Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Ostnokožci - echinodermata Číslo vzdělávacího materiálu: ICT6/15 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Ostnokožci - echinodermata Číslo vzdělávacího materiálu: ICT6/15 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění."— Transkript prezentace:

1 EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Ostnokožci - echinodermata Číslo vzdělávacího materiálu: ICT6/15 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název sady vzdělávacích materiálů: Zoologie bezobratlých Autor: Jakub Siegl Datum vytvoření: 22. 12. 2013 Garant (kontrola): Mgr. Šárka Kirchnerová Ročník: vyšší gymnázium Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Biologie Téma: Výukový materiál – ostnokožci Metodika/anotace: Powerpointová prezentace slouží jako výuková příloha teoretických hodin. Obsahuje základní informace skupiny a fotografie nejvýznamnějších zástupců Echinodermata. Prezentaci lze použít také jako podklad pro přípravu na poznávačku či přípravu k maturitě. Časový rozvrh: 40 min Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o.

2 Echinodermata – ostnokožci - kmen echinos = řecky ježek, derma = kůže mořská skupina žijící v teplých i studených vodách tělo nejčastěji radiálně symetrické podle čísla 5, může být i bilaterální (sekundárně), larvy vždy s bilaterální symetrií tělo zpevněné endoskeletem – vápenaté destičkovité útvary (sklerity), které mohou srůst v souvislý útvar, na povrchu někdy ostny (ježovky, hvězdice) skupina řazena již k druhoústým coelomová dutina rozdělena do tří částí centrální terč a ramena – velká regenerační schopnost ambulakrální soustava – systém kanálků nahrazující některé tělní soustavy: – soustava je založena na proudění tekutiny složením blízké mořské vodě – s vnějším prostředím komunikuje pomocí polopropustné membrány na madreporové desce, která je utvářena jako sítko, z ní vychází kamenný kanálek napojující se na kanálek okružní, který je kolem hltanu – z okružního kanálku vychází 5 radiálních kanálků z nichž vychází systém ambulakrálních panožek uložených v ambulakrálních rýhách a ovládaných pomocí svalíků a ampulí – fce: pohybová, rozvod živin, plynů i zplodin metabolismu

3 Obr. 1, 2 a 3: http://www.kbi.zcu.cz/OB/veda/paleontologie/zoopaleontologie/ostnokozci/index.php

4 VS – zcela chybí TS – velmi pestře utvářena: trubice spirálovitá (ježovky) nebo tvaru U (lilijice), popřípadě slepě končící (hadice) – může zasahovat i do ramen (hvězdice) CS – redukovaná – pouze hemální kanál odvádějící zplodiny metabolismu z okružního kanálku do oblasti vyústění RS - hydrolymfa DS – plní AS, u hvězdic vychlípitelné dermální žábry, sumýši rektální vodní plíce NS – chybí centralizace – typ paprsčitý – 3 prstence kolem TS, z nich vychází 5 paprsčitých nervových provazců Smysly – chemoreceptory, statokinetický orgán, jednoduchá miskovitá očka, hmat na ambukrálních panožkách Rozmnožování – gonogorismus i hermafroditismus – žlázy enormně velké, oplození vnější vývoj přes bilaterálně symetrickou larvu (dipleurula) Výskyt a význam – mořská skupina přísně stenohalinní s citlivostí na množství rozpuštěného CO 2 ve vodě – predátoři či filtrátoři, potrava hlavonožců (chobotnic) – některé druhy konzumujeme Stavba těla:

5 Systematické členění skupina existující již od prekambria, dnes známo 5 tříd původně různých podkmenů: 1.Crinoidea – lilijice 2.Asteroidea – hvězdice 3.Ophiuroidea – hadice 4.Echinoidea – ježovky 5.Holothuroidea – sumýši Poznámka: Systematické členění prodělalo a vlastně neustále prodělává mnoho změn. Ty jsou dány vývojem znalostí z oblasti genetiky, ale také odlišným pohledem vědců na samotnou skupinu. Snad asi nejucelenější systém prezentuje Mergl, M.: http://www.kbi.zcu.cz/OB/veda/paleontologie/zoopaleontologie/ostnokozci/index.php (22.12.2013) http://www.kbi.zcu.cz/OB/veda/paleontologie/zoopaleontologie/ostnokozci/index.php

