Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské služby zaměstnanosti EURopean Empolyment Services (EURES) Seminář Průvodce zdravotním a sociálním pojištěním v EU Hradec Králové, 21. 6. 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské služby zaměstnanosti EURopean Empolyment Services (EURES) Seminář Průvodce zdravotním a sociálním pojištěním v EU Hradec Králové, 21. 6. 2016."— Transkript prezentace:

1 Evropské služby zaměstnanosti EURopean Empolyment Services (EURES) Seminář Průvodce zdravotním a sociálním pojištěním v EU Hradec Králové, 21. 6. 2016

2 Co je EURES ? Informační a poradenská síť spojující veřejné služby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska (32 zemí) Poslání: Usnadnit volný pohyb pracovních sil mezi evropskými zeměmi Podpora mezinárodní pracovní mobility Spolupráce s partnery Nástroj na podporu vyrovnávání nabídky a poptávky na evropském trhu práce Koordinátor: Evropská komise Vznik: 1993 V ČR: Od roku 2004 služba EURES bezplatně poskytována na pracovištích Úřadu práce ČR 2016 - Projekt ESF – Operační program Zaměstnanost

3 EURES a partneři Důvody ke spolupráci EURES/Veřejné služby zaměstnanosti – jedním z partnerů na trhu práce Pro poskytování kvalitních informací a poradenství zájemcům o práci/zaměstnavatelům/institucím v agendách s „přeshraničním“ prvkem je potřeba vzájemná spolupráce na národní, regionální i evropské úrovni EURES se prioritně zabývá poradenstvím a informováním o podmínkách zaměstnávání (závislé výdělečné činnosti v zemích EU/EHP/Švýcarsku) Nutnost znát kompetence ostatních partnerů na trhu práce

4 Oblasti spolupráce Partneři Pracovní mobilita/evropský trh práce (EURES) Přeshraniční poskytování služeb a podnikání (JKM, EEN, hospodářské komory …) Koordinace sociálního zabezpečení (Úřad práce ČR, ČSSZ/OSSZ, zdravotní pojišťovny, Kancelář ZP …) Vzdělávání (univerzity, školy na všech úrovních vzdělávání) Informování o aktuálním dění v EU (Eurocentra, Europe Direct …) Řešení problémů v EU - občan x instituce (SOLVIT) Soubor dokumentů (portfolio) pro podporu mobilních pracovníků (Europass) Podpora mobilit studentů, pedagogických pracovníků a dalších osob (Erasmus+) A další …..

5 Jakým způsobem můžete informace od EURES získat? Prostřednictvím internetových portálů služby EURES Osobní konzultací s poradcem nebo kontaktní osobou EURES na úřadu práce Kontakty na službu EURES v ČR www.eures.cz → Kontaktywww.eures.cz

6 Internetové portály EURES

7 Portál EURES České republiky www.eures.cz www.eures.cz

8 Evropský portál pracovní mobility www.eures.europa.eu www.eures.europa.eu

9 Přehled – nezaměstnanost EU I v EU 28 míra nezaměstnanosti* 8,7 % v dubnu 2016 (nejnižší míra nezaměstnanosti od dubna 2009) v Eurozóně 10,2 % (nejnižší míra nezaměstnanosti od srpna 2011) Ve srovnání s dubnem 2015 byla míra nezaměstnanosti 0,9 %  v EU 28 0,8 %  v Eurozóně V dubnu 2016 bylo v zemích EU-28 přibližně 21 milionů nezaměstnaných * Míra nezaměstnanosti představuje počet nezaměstnaných osob jako procento z pracovní síly. Pracovní síla je celkovým součtem zaměstnaných a nezaměstnaných osob. V tomto případě jsou pro míru nezaměstnanosti základem data zahrnující počet zaměstnaných a nezaměstnaných osob ve věku 15 – 74 let. Zdroj: EUROSTAT Newsrelease – Euroindicators (31 May 2016) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7412086/3-31052016-AP-EN.pdf/d9ad7f43-ce6d-494b-8777-f30d42505328

10 Přehled – nezaměstnanost EU II Míra nezaměstnanosti dle EUROSTATu v zemích EU-28: Duben 2016 Nejnižší míra nezaměstnanosti: !!! Česká republika 4,1 % Německo 4,2 %, Malta 4,3 %, Maďarsko 5,6 % (březen 2016) Nejvyšší míra nezaměstnanosti: Řecko 24,2 % (únor 2016), Španělsko 20,1 % a Chorvatsko 14,6 % …. Slovensko 10,2 % Zdroj: EUROSTAT Newsrelease – Euroindicators (31 May 2016) http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7412086/3-31052016-AP-EN.pdf/d9ad7f43-ce6d-494b-8777-f30d42505328

11 Nezaměstnanost EU duben 2016 (sezónně očištěná) Zdroj: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/File:Unemployment_rates,_seasonally_adjusted,_April_2016.pnghttp://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/File:Unemployment_rates,_seasonally_adjusted,_April_2016.png

