Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TTIP Pavel Buršík kampaň Špatný vTTIP. Co je to TTIP? Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and Investment Partnership)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TTIP Pavel Buršík kampaň Špatný vTTIP. Co je to TTIP? Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and Investment Partnership)"— Transkript prezentace:

1 TTIP Pavel Buršík kampaň Špatný vTTIP

2 Co je to TTIP? Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and Investment Partnership) Potenciálně největší obchodní blok světa, obchod mezi EU a USA, polovina světového HDP Dopad v podstatě na každý sektor. Vyjmuty na přání Francie jen hudební a filmařský průmysl. Cílem odstranit překážky obchodu a investic

3 Dopady na zdravotnictví, pracovní podmínky, ochranu životního prostředí, veřejné zakázky, zemědělství, kvalitu potravin... Umožňuje korporacím žalovat před arbitráží státy za přijatá rozhodnutí či zákony Podle některých studií povede ke ztrátě statisíců pracovních míst, zvýšení produkce skleníkových plynů a roztáčení kol závodu ke dnu.

4 Na co se zaměřují vyjednávání? Vyjednávání mezi americkou administrativou a Evropskou komisí Odstranění „bariér obchodu“ Dnes již velmi nízká cla, v průměru 3 % Hlavní cíl tedy harmonizace a vzájemné uznávaní regulací („netarifní bariéry“) Regulace (zákony, nařízení, směrnice) přitom velmi odlišné, např. v případě chemikálií, léků, pesticidů, ochrany zdraví a životního prostředí

5 EU má obecně lepší, progresivnější, více chránící standardy EU např. nepovoluje podávání růstových hormonů dobytku V EU je omezena produkce tisíců chemikálií podle nařízení REACH, v USA je zakázáno jen okolo 10 chemikálií podle zákona ze 70. let Americké agrokorporace tlačí na možnost vyvážet do Evropy dosud zakázanou americkou produkci Rozdílné regulace jsou obecně označovány za překážky obchodu

6 Kdy bude dohoda přijata? Vyjednávání zahájena před dvěma a půl lety Měla by se stihnout uzavřít před americkými prezidentskými volbami v listopadu 2016 (a před německými parlamentními), to je však dost nejisté Vyjednávání se stále protahují, USA čekaly na výsledek vyjednávání podobné úmluvy TPP s Asií a Latinskou Amerikou

7 Je zde obava vyjednavačů a lobbistů, že nový prezident TTIP odmítne: Sanders je proti, Clinton a Trump vyslovují pochybnosti Dohoda možná nebude dosažena ani v roce 2017

8 Jaká jsou environmentální rizika TTIP? EU – přes všechny nedostatky – má pravděpodobně nejkvalitnější environmentální legislativu Řídí se principem předběžné opatrnosti V USA se zakáže jen to, u čeho se na 100 % prokáže významná škodlivost. Není zakázáno olovo ve rtěnkách či azbest obecně. Kdo dostane např. rakovinu, tak se může jít soudit.

9 TTIP sníží právo států a Unie regulovat ve veřejném zájmu V některých oblastech zákaz deprivatizace Zavázání se k harmonizaci s USA Nutnost předkládat předpisy Radě regulatorní spolupráce Každý předpis může být napaden u investiční arbitráže Zákaz lokalizačních opatření

10 Klima a energetika Evropské regulatorní nástroje jako označování energetické efektivity, požadavky na efektivitu spalování motorů aut, regulace frackingu apod. byly vyjednavači označeny za „technické překážky obchodu“. TTIP má umožnit import ropy a plynu (i z frackování a dehtových písků) z USA do Evropy Zvýhodňování lokálních producentů energie bude možná považováno za nepřípustné lokalizační opatření Statisíce tun CO2 z nárůstu transatlantického exportu a importu

11 Chemikálie Podle vlády USA jsou evropské regulace chemikálií „diskriminační, postrádající legitimní zdůvodnění a představují překážku pro obchod. Podle nařízení REACH musí výrobci nebo prodejci chemikálií dokázat, že jsou bezpečné. V US jsou považovány za bezpečné, dokud není nade vší pochybnost prokázán opak.

12 EU již odložila zákaz endokrinních disruptorů, aby si ve vyjednávání naklonila USA, přes jasné důkazy o jejich škodlivosti

13 Potraviny, pesticidy a geneticky modifikované plodiny V USA nejsou pesticidy zakázány, pokud není 100% prokázána jejich škodlivost V USA není povinnost označovat potraviny s GMO Prasata a dobytek v USA krmeny růstovými hormony a velkými dávkami antibiotik Kuřata jsou chována v nevyhovujících podmínkách a poté omývána chlorem Životní podmínky hospodářských zvířat v USA jsou horší

14 Průměrná americká farma je 10 x větší než evropská, zemědělství industrializováno a v rukou velkých korporací

15 Co jsou investiční arbitráže a jaký je s nimi problém? ISDS – Investor state dispute settlement Umožňuje zahraničním korporacím žalovat stát, pokud mají pocit, že byly jejich investice neférově omezeny. Nikoliv před soudy, ale soukromými ad hoc tribunály složenými z komerčních právníků Bez možnosti přezkumu a odvolání, vynutitelné Vytváří speciální privilegovaný soudní systém pro velké korporace

16 Státy jsou odsuzovány k miliardovým odškodněním, ČR zaplatila na základě podobných smluv okolo 15 miliard korun Další stamiliony za právníky a arbitrážní poplatky ČR jednou z nejžalovanějších zemí na světě, region střední a východní Evropy nejžalovanější Způsob, jak zvrátit demokratické rozhodnutí parlamentu nebo nezávislé soudní rozhodnutí

