Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Integrované dopravní systémy (IDS) Ing. Tomáš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Integrované dopravní systémy (IDS) Ing. Tomáš."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Integrované dopravní systémy (IDS) Ing. Tomáš Matras, PhD.

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Základní definice Integrovaný dopravní systém (IDS) Integrovaný dopravní systém (IDS) kombinace a kooperace více druhů dopravy, dopravních prostředků a dopravců, kombinace a kooperace více druhů dopravy, dopravních prostředků a dopravců, včetně využití individuální dopravy, k zabezpečení účinné a racionální dopravní obsluhy území. včetně využití individuální dopravy, k zabezpečení účinné a racionální dopravní obsluhy území.

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Základní definice Definice IDS v legislativě ČR a EU Definice IDS v legislativě ČR a EU Definice integrované dopravy v české legislativě je uvedena v zákoně o dráhách: Definice integrované dopravy v české legislativě je uvedena v zákoně o dráhách: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007.

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Základní definice Dopravní region Dopravní region Označení pro území, dopravně spádující k městu. Označení pro území, dopravně spádující k městu.

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Základní definice Dopravce Dopravce fyzická nebo právnická osoba poskytující dopravní služby na základě živnostenského oprávnění, koncese a licence. fyzická nebo právnická osoba poskytující dopravní služby na základě živnostenského oprávnění, koncese a licence. Organizátor Organizátor fyzická nebo právnická osoba poskytující dopravní služby na základě živnostenského oprávnění, koncese a licence. fyzická nebo právnická osoba poskytující dopravní služby na základě živnostenského oprávnění, koncese a licence.

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Základní definice Tarifní systém Tarifní systém souhrn tarifních zásad a z nich vyplývajících tarifů, jejich sazeb a podmínek. souhrn tarifních zásad a z nich vyplývajících tarifů, jejich sazeb a podmínek. Odbavovací systém Odbavovací systém systém zařízení nebo lidské kontroly, zajišťující dodržování tarifních podmínek, znehodnocení jednorázových jízdenek nebo odčerpání hodnoty z jízdenek s určitou bankou jízd nebo pásem. systém zařízení nebo lidské kontroly, zajišťující dodržování tarifních podmínek, znehodnocení jednorázových jízdenek nebo odčerpání hodnoty z jízdenek s určitou bankou jízd nebo pásem.

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Základní definice Intermodální doprava Intermodální doprava Spolupráce všech dostupných druhů dopravy k vytvoření systému co nejlepších služeb. Spolupráce všech dostupných druhů dopravy k vytvoření systému co nejlepších služeb. Dělba přepravní práce Dělba přepravní práce Rozdělení cest podle počtu nebo podle přepravního výkonu (v osobokm) mezi jednotlivé druhy dopravy: pěší, cyklistickou individuální motorizovanou a hromadnou. Rozdělení cest podle počtu nebo podle přepravního výkonu (v osobokm) mezi jednotlivé druhy dopravy: pěší, cyklistickou individuální motorizovanou a hromadnou.

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Základní definice Provozní náklady hromadné dopravy Provozní náklady hromadné dopravy variabilní náklady (tj. přímá spotřeba pohonných hmot, materiálu a energie, personální náklady řidičů a strojvedoucích HD); variabilní náklady (tj. přímá spotřeba pohonných hmot, materiálu a energie, personální náklady řidičů a strojvedoucích HD); fixní náklady (tj. opravy a udržování vozového parku HD, odpisy vozů HD, pojistné dopravních prostředků, ostatní přímé náklady na provoz HD); fixní náklady (tj. opravy a udržování vozového parku HD, odpisy vozů HD, pojistné dopravních prostředků, ostatní přímé náklady na provoz HD); náklady na dispečink; náklady na dispečink; náklady na integrovaný dopravní systém. náklady na integrovaný dopravní systém.

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Výhody a přednosti integrovaného dopravního systému Základní výhody integrace Základní výhody integrace možnost optimálního využití výhod jednotlivých druh dopravy; možnost optimálního využití výhod jednotlivých druh dopravy; racionalizace nákladů; racionalizace nákladů; snížení zatížení životního prostředí. snížení zatížení životního prostředí.

