Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Praktické aspekty koordinace veřejné dopravy ve Zlínském kraji“ 29. 3. 2012 Fakulta managementu a ekonomiky Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Praktické aspekty koordinace veřejné dopravy ve Zlínském kraji“ 29. 3. 2012 Fakulta managementu a ekonomiky Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012."— Transkript prezentace:

1 „Praktické aspekty koordinace veřejné dopravy ve Zlínském kraji“ 29. 3. 2012 Fakulta managementu a ekonomiky Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

2 Silniční a dálniční síť Zlínského kraje Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

3 Veřejná linková doprava v číslech 200520062007200820092010 km celkem22 445 40022 685 40022 437 40022 311 70021 791 96021 865 766 Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

4 Páteřní železniční síť Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

5 Železniční síť v číslech Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012  Seznam tratí které vedou územím Zlínského kraje: trať č.: 330, 341, 280, 303, 283, 331, 340, 346, 305, 282, 281, 300, 323  Počet zastávek a stanic: 120 z toho: - 2 uzlové žel. stanice (žst. Valašské Meziříčí a žst. Otrokovice) - 40 stanic samostatných s výpravčím - 20 obsazených zastávek - 58 neobsazených zastávek

6 Dopravní obslužnost – rok 2011 Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Finacování dopravní obslužnosti ZK v roce 2011 drážní doprava 251 100 000 státní dotace ze SR na drážní dopravu90 877 000 linková doprava 290 200 000 z toho dotace od obcí41 398 840 Celkem 632 177 000

7 Priority Zlínského kraje » Rychlostní silnice R49 stavba 4901 Hulín – Fryšták » Silnice I/49 stavba rozšíření Malenovice – Otrokovice » Rychlostní silnice R55 stavba 5505 Otrokovice obchvat JV, » Rychlostní silnice R49 stavba 4902 Fryšták – Lípa: 1. etapa jako přivaděč Zlín a 2. etapa jako východní napojení obchvatu města Zlína od Lípy. » Rychlostní silnice R55 stavba 5506 a 5507 Napajedla – Babice – Uherské Hradiště, resp. stavba 5508 do Moravského Písku, » Silnice I/35 a silnice I/57 soubor staveb Palačov – Lešná – Valašské Meziříčí – Vsetín včetně stavby – obchvatu VM » Modernizace a elektrizace železnice Otrokovice – Zlín – Vizovice Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

8 Legislativa upravující problematiku dopravní obslužnosti 1. Zákon č. 129/2000 Sb. o krajích v souladu s § 35, písm. g) tohoto zákona, zastupitelé kraje stanovují rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje 2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1370/2007/ES ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 3. Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů 4. Silniční doprava – zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě nařízení vlády č. 493/2004 Sb., kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti – již neplatí – nahrazena zákonem 194 / 2010 Sb., ale právní vztahy se ní stále řídí, neboť smlouvy byly uzavřeny ještě před účinností nového zákona 5. Železniční doprava - zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách vyhláška č. 241/2005 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy již neplatí – nahrazena zákonem 194 / 2010 Sb., ale právní vztahy se ní stále řídí, neboť smlouvy byly uzavřeny ještě před účinností nového zákona Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

9 ZDO a závazek veřejné služby dle zákona č. 111/1994 Sb.  Základní dopravní obslužnost území kraje (zákon č. 111/1994 Sb., § 19a, odst. 1)  zajištění přiměřené dopravy po všechny dny v týdnu z důvodu veřejného zájmu, především do škol, do úřadů, k soudům, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a do zaměstnání, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale únosnému rozvoji tohoto územního obvodu.  Závazek veřejné služby (zákon č. 111/1994 Sb., § 19, odst. 3)  vznik na základě písemné smlouvy, kterou uzavírá kraj s dopravcem za účelem zajištění dopravní obslužnosti územního obvodu kraje Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

