Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česko-finská spolupráce Velvyslanectví České republiky v Helsinkách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česko-finská spolupráce Velvyslanectví České republiky v Helsinkách"— Transkript prezentace:

1 Česko-finská spolupráce Velvyslanectví České republiky v Helsinkách

2 Tarja Halonen – prezidentka Finské republiky

3 Matti Vanhanen – předseda vlády

4 Základní informace o Finsku  Rozloha: km2  Počet obyvatel: 5,2 mil.  Peněžní jednotka: EUR0 (od )  Hlavní město: Helsinky

5 Finsko je členem EU od roku 1995

6  Finsko se nachází na severu Evropy mezi 60. a 70. stupněm severní šířky.  Čtvrtina finského území leží za polárním kruhem.  Sousedními zeměmi Finska jsou Švédsko, Norsko a Rusko, které s ním přímo hraničí, a přes Finský záliv Estonsko.  75 % rozlohy Finska pokrývají lesy, se svými 23 miliony hektarů lesního porostu je tak Finsko jednou z nejlesnatějších zemí Evropy.  Vodní plochy (převážně jezera) zaujímají téměř 10 % rozlohy.  Ve Finsku se nachází přibližně 190 tisíc jezer a zhruba 180 tisíc ostrovů.  Na jihozápadním pobřeží leží největší evropské souostroví, jehož součástí je samosprávná provincie Ålandy.

7  Finsko je jednou z mála zemí na světě, která se stále zvětšuje. Plocha země se díky izostatickému zvedání každý rok zvětšuje o zhruba 7 km2. izostatickému zvedáníizostatickému zvedání  Podnebí jižního Finska je severské mírné. V severním Finsku, obzvláště v Laponsku, převažuje subarktické podnebí charakteristické studenými, někdy krutými zimami a relativně teplými léty. PodnebímírnéLaponskusubarktické podnebí PodnebímírnéLaponskusubarktické podnebí

8 Průmyslová města: Průmyslová města:  Helsinky 560 tis. obyvatel  Espoo obyvatel  Tampere obyvatel  Vantaa obyvatel  Turku obyvatel  Oulu obyvatel

9 Finsko se nachází na severu Evropy mezi 60. a 70. stupněm severní šířky.

10 Obchodní výměna s Finskem  Finsko patří mezi tradiční obchodní partnery České republiky. Z hlediska objemu obchodního obratu zaujímá 22. místo v pořadí nejdůležitějších obchodních partnerů ČR. Obchod mezi oběma zeměmi se řadu let úspěšně rozvíjí.  Obchodní obrat za rok 2006 se ve srovnání s rokem předcházejícím (porovnání v EUR) zvýšil o 35,2 %. Vývoz se v tomto období zvýšil o 25,3 %, dovoz zaznamenal nárůst o 47,2 %.  Bilance vzájemné obchodní výměny za rok 2006 vykazuje přebytek ve výši EUR 11,9 mil. I přes ukončení dodávek českých příměstských vlaků pro Finské státní dráhy (v roce 2006 byly z celkem šestnácti jednotek dovezeny do Finska poslední dvě) předpokládáme, že naše obchodní bilance v roce 2007 bude opět aktivní. Tento předpoklad potvrzuje i dosavadní vývoj obchodní výměny za prvních devět měsíců letošního roku, kdy obchodní bilance vykazuje přebytek ve výši EUR 29,3 mil. Pozn.: Podle finských statistik za rok 2006 je naše obchodní bilance s Finskem ještě více aktivní. Finská celní správa uvádí, že v loňském roce činil český vývoz do Finska celkem EUR 393,3 mil. a český dovoz z Finska EUR 322,8 mil. Náš obchodní přebytek za rok 2006 činil tedy podle finských statistik EUR 70,5 mil. Rozdílné statistické údaje jsou způsobeny především odlišnou metodikou evidence reexportů v České republice a ve Finsku.  Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let ukazuje následující tabulka.

