Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Spolupráce Kooperativy s Unií fyzioterapeutů ČR ZVÝHODNĚNÉ POJISTNÉ PRODUKTY PRO ČLENY UNIFY ČR vč. novinek dle OZ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Spolupráce Kooperativy s Unií fyzioterapeutů ČR ZVÝHODNĚNÉ POJISTNÉ PRODUKTY PRO ČLENY UNIFY ČR vč. novinek dle OZ."— Transkript prezentace:

1 Spolupráce Kooperativy s Unií fyzioterapeutů ČR ZVÝHODNĚNÉ POJISTNÉ PRODUKTY PRO ČLENY UNIFY ČR vč. novinek dle OZ

2 2 K 1.4.2016 Rámcová dohoda č. 4401600005 o poskytování zvýhodněných podmínek pojištění poskytovatele zdravotních služeb pro členy UNIFY ČR Rámcová dohoda koresponduje s Novým občanským zákoníkem !!! Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb (= profesní pojištění)

3 Pouze pro poskytovatele zdravotních služeb = fyzioterapeut podnikatel  pouze pro držitele: rozhodnutí o oprávnění k poskytování zdravotních služeb nebo rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení  povinné pojištění  pro poskytovatele – fyzické osoby - právnické osoby (s.r.o.), pouze pokud alespoň 1 společník je člen UNIFY + odborný zaměstnanec je člen UNIFY Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

4 Jak postupovat při sjednání nových pojistných smluv či aktualizaci stávajících pojistných smluv

5 Základní pojištění lze sjednat v rozsahu:  Profesní odpovědnost a odpovědnost za výrobek  Profesní odpovědnost, odpovědnost za výrobek a obecní odpovědnost  Územní platnost pojištění: Česká republika Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

6 Profesní odpovědnost:  újma vzniklá jinému v souvislosti s poskytováním zdravotní péče  kryto jakékoliv neúmyslné pochybení fyzioterapeuta, byť by šlo o závažnou odbornou chybu  zahrnuje újmy způsobené vadou použité věci ( diagnostického materiálu) při poskytování zdravotní péče Kryty zásadně všechny případy nedbalostního způsobení škody včetně tzv. „hrubé nedbalosti“  vyloučen úmysl nebo vliv návykových látek Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

7 Odpovědnost za výrobek spojena s profesní odpovědností bez navýšení pojistného  Odpovědnost za škodu způsobenou jinému vadou výrobku, který byl uveden na trh v době trvání pojištění (diagnostického matriálu)  Nelze pojistit samostatně  Limit plnění shodný s limitem pro profesní odpovědnost Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

8 Obecná odpovědnost:  škoda vzniklá v souvislosti s provozem zdravotnického zařízení včetně  odpovědnosti z vlastnictví nebo držby nemovitosti  škody na odložených věcech pacientů  úraz pacienta (uklouznutí na mokré podlaze,..)  škody na sousedních prostorách / objektech (voda, požár…)  škody na pronajatých nemovitostech (prostorách) „Limit plnění : 500 000Kč“ ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku Vyšší limit lze sjednat v pojištění „ORDINACE“ Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

9 Nemajetková újma (dříve známé spíše jako „ochrana osobnosti“):  újma způsobená ublížením na zdraví /usmrcením a) bolestné b) ztížení společenského uplatnění c) duševní útrapy blízkých v případě usmrcení poškozeného nebo zvlášť závažném ublížení na zdraví „v základním rozsahu pojistného krytí – do plné výše limitu poj. plnění“  nemajetková újma v jiných případech, než jsou uvedeny v předchozí odrážce a) mylná informace o zdravotním stavu (vyděšení → pacient ale nemá újmu na zdraví) b) únik dat (osobní údaje pacientů) c) zásah do soukromí d) nedostatek soukromí při vyšetření „v rámci sublimitu poj. plnění“ max. 5 milionů Kč

