Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

To the metodology meeting „Angličtina v podmínkách málotřídních škol“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "To the metodology meeting „Angličtina v podmínkách málotřídních škol“"— Transkript prezentace:

1 to the metodology meeting „Angličtina v podmínkách málotřídních škol“

2  je to světový jazyk  je všude kolem nás  ALE: je daleko k jeho použití jako prostředku komunikace  PŘESTO: je použitelný ve všech světadílech  pomáhá porozumět vlastnímu jazyku  její znalost zvyšuje cenu na trhu práce (což si uvědomujeme my dospělí, pro děti je třeba hledat jiné důvody a jiné zdroje motivace)  škola, kde se učí anglicky kvalitně či brzy má pozitivní ohlas u rodičů (rodiče žádají výuku angličtiny pro své dítě co nejdříve)  + je jedním ze tří předmětů, který chce ve škole vidět ČŠI  (Čj, M, Aj)

3  objevují se v ní slova, která dítě už zná  ALE: je daleko k jeho použití jako prostředku komunikace (především časově, budou ji potřebovat až za dlouho)  minimální nutné podmínky pro učení jazyka (a čehokoli):  a) motivace, b) stimulace - vliv jazyka a jeho přísun, c) příležitosti pro použití (d) inteligence – verbální a hudební)  jinak se vyslovuje, jinak se píše (z našeho pohledu)  odlišná gramatická struktura (bits of language, chunks)  má stručná, jednoduchá vyjádření (Take care!)  vyjadřuje více emoce, a to jak slovy, tak intonací (What a terrible circus!, I really hate Maths!)

4  umožňuje dělat v hodinách něco zajímavějšího a zábavnějšího, než třeba v češtině a matematice (hry, křížovky, obrázkové pracovní listy)  pomáhá porozumět sobě, svým chutím a náladám (ne každému to vyhovuje) a pomáhá je sdělovat (nejsme zvyklí sdělovat je v mateřském jazyce)  učí se na několika úrovních – vyžaduje více dovedností:  výslovnost, mluvení(odvaha mluvit), jiná psaná podoba, poslech  výslovnost – učíme (nápodobou, případně popsáním stavu mluvidel při dané hlásce)  schopnost použít jazyk – rozvíjíme (navozením situace, pozitivním přístupem)  jinou psanou podobu – učíme ji přečíst  poslech – používáme (hudební sluch, rytmus)

5  u mladších dětí především dobrá výslovnost  u starších dětí především dobrá slovní zásoba a znalost gramatiky minimálně na úrovni intermediate a také ochota mluvit na děti anglicky a schopnost mluvit jednoduše  dále je vhodná kreativita a smysl pro humor, ochota udělat ze sebe třeba i šaška, pokud to pomůže porozumění bez použití češtiny  mluvit na děti anglicky je třeba stále a správně, především se to týká základních pokynů – tzv. clasroom English (možno stáhnout dokument Try It with Us ze stránek Oxford Teacher’s Club)

6  ???  Let‘s discuss this in teams….

7  hodně záleží na talentu  batole vs. střední škola  rozdíl hlavně ve výslovnosti a porozumění slyšenému  hodně talentovaní jedinci se zvládnout naučit plynně anglicky i až na střední, takových je ale menšina  výuka dříve než ve třetí třídě nezanechá v dětech mnoho slovní zásoby a gramatiku v podstatě žádnou, může ovšem mít dobré výsledky v oblasti výslovnosti, porozumění slyšenému a v získání kladného vztahu k angličtině (což je nejlepší druh motivace, neboť se jedná o motivaci vnitřní)

8  kvalitnější jsou zahraniční, především proto, že sledují výzkumy v oblasti metodiky a didaktiky, a tak jsou stále efektivnější  dále jsou schopné jít s dobou v grafice a zájmech dětí, z čehož vyplývá, že čím modernější učebnici máme, tím je větší pravděpodobnost, že děti zaujme  důvěřuji především nakladatelstvím Oxford, Longman, Macmillan a Cambridge  je dobré hledět na rok prvního vydání  z českých knih, které znám, mohu doporučit jen Zahálkovou  naopak v žádném případě nemohu doporučit učebnice paní Lacinové a učebnice z nakladatelství Express publishing

9  1. a 2. ročník - ??? – sám bych zvolil nejspíš Happy House, případně dobrý audioorální kurz  5. ročník - ??? také záleží na návazných školách, je vhodné, aby učebnice měla stejnou angličtinu jako předchozí (britskou nebo americkou, tzn. po Chit Chatu opět britskou)

10  Anglické písničky  http://www.mamalisa.com/ - písničky, říkanky, review dětských knížek (z celého světa – tj. nejen anglofonní) http://www.britishcouncil.org/kids-songs.htm - písničky i s hudbou, rozdělené do různých náročnostních úrovní http://kids.niehs.nih.gov/musica.htm - písničky s textem a hudbou (pouze instrumentální, nezpívané) http://www.theteachersguide.com/ChildrensSongs.htm - písničky, některé jen s hudbou, některé jen texty http://www.canteach.ca/elementary/songspoems.html - písničky a říkanky, dělené dle ročních období a různých svátků, o zvířátkách, atd. (jen texty bez hudby) http://www.lanterntree.com/nurseryrhymes/nurseryrhymeindex.html?gclid=C K7ixK314pYCFRkeugodjzkUOA – dětské říkanky a písničky, jen texty http://www.nurseryrhymes4u.com/NURSERY_RHYMES/MUSICANDSONG.h tml - písničky nazpívané i jen texty http://www.nurseryrhymes4u.com/NURSERY_RHYMES/THEMES.html - písničky a říkanky tříděné dle obsahu – např. o zvířatech, o ročních dobách http://www.nursery-songs.com/songs_and_engravings.htm - písničky a říkanky jsou doplněné černobílými obrázky http://www.mamalisa.com/ http://www.britishcouncil.org/kids-songs.htm http://kids.niehs.nih.gov/musica.htm http://www.theteachersguide.com/ChildrensSongs.htm http://www.canteach.ca/elementary/songspoems.html http://www.lanterntree.com/nurseryrhymes/nurseryrhymeindex.html?gclid=C K7ixK314pYCFRkeugodjzkUOA http://www.nurseryrhymes4u.com/NURSERY_RHYMES/MUSICANDSONG.h tml http://www.nurseryrhymes4u.com/NURSERY_RHYMES/THEMES.html http://www.nursery-songs.com/songs_and_engravings.htm