6 Systematické členění 1.Crinoidea – lilijice tělo tvoří kalich s původně pěti dlouhými rameny, které se však často větví kalich bývá obvykle přichycen k podkladu pomocí stonku, jsou ale také volné formy TS ve tvaru U – uprostřed věnce ramen, která svým pohybem pomáhají zachytávat potravu – mikroorganismy, bezobratlí – filtrátoři skupina hlavně fosilní – rozvoj v prvohorách a druhohorách, recentní druhy spíše hlubokomořské, popřípadě žijící na korálových útesech lilijice středomořská – druh běžný v teplejších Evropských mořích, stonek redukovaný → – schopnost aktivního plavání, barva oranžová až červenorůžová → Metacrinus – vývojově starý rod s dlouhým stonkem, → výskyt v hlubokých mořích → Obr. 5: http://www.nova.edu/ocean/messing/crinoids/1%20 Web%20page%20intro.html Obr. 4: http://www.barakuda-diving.cz/gl-lilijice- stredomorska-na-hoube-rourovite-3184

7 Systematické členění 2.Asteroidea – hvězdice tělo s nožním terčem a pěti rameny (minimálně výjimek) nejsou viditelně oddělené – silná regenerační schopnost – vybíhají sem gonády na spodní straně velký počet ambulakrálních panožek – pohyb na spodní straně těla také jednoduchá očka (konce ramen) a kleštičkovité pedicelarie TS přímá – řitní otvor na svrchní straně, prostupuje rameny (mnoho slepě zakončených střevních výběžků), jaterní žláza, mimotělní trávení (vychlípitelný žaludek) – potravu tvoří bezobratlí – dravci hvězdice velká – evropský druh, nejčastěji modře zbarvená s krátkými trny, průměr až 70 cm hvězdice růžová – euryhalinní a eurytermní hvězdice žijící v Baltu, až 40 cm trnová koruna – teplomilná hvězdice opatřená velkým počtem delších trnů a také ramen (14 – 18), což z ní dělá nepříjemnou kořist (vlivem nadměrného rybolovu ubylo již tak málo jejích přirozených predátorů), vlivem přemnožení invazivní druh – téměř všechna teplá moře – podílí se na → likvidaci korálových útesů – predátor → Obr. 6: http://greenfishbluefish.wordpress.com/2013/02/04/the-crown-of-thorns-starfish- acanthaster-planci-the-most-significant-threat-to-coral-reef-ecosystems-today/

8 Obr. 8: http://morex.zoologie.upol.cz/index.php?strana=atlas&id=268 Obr. 7: http://www.european-marine-life.org/30/marthasterias-glacialis.php Obr. 9: http://www.wild-wonders.com/blog/?p=2231 Hvězdice velká Hvězdice růžová

9 Systematické členění 3.Ophiuroidea – hadice tělo s nožním terčem a pěti rameny často mnohonásobně větvenými – viditelně oddělené sklerity endoskeletu spojeny pohyblivě – tvoří „obratle“ – pohyb hlavně pomocí ramen velká regenerační schopnost, schopnost autotomie TS slepě zakončená – nezasahuje do ramen, mimotělní trávení (vychlípitelný žaludek) – potravu tvoří bezobratlí – dravci, rozkladači hluboká moře hadice křehká – Středozemní moře, hnědá barva (obr. 10) ↓ hadice Medusina – dichotomicky větvená ramena, filtrátor potravy ↓ Obr. 10: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article- 1301903/Interactive-map-new-look-secret-life-Britains-seas.html Obr. 11: http://www.seawater.no/fauna/echinodermata/caputmedusae.html

10 Systematické členění 4.Echinoidea – ježovky tělo tvoří terč pěti paprsčitě symetrický (někdy druhotně bilaterální) – schránka kompaktní – 2 linie panožek – pohyb (nitkovité), ovlivňování kloubně napojených ostnů na spodní straně pedicelarie TS přímá – řitní otvor na svrchní straně obklopen pěti destičkami (gonopority – vyústění pohlavní soustavy), ústní otvor na spodině – tvoří jej systém kusadel – „Aristotelova lucerna“ – potravu seškrabují z podkladu – všežravci → larva pluteus → PRAVIDELNÉ JEŽOVKY – radiální symetrie, Aristotelova lucerna ježovka jedlá – evropský druh, červená nebo fialová s bílými konci ostnů, hloubky až do 12000 m ježovka dlouhoostná – Středozemní moře (Chorvatsko), bordové zbarvená NEPRAVIDELNÉ JEŽOVKY – bilaterální symetrie – posun řitního otvoru, srdčitý tvar, nevýrazné ostny, často hrabavý způsob života písečný dolar – velký druh, západní Atlantik, v hloubkách v písku, kde filtruje potravu ježovka srdčitá – Severní moře, ostny připomínají spíše srst, hrabavý způsob života, spíše menší rozměry Obr. 12: http://planktonnet.awi.de/index.php?contenttype=image_details&itemid=60887#content

