Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Ekonomická transformace Viktor Zeisel.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Ekonomická transformace Viktor Zeisel."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Ekonomická transformace Viktor Zeisel

2 Ekonomická transformace Osnova: Transformace z čeho a na co? Charakteristika centrálně plánované ekonomiky Privatizace ”šoková”, kupónová privatizace v ČR ”gradualistická” privatizace v Polsku a Maďarsku Restituce Liberalizace Šokový přístup Gradualistický přístup

3 Ekonomická transformace Osnova pokračování: Role institucionální ekonomie Význam právního rámce transformace Otevření ekonomiky Restrukturalizace Bankovní socialismus Porovnání české transformace s ostatními zeměmi v regionu Porovnání s dalšími státy mimo region

4 Ekonomická transformace Přechod od centrálně plánovaného hospodářství k hospodářství tržnímu Liberalizace cen Privatizace – přechod vlastnických práv ze státu na soukromé subjekty Restituce majetku Tvorba nového právního rámce Tvorba nových formálních institucí Tvorba neformálních institucí

5 Časový rámec Počátek 20. století teoretická debata mezi ekonomy - ”Spor o ekonomickou racionalitu socialismu,” trh versus plán Období po 2. světové válce rozšíření centrálně plánované ekonomiky do Střední Evropy. 80tá léta 20. století postupné uvolňování plánované ekonomiky (více NDR a Maďarsko než u nás) 1989 počátek revolucí v bývalém sovětském bloku a ve státech bývalé Jugoslávie

6 Časový rámec 1990 začátek přechodu na tržní ekonomiku 1990 schválena privatizace 1.1.1991 liberalizace cen 1991 počátek malé i velké privatizace privatizace Nová daňová soustava 1995 volná směnitelnost české koruny 1998 začátek privatizace bank 2004 vstup do EU

7 Centrálně plánovaná ekonomika Absence soukromého vlastnictí Chybějící podněty k optimalizaci a dobrému řízení podniku. Hesla ”každý podle svých sil, každému podle jeho potřeb” se v realitě mění na hesla ”kdo nekrade okrádá svou rodinu”. Absence kvalitního právního řádu Deformace jak formálních tak i neformálních institucí

8 Centrálně plánovaná ekonomika Absence informační funkce cen Ceny již nepřenášejí důležitou informaci o preferencích spotřebitelů Absence některých druhů spotřebních statků a přebytek jiných Teoreticky řízení shora v praxi vyjednávání o výrobních plánech zdola Homo se Assecurans – člověk zajišťující se Ekonomika uzavřena do 5ti letého plánování Neexistence volné směnitelnosti měny

9 Centrálně plánovaná ekonomika Orientace průmyslu v rámci RVHP Orientace na těžký průmysl Zničení krajiny Vyčerpání přírodních zdrojů Orientace na dopravní prostředky Orientace na zbrojní průmysl Nesmyslné obchody v rámci RVHP a v rámci pomoci rozvojovým zemím Absolutně nerozvinutý sektor služeb Velmi omezený přístup na rozvinuté trhy

10 Centrálně plánovaná ekonomika Po období uvolnění v 60tých letech v ČSSR velmi rigidní forma socialismu Velmi špatné relativní podmínky pro vstup do transformace Šance dělat šoková ”drastická” opatření NDR a Maďarsko měly lepší startovní podmínky Malé soukromé živnosti a podniky v tržních podmínkách, POUZE malé podnikání Polsko díky hnutí Solidarita již ne tak rigidní plánování Závislá zahraniční politika na SSSR

11 Privatizace Velká privatizace Velké a střední státní podniky Zřízen Fond národního majetku (FNM) jako správce společností k privatizaci Ve FNM se podnik přetransformoval na a. s. V ČR tzv. ”šoková” kupónová metoda Šoková proto, že se mělo rozdělit vše najednou Investiční kupón – cenný papír opravňující ke koupi akcií Nárok měl každý zletilý občan republiky s trvalým pobytem na našem území

12 Privatizace - pokračování Investiční kupóny kupovali občané za symbolickou cenu – zlomek ceny akcií Úskalí privatizace: „Privatizace je, když někdo, kdo nezná skutečného vlastníka ani skutečnou hodnotu majetku, prodává něco někomu o kom ví, že nemá kapitál“ (Lewandowski, Szomburg, 1990). Silná asymetrii informace mezi kupujícími a managementem. Vznik privatizačních fondů.

13 Privatizace pokračování Nepsané heslo privatizace: Nehledáme nejlepší vlastníky, ale první vlastníky. Nejlepší si trh najde sám Výrazné podcenění transakčních nákladů v ekonomii Privatizace spojena s tunelováním investičních fondů Privatizace managementem podniku

14 Privatizace pokračování Adresné privatizace Velké podniky jako Škoda Auto nebo Poldi Kladno Různá úspěšnost Poměrně dlouhá doba privatizace – delší doba než u gradualistického přístupu prodávání firem po jedné Relativně nižší úspěšnost než v okolních zemích (Maďarsko, Polsko)

15 Malá privatizace Privatizace menších, lokálních podniků do soukromého vlastnictví za hotové. Privatizace zaměstnanci. Prodávány ve veřejných dražbách. Prodej zajišťovaly Okresní komise pro privatizaci Úspěšnost privatizace dodnes sporná a vyvolává vášnivé debaty.

