Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

18. května 2006www.petrzilkova.cz1 5. výroční shromáždění vlastníků Společenství Petržílkova 2486-2491 18. května 2006.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "18. května 2006www.petrzilkova.cz1 5. výroční shromáždění vlastníků Společenství Petržílkova 2486-2491 18. května 2006."— Transkript prezentace:

1 18. května 2006www.petrzilkova.cz1 5. výroční shromáždění vlastníků Společenství Petržílkova 2486-2491 18. května 2006

2 www.petrzilkova.cz2 Program Zahájení, zjištění úsnášeníschopnosti SVJ Petržílkova 2486-2491 Zpráva o činnosti výboru SVJ Petržílkova 2486-2491 Zpráva o vyúčtování za rok 2005 Doplňovací volba členů výboru SVJ Finanční plán na období červenec 2006 až červen 2007 Plán oprav a údržby na období červenec 2006 až červen 2007 Informace o stavu objektu a návrh regenerace (zateplení, rekonstrukce střechy, sanace lodžií) Výběrové řízení na správu domu Různé

3 18. května 2006www.petrzilkova.cz3 Program Zahájení, zjištění úsnášeníschopnosti SVJ Petržílkova 2486-2491 Zpráva o činnosti výboru SVJ Petržílkova 2486-2491 Zpráva o vyúčtování za rok 2005 Doplňovací volba členů výboru SVJ Finanční plán na období červenec 2006 až červen 2007 Plán oprav a údržby na období červenec 2006 až červen 2007 Informace o stavu objektu a návrh regenerace (zateplení, rekonstrukce střechy, sanace lodžií) Výběrové řízení na správu domu Různé

4 18. května 2006www.petrzilkova.cz4 Zpráva o činnosti výboru SVJ Petržílkova 2486-2491 správa a údržba společného majetku shromáždění všeobecných údajů základní stavební průzkum včetně termovize

5 18. května 2006www.petrzilkova.cz5 Zpráva o činnosti výboru SVJ Petržílkova 2486-2491 náklady na služby a údržbu nejvýznamnější položka - teplo a voda teplo o 11 % dražší než v roce 2004

6 18. května 2006www.petrzilkova.cz6 Zpráva o činnosti výboru SVJ Petržílkova 2486-2491 vývoj cen tepla od ledna 2006 1. čtvrtletí 2006 platby za teplo 740.000,- Kč o 38 % více než v 1. čtvrtletí 2005 o 50 % více než v 1. čtvrtletí 2003

7 18. května 2006www.petrzilkova.cz7 Zpráva o činnosti výboru SVJ Petržílkova 2486-2491 cena vody 41,20 Kč v r. 2004 x 42,60 Kč v r. 2005 nespolehlivé měření hlavního vodoměru kompenzace vyšší fakturace za rok 2004 platby v r. 2005 o 16 % nižší než v roce 2004

8 18. května 2006www.petrzilkova.cz8 Zpráva o činnosti výboru SVJ Petržílkova 2486-2491 výtah - náklady v roce 2005 vyšší o cca 10 % vyšší frekvence závad a oprav změna smluvního tarifu

9 18. května 2006www.petrzilkova.cz9 Zpráva o činnosti výboru SVJ Petržílkova 2486-2491 odpad cenu určuje Magistrát

10 18. května 2006www.petrzilkova.cz10 Zpráva o činnosti výboru SVJ Petržílkova 2486-2491 běžné opravy a údržba cca 280.000,- Kč cca 28 % příspěvku do FO zůstatek FO k 31.12.2005 = 1.799.818,77 Kč

11 18. května 2006www.petrzilkova.cz11 Zpráva o činnosti výboru SVJ Petržílkova 2486-2491 výměna stoupaček nekvalitní ventily výměna v celém objektu

12 18. května 2006www.petrzilkova.cz12 Zpráva o činnosti výboru SVJ Petržílkova 2486-2491 Zajistit včasné opravy a údržbu, abychom se vyhnuli vyšším nákladům způsobeným nedostatečnou či nevhodnou údržbou, ale abychom na druhé straně zbytečně nevynakládali částky za práce, kterou nejsou potřebné.

13 18. května 2006www.petrzilkova.cz13 Zpráva o činnosti výboru SVJ Petržílkova 2486-2491 Dále kontrolovat ceny služeb a plnění jednotlivých dodavatelů, abychom zajistili kvalitní služby za rozumné ceny.

