Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.15 RočníkDruhý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.15 RočníkDruhý."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.15 RočníkDruhý Tematická oblast a předmět Účtové třídy Účetnictví Název učebního materiálu Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouho- dobé závazky AutorIng. Lenka Hřibová Datum vytvoření17. 12. 2013 Anotace Tato prezentace slouží jako podklad pro výuku předmětu účetnictví u nástavbového studia podnikání. Žákům objasňuje problematiku účtové třídy 4, čili vlastních a cizích zdrojů podnikání. Prezentace obsahuje 17 snímků, při jejichž zhotovení byly použity animace.

2 Účtová třída 4 – kapitálové účty a dlouhodobé závazky Obsah 1.Charakteristika účtové třídy 4 2.Základní kapitál 3.Kapitálové fondy 4.Fondy tvořené ze zisku 5.Hospodářský výsledek 6.Rezervy 7.Dlouhodobé závazky 8.Úkoly 9.Zdroje

3 1. Charakteristika účtové třídy 4  Pasivní účty.  Účty dlouhodobého charakteru.  Vlastní zdroje – základní kapitál, kapitálové fondy, fondy tvořené ze zisku, hospodářský výsledek.  Cizí zdroje – rezervy, dlouhodobé úvěry, dlouhodobé závazky.  Účtování je ovlivněno právní formu účetní jednotky.

4 2. Základní kapitál  PO – účet 411, FO (OSVČ) – 491.  Vlastní zdroj financování, výše závisí na právní formě. Typ společnostir. 2013r. 2014 Akciová společnost2 mil. Kč nebo 20 mil. Kč 2 mil. Kč nebo 80 000 EUR Společnost s ručením omezeným 200 000,- Kč1,- Kč Komanditní společnost 0,- Kč Veřejná obchodní společnost 0,- Kč

5 Zvýšení základního kapitálu a) Vklady stávajících nebo nových společníků MDD 411 MDD 419 MD D 353 MD D 221, 211 Zvýšení ZK – zápis do OR Pohledávka za upsaný ZK Splacení ZK vkladem na účet nebo hotově VUD BV, PPD MDD 0xx, 1xx Splacení ZK majetkem VUD

6 MD DD 42x 419 411 Zvýšení ZK – zápis do OR VUD Zvýšení ZK z fondů VUD MDD 428 Zvýšení ZK ze zisku minulých let VUD D b) Přesun prostředků z fondů do ZK MDD 431 Zvýšení ZK ze zisku VUD

7 Snížení základního kapitálu  Záměr musí být včas zveřejněn.  Na základě rozhodnutí valné hromady.  ZK nesmí klesnout pod zákonnou hranici.  Důvody: Vystoupení společníka. Při dlouhodobější ztrátě. Akciová společnost – snížení nominální hodnoty vlastních akcií.

8 3. Kapitálové fondy  Účet 413.  Vklady společníků, které nezvyšují ZK, a dary.  U PO dary nepodléhají dani z příjmu, ale platí se z nich daň darovací. MD DD 413 0xx, 1xx, 21x Příplatky mimo ZK VUD Dary

9 4. Fondy tvořené ze zisku ZákonnéOstatní 421 – zákonný rezervní fond 422 – nedělitelný fond 423 – statutární fond 427 – ostatní fondy a. s. – 20 % ze zisku (ne víc než 10 % ZK), roční doplnění o 5 % ze zisku (ne víc než do 20 % ZK). s. r. o. – 10 % ze zisku (ne víc než 5 % ZK), roční doplnění o 5 % ze zisku (ne víc než do 10 % ZK). Družstvo Sociální fond Fond odměn

10 5. Hospodářský výsledek  Vlastní zdroj.  2 podoby: 431 – hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení, 428 – nerozdělený zisk nebo 429 – nerozdělená ztráta minulých let. MD DD 702 710 ZISK ZTRÁTA MD DD 431 701 ZISK ZTRÁTA Konec běžného ÚO: Začátek následujícího ÚO:

11 Rozdělení zisku MD D 431 42x Příděl do fondů VUD Zvýšení ZK VUD D MDD 419 MDD 428 Nerozdělený zisk VUD Úhrada ztráty minulých let VUD MDD 429 MDD 364 Podíl společníka na zisku VUD PS = ZISK

12 Vypořádání ztráty MD D 431 421 Úhrada ztráty z rezervního fondu VUD Úhrada ztráty z nerozděleného zisku VUD D MDD 428 MDD 419 Úhrada ztráty snížením ZK VUD Převod neuhrazené ztráty do dalšího ÚO VUD MDD 429 MDD 354 Podíl společníka na úhradě ztráty VUD PS = ZTRÁTA

13 6. Rezervy  Účtová skupina 45 – dlouhodobé cizí zdroje, které slouží ke krytí budoucích výdajů.  Představují budoucí závazek – předem je známý jen účel. Členění: rezervy zákonné – 451, rezervy ostatní – 459. MD DD 552, 554 451, 459 Čerpání rezervy VUD Tvorba rezervy

14 7. Dlouhodobé závazky  Účtová skupina 47 – dlouhodobé závazky, které nemají povahu úvěru.  Emitované dluhopisy – 473.  Dlouhodobé přijaté zálohy – 475.  Dlouhodobé směnky k úhradě – 478.  Ostatní dlouhodobé závazky – 479 – dlouhodobé půjčky, vklady tichého společníka.

15 Cizích zdrojů. Účtová skupina 41 a 42. Valná hromada.431/429419/411 431/419Účet 422. Nemusí vytvářet žádný ZK. 421/419 9. Kdo v a. s. a s. r. o. rozhoduje o rozdělení HV? 8. VUD – úhrada ztráty z minulých let. 7. VUD – zvýšení ZK – zápis do OR. 6. VUD – zvýšení ZK z HV ve schvalovacím řízení. 5. VUD – zvýšení ZK ze zákonného rezervního fondu. 4. Který účet je určen pro rezervní fond družstva? 3. Jak velký ZK musí vytvářet veřejné obchodní společnosti? 2. Do jakých zdrojů patří rezervy? 1. V kterých účtových skupinách se účtuje vlastní kapitál obchodních společností? 8. Úkoly

16 2 000 000,- Kč nebo 80 000 EUR. Ke dni zápisu do obchodního rejstříku. 562/221321/461461/261 552/451 Všechny právnické osoby. Na akcie. Využití je upraveno ve spol. smlouvách – FKSP, rekreace, kultura, sport, … 18. BV – úroky z dlouhodobého úvěru. 17. BVÚ – úhrada dodavatelské faktury. 16. BVÚ – splátka dlouhodobého úvěru. 15. VUD – tvorba zákonné rezervy. 14. K čemu slouží peníze na účtu 423 nebo 427? 13. Které podniky využívají účet 411? 12. Na co se rozděluje kapitál akciové společnosti? 11. Jaký je ZK u akciové společnosti? 10. Ke kterému dni se sestavuje zahajovací rozvaha?

17 9. Zdroje Texty jsou tvorbou autora. Štohl, P. Učebnice Účetnictví 2013 – 2. díl. 14. vyd. Znojmo: Vzdělávací středisko Ing. Pavel Štohl, 2013. ISBN 978-80-87237-59-5.


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_Úč24.15 RočníkDruhý."

Podobné prezentace


Reklamy Google