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Výhody a přednosti integrovaného dopravního systému Základní přednosti integrace Základní přednosti integrace Dopravní koordinace; Dopravní koordinace; Tarifní koordinace; Tarifní koordinace; Ekonomická stabilita; Ekonomická stabilita; Dlouhodobá garance dopravy. Dlouhodobá garance dopravy.

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Druhy a způsoby integrace intermodální; intermodální; dopravní; dopravní; tarifní; tarifní; prostorová; prostorová; Informační. Informační.

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Druhy a způsoby integrace Intermodální integrace železnice; železnice; metro; metro; tramvaje; tramvaje; trolejbusy; trolejbusy; lanové dráhy; lanové dráhy; autobusy; autobusy; vodní doprava. vodní doprava.

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Druhy a způsoby integrace Dopravní integrace časová koordinace jízdních řádů různých dopravních subsystémů, linek a jednotlivých spojů s cílem umožnit zákazníkovi (co největšímu počtu zákazníků) realizovat svoji cestu v nejkratším čase a s minimálními časovými ztrátami v přestupních bodech. časová koordinace jízdních řádů různých dopravních subsystémů, linek a jednotlivých spojů s cílem umožnit zákazníkovi (co největšímu počtu zákazníků) realizovat svoji cestu v nejkratším čase a s minimálními časovými ztrátami v přestupních bodech.

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Druhy a způsoby integrace Tarifní integrace sjednocení přepravních podmínek; sjednocení přepravních podmínek; sjednocení tarifních podmínek; sjednocení tarifních podmínek; jednotný systém jízdních řádů; jednotný systém jízdních řádů; jednotný systém výběru jízdného; jednotný systém výběru jízdného; jednotný systém odbavování cestujících. jednotný systém odbavování cestujících.

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Druhy a způsoby integrace Prostorová integrace Zajišťuje především v: Zajišťuje především v: terminálech, terminálech, přestupních bodech, přestupních bodech, Vhodnou organizaci dopravy, tak aby byla zajištěna: Vhodnou organizaci dopravy, tak aby byla zajištěna: co nejlepší přestupní vazba, co nejlepší přestupní vazba, krátká, bezbariérová, bezpečná a pohodlná krátká, bezbariérová, bezpečná a pohodlná optimální tedy hrana - hrana optimální tedy hrana - hrana

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Druhy a způsoby integrace Informační integrace Představuje jednocení a vzájemné propojení informačních systémů. Představuje jednocení a vzájemné propojení informačních systémů. Základními informacemi jsou: Základními informacemi jsou: inf. o jízdních řádech, inf. o jízdních řádech, inf. o tarifech, inf. o tarifech, inf. o přepravních podmínkách, inf. o přepravních podmínkách, orientační inf. Na terminálech a nádražích, orientační inf. Na terminálech a nádražích, popř. inf. o parkovištích P+R atd., popř. inf. o parkovištích P+R atd., dynamické informace. dynamické informace.

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Integrace dle rozsahu území lokální, lokální, regionální, regionální, nadregionální. nadregionální.

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Integrace dle rozsahu území Lokální integrace interní integrace jednotlivých druh dopravy v rámci městské dopravy, provozované městským dopr. podnikem, interní integrace jednotlivých druh dopravy v rámci městské dopravy, provozované městským dopr. podnikem, integrace městské a příměstské dopravy, provozované jedním dopravcem. integrace městské a příměstské dopravy, provozované jedním dopravcem.

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Integrace dle rozsahu území Regionální integrace Systém zabezpečující integrovanou dopravu na území regionu. Systém zabezpečující integrovanou dopravu na území regionu. Regionální integrace – dopravní region Regionální integrace – administrativní region

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Integrace dle rozsahu území Nadregionální integrace Systém zabezpečující integrovanou dopravu na území regionu. Systém zabezpečující integrovanou dopravu na území regionu.

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Ekonomika Zavedení intervalového provozu Nosný systém kolejová doprava kolejová doprava očekávání od nosného systému: očekávání od nosného systému: dostatečnou kapacitu, dostatečnou kapacitu, dostatečně krátký interval, dostatečně krátký interval, Optimalizace výkonů veřejné dopravy

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Ekonomika Návazná doprava Legislativní opora § 19a odst. 2 zákona o silniční dopravě, § 19a odst. 2 zákona o silniční dopravě, § 39b odst. 2 ZD a § 19a odst. 3. § 39b odst. 2 ZD a § 19a odst. 3.