14 18. května 2006www.petrzilkova.cz14 Zpráva o činnosti výboru SVJ Petržílkova 2486-2491 Zajistit řádnou správu, a to buď prostřednictvím stávající správcovské firmy, pokud výrazně zlepší kvalitu poskytovaných služeb, tak aby byli vlastníci spokojeni, nebo prostřednictvím jiného správce.

15 18. května 2006www.petrzilkova.cz15 Program Zahájení, zjištění úsnášeníschopnosti SVJ Petržílkova 2486-2491 Zpráva o činnosti výboru SVJ Petržílkova 2486-2491 Zpráva o vyúčtování za rok 2005 Doplňovací volba členů výboru SVJ Finanční plán na období červenec 2006 až červen 2007 Plán oprav a údržby na období červenec 2006 až červen 2007 Informace o stavu objektu a návrh regenerace (zateplení, rekonstrukce střechy, sanace lodžií) Výběrové řízení na správu domu Různé

16 18. května 2006www.petrzilkova.cz16 Vyúčtování za rok 2005 teplo1 585 746,32 voda 406 170,79 elektřina 62 599,81 pojištění-7 426,00 66 540,00 výtah 92 801,78 úklid 156 193,20

17 18. května 2006www.petrzilkova.cz17 Vyúčtování za rok 2005 odpad 148 949,20 správa 230 232,00 odměny stat. orgánu 90 000,00 ostatní-30 295,00 75 675,30 služby celkem 2 877 274,00

18 18. května 2006www.petrzilkova.cz18 Vyúčtování za rok 2005 Platby z fondu oprav za období leden - prosinec 2005 opravy a údržba278 608,00 služby celkem 2 877 274,00 Náklady celkem 3 155 882,00 Kč

19 18. května 2006www.petrzilkova.cz19 ZPRÁVA SPRÁVCE

20 18. května 2006www.petrzilkova.cz20 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2005 Aktiva:5.108.000,- (4.575.000,-) Aktiva zahrnují: krátkodobé pohledávky + finanční majetek 2.946.000,- (3.193.000) + 2.162.000,- (1.382.000)

21 18. května 2006www.petrzilkova.cz21 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2005 Krátkodobé pohledávky zahrnují 2.946.000,-: pohledávky z obchodního styku = platby za služby a údržbu domu; saldokonto záloh; zálohy zaplacené dodavatelům + jiné pohledávky = nedoplatky z roku 2004, které nebyly uhrazeny k 31.12.2005 (převedeny na zálohy na r. 2005); nulové

22 18. května 2006www.petrzilkova.cz22 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2005 Finanční majetek zahrnuje: peníze = hotovost v pokladně na drobná vydání 0,00 Kč účty v bankách = peníze uložené na našich bankovních účtech 2.162.000,- Kč

23 18. května 2006www.petrzilkova.cz23 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2005 Pasiva:5.108.000,- (4.575.000,-) Pasiva zahrnují: vlastní kapitál + cizí zdroje 9.000,- (11.000,-) + 5.099.000,- (4.564.000,-) Vlastní kapitál 9.000 = úroky z bank. účtů (za rok 2005)

24 18. května 2006www.petrzilkova.cz24 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2005 Cizí zdroje zahrnují: dlouhodobé závazky + krátkodobé závazky 1.800.000,- (1.067.000,-) + 3.299.000,- (3.496.000,-)

25 18. května 2006www.petrzilkova.cz25 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2005 dlouhodobé závazky = zůstatek dlouhodobé zálohy neboli fondu oprav k 31.12.2005

26 18. května 2006www.petrzilkova.cz26 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK 2005 krátkodobé závazky = závazky dodavatelům (faktury za služby z r. 2005 splatné v r. 2006) + závazky z obchodního styku (přijaté zálohy vlastníků) + daňové závazky + jiné závazky (nevyplacené přeplatky z roku 2004 byly převedeny na zálohy; Dalkia + nevyplacená odměna; nájem LABO na r. 2006) 3.234.000 + 1.000 + 64.000 = 3.299.000

27 18. května 2006www.petrzilkova.cz27 USNESENÍ A HLASOVÁNÍ Společenství Petržílkova 2486-2491 schvaluje výroční zprávu a roční účetní závěrku za rok 2005.