16 Liberalizace Narovnání cen podle tržních podmínek Znovu diskuze o šokové vs. gradualistické terapii Šoková terapie nevytváří očekávání, která mohou ničit tržní podmínky Gradualistická (postupná) liberalizace se považuje za sociálně ohleduplnější V ČSFR zvolena šoková terapie Ex post hodnocena jako úspěšná a správná

17 Restituce Navrácení zabaveného majetku Problémy s odškodněním za poničený majetek Problémy s vlastnickou strukturou Zákony znemožňující restituci některého majetku Majetek zabavený podle Benešový dekretů Majetek podle tzv. Lex Schwarzenberg Zákon o restituci církevního majetku?

18 Šoková liberalizace Rychlé uvolnění administrativně daných cen U některých komodit (voda, elektřina, plyn) až několikásobné zvýšení ceny. Paradoxně u vody i přes několikanásobné zvýšení ceny došlo ke snížení zisku vodáren Řešení paradoxu – vysoká elasticita poptávky Vysoká transformační inflace Snížení koupěschopnosti obyvatelstva V okolních státech problémy s gradualistickou metodou

19 Instituce Instituce (pravidla) nefungující v podmínkách tržní ekonomiky Formální instituce – zákony, úřady státní správy, neziskové organizace Neformální instituce – zakořeněné chování lidí, občanská společnost

20 Formální instituce Jak vytvořit nové zákony Okopírovat zákony fungujících tržních ekonomik Každá trochu země jiná Problém ”path dependancy” - závislosti na cestě Ukázka NDR, která vstoupila do SRN a přijala její zákony, přesto nefugovaly Zrychlená evoluce Kopírování principů zákonů z rozvinutých ekonomik Vývoj uvnitř transformující se ekonomiky

21 Neformální instituce Neformální instituce (nepsaná pravidla) zničeny Souvislost s dlouhodobou špatnou situací v oblasti formálních institucí Narušené vztahy mezi skupinami obyvatel Dodržování litery zákon nad doslovným významem Čestné chování a dodržování smluv V podstatě nevynutitelné Dlouhodobý proces nápravy vede i přes velmi kvalitní formální instituce

22 Otenvření ekonomiky Volná směnitelnost měny Již není potřeba devizový příslib Končí černý trh s bony Měna pevně svázána s dolarem Podhodnocením měny vytvořen transformační polštár pro firmy Firmy zaspaly a polštář nevyužily Období velkých schodků zahraničního obchodu Příliv zahraničního kapitálu Členství v mezinárodních organizacích

23 Restrukturalizace Přechod na nové trhy od trhů RVHP Přechod od těžkého průmyslu k lehčímu Rozvoj sektoru služeb Krach velkého množství firem Transformační recese Kvůli Bankovnímu socialismu krachovalo méně firem než by bylo krachovalo v čistě tržních podmínkách

24 Bankovní socialismus Banky neprivatizované, stále vlastněné státem Tlak politiků na banky, aby zachraňovaly nevýkonné podniky před krachem Akumulace nevymahatelných pohledávek v portfoliu bank Obava politiků před rostoucí nezaměstnanotí Korupce Zachování starých nevýkonných podniků na úkor nových, které by mohly prosperovat Nutnost sanovat špatné pohledávky před jejich prodejem zahraničním partnerům

25 Porovnání s NDR a Polskem NDR Výhodné počáteční podmínky Omezené soukromé vlastnictví Spojení s vyspělou SRN Převzetí podniků podniky ze SRN Velké peněžní transfery ze SRN Polsko Poměrně dlouhé období uvolňování pod tlakem Solidarity Velké zadlužení dané gulášovým socialismem Radikální liberalizace Gradualistická privatazace Postupná stabilizace po počátečním šoku

26 Česko a Polsko Česko Nejhorší počáteční podmínky dané rigidním socialismem Šoková liberalizace Kupónová privatizace Maďarsko Dobré počáteční podmínky dané drobným podnikáním Zadluženost daná gulášovým socialismem Gradualistická cesta liberalizace Cílená privatizace za hotové

27 Další transformační země Transformace proběhla také v Rusku a ve státech bývalého SSSR Diskutabilní úspěch krom pobaltských zemí Příklad úspěšné země je Slovinsko Nejvýkonnější transformační ekonomika Jinde ve světě Chile Čína

28 Konec transformace? Je v Česku již transformace dokončena? Česko je součástí OECD, WTO, WB a EU, patří tedy mezi rozvinuté tržní ekonomiky a z tohoto pohledu je již transformace dokončena. Stále chybí důchodová a zdravotní reforma Systémy fungují socialistických principech

29 Zdroje Privatizace bez kapitálu Karel Kouba, Ondřej Vychodil, Jitka Roberts, IES Working Paper 46, 2004. Chování subjektů v transformaci Jiří Havel, Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1997 Institucionální ekonomie Lubomír Mlčoch, Karolinum, 1996

30 Konec prezentace Děkuji za pozornost!

31 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor: Viktor Zeisel Předmět: Ekonomie Datum: 8. 4. 2010


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Ekonomická transformace Viktor Zeisel."

Podobné prezentace


Reklamy Google