17 Státy jsou žalovány např. za nepovolení těžby, opouštění jaderné energie, zrušení projektu ropovodu, zvýšení minimální mzdy, regulaci tabákové reklamy Státům je vyhrožováno, že pokud přijmou nový zákon, budou popohnány před arbitráž

18 Je nový systém arbitráží navržený Komisí lepší? Komise představila „reformu“ arbitráží Řeší jen procedurální otázky (jmenování rozhodců, odvolání) Privilegia pro zahraniční korporace zůstávají zachována Zůstává tedy vše při starém: systém nemůže využít ani stát, ani domácí podnikatel, ani malá firma (příliš nákladné), jen velcí zahraniční hráči Bývá zneužíván i domácími podnikateli skrze různé dceřiné společnosti např. na Kypru (Ivo Valenta)

19 Máme důvěřovat Komisi, že nedopustí snížení evropských standardů? Komise tvrdí, že naše standardy nebudou sníženy I pokud bude určitá regulace vyjmuta z dohody, může být změněna na půdě Rady regulatorní spolupráce. K ní budou mít přístup lobbisté. Dohoda se také bude měnit (rozšiřovat) i po svém přijetí, a to již bez ratifikačního procesu. TTIP bude mezinárodní smlouvou, bude mít proto přednost před všemi českými předpisy Další změny přinesou tlaky skrze investiční arbitráže

20 Jaké by byly přínosy dohody mezi EU a USA? Nikdo neví, různé studie se rozcházejí a dosti vaří z vody Ztráta až více než milionu pracovních míst Podle některých přinese ztrátu pracovních míst – tak jako přinesla severoamerická dohoda NAFTA Podle optimistické studie placené Evropskou komisí přinese TTIP roční růst 0.05 % HDP. Zánik pracovních míst a transformace některých sektorů přinese náklady – podpory, rekvalifikace apod.

21 Jsou vyjednávání transparentní? Ostrá kritika utajenosti vyjednávání, kritizuje i Evropská ombudsmanka EU zveřejňuje některé sekundární dokumenty, USA nic Omezený přístup k primárním textům pro europoslance a německé poslance – speciální střežené čítárny, slib mlčenlivost, trest při porušení Vyjednávání se odehrávají za zavřenými dveřmi

22 Jsou zde alternativy k TTIP? Podle Greenpeace by taková (hypotetická) dohoda byla zaměřená na udržitelný rozvoj, stabilitu pracovních míst, odstraňování chudoby a ochranu životního prostředí, nikoliv na liberalizaci obchodu a investic za každou cenu. Dohoda, která neprivileguje nadnárodní korporace a nevylučuje rozvojové země.

23 Týká se odpor vůči TTIP jen malé radikální menšiny? Evropská občanská iniciativa STOP TTIP nasbírala 3,3 miliony podpisů V některých zemích EU – Německo, Rakousko, Lucembursko – je většina lidí proti Malé a střední podniky jsou velmi obezřetné a kritické Asociace německých soudců odmítá investiční arbitráže Silný odpor proti TTIP a TPP i v USA

24 TTIP a TPP odmítají i nositelé Nobelovy ceny za ekonomii Joseph Stiglitz a Paul Krugman Kritika od evropských i amerických odborů a nevládních organizací V Evropě kritika napříč politickým spektrem především od levice, zelených, pirátů, části sociální demokracie, některých libertariánů, nacionalistů.

25 Je úmluva TTIP neodvratitelná? Není. Vyjednávání mohou být přerušena nebo „neúspěšně“ ukončena. Může narazit v některé fázi ratifikačního procesu na úrovni EU, členských států nebo USA. Občanský odpor pohřbil v něčem podobnou (byť výrazně menší) dohodu ACTA Evropský parlament má největší výhrady k investičním arbitrážím

26 Co by se stalo, pokud by se EU a USA nedohodly? Nic zvláštního. Obchod mezi EU a USA je na vysoké a rostoucí úrovni i bez TTIP. Evropa by si zachovala své standardy. Korporace, které tlačí na prosazení TTIP a podílejí se na její podobě, by byly zklamány.

27 Pokud je TTIP špatná pro EU, je dobrá pro USA? V některých oblastech mají USA lepší regulaci než EU – např. ve finančnictví. EU chce, aby USA tyto pravidla oslabily. Pracovní místa by zanikala i v USA TTIP ohrožuje pozici států vůči federální vládě

28 Co je to regulatorní spolupráce a proč se jí obávat? Jedna z největších hrozeb TTIP Rada regulatorní spolupráce – těleso amerických a evropských byrokratů, ke kterým mají přístup lobbisté, které harmonizuje evropskou a americkou legislativu ještě předtím, než je předložena zákonodárcům. Právě na začátku zákonodárného procesu však regulace (především ta složitá a technická) získává svou podobu.

29 Právo přezkoumávat stávající i budoucí regulace Oslabení demokracie

30 Co je to CETA? Podobná úmluva mezi EU a Kanadou Comprehensive Economic and Trade Agreement Vyjednávání dokončena v roce 2014, bude zahájen ratifikační proces „Předloha“ TTIP, TTIP ale zahrnuje více sektorů a jde hlouběji Trojský kůň – americké korporace budou využívat arbitráže skrze své kanadské pobočky

31 vttip.cz facebook.com/vttip.cz/


Stáhnout ppt "TTIP Pavel Buršík kampaň Špatný vTTIP. Co je to TTIP? Transatlantické obchodní a investiční partnerství (Transatlantic Trade and Investment Partnership)"

Podobné prezentace


Reklamy Google