Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česko-finská spolupráce Velvyslanectví České republiky v Helsinkách

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česko-finská spolupráce Velvyslanectví České republiky v Helsinkách"— Transkript prezentace:

1 Česko-finská spolupráce Velvyslanectví České republiky v Helsinkách www.mzv.cz/helsinki

2 Tarja Halonen – prezidentka Finské republiky

3 Matti Vanhanen – předseda vlády

4 Základní informace o Finsku  Rozloha: 338.145 km2  Počet obyvatel: 5,2 mil.  Peněžní jednotka: EUR0 (od 1.1.2002)  Hlavní město: Helsinky

5 Finsko je členem EU od roku 1995

6  Finsko se nachází na severu Evropy mezi 60. a 70. stupněm severní šířky.  Čtvrtina finského území leží za polárním kruhem.  Sousedními zeměmi Finska jsou Švédsko, Norsko a Rusko, které s ním přímo hraničí, a přes Finský záliv Estonsko.  75 % rozlohy Finska pokrývají lesy, se svými 23 miliony hektarů lesního porostu je tak Finsko jednou z nejlesnatějších zemí Evropy.  Vodní plochy (převážně jezera) zaujímají téměř 10 % rozlohy.  Ve Finsku se nachází přibližně 190 tisíc jezer a zhruba 180 tisíc ostrovů.  Na jihozápadním pobřeží leží největší evropské souostroví, jehož součástí je samosprávná provincie Ålandy.

7  Finsko je jednou z mála zemí na světě, která se stále zvětšuje. Plocha země se díky izostatickému zvedání každý rok zvětšuje o zhruba 7 km2. izostatickému zvedáníizostatickému zvedání  Podnebí jižního Finska je severské mírné. V severním Finsku, obzvláště v Laponsku, převažuje subarktické podnebí charakteristické studenými, někdy krutými zimami a relativně teplými léty. PodnebímírnéLaponskusubarktické podnebí PodnebímírnéLaponskusubarktické podnebí

8 Průmyslová města: Průmyslová města:  Helsinky 560 tis. obyvatel  Espoo 224 231 obyvatel  Tampere 200 966 obyvatel  Vantaa 184 039 obyvatel  Turku 175 059 obyvatel  Oulu 125 928 obyvatel

9 Finsko se nachází na severu Evropy mezi 60. a 70. stupněm severní šířky.

10 Obchodní výměna s Finskem  Finsko patří mezi tradiční obchodní partnery České republiky. Z hlediska objemu obchodního obratu zaujímá 22. místo v pořadí nejdůležitějších obchodních partnerů ČR. Obchod mezi oběma zeměmi se řadu let úspěšně rozvíjí.  Obchodní obrat za rok 2006 se ve srovnání s rokem předcházejícím (porovnání v EUR) zvýšil o 35,2 %. Vývoz se v tomto období zvýšil o 25,3 %, dovoz zaznamenal nárůst o 47,2 %.  Bilance vzájemné obchodní výměny za rok 2006 vykazuje přebytek ve výši EUR 11,9 mil. I přes ukončení dodávek českých příměstských vlaků pro Finské státní dráhy (v roce 2006 byly z celkem šestnácti jednotek dovezeny do Finska poslední dvě) předpokládáme, že naše obchodní bilance v roce 2007 bude opět aktivní. Tento předpoklad potvrzuje i dosavadní vývoj obchodní výměny za prvních devět měsíců letošního roku, kdy obchodní bilance vykazuje přebytek ve výši EUR 29,3 mil. Pozn.: Podle finských statistik za rok 2006 je naše obchodní bilance s Finskem ještě více aktivní. Finská celní správa uvádí, že v loňském roce činil český vývoz do Finska celkem EUR 393,3 mil. a český dovoz z Finska EUR 322,8 mil. Náš obchodní přebytek za rok 2006 činil tedy podle finských statistik EUR 70,5 mil. Rozdílné statistické údaje jsou způsobeny především odlišnou metodikou evidence reexportů v České republice a ve Finsku.  Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let ukazuje následující tabulka.