28 18. května 2006www.petrzilkova.cz28 HLASOVÁNÍ 2486 každý byt má podíl 7602 2487 každý byt má podíl 7602 2488 každý byt má podíl 7602 2489 každý byt má podíl 7602 2490 každý byt má podíl 7602 2491 podíly 7981, 7906, 7431, 4650

29 18. května 2006www.petrzilkova.cz29 HLASOVÁNÍ 2491 podíly 7981 7906 7431 4650 byty č. 1 2 3 6 4 5 7 10 8 9 11 14 12 13 15 18 16 17 19 22 20 21 23 26 24 25 27 30 28 29 31

30 18. května 2006www.petrzilkova.cz30 Program Zahájení, zjištění úsnášeníschopnosti SVJ Petržílkova 2486-2491 Zpráva o činnosti výboru SVJ Petržílkova 2486-2491 Zpráva o vyúčtování za rok 2005 Doplňovací volba členů výboru SVJ Finanční plán na období červenec 2006 až červen 2007 Plán oprav a údržby na období červenec 2006 až červen 2007 Informace o stavu objektu a návrh regenerace (zateplení, rekonstrukce střechy, sanace lodžií) Výběrové řízení na správu domu Různé

31 18. května 2006www.petrzilkova.cz31 KANDIDÁTNÍ LISTINA Společenství Petržílkova 2486-2491 Dr. Alazani Dr. Kotačková p. Šlechta p. Šula

32 18. května 2006www.petrzilkova.cz32 USNESENÍ A HLASOVÁNÍ Společenství Petržílkova 2486-2491 zvolilo nové členy výboru podle předložené kandidátní listiny.

33 18. května 2006www.petrzilkova.cz33 Program Zahájení, zjištění úsnášeníschopnosti SVJ Petržílkova 2486-2491 Zpráva o činnosti výboru SVJ Petržílkova 2486-2491 Zpráva o vyúčtování za rok 2005 Doplňovací volba členů výboru SVJ Finanční plán na období červenec 2006 až červen 2007 Plán oprav a údržby na období červenec 2006 až červen 2007 Informace o stavu objektu a návrh regenerace (zateplení, rekonstrukce střechy, sanace lodžií) Výběrové řízení na správu domu Různé

34 18. května 2006www.petrzilkova.cz34 Finanční plán na období červenec 2006 až červen 2007 2005 Služby: 2.877.093,- FO: 982.896,- Celkem: 3.859.989,-

35 18. května 2006www.petrzilkova.cz35 Finanční plán na období červenec 2006 až červen 2007 Mimořádné Náklady v r. 2005Zálohy v r. 2006 položky teplo01 585 746,32 1 982 182,90 voda0 406 170,79 422 417,62 ele0 62 599,81 69 000,00 pojištění 7 426,00 66 540,00 66 540,00 výtah0 92 801,78 90 000,00 úklid0 156 193,20 160 000,00

36 18. května 2006www.petrzilkova.cz36 Finanční plán na období červenec 2006 až červen 2007 Mimořádné Náklady v r. 2005Zálohy v r. 2006 položky odpad0148 949,20 150 000,00 správa0230 232,00230 232,00 odměny 090 000,00 127 200,00 ostatní 30 295,0075 675,30 120 000,00 služby celkem 2 877 092,68 3 413 676,32

37 18. května 2006www.petrzilkova.cz37

38 18. května 2006www.petrzilkova.cz38

39 18. května 2006www.petrzilkova.cz39

40 18. května 2006www.petrzilkova.cz40

41 18. května 2006www.petrzilkova.cz41 Finanční plán na období červenec 2006 až červen 2007 Varianta AVarianta B Služby 2006: 3.413.676,-3.413.676,- FO 2006: 1.081.186,- 982.896,- Celkem 2006: 4.494.862,-4.396.572,-

42 18. května 2006www.petrzilkova.cz42 USNESENÍ A HLASOVÁNÍ Společenství Petržílkova 2486-2491 schvaluje zvýšení příspěvku na opravy a údržbu domu (FO) na období červenec 2006 až červen 2007 o 10 %, tj. celkem na 1.081.186,- Kč ročně.

43 18. května 2006www.petrzilkova.cz43 USNESENÍ A HLASOVÁNÍ Společenství Petržílkova 2486-2491 schvaluje finanční plán na období červenec 2006 až červen 2007 podle varianty …...

