Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ žádostí o grant.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ žádostí o grant."— Transkript prezentace:

1 JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ žádostí o grant

2 Jednotka výsledků učení (JVU) Jednotka výsledků učení (JVU) Co je jednotka výsledků učení? - část kvalifikace - ucelený soubor znalostí, dovedností a kompetencí - jednotlivé JVU lze kombinovat, shromažďovat a je možné si z nich složit celou kvalifikaci - umožňuje hodnotit a validovat výsledky učení

3 Proč vytvářet JVU Proč vytvářet JVU -jasně definuje obsah stáže -přispívá ke zkvalitnění odborných stáží a projektů mobility Zjednodušuje - komunikaci s přijímající a/nebo zprostředkující organizací - výběr vhodných účastníků mobility -hodnocení získaných výsledků učení a celé stáže Projekty s vytvořenými JVU mají větší šanci na získání finanční podpory v rámci programu Erasmus+.

4 Části JVU A) název jednotky B) specifikace profesní kvalifikace, k níž se jednotka vztahuje C) stupeň Evropského rámce kvalifikací (EQF) D) očekávané výsledky učení E) způsoby a kritéria hodnocení výsledků učení

5 Analýza JVU A) Název jednotky výsledků učení konkrétnost jako opak nežádoucí obecnosti Vhodné, tj. konkrétní názvy jednotek: Balení dárků pro klienty, Italské dezerty a zmrzlina, Příjem nakoupeného zboží na sklad, Polyfúzní svařování, atd. Nevhodné, tj. příliš obecné názvy: Odborná praxe, Administrativní činnost, IT, Selling, Ryby, Strojírenství, Telekomunikace,

6 Analýza JVU B) Specifikace profesní kvalifikace Doporučení: hledat v Národní soustavě kvalifikací kód a název příslušné profesní kvalifikace http://www.narodnikvalifikace.cz/ http://www.narodnikvalifikace.cz/ teprve v případě neúspěšného hledání specifikovat obsah jednotky prostřednictvím kódu a oboru odborného vzdělávání

7 Analýza JVU C) Stupeň Evropského rámce kvalifikací (EQF) -jednotná stupnice 8 úrovní, do kterých lze zařadit všechny kvalifikace -úroveň naleznete na Europass-dodatku k osvědčení (od 1. 10. 2017 na všech certifikátech, dokladech a vysvědčeních) -úroveň je shodná s úrovní odborné způsobilosti uvedené v NSK 6vysokoškolské – bakalářský studijní program, vyšší odborné vzdělání 5programy krátkého cyklu (v ČR se teprve budou vytvářet) 4střední vzdělání s maturitní zkouškou 3střední vzdělání s výučním listem (délka studia 3 roky)

8 Analýza JVU Analýza JVU D) Očekáváné výsledky učení Existují dvě možnosti, jak formulovat JVU: 1. klasifikovat je do tří kategorií na znalosti, dovednosti a kompetence 2. popsat je prostřednictvím činností oba způsoby jsou možné rozlišení mezi dovednostmi a kompetencemi je ale velmi obtížné na tvorbě JVU by se měla podílet i přijímající organizace

9 Formulace výsledků učení Výsledky učení musí být: konkrétní, jasné a srozumitelné (nejen pro vzdělávací instituce, ale i pro zástupce zaměstnavatelů) jednoznačně ohodnotitelné a měřitelné definované pomocí 3. osoby nebo infinitivu aktivního slovesa

10 Časté chyby při formulování JVU přílišná vágnost použití podstatných jmen (např. obsluha frézy, řezání, orientace v technických normách) popis obecných kompetencí a dovedností, které se přímo netýkají rozvoje dané odbornosti (např. komunikační dovednosti, zlepšení si jazykových dovedností, práce v mezinárodním týmu)

11 Časté chyby při formulování JVU kopírování obecných dovedností ze školních vzdělávacích programů nebo všech způsobilostí z profesních kvalifikací z NSK příliš mnoho nebo málo očekávaných výsledků učení (minimálně 5 odborných dovedností v rámci jednotky s ohledem na jejich náročnost a znalosti účastníků mobility)

12 Příklady formulací JVU Vhodné formulace: zná software hotelové recepce, dovede pracovat s lepicí pistolí, dovede posoudit zdravotní stav mléčné žlázy dojnic, dovede zvolit a umístit typ písma v textové části prospektu, umí si organizovat práci a pracovat s výkresovou dokumentací apod. Nevhodné formulace: dodržování bezpečnosti práce, orientuje se v základních druzích středomořské kuchyně, provádí administrativně organizační práce, zná organizaci práce v oblasti cestovního ruchu, seznámí se s podnikem jako celkem, zadané úkoly plní a odevzdává v odpovídající kvalitě, ovládá propagaci firmy, výrobku nebo služby apod.

13 Zdroje a inspirace Europass-dodatek k osvědčení (dostupné na http://edo.europass.cz/edo/search/) http://edo.europass.cz/edo/search/ Národní soustava kvalifikací (dostupné na http://www.narodnikvalifikace.cz/) http://www.narodnikvalifikace.cz/ Slovník dovedností a kompetencí DISCO (dostupné na http://disco- tools.eu/disco2_portal/)http://disco- tools.eu/disco2_portal/ Vždy pouze jako inspirace pro rozpracování jednotky, která se týká konkrétní odborné stáže.

14 Analýza JVU E) Hodnocení získaných výsledků učení Provádí vždy pouze zástupce přijímající organizace přímo na pracovišti na základě jasně definovaného hodnoticího úkolu a kritérií pro hodnocení (průměrný počet výsledků učení asi 12, průměrný počet způsobů ověření 8 a 9)

15 Analýza JVU Příklady vhodných formulací: Hodnocení získaných výsledků učení - výměna oleje – praktické předvedení, slovní vyjádření - správnost výběru účesu k dané příležitosti a typu zákazníka – ústní a praktické předvedení - předvede broušení motorové pily Hodnoticí kritéria - při výměně oleje žák dodržuje zásady práce s nebezpečným dopadem - kvalita vytvořeného účesu - všechny zadané úkoly byly splněny samostatně a včas

16 Analýza JVU Příklady nevhodných formulací: -provádí odbornou činnost -předvede praktický úkol -stupeň estetického cítění -hodnocení obsahové stránky semestrální práce -předat výstup z PC o vyrobených sortimentech

17 Analýza JVU Obecné (průřezové, klíčové) dovednosti např.: získá povědomí o jiném kulturním prostředí a zvyklostech; komunikuje v cizím jazyce naučí se pracovat v mezinárodním týmu; umí myslet kriticky – dokáže posoudit věrohodnost informací, nenechává se manipulovat, tvoří si vlastní úsudek, samostatnost, schopnost nést odpovědnost, rozhodnout se apod. -nejsou součástí JVU (jejich hodnocení není jednoznačně meřitelné a není možné jej provádět na pracovišti zástupcem zaměstnavatele) -mohou být součástí přihlášky/závěrečné zprávy projektu -jsou hodnoceny po návratu vysílající organizací


Stáhnout ppt "JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ JAK NA JEDNOTKU VÝSLEDKŮ UČENÍ žádostí o grant."

Podobné prezentace


Reklamy Google