Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace k řešení projektu FRVŠ 1013/2011/F5/b - "Příprava nového kurzu Technika odborné práce" Řešitel: Doc. R. Chlup, PhD. (ÚFaR FFUK) Spoluřešitelé:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace k řešení projektu FRVŠ 1013/2011/F5/b - "Příprava nového kurzu Technika odborné práce" Řešitel: Doc. R. Chlup, PhD. (ÚFaR FFUK) Spoluřešitelé:"— Transkript prezentace:

1 Prezentace k řešení projektu FRVŠ 1013/2011/F5/b - "Příprava nového kurzu Technika odborné práce" Řešitel: Doc. R. Chlup, PhD. (ÚFaR FFUK) Spoluřešitelé: Mgr. L. Kropáčová (ÚFaR), J. Matějková (KPSY) Zpracovala L. Kropáčová Únor 2012

2 Obsah prezentace 1. Stav před řešením projektu 2. Stanovené cíle 3. Průběh řešení 4. Výstupy projektu 5. Použití finančních prostředků 6. Využitelnost výstupů 7. Perspektiva

3 1. Stav před rešením projektu (před rokem 2011) Informační výuka na FF UK: ● chybí centrální koordinace a koncepce, ● kurzy typu „Úvod do studia“ neobsahují všechny aspekty IV, ● „Bakalářský seminář“ s prvky IV je až na konci studia, ● nedostatek kurzů zahrnujících praktická cvičení na PC, ● slabý důraz na IV ze strany centrální i oborových knihoven, ● absence specializovaných pracovníků v knihovnách.

4 2. Stanovené cíle ● Zvýšit informační gramotnost studentů prvních ročníků formou výuky kurzu „Technika odborné práce“. ● Připravit metodické a výukové podklady. ● Vypsat pilotní kurz pro studenty vybraných oborů. ● Zveřejnit podklady v SIS UK. ● Umístit materiály ve výukovém prostředí Moodle.

5 3. Průběh řešení I. fáze plnění projektu ● Vytvoření strategie, revize plánů, zohlednění nových skutečností, ● Rozdělení kompetencí: R. Chlup - garant projektu, odborné konuzultace, L. Kropáčová - koncepce kurzu, osnova a sylabus, umístění v SIS UK, založení kurzu v Moodlu, dohled nad čerpáním financí, závěrečná zpráva a prezentace, J. Matějková - organizace přípravy studijních materiálů, revize a korektury, průběžné čerpání financí, testovací výuka, koncepce webu INGRAM.

6 II. fáze plnění projektu ● Koncepce kurzu převzata z diplomové práce spoluřešitelky projektu L. Kropáčové: Třístupňový model kurzu informační gramotnosti pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (UISK FF UK, 2010). ● Studijní materiály nově vytvářeny v případě specifických témat pro studium na FF UK a zčásti získány v hotové podobě z UTB ve Zlíně na základě smlouvy o díle.

7 Typy studijních materiálů ke kurzu ● multimediální prezentace v PREZI jako opora výuky, ● tutoriály a PDF manuály (227 s.) určené pro samostudium, ● pět sad testovacích otázek (celkem 98 ot.) k zafixování učiva z témat nastudovaných samostatně a k zápočtovému testu, ● studijní pomůcky pro praktická cvičení v počítačové učebně, ● infografiky jako propagace elektronických zdrojů. ● Celkem zhotoveno 49 studijních podkladů (seznam v příloze).

8 III. fáze plnění projektu ● Vytvoření webu INGRAM na portálu Elektra (alternativní řešení mezioborového využití výstupů projektu). ● Přesunutí pilotního kurzu na LS 2011/2012 (z důvodu MD). ● Výroba propagačních materiálů pro účastníky kurzu. ● Testovací výuka s využitím vytvořených studijních podkladů v rámci probíhajícího kurzu na Katedře psychologie. ● Příprava pilotního kurzu – podklady v SIS UK a Moodle.

9 4. Výstupy projektu 4.1. vypsaný kurz v SIS UK Jednosemestrální výběrový kurz „Technika odborné práce“ pro studenty společenskovědních oborů bakalářských programů bude vyučován na ÚFaR FF UK v LS 2011/2012.

10 Náhled informací o kurzu v SIS UK:

11

12 4.2 Vytvoření kurzu v Moodle

13 Náhled na podporu kurzu v Moodlu:

14

15 4.3 Ingram na portálu Elektra

16 Náhled na stránky Ingramu:

17

18 Náhled výsledků online testu na stránkách Ingramu:

19 4.4 Webové stránky projektu (http://ufar.ff.cuni.cz/frvs.html)

20 5. Použití finančních prostředků ● Odměny řešitelům v rámci stanovených kompetencí: 5000 Kč. ● Stipendia pro zpracovatele studijních podkladů z řad doktorandů, zaměstnanců knihoven a studentu INSK: 60.000. ● Ostatní osobní náklady: balíček hotových studijních materiálů z UTB (Zlín), vytvoření a správa sekce Ingram: 30.000 Kč. ● Služby: tisk a laminace propagačních materiálů pro studenty (infografiky, záložky, návody a pracovní listy): 10.000 Kč. ● Ostatní náklady: spotřební materiál, přenosný dataprojektor a promítací plátno, software na posílení PC v učebně, studijní literatura: 50.000 Kč. ● Naplánované, udělené a vyčerpané finanční prostředky na řešení projektu celkem: 155.000 Kč (čerpání v příloze).

21 6. Využitelnost výstupů ● Prostřednictvím kombinace výkladu, samostudia a praktických cvičení umožňují připravené materiály výuku cca 50 studentů jedním lektorem v průběhu jednoho semestru. ● Materiály v sekci Ingram jsou dostupné z webu Knihovny FF UK a mohou být využity dalšími vyučujícími v úvodních kurzech. ● Uživatelům pomohou studijní materiály a návody v orientaci při vyhledávání a zpracovávání odborných informací.

22 7. Perspektiva ● Výuka v obou semestrech v paralelních kurzech několika lektory. ● Rozpracování studijních materiálů pro další skupiny oborů vyučovaných na FF UK (např. historické, filologické). ● Limitem uvedených aktivit jsou finanční prostředky na jejich realizaci a prostorové možnosti PC učeben. ● Závěr: Nutná podpora informačního vzdělávání ze strany vedení fakulty a také v knihovnách FF UK.


Stáhnout ppt "Prezentace k řešení projektu FRVŠ 1013/2011/F5/b - "Příprava nového kurzu Technika odborné práce" Řešitel: Doc. R. Chlup, PhD. (ÚFaR FFUK) Spoluřešitelé:"

Podobné prezentace


Reklamy Google