10 Prokazatelná ztráta dle zákona č. 111/1994 Sb.  Prokazatelná ztráta (zákon č. 111/1994 Sb., § 19b)  Vzniká dopravci plněním závazků veřejné služby - hradí kraj ze svého rozpočtu, při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou nebo linkami veřejné městské linkové dopravy mimo území města.  PZ = cena dopravního výkonu – (tržby + výnosy)  PZ = ( EON + Z ) – ( T + R )  EON…. ekonomicky oprávněné náklady  Z.…….. přiměřený zisk  T……… tržby  R……… výnosy Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

11 Přiměřený zisk dle zákona č. 111/1994 Sb. Přiměřený zisk (nařízení vlády č. 493/2004 Sb., § 3 ) Z – přiměřený zisk A – počet autobusů CA – cena autobusu I - roční objem investic souvisejících s provozováním veřejné linkové dopravy d - koeficient zdanění (vychází z výše daně z příjmů právnických osob ) f - koeficient povinného přídělu do fondů OA – odpisy autobusů používaných ve veřejné linkové dopravě OI – odpisy investic souvisejících s provozováním veřejné linkové dopravy DA – dotace ze státního rozpočtu, krajů nebo obcí na nákup nově vyrobených autobusů Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

12 Dopravní obslužnost dle zákona č. 194/2010  Dopravní obslužnost (zákon č. 194/2010 Sb., § 2)  zabezpečení dopravy po všechny dny v týdnu především do škol a školských zařízení, k orgánům veřejné moci, do zaměstnání, do zdravotnických zařízení poskytujících základní zdravotní péči a k uspokojení kulturních, rekreačních a společenských potřeb, včetně dopravy zpět, přispívající k trvale udržitelnému rozvoji územního obvodu. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

13 Kompenzace  Výchozí finanční model (Vyhláška č. 296/2010 Sb.  Výchozím finančním modelem se rozumí model výnosů, nákladů a čistého příjmu, které mají vyplynout ze smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících  Výchozí finanční model musí být sestaven tak, aby zahrnoval všechny předpoklady známé v době uzavření smlouvy a jejich očekávaný vývoj a aby čistý příjem nenabýval záporné hodnoty.  Výchozí finanční model se sestavuje ve struktuře podle přílohy č. 1 k této vyhlášce v případě veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné drážní dopravě a podle přílohy č. 2 k této vyhlášce v případě veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

14 Základní prvky hromadné dopravy v kraji  Úloha autobusové dopravy v kraji je stěžejní. Autobusy obsluhují všech 305 obcí v kraji (výjimka: Pržno)  Železniční doprava pokrývá pouhých 79 obcí – malá hustota tratí z důvodu složité konfigurace terénu.  Železniční doprava je důležitá pro zajištění víkendové dopravy v regionech, kde je v tomto období velmi slabá intenzita autobusové dopravy (Slavičínsko a Valašskokloboucko)  Zlínský kraj prozatím nepožaduje a ani v současné době nepředpokládá zavedení pravidelné intervalové dopravy u autobusů.  Preferují se časy odpovídající místním potřebám dle pracovních dob v rozhodujících firmách či zahájení a skončení výuky ve školách.  Specialitou regionu jsou nedělní, tzv. „kostelové autobusy“, zajišťující návoz a odvoz věřících na mše.  Dodržování jízdních dob z titulu průjezdnosti silnic nepůsobí větší komplikace, jediným dlouhodobě problémovým úsekem je silnice I / 49 Otrokovice – Zlín do doby ukončení její modernizace. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

15 Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o. (KOVED)  obchodní společnost byla založena na základě rozhodnutí Zastupitelstva Zlínského kraje ze dne 21.12.2005  jediný společník a vlastník společnosti je Zlínský kraj  základní cíl: realizace dopravních zájmů Zlínského kraje a jeho občanů, tj. zajištění maximálního uspokojení přepravních potřeb při kontrolovatelném využití přiměřených dotací. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