11 Obchodní výměna ČR - Finsko (tis. USD, EUR) VývozDovozObratSaldo USD Um. EURUSD Um. EURUSD Um. EURUSDEUR

12 Komoditní struktura českého vývozu/dovozu  Z českého vývozu do Finska v loňském roce lze jmenovat jako nejvýznamnější televizní přijímače, které na celkovém exportu z ČR mají podíl 19,04 %, dále následují osobní automobily (16,15 %), zařízení pro automatické zpracování dat (6,64 %), výrobky z válcované oceli (3,27 %), převodové hřídele (2,27 %) a pneumatiky (2,21 %). Mezi nejvýznamnější exportní položky patří stále osobní automobily Škoda. Dle informace finského dovozce automobilů Škoda (Helkama-Auto Oy) prodala společnost v loňském roce celkem automobilů Škoda. Ve srovnání s rokem předcházejícím, kdy se prodalo automobilů, se tak prodej českých osobních automobilů ve Finsku zvýšil o 16,08 %.  Z českého dovozu z Finska v roce 2006 je možno jako nejvýznamnější klasifikovat válcované výrobky z oceli, které mají na celkovém dovozu podíl 15,14 %, dále pak vysílací přístroje pro televizní a rozhlasový přenos (6,19 %) papír a kartón (5,45 %), elektropřístroje pro telefonní ("drátový") přenos (3,39 %) a dřevnou buničinu (2,62 %).

13 Aktivity velvyslanectví ČR ve Finsku  Spolupráce s MPO ČR (CzechTrade, Czech Invest), MZV ČR, SPD ČR, HK ČR (vzájemné předávání informací, organizování seminářů v ČR (AKER) i ve Finsku (Svaz dodavatelů strojírenské techniky);  Sledujeme finský tisk odborný i běžný, vyhledáváme významná výběrová řízení a informujeme české firmy (prostřednictvím BusinessInfo.cz, nebo přímo), asociace (Svaz automobilového průmyslu aj.), HK ČR, SPD ČR.  Sledujeme významné investiční příležitosti pro české firmy.  Důležité informace vkládáme do STI, kterou pravidelně aktualizujeme a která je dostupná např. na  Vyhledáváme obchodní příležitosti přímo na významných veletržních akcích.

14  Jednáme s představiteli měst a obcí, kde lobujeme za české zájmy (dopravní prostředky – autobusy, tramvaje atd.).  Jednáme s nejvýznamnějšími finskými firmami, kde je možnost spolupráce pro české firmy – loděnice AKER, výrobce ropných plošin TECHNIP, energetická firma AF Enprima aj.  Na vyžádání poskytujeme českým firmám informace o potenciálních partnerech ve Finsku.  Na vyžádání poskytujeme finským firmám informace o českých výrobních a exportních firmách.  Nabízíme spolupráci při propagaci českých výrobků na webových stránkách našeho velvyslanectví (www.mzv.cz/helsinki).  Nabízíme pomoc při organizování jednání či prezentací v prostorách velvyslanectví.  Poskytujeme informace o vhodných veletržních akcích konaných ve Finsku.  Poskytujeme informace o možnosti založení firmy ve Finsku.

15 Přímé finské investice  EUR k  EUR příliv za rok 2006  EUR – příliv za 1-6/2007 Celkem EUR Celkem EUR

16 Nejvýznamnější finské investice  Nejvýznamnějším finským investorem byla společnost Skanska Oy (finská dceřiná společnost švédského koncernu), která kapitálově vstoupila do největší české stavební společnosti IPS Praha a později svůj podíl prodala. Mezi další významné finské firmy, které v ČR investovaly, patří společnosti Kone Corporation a Tietoenator.

17 Kone Corporation Kone Corporation  Finská společnost vyrábějící výtahy a eskalátory otevřela v prosinci 2004 v průmyslové zóně Severní Předlice v Ústí nad Labem továrnu na výrobu komponentů k výtahům. V Ústí nad Labem se v roce 2006 vyrobilo více jak výtahových dveří. Tietoenator Tietoenator  Finská společnost Tietoenator je dalším příkladem úspěšné finské investice v ČR. Společnost, která přesunula část svých aktivit do Ostravy, podniká v oblasti IT služeb. Zaměstnanci pobočky v Ostravě zajišťují IT služby především pro finské zákazníky - opravují poruchy serverů, vyvíjejí a testují programy pro účetnictví, evidenci zákazníků a hospodářskou administrativu podniků.

18 České investice do Finska  V minulosti působila ve Finsku afilace české akciové společnosti Motokov (Suomen Motokov Oy).  Podle dostupných údajů ve Finsku působí v současné době jediná firma s českým kapitálem, kterou otevřela společnost MITAS (CGS TYRES NORDIC).

19 Finská ekonomika je postavena na nejmodernějších technologiích a inovacích. Kromě IT firem jako např. NOKIA, je Finsko známé i průmyslovou výrobou – ve Finsku se staví největší výletní lodě na světě, které vyrábí společnost AKER.

20 Finská továrna Valmet Automotive vyrábí automobily PORSCHE. Finská továrna Valmet Automotive vyrábí automobily PORSCHE.