44 18. května 2006www.petrzilkova.cz44 Program Zahájení, zjištění úsnášeníschopnosti SVJ Petržílkova 2486-2491 Zpráva o činnosti výboru SVJ Petržílkova 2486-2491 Zpráva o vyúčtování za rok 2005 Doplňovací volba členů výboru SVJ Finanční plán na období červenec 2006 až červen 2007 Plán oprav a údržby na období červenec 2006 až červen 2007 Informace o stavu objektu a návrh regenerace (zateplení, rekonstrukce střechy, sanace lodžií) Výběrové řízení na správu domu Různé

45 18. května 2006www.petrzilkova.cz45 PLÁN OPRAV A ÚDRŽBY 1. běžné opravy a údržba dle aktuální potřeby 2. výměna vodoměrů SV 3. dokončit přípravné práce na zateplení objektu (energetický audit, projekt), tak aby mohlo být zateplení provedeno v roce 2007 4.úprava osvětlení ve společných prostorách 5.výměna ventilů na rozvodech ÚT ve společných prostorách

46 18. května 2006www.petrzilkova.cz46 PLÁN OPRAV A ÚDRŽBY 6.pokud nebude rozhodnuto o zateplení v r. 2007/8, bude nutné provést následující práce samostatně: opravit hromosvody  natřít vstupní dveře  natřít stříšky nad vchody na severní straně

47 18. května 2006www.petrzilkova.cz47 Program Zahájení, zjištění úsnášeníschopnosti SVJ Petržílkova 2486-2491 Zpráva o činnosti výboru SVJ Petržílkova 2486-2491 Zpráva o vyúčtování za rok 2005 Doplňovací volba členů výboru SVJ Finanční plán na období červenec 2006 až červen 2007 Plán oprav a údržby na období červenec 2006 až červen 2007 Informace o stavu objektu a návrh regenerace (zateplení, rekonstrukce střechy, sanace lodžií) Výběrové řízení na správu domu Různé

48 18. května 2006www.petrzilkova.cz48 STAV OBJEKTU Obecně Zdroj: Komplexní regenerace nosné konstrukce panel. domů stav. soustavy VVÚ ETA. Program MPO ČR na podporu výzkumu a vývoje. Regenerace panel. domů. Praha 2000

49 18. května 2006www.petrzilkova.cz49 STAV OBJEKTU Obecně Stav. soustava VVÚ ETA Poruchy a vady – aktivní Rozdíl v nákladech na průběžnou údržbu a včasnou regeneraci a nákladech na pozdější řešení havarijního stavu

50 18. května 2006www.petrzilkova.cz50 STAV OBJEKTU Konkrétně Zdroj: 1.Termovizní měření fasády 2.Stavebně technické posouzení

51 18. května 2006www.petrzilkova.cz51 STAV OBJEKTU Konkrétně Zvýšené povrch. teploty u spár mezi panely (rozdíl až >8°C) Lokální teplotní anomálie v horních částech panelů v každém podlaží Vysoké povrch. teploty v oblasti soklu (rozdíl téměř 9°C)

52 18. května 2006www.petrzilkova.cz52 STAV OBJEKTU Konkrétně Nebyly zjištěny závady signalizující porušení statiky. Střecha – zatím vyhovující, dlouhodobě nevhodná tech. varianta střešní krytiny Obvodový plášť – většinou v dobrém stavu, na některých místech povr. vrstva již porušena

53 18. května 2006www.petrzilkova.cz53 STAV OBJEKTU Konkrétně Lodžie – nadměrná koroze zábradlí zřejmě není přítomna Suterénní prostory – bez zjevných závad, suché Vnitřní společné prostory – velmi zachovalé

54 18. května 2006www.petrzilkova.cz54 STAV OBJEKTU Konkrétně Vchodový prostor – relativně špatný stav Okolí stavby – drobné závady TZB – vyhovující Výtahy – zatím vyhovující, bez významných provozních rizik

55 18. května 2006www.petrzilkova.cz55 STAV OBJEKTU Konkrétně Tepelně technické hodnocení – nedostatečná tepelná ochrana Vytápění budovy – poškozené ochranné kryty tepelné izolace

56 18. května 2006www.petrzilkova.cz56 STAV OBJEKTU Konkrétně Doporučení: Výměna oken, zateplení obvodového pláště, zateplení lodžií

57 18. května 2006www.petrzilkova.cz57 Finanční zajištění Používat pouze zůstatek FO a opravy dělat, až na ně budeme mít dostatečnou rezervu (bude nutné zvyšovat příspěvek do FO o více než inflaci, rekonstrukce bude možná nejdříve cca v r. 2012).