11 Obchodní výměna ČR - Finsko (tis. USD, EUR) VývozDovozObratSaldo USD Um. EURUSD Um. EURUSD Um. EURUSDEUR 2002 144 433 30. 153 451239 668 26. 254 633 384 101 26. 408 084-95 235 -101 182 2003 199 626 27. 180 785274 508 27. 248 405 474 134 26. 429 190-74 882 -67 620 2004 266 163 24. 218 418332 752 27. 273 258 598 915 28. 491 676-66 589 -54 840 2005 441 863 22. 348 377366 102 29. 288 383 807 965 24. 636 76075 761 59 994 2006 534 224 19. 436 492519 702 26. 424 560 1053 926 23. 861 05214 522 11 932 2007 1-9 484 368 20. 365 719444 958 27. 336 379 929 326 22. 702 09839 410 29 340

12 Komoditní struktura českého vývozu/dovozu  Z českého vývozu do Finska v loňském roce lze jmenovat jako nejvýznamnější televizní přijímače, které na celkovém exportu z ČR mají podíl 19,04 %, dále následují osobní automobily (16,15 %), zařízení pro automatické zpracování dat (6,64 %), výrobky z válcované oceli (3,27 %), převodové hřídele (2,27 %) a pneumatiky (2,21 %). Mezi nejvýznamnější exportní položky patří stále osobní automobily Škoda. Dle informace finského dovozce automobilů Škoda (Helkama-Auto Oy) prodala společnost v loňském roce celkem 6 425 automobilů Škoda. Ve srovnání s rokem předcházejícím, kdy se prodalo 5 535 automobilů, se tak prodej českých osobních automobilů ve Finsku zvýšil o 16,08 %.  Z českého dovozu z Finska v roce 2006 je možno jako nejvýznamnější klasifikovat válcované výrobky z oceli, které mají na celkovém dovozu podíl 15,14 %, dále pak vysílací přístroje pro televizní a rozhlasový přenos (6,19 %) papír a kartón (5,45 %), elektropřístroje pro telefonní ("drátový") přenos (3,39 %) a dřevnou buničinu (2,62 %).

13 Aktivity velvyslanectví ČR ve Finsku  Spolupráce s MPO ČR (CzechTrade, Czech Invest), MZV ČR, SPD ČR, HK ČR (vzájemné předávání informací, organizování seminářů v ČR (AKER) i ve Finsku (Svaz dodavatelů strojírenské techniky);  Sledujeme finský tisk odborný i běžný, vyhledáváme významná výběrová řízení a informujeme české firmy (prostřednictvím BusinessInfo.cz, nebo přímo), asociace (Svaz automobilového průmyslu aj.), HK ČR, SPD ČR.  Sledujeme významné investiční příležitosti pro české firmy.  Důležité informace vkládáme do STI, kterou pravidelně aktualizujeme a která je dostupná např. na www.businessinfo.cz. www.businessinfo.cz  Vyhledáváme obchodní příležitosti přímo na významných veletržních akcích.

14  Jednáme s představiteli měst a obcí, kde lobujeme za české zájmy (dopravní prostředky – autobusy, tramvaje atd.).  Jednáme s nejvýznamnějšími finskými firmami, kde je možnost spolupráce pro české firmy – loděnice AKER, výrobce ropných plošin TECHNIP, energetická firma AF Enprima aj.  Na vyžádání poskytujeme českým firmám informace o potenciálních partnerech ve Finsku.  Na vyžádání poskytujeme finským firmám informace o českých výrobních a exportních firmách.  Nabízíme spolupráci při propagaci českých výrobků na webových stránkách našeho velvyslanectví (www.mzv.cz/helsinki).  Nabízíme pomoc při organizování jednání či prezentací v prostorách velvyslanectví.  Poskytujeme informace o vhodných veletržních akcích konaných ve Finsku.  Poskytujeme informace o možnosti založení firmy ve Finsku.

15 Přímé finské investice  EUR 47 200 000 - k 31.12.2005  EUR 1 591 800 - příliv za rok 2006  EUR 491 000 – příliv za 1-6/2007 Celkem EUR 49 282 800 Celkem EUR 49 282 800

16 Nejvýznamnější finské investice  Nejvýznamnějším finským investorem byla společnost Skanska Oy (finská dceřiná společnost švédského koncernu), která kapitálově vstoupila do největší české stavební společnosti IPS Praha a později svůj podíl prodala. Mezi další významné finské firmy, které v ČR investovaly, patří společnosti Kone Corporation a Tietoenator.