10 Základní rozsah pojistného krytí obsahuje : retroaktivní krytí pro příčiny nastalé až 3 roky zpětně náhradu nemajetkové újmy způsobné ublížením na zdraví nebo usmrcením poškozenému nebo osobám jemu blízkým do výše základního limitu náhradu nemajetkové újmy v jiných případech, až do výše 5mil.Kč jeden odborný fyzioterapeut v ceně základního pojištění každý další odborný fyzioterapeut nebo fyzioterapeut způsobilý k výkonu bez odborného dohledu za variantu profesní odpovědnost + odpovědnost za výrobek 160Kč, za variantu profesní odpovědnost + odpovědnost za výrobek + obecná odpovědnost 180Kč každý fyzioterapeut způsobilý k výkonu povolání pod odborným dohledem za variantu profesní odpovědnost + odpovědnost za výrobek + obecná odpovědnost 60Kč, za variantu profesní odpovědnost + odpovědnost za výrobek 40Kč Obchodní sleva Pro pojištění bude uplatněna sleva z celkového ročního pojistného v konečné výši 30 % V případě pololetního placení pojistného (půlročního pojistného období) v konečné výši 32 % V případě ročního placení pojistného (ročního pojistného období) v konečné výši 35 %. Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

11 Nadstandardní krytí (připojištění):  přenos viru HIV  zavlečení nebo rozšíření nakažlivé choroby lidí˜  péče na základě smlouvy s jiným zdravotnickým zařízením  náklady zdravotních pojišťoven / regresy nemocenských dávek u zaměstnanců pojištěného  věci převzaté a užívané, např. ordinace užívaná na základě nájemní nebo leasingové smlouvy, převzetí cenností pacienta do úschovy Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

12 Příklad výpočtu pojistného jeden odborný fyzioterapeut v ceně základního pojištění Odpovědnost Roční pojistné při limitu pojistného plnění a spoluúčasti 2 500Kč 1 mil. Kč3 mil. Kč Profesní + výrobek (PV)1 495Kč1 689kč Profesní + obecná + výrobek (PVO) 1 723Kč1 946Kč Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

13 Udržovací pojištění : Udržovací pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb v době před ukončením činnosti pojištěného jako poskytovatele zdravotních služeb. počátek udržovacího pojištění musí bezprostředně navazovat na zánik pojištění odpovědnosti přihláška k udržovacímu pojištění musí být Kooperativě doručena nejpozději do 2 měsíců od zániku pojištění udržovací pojištění nemůže být sjednáno v rozsahu širším, než v jakém bylo sjednáno pojištění před ukončením poskytování zdravotních služeb Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

14

15 Podklady ke zatažení na : www.koop.cz/o-nas/spolupracujeme/ostatní/unie fyzioterapeutů /  rámcová dohoda  formuláře (dotazník k pojištění, oznámení škodní události)  postup pro sjednání pojištění  kontakty  pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb

16 Nepřemýšlejte nad riziky ohrožujícími Vaši ordinaci a raději se soustřeďte na své pacienty. Pravě pro Vás Kooperativa připravila unikátní a finančně výhodné pojištění Ordinace.  Je zaměřené na rizika spojená s provozem soukromé lékařské praxe – od živelních pohrom až po odpovědnost za škodu. Sleva 30 + 5% Pojištění „ORDINACE “

17 Co budete mít pojištěné?  Pojištění nemovitého majetku sloužící k provozu lékařské praxe (budovy a jiné stavby, stavební úpravy provedené Vámi v pronajatých prostorách)  Vybavení ordinace (nábytek, zásoby léků, věci vypůjčené nebo pronajaté, dokumentaci, software,finanční prostředky)  Přístroje a elektroniku  Skla ( okna, výlohy, vitríny, světelné reklamy) – platí pro případ rozbití z jakékoliv příčiny  Obecná odpovědnost vyplývající z provozní činnosti ( např. odložené věci pacientů a zaměstnanců, úraz pacienta,….. )  Pojištění přerušení provozu z důvodu buď Vaší pracovní neschopnosti nebo živelní škody Vám bude vyplacena sjednaná denní částka ( 500 - 5 000Kč)

18 Děkuji za pozornost Renata Pacnerová 602 146 850 rpacnerova@koop.cz Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group


Stáhnout ppt "Spolupráce Kooperativy s Unií fyzioterapeutů ČR ZVÝHODNĚNÉ POJISTNÉ PRODUKTY PRO ČLENY UNIFY ČR vč. novinek dle OZ."

Podobné prezentace


Reklamy Google