16 Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o. (KOVED)  činnost společnosti:  je zaměřena na koordinaci veřejné dopravy na území Zlínského kraje  zajišťuje implementaci projektu KORIS  v budoucnu zavedení a následná organizace IDS v kraji  spolupráce s dopravci, obcemi, Zlínským krajem a dalšími subjekty Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

17 Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o. (KOVED) 1.KORIS – Komplexní odbavovací, řídící a informační systém veřejné dopravy ve Zlínském kraji (realizátor Zlínský kraj) 2.Preference a plošná koordinace městské hromadné dopravy ve Zlíně (realizátor statutární město Zlín) Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

18 Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o. (KOVED)  Vybudování odbavovacího, řídícího a informačního systému, pokrývajícího území Zlínského kraje  Zvýšení atraktivity veřejné dopravy vedoucí k posílení její konkurenceschopnosti  Posílení efektivnosti zaváděním prvků světelné signalizace pro preferenci vozidel městské hromadné dopravy Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

19 Shoda se strategiemi a finanční rámec IP  Programový a prováděcí dokument ROP NUTS II.  Prioritní osa 1 – Doprava,  Oblasti podpory 1.2 – Veřejná doprava  Podoblast podpory 1.2.1 – Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky  Výzva k předložení projektu vyhlášena 23.1.2010  Předpokládaný celkový objem finančních prostředků na integrovaný projekt Inteligentní dopravní systém ve ZK – 153 mil Kč  KORIS – 116 mil Kč  Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně 37 mil Kč  85% činí předpokládaná dotace z ROP Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

20 Cíle projektu KORIS ?  KORIS – komplexní odbavovací, řídící a informační systém je zaměřen na vybudování přehledného informačního systému pro cestující a fungujícího dispečerského systému řízení provozu veřejné hromadné dopravy, který bude zajišťovat operativní řešení provozních problémů a garantovat zajištění přestupů mezi dopravními prostředky.  Zkvalitnění služby ve veřejné dopravě  Garantování vzájemné návaznosti mezi spoji (autobus – autobus, vlak – autobus)  Informování cestujících o odjezdech ze zastávek v reálném čase Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

21 KORIS - komplexní odbavovací, řídící a informační systém  Realizace za předpokladu spolufinancování ROP NUTS II Střední Morava, oblast podpory 1.2 veřejná doprava  Celkové náklady projektu 116 mil Kč Informační systémy vozidel  Instalace vnitřního informačního panelu s hlásičem zastávek;  Centrální dispečink  Sběr informací z jednotlivých vozidel všech dopravců;  Operativní řízení provozních problémů;  Sledování a vyhodnocování provozu dopravy;  Kontrola dodržování standardů kvality dopravy jednotlivými dopravci. Stacionární informační systémy  Odjezdové informační panely na nádražích a dopravních terminálech.  Zastávkové informační panely. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

22 Realizační tým a partneři projektu  Realizační tým přípravy KORIS  Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství  Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor strategického rozvoje kraje  Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o  Partneři projektu Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o 42 měst a obcí Zlínského kraje, ve kterých bude umístěno 48 stacionárních informačních panelů 6 dopravců, zajišťujících veřejnou linkovou a městskou autobusovou dopravu České dráhy, a.s. a Správa železniční dopravní cesty, s. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

23 Centrální dispečink - CED Požadavky na centrální dispečink - CED  koordinace a operativní řízení provozu  sledování polohy vozidel,  vyhodnocování zpoždění,  kontrola návazností u mezi vozidly městské hromadné dopravy, regionálními vlaky (ČD) a autobusy (různí dopravci). Pro veřejnost se informace o aktuálním stavu dopravy se mohou zobrazovat prostřednictvím  elektronických informačních panelů v přestupních uzlech a ve vozidlech  webového portálu KOVED ZK Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Tato veřejná informační média bude provozovat společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o.

