Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MĚSTO V POHYBU: UDRŽITELNÁ MOBILITA A NOVÉ TRENDY V ŠETRNÉ DOPRAVĚ Praha 12. května 2016 Ing. Miloš Matoušek CYKLISTÉ LIBERECKA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MĚSTO V POHYBU: UDRŽITELNÁ MOBILITA A NOVÉ TRENDY V ŠETRNÉ DOPRAVĚ Praha 12. května 2016 Ing. Miloš Matoušek CYKLISTÉ LIBERECKA"— Transkript prezentace:

1 MĚSTO V POHYBU: UDRŽITELNÁ MOBILITA A NOVÉ TRENDY V ŠETRNÉ DOPRAVĚ Praha 12. května 2016 Ing. Miloš Matoušek CYKLISTÉ LIBERECKA www.cykliste.cz

2 Počet osobních aut v Česku roste: už více než 5 milionů aut. Roste i průměrný věk automobilů. Starší auta si často kupují lidé, kteří nepotřebují jezdit každý den. VOZIDLA VE VĚKU NAD 15 LET tvoří cca 42 % z celkového počtu osobních automobilů najedou cca 10% celkového ročního proběhu km osobních automobilů vypustí cca 50% škodlivých emisí z celkového množství emisí osobních automobilů obvykle nemají moderní prvky aktivní a pasivní bezpečnosti Město v pohybu:Udržitelná mobilita a nové trendy v šetrné dopravě 12.5.2016 Praha

3 hluk exhalace dělící efekt kongesce dopravní nehody zábor ploch přidušení cyklodopravy snížení počtu cestujících v MHD zdržení vozidel MHD v rušném provozu Mnoha lidem se kvůli negativním dopadům automobilové dopravy život ve městě znelíbí a stěhují se na venkov, nebo na předměstí, a do města každý den dojíždí autem. Město v pohybu:Udržitelná mobilita a nové trendy v šetrné dopravě 12.5.2016 Praha

4 ZÁPADNÍ EVROPA Prudký ekonomický růst a bohatnutí všech vrstev společnosti v poválečné době přináší enormní růst individuální automobilové dopravy (IAD). To znamená úbytek cestujících ve veřejné dopravě (VD) a přidušení cyklodopravy. Ropné šoky 1973 a 1979 znamenají ekonomickou krizi, ale také rozvoj úsporných inovací a jiný pohled na IAD. Vzniká podpora cyklodopravy, rozvíjí se carsharing, ale také třeba zklidňování dopravy. Postupně se formuje veřejnou správou podporovaná udržitelná mobilita (koalice mobility) na čtyřech pilířích: ZEMĚ KOMUNISTICKÉHO BLOKU Slabší plánovaná a znárodněná ekonomika přináší malý růst či stagnaci. Fenomén dlouhých front na nedostatkové zboží, kam patří i osobní vozy pro široké vrstvy znamená malý růst automobilizace. Veřejná doprava má proto dostatek cestujících a je silně podporována státem. Cyklodoprava je přidušena jen v centrech velkých měst, jinde není omezována. Ropné šoky se komunistickým zemím vyhnou díky zaručeným dodávkám levné ropy ze SSSR. Úspory nejsou nutné. Město v pohybu:Udržitelná mobilita a nové trendy v šetrné dopravě 12.5.2016 Praha

5 DVOUPILÍŘOVÝ MODEL UDRŽITELNÉ MOBILITY Tradiční uspořádání v chudých společnostech, velká poptávka po veřejné dopravě, na ulicích je více jízdních kol než osobních aut. Negativní dopady automobilismu jsou zanedbatelné, carsharing nemá účinek pro města. Tvrdošíjně se udržuje i v bohatnoucích postkomunistických zemích střední a východní Evropy s několika výjimkami: východní část Německa, Slovinsko, Estonsko …) Není schopen odolávat postupně rostoucí IAD a negativním dopadům automobilismu (zábor ploch, hluk, exhalace, přidušení cyklodopravy, pokles poptávky po VD). ČTYŘPILÍŘOVÝ MODEL UDRŽITELNÉ MOBILITY Rozvíjí se už 30 let na Západě, v Evropě i v zemích druhého sledu – Itálie, Švýcarsko, Francie, Španělsko, Velká Británie, Irsko, Řecko. Postupně se prosazuje ve všech bohatých a bohatnoucích zemích Severní Ameriky, Jižní a Střední Ameriky. Cyklostrategie schválena 2002, 2012 Dopravní politika ČR 2014 – 2020 schválena 2013 (doporučení pro veřejnou podporu carsharingu) Čistá mobilita – zatím neschválena (zmíněna i ve strategii ke změně klimatu a boji se suchem) STRATEGICKÉ DOKUMENTY SCHVÁLENÉ VLÁDOU Město v pohybu:Udržitelná mobilita a nové trendy v šetrné dopravě 12.5.2016 Praha

