská komise uznává, že i finanční nástroje v rámci strukturálních fondů by se měly realizovat v souladu se směrnicí o správcích alternativních investičních fondů (AIFM Directive) Větší uplatnění venture kapitálu včetně zapojení veřejných prostředků je schéma osvědčené v řadě zemí Pilotní projekt Seed /VC fond

19 Oznámení předběžných informací o veřejných zakázkách (V./2012) Zahájení otevřených zadávacích řízení na správce a depozitáře (5/IX./2012) Lhůta pro podávání nabídek (do 29/X./2012) Otvírání obálek, hodnocení nabídek (XI./2012) Výběr dodavatele (konec XI./2012) Lhůta pro námitky Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí (konec XII./2012) Rozhodnutí Komise k notifikaci veřejné podpory (XI./2012) Podání žádosti k České národní bance o povolení k činnosti investičního fondu Udělení povolení ČNB (konec I./2013) Zápis obchodní společnosti Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. do Obchodního rejstříku (II./2013) Zahájení činnosti fondu (1Q/2013) Přibližný časový harmonogram

20 Děkuji za pozornost ptaceko@mpo.cz


Stáhnout ppt "Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu a obchodu ZPĚT NA VRCHOL – INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Seed/VC fond MPO – finanční nástroj typu JEREMIE Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google