58 18. května 2006www.petrzilkova.cz58 Finanční zajištění Úvěr a provést základní rekonstrukci co nejdříve (střecha, fasáda, zateplení stropů sklep. prostor pod byty, okna ve spol. prostorách a vstupní dveře, …) (rekonstrukce bude možná v r. 2007).

59 18. května 2006www.petrzilkova.cz59 Finanční zajištění Jednorázový vklad na FO cca 30.000,- na byt např. k 30.6.2007

60 18. května 2006www.petrzilkova.cz60

61 18. května 2006www.petrzilkova.cz61

62 18. května 2006www.petrzilkova.cz62

63 18. května 2006www.petrzilkova.cz63 USNESENÍ A HLASOVÁNÍ Společenství Petržílkova 2486-2491 schvaluje plán oprav a údržby na období červenec 2006 až červen 2007 podle odstavce 1 až 5 a zároveň pověřuje výbor zajistit potřebný úvěr bez zajištění.

64 18. května 2006www.petrzilkova.cz64 USNESENÍ A HLASOVÁNÍ 1. běžné opravy a údržba dle aktuální potřeby 2. výměna vodoměrů SV 3. dokončit přípravné práce na zateplení objektu 4.úprava osvětlení ve společných prostorách 5.výměna ventilů na rozvodech ÚT ve společných prostorách

65 18. května 2006www.petrzilkova.cz65 USNESENÍ A HLASOVÁNÍ 1. běžné opravy a údržba 2. výměna vodoměrů SV 4.úprava osvětlení ve společných prostorách 5.výměna ventilů na rozvodech ÚT ve společných prostorách 6.následující práce:  opravit hromosvody  natřít vstupní dveře  natřít stříšky nad vchody na severní straně

66 18. května 2006www.petrzilkova.cz66 Program Zahájení, zjištění úsnášeníschopnosti SVJ Petržílkova 2486-2491 Zpráva o činnosti výboru SVJ Petržílkova 2486-2491 Zpráva o vyúčtování za rok 2005 Doplňovací volba členů výboru SVJ Finanční plán na období červenec 2006 až červen 2007 Plán oprav a údržby na období červenec 2006 až červen 2007 Informace o stavu objektu a návrh regenerace (zateplení, rekonstrukce střechy, sanace lodžií) Výběrové řízení na správu domu Různé

67 18. května 2006www.petrzilkova.cz67 USNESENÍ A HLASOVÁNÍ Společenství Petržílkova 2486-2491 pověřuje výbor, aby v případě, že se výrazně nezlepší kvalita výkonu správy, provedlo výběrové řízení na nového správce a předložilo na další výroční schůzi návrh na změnu správce.

68 18. května 2006www.petrzilkova.cz68 Program Zahájení, zjištění úsnášeníschopnosti SVJ Petržílkova 2486-2491 Zpráva o činnosti výboru SVJ Petržílkova 2486-2491 Zpráva o vyúčtování za rok 2005 Doplňovací volba členů výboru SVJ Finanční plán na období červenec 2006 až červen 2007 Plán oprav a údržby na období červenec 2006 až červen 2007 Informace o stavu objektu a návrh regenerace (zateplení, rekonstrukce střechy, sanace lodžií) Výběrové řízení na správu domu Různé

69 18. května 2006www.petrzilkova.cz69 USNESENÍ A HLASOVÁNÍ Společenství Petržílkova 2486-2491 schvaluje odměny členům výboru za rok 2005 ve výši předepsaných záloh.

70 18. května 2006www.petrzilkova.cz70 www.petrzilkova.cz Zde najdete všechny dokumenty, údaje a řadu dalších důležitých informací o našem společenství.


Stáhnout ppt "18. května 2006www.petrzilkova.cz1 5. výroční shromáždění vlastníků Společenství Petržílkova 2486-2491 18. května 2006."

Podobné prezentace


Reklamy Google