Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Střední a východní Evropa - srovnání právní úpravy a zkušenosti z praxe Zákon o významné tržní síle JUDr. Barbora Dubanská, Ph.D., LL.M., CMS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Střední a východní Evropa - srovnání právní úpravy a zkušenosti z praxe Zákon o významné tržní síle JUDr. Barbora Dubanská, Ph.D., LL.M., CMS."— Transkript prezentace:

1 Střední a východní Evropa - srovnání právní úpravy a zkušenosti z praxe Zákon o významné tržní síle JUDr. Barbora Dubanská, Ph.D., LL.M., CMS

2 CEE region | 12. listopadu 2015, Svatomartinská konference22 Agenda  Základ rozdílnosti národních úprav a právní úprava EU  Obecné srovnání regionu střední a východní Evropy  Regulace významné tržní síly na Slovensku  Regulace významné tržní síly v Maďarsku  Regulace významné tržní síly v Polsku  Aktuální změny právní úpravy Bulharska

3 CEE region | 12. listopadu 2015, Svatomartinská konference3 Základ rozdílnosti národních úprav  Právní základ: Nařízení Rady č.1/2003 možnost v rámci vnitrostátní legislativy přísněji upravit pravidla hospodářské soutěže, která zakazují nebo postihují zneužívající chování  Politický základ politické klima profesní sdružení výrobců, odbory  Jak na to? Etický kodex? Speciální úprava? Co vše zakázat a regulovat?  Včasné placení faktur  Zákaz poplatků nesouvisejících s prodejem Zakázáno: příspěvek na novou prodejnu, rozšíření plochy, pokrytí rizika prodeje ALE povoleno? příspěvek na reklamu, přední umístění v regálech  Včasné placení faktur 3

4 CEE region | 12. listopadu 2015, Svatomartinská konference Přehled regulace „vstupních poplatků“: StátJsou vstupní poplatky obecně povoleny? Veřejnoprávní řízení a pokuty Jednotlivá řízení a náhrada škody Albánie N/A Bosna a Hercegovina Bulharsko N/A Chorvatsko Polsko Rumunsko Rusko Srbsko Slovensko Slovinsko Česká republika Turecko Ukrajina N/A Maďarsko

5 CEE region | 12. listopadu 2015, Svatomartinská konference Zvláštní úprava pro dominantní a silné firmy v oblasti maloobchodu s potravinami Stát Existují odvětvové předpisy pro dominantní a tržně silné firmy v odvětví maloobchodu s potravinami? Je zakázáno prodávat zboží pod výrobní cenou? Je zakázáno využít silné postavení na trhu k získání výhod? Je zakázáno za umístění zboží v prodejně požadovat další poplatky? Je zakázáno požadovat poplatek za reklamu zboží od prodejce? Musí být do určité doby zaplaceny faktury dodavatelům ? Albánie Bosna a Hercegovina Bulharsko Chorvatsko Polsko Rumunsko Rusko Srbsko Slovensko Slovinsko Česká republika Turecko Ukrajina Maďarsko

6 CEE region | 12. listopadu 2015, Svatomartinská konference66 Slovensko

7 CEE region | 12. listopadu 2015, Svatomartinská konference77 Slovensko  Zákon o nepřiměřených podmínkách v obchodních vztazích Právní regulace v SR, účinnost od 1. ledna 2013  Cíl: zamezit zneužití ekonomického postavení potravinových obchodních řetězců (prosazujících jednostranně výhodné obchodní podmínky)  Taxativní vymezení nepřiměřených podmínek  Lhůta na úhradu kupní ceny – 30 dní (max. 45 dnů ode dne dodání)  Správní delikt za porušení od 1.000 – 300.000 EUR

8 CEE region | 12. listopadu 2015, Svatomartinská konference88 Slovensko  Okrajová záležitost? v praxi časté obcházení zákona  Připravovaná novela zákona Fáze: mezirezortní připomínkování (velké množství připomínek) Cíl: zamezit obcházení zákona – nová ustanovení proti zneužívání silnějšího obchodního postavení

9 CEE region | 12. listopadu 2015, Svatomartinská konference99 Maďarsko

10 CEE region | 12. listopadu 2015, Svatomartinská konference10 Maďarsko  Tzv. Dvojí právní štít (Dual Shield)  Zákon o obchodu (2005) společnost s významnou tržní silou a) obrat přesahující 320.000 EUR (včetně mateřských, dceřiných společností) b) tzv. test struktury trhu – jednostranně výhodné postavení obch. řetězce oproti dodavateli (hlediska podíl na trhu, velikost tržní sítě aj.) Obchodní praktiky přísně omezeny v zájmu udržení rovnováhy mezi odběratelem a dodavatelem  Zákon o zákazu neférových obchodních praktik ve vztahu k potravinářským a zemědělským produktům (2009) (dále ZoZNObP) speciální pro potravinářskou oblast Oba zákony se do jisté míry překrývají, nicméně lze najít i otázky které jsou výhradně upraveny buď jedním, anebo druhým předpisem. 10

