Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Zdena Rojíková Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_PISEMNA_A_ELEKTRONICKA_KOMUNIKACE_09.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Zdena Rojíková Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_PISEMNA_A_ELEKTRONICKA_KOMUNIKACE_09."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Zdena Rojíková Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_PISEMNA_A_ELEKTRONICKA_KOMUNIKACE_09 Reklamace Téma sady:Písemná a elektronická komunikace Obor, ročník:Obchodní akademie, 2. ročník Datum vytvoření:únor 2013 Anotace:Reklamace, kupující, prodávající, zápis o vadách Metodický obsah:Procvičování stylizace reklamací, ukázky, osvojení, samostatná práce

2 Znáš, co je reklamace? Prodávající je povinen dodat zboží v množství, jakosti a provedení jež určuje kupní smlouva (objednávka). Pokud nedodrží tyto podmínky, má kupující právo na reklamaci. Kupující zkontroluje, zda zásilka souhlasí s potvrzenou kupní smlouvou (objednávkou) a dodacím listem. Kontroluje množství, druh, jakost, neporušenost obalu, správnost faktury. Zjistí-li závady, je povinen sepsat zápis o vadách, který je podkladem pro reklamaci.

3 Obsah reklamace V reklamaci je nutno uvést popis zjištěné závady podle zápisu o vadách odvolání na doklady, tj. kupní smlouvu, dodací list, faktura apod. návrh řešení reklamace, např. dodání náhradního zboží za vadné, dodání chybějícího množství, odstranění vad opravou, slevu z ceny atd.

4 Forma reklamace Využíváme zdvořilostních frází, a to zejména v těch případech, kdy dosud nebyly žádné problémy. Reklamace se vždy posílá doporučeně, aby byl doklad pro případný soudní spor.

5 Zdvořilostní fráze pro úvod Po celou dobu naší dlouholeté spolupráce jsme si vážili Vaší pečlivosti při balení zboží. Opravdu neradi Vám oznamujeme, že při kontrole poslední zásilky materiálu jsme zjistili tyto závady: … Věříme, že jen nedopatřením jste nám zaslali zboží jiné jakostní třídy, než jsme sjednali kupní smlouvou čís. … Naše obchodní spojení bylo doposud bez závad, a proto nás nemile překvapila velmi nízká kvalita poslední dodávky. S Vašimi dodávkami nikdy nebyly potíže, takže si neumíme vysvětlit, proč jste poslední zásilku tak ledabyle zabalili.

6 Zdvořilostní fráze pro podstatu reklamace Na výrobcích jste nevyznačili datum minimální trvanlivosti, a proto Vás žádáme o slevu Kč … za kus. Při kvantitativní přejímce jsme zjistili, že několik dodaných přístrojů neodpovídá naší objednávce č. … Vaše zásilka nám došla ve značně poškozeném stavu, a proto ji nemůžeme přijmout jako řádné plnění kupní smlouvy. Jakost minulé dodávky Vašeho zboží nesouhlasí se zaslanými vzorky a rovněž neodpovídá platné technické normě. Protože kvalita zaslaného zboží je nedostačující, uložili jsme je odděleně, abyste si je mohli kdykoli prohlédnout.

7 Zdvořilostní fráze v závěru reklamace Věříme, že příště budete věnovat expedici svých dodávek větší péči, abychom byli s Vámi opět spokojeni. Věříme, že k porušení smlouvy došlo opravdu jen výjimečně a že v budoucnu podobné nedostatky nebudeme muset řešit.

8 Vzor reklamace

9 Zadání úlohy č. 1 k procvičování Ocelové tyče Vlárské strojírny Slavičín reklamují u veřejné obchodní společnosti Ferona, 772 30 Olomouc 2, poštovní přihrádka 190, ocelové tyče. Místo 20 q tyčí o průměru 25 mm dostali tyče o průměru 40 mm. Protože však mohou využít i tyto silnější tyče, žádají o jejich dodatečné vyfakturování. Připomínají však, že se nevzdávají nároku na objednané tyče slabší, jejichž dodávku požadují do týdne. Sestavením dopisu vás pověřil Ing. Jiří Pospíšil, vedoucí zásobovacího oddělení.

10 Zadání úlohy č. 2 k procvičování Kolaudační závady Tělovýchovná jednota Holešov sděluje Stavebnímu podniku, akc. spol., 750 02 Přerov, Záhlinická 62, že sportovní hala v ulici U Stadionu 6 měla při kolaudaci, které se zúčastnil i zástupce zhotovitele Ing. Pavel Dominik, celou řadu závad a drobných nedodělků. V přiloženém zápisu o převzetí objednavatel tyto vady popsal nebo uvedl, jak se projevují, a žádá, aby je zhotovitel co nejdříve bezplatně odstranil. Za každý den prodlení účtuje TJ smluvní pokutu ve výši Kč 950,-.

11 Zadání úlohy č. 3 k procvičování Sleva z ceny Kupující při prohlídce poslední zásilky zjistil, že mu prodávající dodal jiný druh zboží, než si podle jeho vzorků objednal. Na podporu správnosti svého tvrzení zasílá několik dodaných kusů pro srovnání se vzorky. Kupující navrhuje, že odkoupí i tento méně hodnotný druh zboží, avšak jen když prodávající poskytne výraznou slevu. Sami zvolte vhodný druh zboží, výši slevy a názvy smluvních stran.

12 Zadání úlohy č. 4 k procvičování Nižší hmotnost zboží Kupující oznamuje prodávajícímu, že hmotnost dodaného oleje pro šicí stroje a jízdní kola nesouhlasí s vyfakturovanou hmotností. Žádá ho proto, aby vystavil na rozdíl Kč 3.560,- dobropis. Kupující doufá, že k omylu došlo jen náhodou a že příště již budou faktury opět bez chyb. Doplňte vhodně sami.

13 Prameny a literatura Prameny a literatura: Štiková, S.: Obchodní korespondence, vydalo nakladatelství Ing. Stanislava Štiková – KORESPONDENCE, Plzeň, 2003, ISBN neuvedeno Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora. Všechny neocitované kliparty a další grafické objekty jsou součástí prostředků výukového sw Smart Notebook a MS Office.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové Autor:Ing. Zdena Rojíková Název materiálu: VY_32_INOVACE_9_PISEMNA_A_ELEKTRONICKA_KOMUNIKACE_09."

Podobné prezentace


Reklamy Google