17 Kone Corporation Kone Corporation  Finská společnost vyrábějící výtahy a eskalátory otevřela v prosinci 2004 v průmyslové zóně Severní Předlice v Ústí nad Labem továrnu na výrobu komponentů k výtahům. V Ústí nad Labem se v roce 2006 vyrobilo více jak 25 000 výtahových dveří. Tietoenator Tietoenator  Finská společnost Tietoenator je dalším příkladem úspěšné finské investice v ČR. Společnost, která přesunula část svých aktivit do Ostravy, podniká v oblasti IT služeb. Zaměstnanci pobočky v Ostravě zajišťují IT služby především pro finské zákazníky - opravují poruchy serverů, vyvíjejí a testují programy pro účetnictví, evidenci zákazníků a hospodářskou administrativu podniků.

18 České investice do Finska  V minulosti působila ve Finsku afilace české akciové společnosti Motokov (Suomen Motokov Oy).  Podle dostupných údajů ve Finsku působí v současné době jediná firma s českým kapitálem, kterou otevřela společnost MITAS (CGS TYRES NORDIC).

19 Finská ekonomika je postavena na nejmodernějších technologiích a inovacích. Kromě IT firem jako např. NOKIA, je Finsko známé i průmyslovou výrobou – ve Finsku se staví největší výletní lodě na světě, které vyrábí společnost AKER.

20 Finská továrna Valmet Automotive vyrábí automobily PORSCHE. Finská továrna Valmet Automotive vyrábí automobily PORSCHE.

21 V továrně TECHNIP u města Pori se vyrábí ropné plošiny, které mají v průměru několik desítek metrů, přičemž výrobní tolerance největších komponentů, ze kterých je plošina svařena, je 6 mm.

22 Neptune, the world’s first production spar, Kerr-McGee Genesis, Chevron/Exxon/Fina CLASSIC SPARS Diana, Main Section2, Exxon/BP References for Spar Hull Fabrication

23 Ve Finsku se v současné době staví jaderná elektrárna s reaktorem o výkonu 1600 MGW, což je největší atomový reaktor na světě. Reaktor je budován na západě Finska v oblasti Olkiluoto. Ve Finsku se v současné době staví jaderná elektrárna s reaktorem o výkonu 1600 MGW, což je největší atomový reaktor na světě. Reaktor je budován na západě Finska v oblasti Olkiluoto.

24 Finské jaderné elekrárny PlantBuilding permitOperating licence Loviisa 130 June 197118 November 1976 Loviisa 227 September 197215 May 1980 Olkiluoto 131 January 197406 July 1978 Olkiluoto 204 August 197501 September 1979 Olkiluoto 317 February 2005(Under construction)

25 Malé a středně velké firmy ve Finsku Kromě významných nadnárodních firem působí ve Finsku 228 000 malých a středně velkých firem. Dohromady pak tyto malé a středně velké firmy zaměstnávají 600 000 osob.

26 Státem podporované oblasti  Informační a komunikační technologie  Ekologické technologie a služby  Zdravotnické služby  Průmysl zpracování dřeva  Těžební průmysl  Obchod a služby

27 Výhody finského trhu  stabilní, silná a fungující ekonomika;  dobře fungující bankovní systém;  nejnižší korupce na světě;  finský vzdělávací systém je jedním z nejuznávanějších na světě;  vysoce kvalifikovaná pracovní síla;  Finsko zaujímá třetí místo na světě ve výdajích na osobu na výzkum a rozvoj;  strategická poloha – možnost reexportů do třetích zemí (…využívá např. společnost MITAS);  poměrně vysoká cenová úroveň.

28 Finský trh je náročný  Finský trh je omezen nízkým počtem obyvatel.  Do Finska je poměrně finančně náročná přeprava (letecky, lodí).  Finský trh je nasycený a velmi pomalu se na něj proniká s novými výrobky.  Pro “nové“ firmy je i nevýhodou, že Finové jsou velmi stálí zákazníci a neradi mění zaběhlé obchodní partnery.  Finové jsou zvyklí na velmi vysokou kvalitu, na přesnost (dodací termíny apod.) a většinou netolerují změny (cenové, kvantitativní, kvalitativní) v dodávkách.