24 Uživatelské rozhraní  mapové a tabulkové zobrazení údajů  zobrazení přehledových (základních) i podrobných informací (detailních)  možnost uživatelského nastavení rozsahu přístupu jednotlivých uživatelů Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

25 Odbavovací systém  Zajistit on – line přenos některých dat na dispečink (poloha, konflikt s jízdním řádem, plán, počty cestujících, jméno řidiče, číslo linky a spoje)  Vybaven zařízením pro sledování polohy vozidla  Vybaveno čtečkou karet včetně zařízení, které umožní platbu čipovými kartami jiných vydavatelů  Zajistit ovládání vozidlového informačního systému  Upraven pro přechod z národní měny na EURO  Vozidlovými systémy bude vybaveno:  432 autobusů veřejné linkové dopravy v závazku veřejné služby ZK  28 autobusů městské autobusové dopravy v závazku veřejné služby na území měst Vsetín, Valašské Meziříčí a Kroměříž Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

26 Zastávkové informační panely  Budou zobrazovat:  Linku  Spoj  Cílovou stanici  Číslo na nástupišti  Čas odjezdu ze zastávky a případné zpoždění  Na posledním řádku také informace zasílané dispečinkem Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

27 Harmonogram přípravy a realizace  2007 – zpracován prvotní návrh  2008 – příprava realizace, zadání a zpracování předběžné studie proveditelnosti  2009 – zpracování předběžné studie proveditelnosti, specifikace technických podmínek systému KORIS  2009 – projednání s partnery projektu  2009 – jednání o přenosu dat o poloze vlaků do systému  2009 - příprava na výzvu do ROP a dokončení technické specifikace  2009 – zpracování návrhů podmínek výběrového řízení  2010 – leden až březen výzva  2010 – do poloviny roku vyhodnocení a podpis smlouvy  2010 - druhé pololetí výběrové řízení na dodavatele  2011 – 2012 realizace projektu  2012 – na konci roku plný provoz  DNES JIŽ ZCELA NEREÁLNÉ, ZABLOKOVÁNO ÚOHS, ZÁVĚR NEJASNÝ Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

28 Cíle projektu Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně umožnit plynulou jízdu vozidel MHD formou „zelené vlny“ zvýšit průměrnou cestovní rychlost snížit energetickou náročnost provozu zvýšit atraktivitu MHD pro cestující veřejnost Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

29 Prostředky k dosažení cíle projektu realizace prvků světelné signalizace pro preferenci veřejné hromadné dopravy zavádění řídících a informačních systémů pro městskou hromadnou dopravu instalace systémů umožňující přednost dopravních prostředků hromadné dopravy na křižovatkách Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

30 Zlínská integrovaná doprava (ZID)  Nejstarší integrovaný dopravní systém (IDS) v ČR  Omezený rozsah, nejedná se o IDS v pravém smyslu slova  Původně založen na dvoustranné dohodě mezi DSZO a ČD  Uznávání jízdních dokladů DSZO ve vlacích na trati Otrokovice – Vizovice a ve vybraných autobusových spojích v okolí Zlína  Od roku 2010 nutné speciální doklady IDS  Vzájemné uznávání čipových karet mezi jednotlivými autobusovými dopravci  Do budoucna snaha o další rozvoj a rozšiřování IDS ZID – postupná integrace jednotlivých oblastí Zlínského kraje.  Tento úkol je jedním z hlavních poslání společnosti KOVED. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

31 Koncepční materiály Zlínského kraje, týkající se veřejné dopravy  Generel dopravy Zlínského kraje (schválen v roce 2004) – všeobecné informace týkající se veřejné dopravy a obecné zásady budování integrovaného dopravního systému  Aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje (zpracována v roce 2010, v současnosti probíhá proces SEA) – odstranění neaktuálností v původním Generelu, doplnění nových priorit v závislosti na změny v rozvoji dopravní infrastruktury a přepravních potřeb  Rozvoj kolejové dopravy ve Zlínském kraji (schválen v roce 2004) – analýza a návrh rozvoje železniční sítě, studie modernizace trati Otrokovice – Vizovice, studie prodloužení trati v úseku Vizovice – Valašská Polanka  Plán dopravní obslužnosti území, Program rozvoje jednotného dopravního systému Zlínského kraje (2011)  V současnosti v přípravě Koncepce návaznosti spojů veřejné linkové a drážní dopravy na městské hromadné dopravy v lokalitách Vsetín, Valašské Meziříčí, Uherské Hradiště, Kroměříž a Zlín  Memoranda a deklarace s ČD, SŽDC  Memorandum o zajištění stabilního financování dopravní obslužnosti veřejnou regionální osobní železniční dopravou (léta 2009 – 2019) Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