12 Vnitřní trh EU - volný pohyb pracovníků Od 1.5.2011 otevřený evropský trh práce pro občany ČR (Švýcarsko – kvóty na udělování povolení k pobytu) ČESKÁ REPUBLIKA má od roku 2004 otevřený trh práce (pro pracovníky ze zemí EU/EHP a Švýcarska a jejich rodinné příslušníky) http://portal.mpsv.cz/szhttp://portal.mpsv.cz/sz - sekce Zahraniční zaměstnanost

13 Koordinace systémů sociálního zabezpečení Nařízení EP a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení (základní nařízení) Nařízení EP a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 883/2004 (prováděcí nařízení) Nařízení EP a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje působnost výše uvedených Nařízení na státní příslušníky třetích zemí. Dotazník pro zpětné určení státu bydliště pro účely aplikace koordinačních nařízení !!! WEB – EURES ČR: http://portal.mpsv.cz/eures/u1http://portal.mpsv.cz/eures/u1

14 Koordinace – web EURES ČR http://portal.mpsv.cz/eures/u1 http://portal.mpsv.cz/eures/u1

15 Koordinace sociálního zabezpečení 4 základní principy Princip Rovného zacházení Aplikace právního řádu jediného státu Sčítání dob pojištění Zachování nabytých práv

16 Koordinace dávek v nezaměstnanosti Důležité pojmy Stát posledního zaměstnání /SVČ Stát bydliště - prokazování vazby na stát bydliště během pobytu a výkonu výdělečné činnosti v jiném členském státě EU/EHP/Švýcarsku (bydliště – centrum zájmu – nemusí se shodovat s místem trvalého pobytu → posouzení zachování bydliště → dotazník pro zpětné určení státu bydliště) Přeshraniční pracovník Příhraniční pracovník – pendler – osoba, která se alespoň jednou týdně vracela během svého posledního zaměstnání/SVČ do státu bydliště (pendleři mohou nárokovat dávky v nezaměstnanosti pouze ve státě bydliště) Sčítání dob pojištění Ve kterém státě lze nárokovat dávky v nezaměstnanosti

17 Koordinace sociálního zabezpečení Evropské formuláře - Dávky v nezaměstnanosti Prostředek komunikace mezi evropskými institucemi zdravotního a sociálního pojištění Stejný vzor ve všech jazycích členských států EU Přechodné období pro používání E formulářů Formuláře pro oblast nezaměstnanosti - řady: E – původní formuláře (např. E 301, E 303 …) PD – přenositelné dokumenty (např. U1 – dříve E 301, U2 – dříve E 303 …) U – strukturované elektronické dokumenty SEDy (U001 – U028 → ÚP ČR, U - Unemployment = nezaměstnanost)

18 Formulář (PD) U1 (dříve E 301) „Potvrzení týkající se dob, které budou brány v úvahu pro poskytování dávek v nezaměstnanosti“ Potvrzuje doby pojištění získané ze zaměstnání/SVČ v jiných členských státech EU/EHP/Švýcarsku Potvrzené pojištěné doby v zemích EU/EHP/Švýcarsku se sčítají a jsou brány v úvahu při rozhodování o podpoře v nezaměstnanost. U1 vydávají kompetentní instituce (ne zaměstnavatel), v ČR úřady práce (v jehož správním obvodu má sídlo poslední zaměstnavatel /OSVČ bydliště) Přehled kompetentních institucí pro vydávání formuláře E 301/U1 a specifika pro jednotlivé země najdete na http://portal.mpsv.cz/eures/e301

19 Formulář (PD) U2 (dříve E 302) „Potvrzení týkající se udržení nároku na dávky v nezaměstnanosti“ (pro transfery již přiznaných dávek v nezaměstnanosti) Vystavují úřady práce příslušného státu na základě žádosti uchazeče o zaměstnání při splnění všech podmínek Určený pro uchazeče o zaměstnání, registrované na úřadu práce, s nárokem na dávky v nezaměstnanosti, kteří chtějí hledat zaměstnání v jiném státě EU/EHP/Švýcarsku a zároveň si chtějí zachovat postavení uchazeče o zaměstnání a pobírat podporu v nezaměstnanosti

20 Co jsou formuláře U1 a U2 ? Web EURES ČR http://portal.mpsv.cz/eures/u1/cojeu1u2

21 Užitečné odkazy www.portal.mpsv.cz Integrovaný portál MPSV www.eures.cz Český portál EURES www.eures.europa.eu Evropský portál EURES

22 Kontakt Úřad práce ČR Krajská pobočka v Pardubicích EURES poradce Ing. Radka Vojtíšková T: 950 144 320 E: radka.vojtiskova@pa.mpsv.czradka.vojtiskova@pa.mpsv.cz


Stáhnout ppt "Evropské služby zaměstnanosti EURopean Empolyment Services (EURES) Seminář Průvodce zdravotním a sociálním pojištěním v EU Hradec Králové, 21. 6. 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google