Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Diplomový projekt pro studijní obor Finance – I.část.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Diplomový projekt pro studijní obor Finance – I.část."— Transkript prezentace:

1 Diplomový projekt pro studijní obor Finance – I.část

2 pomoc při výběru tématu, zpracování a přípravě obhajoby diplomové práce osvojení si zásad a postupů projektujících činností a požadavků na realizovatelný projekt Proč předmět „Diplomový projekt“?

3 Struktura předmětu Proč diplomová práce? Proč diplomová práce v podobě projektu? Co je projekt? Základní klasifikace projektů, projekt ideový a realizační Výběr tématu diplomové práce Zadání a osnova diplomové práce Zpracování osobního plánu Informační základna pro zpracování DP Formální stránka DP Obhajoba DP

4 Požadavky na studenta Požadavky k zápočtu: A) účast a aktivita na přednáškách B) odevzdání zápočtového úkolu: 1. Návrh zadání diplomové práce 2. Osnova diplomové práce

5 Doporučená literatura ECO, U. Jak napsat diplomovou práci. Votobia, 1997. ISBN 80- 7198-173-7 Glogar, A. Metodický manuál pro vypracování bakalářské a diplomové práce, Zlín: Fakulta managementu a ekonomiky, 2001 Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně Směrnice rektora SR/5/2006 (www.utb.cz – O univerzitě – Úřední deska) Prezentace vychází z uvedených zdrojů.

6 Proč diplomová práce? Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně, článek 27: „Diplomovou nebo bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen řešit, ústně a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení. Diplomová a bakalářská práce se vzájemně liší charakterem zadaných problémů, rozsahem a hloubkou jejich zpracování. Vypracování diplomové nebo bakalářské práce je součástí studijního plánu.“ je projevem tvůrčí činnosti měla by být prospěšná pro studenta a instituci, pro kterou je zpracovávána

7 Proč diplomová práce v podobě projektu? Student v práci prokazuje, že dovede: využít svých teoretických znalostí analyzovat situaci a diagnostikovat stav stanovit cíle, podmínky, prostředky, postupy, náklady, čas a zodpovědné lidi za proměnu stavu, který je, ve stav, který by měl být – který je pozitivně hodnotitelný a umožní snížit ohrožení a dosáhnout úspěchu Zvyšuje tím kvalifikaci studenta pro uplatnění v praxi.

8 Co je projekt? Rosenaud: „Stručně řečeno, projekt je organizované úsilí k dosažení určeného cíle.“

9 Základní klasifikace projektů Ideové projekty Realizační projekty

10 Ideový projekt je: zpracováním základních cílů, prostředků a metod dosažení projektovaného stavu a hrubou představou o nákladech a efektech tvorby a implementace projektu

11 Realizační projekt: je formulací hierarchie cílů podrobného postupu jejich realizace norem a parametrů hodnocení cíle je projektováním struktury objektu projektu věcných, vývojových, prostorových a časových fází dosažení projektovaných cílů zahrnuje projektování nákladů a efektů obsahu, průběhu a forem controllingu zhodnocení důsledků realizace

12 Příklad: Projekt implementace konceptu Balanced Scorecard do řízení firmy AB, a.s. Cíl: Implementovat BSC do řídící praxe firmy Dílčí cíle: 1) Posouzení vhodnosti konceptu BSC pro řízení firem 2) Analyzovat podmínky pro možnost implementace BSC ve firmě AB, a.s. 3) „Ušít na míru“ BSC ve firmě AB, a.s. 4) Navrhnout postup implementace uvedeného konceptu

13 Postupy a metody: Pro dosažení dílčího cíle 1): Kritická literární rešerše domácích a zahraničních zdrojů, řízené rozhovory s manažery firem se zkušenostmi s BSC Pro dosažení dílčího cíle 2): Analýza dosavadního způsobu řízení firmy a připravenosti managementu a zaměstnanců na změny

14 Pro dosažení dílčího cíle 3): Analýza vnějších a vnitřních podmínek fungování firmy (využití metod PEST, analýzy Port. pěti sil, SWOT analýzy, finanční analýzy, …) Vypracování strategické mapy Vypracování sady měřítek u perspektiv BSC (finanční, zákaznické, interních procesů, učení a růstu) Pro dosažení dílčího cíle 4): Vypracování postupu implementace BSC do řízení firmy - vypracování plánu činností a stanovení časového plánu - stanovení zodpovědnosti za jednotlivé etapy projektu - stanovení způsobů kontroly a indikátorů plnění plánu realizace Projektování nákladů a efektů Analýza rizik projektu

15 Výběr tématu diplomové práce Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně, článek 27: „Vedoucí zaměstnanec příslušného ústavu vypisuje po projednání v Radě studijního programu seznam témat diplomových nebo bakalářských prací. Student má právo podle § 62 odst. 1 písm. f) zákona navrhnout téma své diplomové nebo bakalářské práce. Termíny a způsob zveřejnění témat a jejich výběru pro diplomovou nebo bakalářskou práci studentem stanoví vnitřní norma fakulty nebo UTB.“

16 Výběr tématu diplomové práce Jak vybírat témata podle potřebnosti a účelnosti řešení podle realizovatelnosti (v daném čase je student schopen řešit) podle efektivnosti (zda je možné řešením dosáhnout cílů DP) Jak formulovat název práce formulace je vždy ovlivněna úkolem, který text plní u DP plní název funkci informační


Stáhnout ppt "Diplomový projekt pro studijní obor Finance – I.část."

Podobné prezentace


Reklamy Google