32 Plán dopravní obslužnosti území Zlínského kraje  Zpracování Plánu dopravní obslužnosti území ukládá krajům Zákon č. 194 / 2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů.  Tento zákon navazuje na Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1370 / 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících na železnici a silnici.  Plán dopravní obslužnosti území se pořizuje na období pěti let, v tomto případě tedy na léta 2012 – 2016.  Plán dopravní obslužnosti je nutno projednat v orgánech kraje. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

33 Plán dopravní obslužnosti území Zlínského kraje  1. Základní údaje – pořizovatel a zpracovatel, použité podklady, územní rozsah.  2. Standardy kvality – vybrané standardy převzaty z Programu rozvoje jednotného dopravního systému Zlínského kraje.  3. Analýza výchozího stavu – infrastruktura, provoz, integrovaný dopravní systém, dopravci, vozový park.  4. Kritické posouzení stávajícího stavu – analýza zajištění dopravní obslužnosti, dopravně provozní analýza.  5. Rozvoj území v řešeném časovém horizontu – rozvoj řešeného území, změna parametrů kritérií kvality.  6. Tvorba vlastního dopravního plánu – organizace dopravní obslužnosti, železniční doprava, silniční doprava, ostatní druhy dopravy, doprava osob s tělesným postižením, rekreační doprava.  7. Ekonomická část dopravního plánu – zpracovávána dodavatelsky. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

34 Program rozvoje jednotného dopravního systému Zlínského kraje Cílem je definovat dopravní systém kraje v těchto oblastech: Kategorizace a vedení linek Garantovaný rozsahu dopravní nabídky Požadavky na rozvoj bezbariérové přepravy Metodika definování a eliminace oběhů Kategorizace a navržení rozsahu služeb přestupních uzlů Cílová kvalita dopravní služby ve formě standardů Standardy dostupnosti Standardy přístupnosti Standardy informovanosti cestujících Standardy kvality vozového parku Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

35 Nové motorové jednotky pro Zlínský kraj  Využití prostředků Regionálního operačního programu  Na základě výběrového řízení budou dodány 4 + 2 ks dvoudílných motorových jednotek firmy PESA Bydgoszcz  Základní charakteristiky:  min. 120 míst k sedění  nízkopodlažní nástup  uzavřený okruh WC  rychlost max. 120 km / h  vícenásobné řízení Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

36 Dopravní terminál Uherský Brod  Moderní trend v hromadné dopravě  Usnadňuje přestup mezi různými druhy dopravy – železnice, bus, MHD  Umožňuje přehledné informování cestujících o dopravním spojení a mimořádnostech u různých druhů dopravy v terminálu Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

37 Děkuji za pozornost.  Ing. František Brachtl  vedoucí provozního úseku  Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o. Podvesná XVII / 3833  koved@centrum.cz koved@centrum.cz  www.koved.cz www.koved.cz Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012

38 Prezentace vznikla v rámci projektu „Inovace výuky regionálního rozvoje“ OP VK - CZ.1.07/2.2.00/28.0012 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012


Stáhnout ppt "„Praktické aspekty koordinace veřejné dopravy ve Zlínském kraji“ 29. 3. 2012 Fakulta managementu a ekonomiky Inovace výuky regionálního rozvoje CZ.1.07/2.2.00/28.0012."

Podobné prezentace


Reklamy Google