11 Obr. 13: http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id97849/Obr. 14: http://en.wikipedia.org/wiki/Paracentrotus_lividus Obr. 15: http://superanimalswallpapers.blogspot.cz/2012/07/sand-dollar.html Obr. 16: http://www.natuurlijkmooi.net/adriatische_zee/stekelhuidigen/stekelhuidigen.htm Ježovka jedlá Ježovka dlouhoostná Písečný dolarJežovka srdčitá

12 Systematické členění 5.Holothuroidea – sumýši tělo válcovitě protáhlé, pohyb v orálním směru na boku po třech paprscích pomocí panožek, paprsčitá symetrie narušena – schránka téměř chybí na zbylých dvou pruzích na dorzální straně uloženy smyslové receptory TS přímá – kolem úst věnec chapadel (i větvených) – obr. 17, řitní otvor na konci těla dýchají vodními plícemi – vychlípenina konečníku schopnost autotomie a následné rychlé regenerace obrana – schopnost nafouknout se a vystřikovat lepivý sekret Cuvierovy žlázy uloženými v konečníku filtrátoři, některé druhy jedlé – trepang sumýš jedlý – teplá moře, korálové útesy, sušený hojně konzumován v Asii - trepang sumýš obecný – Středozemní moře (zejména Jadran), hnědý, písčité dno Obr. 17: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holothuria_forskali_Rab2011_h_3798.JPG

13 Obr. 20: http://www.marinespecies.org/a phia.php?p=image&id=49977 Obr. 21: http://www.marine-life- costa-brava.org/marine-life- costa-brava- gallery/catalog/echinodermata/ holothuria-tubulosa-cotton- spinner-162 Obr. 18: http://www.reefforum.net/view.php?pg=aquario_julio_macieira _eng Obr. 19: http://fashion.eladies.sina.com. cn/lifestyle/2010/0803/10351628 2.shtml Sumýš jedlý Sumýš obecný

14 Zdroje: (k 22.12.2013) Obr. 1, 2 a 3: http://www.kbi.zcu.cz/OB/veda/paleontologie/zoopaleontologie/ostnokozci/index.php Obr. 4: http://www.barakuda-diving.cz/gl-lilijice-stredomorska-na-hoube-rourovite-3184 Obr. 5: http://www.nova.edu/ocean/messing/crinoids/1%20Web%20page%20intro.html Obr. 6: http://greenfishbluefish.wordpress.com/2013/02/04/the-crown-of-thorns-starfish-acanthaster-planci-the- most-significant-threat-to-coral-reef-ecosystems-today Obr. 7: http://www.european-marine-life.org/30/marthasterias-glacialis.php Obr. 8: http://morex.zoologie.upol.cz/index.php?strana=atlas&id=268 Obr. 9: http://www.wild-wonders.com/blog/?p=2231 Obr. 10: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1301903/Interactive-map-new-look-secret-life-Britains- seas.html Obr. 11: http://www.seawater.no/fauna/echinodermata/caputmedusae.html

15 Zdroje: (k 22.12.2013) Obr. 12: http://planktonnet.awi.de/index.php?contenttype=image_details&itemid=60887#content Obr. 13: http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id97849/ Obr. 14: http://en.wikipedia.org/wiki/Paracentrotus_lividus Obr. 15: http://superanimalswallpapers.blogspot.cz/2012/07/sand-dollar.html Obr. 16: http://www.natuurlijkmooi.net/adriatische_zee/stekelhuidigen/stekelhuidigen.htm Obr. 17: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Holothuria_forskali_Rab2011_h_3798.JPG Obr. 18: http://www.reefforum.net/view.php?pg=aquario_julio_macieira_eng Obr. 19: http://fashion.eladies.sina.com.cn/lifestyle/2010/0803/103516282.shtml Obr. 20: http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=image&id=49977 Obr. 21: http://www.marine-life-costa-brava.org/marine-life-costa-brava-gallery/catalog/echinodermata/holothuria- tubulosa-cotton-spinner-162


Stáhnout ppt "EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Ostnokožci - echinodermata Číslo vzdělávacího materiálu: ICT6/15 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění."

Podobné prezentace


Reklamy Google