23 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Ekonomika Celková bilance výkony nosného kolejového systému obvykle narůstají, výkony nosného kolejového systému obvykle narůstají, výkony autobusové dopravy, se snižují, výkony autobusové dopravy, se snižují, celkový objem výkon obou subsystém je nižší, celkový objem výkon obou subsystém je nižší, náklady na jednotku dopravního výkonu jsou u kolejové dopravy vyšší než u autobusové, náklady na jednotku dopravního výkonu jsou u kolejové dopravy vyšší než u autobusové,

24 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Návrh realizace IDS Cílový stav zavedena společná tarifní politika a jednotnost jízdních doklad pro celý rozsah cest, zavedena společná tarifní politika a jednotnost jízdních doklad pro celý rozsah cest, zajištěna prostorová koordinace dopravy – tzn., že musí být zajištěny přestupní vazby mezi jednotlivými dopravci a dopravními systémy a to včetně automobilové dopravy (systém Park and Ride), zajištěna prostorová koordinace dopravy – tzn., že musí být zajištěny přestupní vazby mezi jednotlivými dopravci a dopravními systémy a to včetně automobilové dopravy (systém Park and Ride), dodržována časová koordinace dopravy – tzn. důsledné sladění jízdních řád, dodržována časová koordinace dopravy – tzn. důsledné sladění jízdních řád, Cílový stav zajištěno financování integrovaného dopravního systému, zajištěno financování integrovaného dopravního systému, vytvořeny plně funkční informační systémy, vytvořeny plně funkční informační systémy, účinná a srozumitelná propagace integrovaného dopravního systému. účinná a srozumitelná propagace integrovaného dopravního systému.

25 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Návrh realizace IDS První pracovní etapa Pracovní náplň etapy, zejména: Podrobná analýza a kritické zhodnocení veřejné hromadné dopravy osob v regionu z hlediska možnosti zavedení integrovaného dopravního systému. Podrobná analýza a kritické zhodnocení veřejné hromadné dopravy osob v regionu z hlediska možnosti zavedení integrovaného dopravního systému. Stanovení podmínek, možností a problémů při vzniku integrované dopravy osob v regionu, Stanovení podmínek, možností a problémů při vzniku integrované dopravy osob v regionu,

26 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Návrh realizace IDS První pracovní etapa Pracovní náplň etapy, zejména: Návrh tarifní politiky z hlediska sociálních vazeb, Návrh tarifní politiky z hlediska sociálních vazeb, Posouzení současných tarifních systémů a způsobu financování provozu z hlediska budoucí integrace, Posouzení současných tarifních systémů a způsobu financování provozu z hlediska budoucí integrace, Vypracování zásad tvorby regionálního tarifního systému, Vypracování zásad tvorby regionálního tarifního systému,

27 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Návrh realizace IDS První pracovní etapa Pracovní náplň etapy, zejména: Zpracování návrhu na optimální odbavovací a informační systém, jeho technické parametry. Zpracování návrhu na optimální odbavovací a informační systém, jeho technické parametry. Jízdenky pro jednotlivou jízdu, časové jízdenky, způsob prodeje jízdenek. Jízdenky pro jednotlivou jízdu, časové jízdenky, způsob prodeje jízdenek.

28 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Návrh realizace IDS Druhá pracovní etapa

29 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Návrh realizace IDS Třetí pracovní etapa

30 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Návrh realizace IDS Rutinní provoz integrovaného dopravního systému v regionu V průběhu jednoho roku by měl zaváděcí program integrované dopravy přejít do rutinního provozu. Nutnou podmínkou k tomu je však plné administrativní i finanční zajištění realizace systému a to již v plánu příslušných orgánů státní správy, samosprávy i dotčených obcí na uvažovaný rok.

31 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti IDS Potřebné kooperace a podklady Spolupráce státní správy, samosprávy a dopravců, Spolupráce státní správy, samosprávy a dopravců, Ostatní potřebné podklady, Ostatní potřebné podklady,


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Dopravní soustavy Ing. Michal Kostelecký Integrované dopravní systémy (IDS) Ing. Tomáš."

Podobné prezentace


Reklamy Google