29 Významné internetové zdroje  Ministry of Trade and Industry www.vn.fi/ktm/eng/paasivu.htm www.vn.fi/ktm/eng/paasivu.htm www.vn.fi/ktm/eng/paasivu.htm  Ministry of Finance www.vn.fi/vm/eng/paasivu.htm www.vn.fi/vm/eng/paasivu.htm  Ministry of Transport and Communications www.mintc.fi/www/sivut/english/default.html www.mintc.fi/www/sivut/english/default.html  National Board of Customs www.tulli.fi www.tulli.fi www.tulli.fi  Emolyment and Economic Development Centres www.te- keskus.fi/english/default.htm www.te- keskus.fi/english/default.htm www.te- keskus.fi/english/default.htm  Finpro Finland Trade Centres www.finpro.fi/site/english www.finpro.fi/site/english www.finpro.fi/site/english  Invest in Finland www.investinfinland.fi www.investinfinland.fi www.investinfinland.fi  National Board of Patents and Registration www.prh.fi/engl.html www.prh.fi/engl.html www.prh.fi/engl.html  Finnish Consumer Agency www.kuluttajavirasto.fi/englanti/index.html www.kuluttajavirasto.fi/englanti/index.html www.kuluttajavirasto.fi/englanti/index.html  Statistics Finland www.stat.fi www.stat.fi  The Central Chamber of Commerce of Finland www.keskuskauppakamari.fi www.keskuskauppakamari.fi www.keskuskauppakamari.fi  FINTRA - The Finnish Institute for International Trade www.fintra.fi www.fintra.fi www.fintra.fi  The Finnish Fair Corporation www.finnexpo.fi www.finnexpo.fi  Finnish Tourist Board www.mek.fi www.mek.fi www.mek.fi  FINLEX (Sbírka finských zákonů v angličtině) www.finlex.fi/en/ www.finlex.fi/en/ www.finlex.fi/en/

30 Vybrané internetové zdroje www.enterprisefinland.fi www.enterprisefinland.fi www.enterprisefinland.fi (…založení firmy ve Finsku) (…založení firmy ve Finsku) www.contactfinland.fi www.contactfinland.fiwww.contactfinland.fi (….kontakty na ministerstva, komory, svazy, firmy) www.infopankki.fi (….kontakty na ministerstva, komory, svazy, firmy) www.infopankki.fi www.infopankki.fi (….ubytování a pobyt ve Finsku) (….ubytování a pobyt ve Finsku) www.mzv.cz/helsinki www.mzv.cz/helsinkiwww.mzv.cz/helsinki (…STI obsahující řadu důležitých informací o česko- finských obchodních vztazích, konzulární informace, důležité odkazy, kontakty atd.) (…STI obsahující řadu důležitých informací o česko- finských obchodních vztazích, konzulární informace, důležité odkazy, kontakty atd.)

31 Významné instituce  The Central Chamber of Commerce of Finland Aleksanterinkatu 17 00100 Helsinki Fax. + 358.9.650.303 www.keskuskauppakamari.fi www.keskuskauppakamari.fi  National Board of Customs P.O.Box 512 00101 Helsinki www.tulli.fi www.tulli.fi  Invest in Finland Kaivokatu 8, 6th floor 00100 Helsinki www.investinfinland.fi www.investinfinland.fi  FINPRO P.O.Box 358 00181 Helsinki www.finpro.fi www.finpro.fi  The Finnish Foreign Trade Agents´ Federation Elimaenkatu 29 00510 Helsinki www.agenttiliitto.fi www.agenttiliitto.fi

32 Obchodní úsek Velvyslanectví ČR v Helsinkách E-mail: commerce_helsinki@mzv.cz E-mail: commerce_helsinki@mzv.czcommerce_helsinki@mzv.cz Tel.: +358-9-6120-8811 Tel.: +358-9-6120-8811 +358-9-6120-8815 +358-9-6120-8815 Fax.: +358-9-630-655 Fax.: +358-9-630-655 www.mzv.cz/helsinki www.mzv.cz/helsinki


Stáhnout ppt "Česko-finská spolupráce Velvyslanectví České republiky v Helsinkách"

Podobné prezentace


Reklamy Google