6 CARSHARING se vyplatí řidičům, kteří nepotřebují auto denně a najezdí do 10 – 15 tisíc km/rok. STANOVIŠTĚ (vyhrazená stání zdarma) - doporučeno Dopravní politikou ČR 2014 - 2020 Pouze pro STANOVIŠTNÍ SYSTÉM, ne pro VOLNĚ PLOVOUCÍ SYSTÉM Teprve po zřízení stanovišť je služba atraktivní pro větší množství potencionálních klientů. Klienti bydlící v centrální zóně nemají možnost odstavit sdílené auto bezplatně poblíž bydliště. SLEVA V MHD - doporučeno Dopravní politikou ČR 2014 - 2020 Propojení carsharingu a MHD přináší nové cestující MHD. Sleva v MHD je odměnou pro stávající klienty a lákadlem pro potencionální klienty. 2014 navržena sleva na roční jízdenku typu STANDARD (10%)a ABONENT (5%). Sleva nebyla uvedena v tarifu MHD, díky tomu je výsledkem 0 poskytnutých slev, 0 nových klientů, žádná propagace = PROMARNĚNÁ PŘÍLEŽITOST. 2015 bude předložen návrh na slevu 500 Kč/rok na roční základní, devadesátidenní základní a třicetidenní základní jízdenky. PROPAGACE Evropský týden mobility 16.9. – 22.9.2014 a jiné akce Webové stránky města – sekce Doprava Ve vozidlech MHD a na vozidlech MHD LEGISLATIVA Vyřešit právní problém: Nelegální veřejná podpora soukromého podnikání Je třeba upravit vyhlášky města o poplatcích za parkování a zahrnout podmínky pro žadatele o podporu Město v pohybu:Udržitelná mobilita a nové trendy v šetrné dopravě 12.5.2016 Praha

7 Cyklostezky podél vodotečí a jiným volným terénem ve městě jsou přínosem, ale jsou jen doplňkem uliční sítě: Zdroje a cíle dopravy (bydliště, pracoviště, školy, úřady, obchody, sportoviště a kulturní stánky…) jsou v ulicích a cyklisté se musí pohybovat po ulicích, aby se k nim dostali. BEZPEČNOST - pravidlo 30/50/70 30 km/h – integrace s vozidly 50 km/h – optická segregace – cyklopruhy 70 km/h – fyzická segregace – cyklostezka oddělená od vozovky dělícím pásem PARKOVÁNÍ Pohodlné vysoké stojany pro zamknutí rámové trubky, aby se cyklista neumazal, jako u nízkých stojanů. PŘÍMÁ JÍZDA Cykloobousměrky – dopravními značkami povolit jízdu cyklistů v jednosměrkách v protisměru. SPOLUPRÁCE S VĚŘEJNOU DOPRAVOU Stanoviště BIKE&RIDE – B+R u vlakového i autobusového nádraží. PROPAGACE Evropský týden mobility, Do práce na kole, apod. Město v pohybu:Udržitelná mobilita a nové trendy v šetrné dopravě 12.5.2016 Praha

8 Zdroj: www.carsharing.de Město v pohybu:Udržitelná mobilita a nové trendy v šetrné dopravě 12.5.2016 Praha

9

10

11 CARFREE CITY není zcela bez aut, ale je to běžná obytná oblast nadstandardně obsloužena všemi dopravními prostředky z udržitelné mobility: Pěší dostupnost centra, nebo obchodní ch ulic, Cyklistická infrastruktura, včetně cyklostojanů blízko jednotlivých vchodů, Blízká zastávka MHD, Blízké stanoviště se sdílenými auty. Není tam, kontrola najetých km autem, mohou tam bydlet i lidé, kteří najezdí hodně km/rok a nevyplatí se jim carsharing. Úbytek počtu odstavených aut zajistí lidé s nízkým nájezdem km/rok, kteří užívají sdílená auta. Ušetřená plocha se může věnovat jiné funkci než parkování vozidel (zeleň, pěší plocha apod. U nových developerských projektů je možno ušetřit na počtu nutných parkovacích stání. PLOŠNÁ ZÓNA PLACENÉHO STÁNÍ Velmi rozšířený názor, že na regulaci množství aut stačí zpoplatnit parkování. Co je cílem? vybrat více peněz od nižší a střední třídy a zaměstnat vyšší počet úředníků a administraci a kontrolu? Nezasáhne to vozy parkující na soukromých pozemcích (rodinné domky a nové bytové domy s podzemními a jinými garážemi! stimulovat výstavbu parkovacích stání a garáží řadových (individuálních) a podzemních, či patrových (hromadných) na soukromých pozemcích? stimulovat lidi k odstěhování na venkov a na předměstí - podporovat suburbanizaci? vybudit občanský odpor proti radnici? přimět řidiče, aby se nedobrovolně zbavili auta? Nepravděpodobné !

12 Město v pohybu:Udržitelná mobilita a nové trendy v šetrné dopravě 12.5.2016 Praha ↖ ↑ Stanoviště sdílených aut ← Spolupráce carsharingu s VD Děkuji za pozornost Ing. Miloš Matoušek 723 050 104 m-matousek@email.cz Foto: 3x www.carsharing.de


Stáhnout ppt "MĚSTO V POHYBU: UDRŽITELNÁ MOBILITA A NOVÉ TRENDY V ŠETRNÉ DOPRAVĚ Praha 12. května 2016 Ing. Miloš Matoušek CYKLISTÉ LIBERECKA"

Podobné prezentace


Reklamy Google