11 CEE region | 12. listopadu 2015, Svatomartinská konference11  Zakázáno - o ba zákony současně zakazují Neoprávněná diskriminace vůči dodavateli Neopodstatněné odepření obchodních příležitostí dodavateli Stanovení neférových podmínek o sdílení rizik, která jsou jednoznačně ve prospěch odběratele  Zákon o obchodu stanoví: Zákaz prodávat zboží za nižší než pořizovací cenu, ale jen když zboží nevlastní obchodník X ZoZNObP: Národní úřad pro ochranu potravinového řetězce kontroluje zákaz prodávat zboží za nižší než pořizovací cenu (+ výjimky např. v případě ukončení činnosti – nutné nahlášení úřadu)  Zákon o zákazu neférových obchodních praktik stanoví: Efektivní mechanismus kontroly stanovení ceny 11 Maďarsko

12 CEE region | 12. listopadu 2015, Svatomartinská konference12  Specifická úprava včasného placení 30 dní splatnost; nejpozději 45 dnů od doručení zboží  dodavatel vystaví fakturu do 15. dne po obdržení zboží odběratelem 15 dní  pokud dodavatel vystaví fakturu více jak 15 dní po předání dodávky Specifická úprava úroků z prodlení  Národní úřad pro ochranu potravinového řetězce Black list Sankce v maximální výši 6,7 mil. EUR Praxe v reálném životě 12 Maďarsko

13 CEE region | 12. listopadu 2015, Svatomartinská konference13 Polsko

14 CEE region | 12. listopadu 2015, Svatomartinská konference14 Polsko  V Polsku neexistuje speciální regulace významné tržní síly  Na vztahy mezi obchodními řetězci a dodavateli dopadá: Zákon o soutěži a ochraně spotřebitele (2000) Zákon o nekalé soutěži (1993)  Nápravné prostředky (pokuty a neplatnost praxe) lze na nekalé obchodní praktiky aplikovat jen u subjektů s dominantním postavením  Předpoklad dominantního postavení – tržní podíl nad 40%  Žádný výčet jednání považované za zneužití dominantního postavení 14

15 CEE region | 12. listopadu 2015, Svatomartinská konference15  Nicméně, na jednotlivá chování řetězců polská legislativa přece jen dopadat může Příklad „zneužívajících praktik“: ukládání rozdílných/nevýhodných smluvních podmínek oproti jednání s 3. stranou Speciální nástroje civilního práva  Zákaz prodeje zboží pod pořizovací cenou pokud za účelem odstranění konkurence  Zákaz vstupních a jiných poplatků Bez odpovídající protislužby např.: regálovné či poplatky za reklamní služby v provozovnách ledaže se jedná o obchodní marži za přijetí zboží k prodeji 15 Polsko

16 CEE region | 12. listopadu 2015, Svatomartinská konference16  Včasné placení faktur Obecná obchodněprávní úprava V rámci B2B vztahů se lze dohodnout na lhůtě splatnosti v maximální délce 60 dnů Nic není dohodnuto – 30 dnů  Praxe: řada civilních žalob týkající se ukládání zakázaných poplatků dodavatelům  Aktuálně: novela zákona o platebních lhůtách v obchodních transakcích Účinnost: 1.1. 2016 Upřesnění podmínek pro smluvní prodloužení platební lhůty (doposud vágní obecná klauzule s interpretačními problémy) 16 Polsko

17 CEE region | 12. listopadu 2015, Svatomartinská konference Bulharsko

18 CEE region | 12. listopadu 2015, Svatomartinská konference Aktuální změny právní úpravy Bulharska  2 novely zákona o hospodářské soutěži Cíl: osvobození dodavatelů od tlaku velkých obchodních řetězců  Zákaz zneužívání silnější vyjednávací pozice Jednání podnikatele se silnější vyjednávací pozicí, které nemá hospodářský důvod a poškozuje zájmy slabší strany Př. neopodstatněné ukončení obchodních vztahů Úřad nemusí dokazovat existenci dominantního postavení Většímu počtu subjektů hrozí uložení pokuty Příklady hodnotících hledisek: konkrétní právní vztah, povaha aktivit subjektu, možnost hledání obchodního partnera aj.

19 CEE region | 12. listopadu 2015, Svatomartinská konference19 Otázky a odpovědi

20 CEE region | 12. listopadu 2015, Svatomartinská konference20 Děkuji za pozornost! JUDr. Barbora Dubanská, Ph.D., LL.M. Seniorní advokátka Head of Competition and EU Law E: barbora.dubanska@cms-cmck.com T: +420 296 798 811 M: +420 724 920 750


Stáhnout ppt "Střední a východní Evropa - srovnání právní úpravy a zkušenosti z praxe Zákon o významné tržní síle JUDr. Barbora Dubanská, Ph.D., LL.M., CMS."

Podobné prezentace


Reklamy Google