21 V továrně TECHNIP u města Pori se vyrábí ropné plošiny, které mají v průměru několik desítek metrů, přičemž výrobní tolerance největších komponentů, ze kterých je plošina svařena, je 6 mm.

22 Neptune, the world’s first production spar, Kerr-McGee Genesis, Chevron/Exxon/Fina CLASSIC SPARS Diana, Main Section2, Exxon/BP References for Spar Hull Fabrication

23 Ve Finsku se v současné době staví jaderná elektrárna s reaktorem o výkonu 1600 MGW, což je největší atomový reaktor na světě. Reaktor je budován na západě Finska v oblasti Olkiluoto. Ve Finsku se v současné době staví jaderná elektrárna s reaktorem o výkonu 1600 MGW, což je největší atomový reaktor na světě. Reaktor je budován na západě Finska v oblasti Olkiluoto.

24 Finské jaderné elekrárny PlantBuilding permitOperating licence Loviisa 130 June November 1976 Loviisa 227 September May 1980 Olkiluoto 131 January July 1978 Olkiluoto 204 August September 1979 Olkiluoto 317 February 2005(Under construction)

25 Malé a středně velké firmy ve Finsku Kromě významných nadnárodních firem působí ve Finsku malých a středně velkých firem. Dohromady pak tyto malé a středně velké firmy zaměstnávají osob.

26 Státem podporované oblasti  Informační a komunikační technologie  Ekologické technologie a služby  Zdravotnické služby  Průmysl zpracování dřeva  Těžební průmysl  Obchod a služby

27 Výhody finského trhu  stabilní, silná a fungující ekonomika;  dobře fungující bankovní systém;  nejnižší korupce na světě;  finský vzdělávací systém je jedním z nejuznávanějších na světě;  vysoce kvalifikovaná pracovní síla;  Finsko zaujímá třetí místo na světě ve výdajích na osobu na výzkum a rozvoj;  strategická poloha – možnost reexportů do třetích zemí (…využívá např. společnost MITAS);  poměrně vysoká cenová úroveň.

28 Finský trh je náročný  Finský trh je omezen nízkým počtem obyvatel.  Do Finska je poměrně finančně náročná přeprava (letecky, lodí).  Finský trh je nasycený a velmi pomalu se na něj proniká s novými výrobky.  Pro “nové“ firmy je i nevýhodou, že Finové jsou velmi stálí zákazníci a neradi mění zaběhlé obchodní partnery.  Finové jsou zvyklí na velmi vysokou kvalitu, na přesnost (dodací termíny apod.) a většinou netolerují změny (cenové, kvantitativní, kvalitativní) v dodávkách.

29 Významné internetové zdroje  Ministry of Trade and Industry  Ministry of Finance  Ministry of Transport and Communications  National Board of Customs  Emolyment and Economic Development Centres keskus.fi/english/default.htm keskus.fi/english/default.htm keskus.fi/english/default.htm  Finpro Finland Trade Centres  Invest in Finland  National Board of Patents and Registration  Finnish Consumer Agency  Statistics Finland  The Central Chamber of Commerce of Finland  FINTRA - The Finnish Institute for International Trade  The Finnish Fair Corporation  Finnish Tourist Board  FINLEX (Sbírka finských zákonů v angličtině)

30 Vybrané internetové zdroje (…založení firmy ve Finsku) (…založení firmy ve Finsku) (….kontakty na ministerstva, komory, svazy, firmy) (….kontakty na ministerstva, komory, svazy, firmy) (….ubytování a pobyt ve Finsku) (….ubytování a pobyt ve Finsku) (…STI obsahující řadu důležitých informací o česko- finských obchodních vztazích, konzulární informace, důležité odkazy, kontakty atd.) (…STI obsahující řadu důležitých informací o česko- finských obchodních vztazích, konzulární informace, důležité odkazy, kontakty atd.)

31 Významné instituce  The Central Chamber of Commerce of Finland Aleksanterinkatu Helsinki Fax  National Board of Customs P.O.Box Helsinki  Invest in Finland Kaivokatu 8, 6th floor Helsinki  FINPRO P.O.Box Helsinki  The Finnish Foreign Trade Agents´ Federation Elimaenkatu Helsinki

32 Obchodní úsek Velvyslanectví ČR v Helsinkách Tel.: Tel.: Fax.: Fax.:


Stáhnout ppt "Česko-finská spolupráce Velvyslanectví České republiky v Helsinkách"

Podobné prezentace


Reklamy Google