11  Anglické říkanky  http://www.nurseryrhymes4u.com/- Nursery rhymes - dětské říkanky http://www.rhymes.org.uk/- Nursery rhymes - dětské říkanky včetně jejich původu a historie http://www.smart-central.com/- Nursery rhymes- dětské říkanky http://www.englishnurseryrhymes.com/rhyme- list/ - říkanky v angličtině http://www.nurseryrhymes4u.com/ http://www.rhymes.org.uk/ http://www.smart-central.com/ http://www.englishnurseryrhymes.com/rhyme- list/

12  Lyrics for older studnets (popular songs)  http://www.lyrics.com/ - jeden z největších zdrojů písničkových textů na webu, viz. názorný příklad níže – The Beatles http://www.lyrics.com/index.php/artists/name/the- beatles-p-3644 - The Beatles lyrics http://www.lyricspedia.com/ - další rozsáhlá databáze písniček http://www.azlyrics.com/ - do třetice další zdroj písničkových informací http://www.lyrics.com/ http://www.lyrics.com/index.php/artists/name/the- beatles-p-3644 http://www.lyricspedia.com/ http://www.azlyrics.com/  Webové stránky, kde lze různé písničky / CD objednat:  http://www.songsforteaching.com/ - písničky nejen pro výuku jazyků, ale také jiných předmětů http://www.songsforteaching.com/

13  http://www.wattsenglish.com http://www.wattsenglish.com  http://www.oup.com/elt http://www.oup.com/elt  http://www.dys-baba.cz/ http://www.dys-baba.cz/  http://helendoron.cz/index.php?stred=novinky.php http://helendoron.cz/index.php?stred=novinky.php  www.abcteach.com/directory/seasonalholidays/ www.abcteach.com/directory/seasonalholidays/  http://www.lingualudus.com/zajimave-weby- 63/vyuka-anglictiny-135 http://www.lingualudus.com/zajimave-weby- 63/vyuka-anglictiny-135  http://www.jazzles.com/html/color.html http://www.jazzles.com/html/color.html  http://www.smart-central.com/index.html http://www.smart-central.com/index.html  http://www.jazzles.com/html/letters.html http://www.jazzles.com/html/letters.html  http://www.anexpres.cz/ http://www.anexpres.cz/

14  http://www.mes-english.com/flashcards/days.php http://www.mes-english.com/flashcards/days.php  http://www.teachingenglish.org.uk http://www.teachingenglish.org.uk  http://e-anglictina.blogspot.com/2009/05/humpty- dumpty.html http://e-anglictina.blogspot.com/2009/05/humpty- dumpty.html  http://www.anglictinaodmimina.cz/ http://www.anglictinaodmimina.cz/  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/craft- downloads http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/craft- downloads  http://www.komen1.estranky.cz/clanky/anglictina- rozcestnik.html http://www.komen1.estranky.cz/clanky/anglictina- rozcestnik.html  http://www.helpforenglish.cz/ http://www.helpforenglish.cz/  http://www.jazyky-online.info/anglictina/deti.php http://www.jazyky-online.info/anglictina/deti.php  http://www.anglictina-on-line.cz/ http://www.anglictina-on-line.cz/

15  www.macmillanenglish.com/younglearners www.macmillanenglish.com/younglearners   www.onestopenglish.com www.onestopenglish.com   www.aj.cz www.aj.cz   www.anglictinaodmimina.cz www.anglictinaodmimina.cz   www.englishmaven.org www.englishmaven.org   www.helpforenglish.cz www.helpforenglish.cz  www.testpark.cz www.testpark.cz   www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish  www.languageguide.org/english www.languageguide.org/english

16  http://www.englishstudydirect.com/OSAC/langacls.htm http://www.englishstudydirect.com/OSAC/langacls.htm  www.teachingenglish.org.uk/try/teaching-kids www.teachingenglish.org.uk/try/teaching-kids   http://www.teachingenglish.org.uk/try/activities http://www.teachingenglish.org.uk/try/activities  www.komen1.estranky.cz/clanky/ucitele-i-stupen/anglictina-i_stupen.html www.komen1.estranky.cz/clanky/ucitele-i-stupen/anglictina-i_stupen.html   www.puzzle-maker.com – program na výrobu osmisměrek www.puzzle-maker.com  www.britishcouncil.org/kidsenglish www.britishcouncil.org/kidsenglish  www.detskestranky.cz www.detskestranky.cz   Travel to learn:  www.jazyky-v-zahranici.cz www.jazyky-v-zahranici.cz  www.naep.cz www.naep.cz

17  During a talking activity don’t interrupt them. Then – show them their mistakes, but SHOW THEM ALSO THEIR SUCCESSES.   Say: There’s an old (national) saying / We have a saying...  It is better, than to say to the English speaker an English proverb.   THE POWER OF POSITIVE THINKING:  Never say “I can’t...”,  but “I can’t... yet.”

18  Focus students on BITS OF LANGUAGE as completed wholes.   If the child is not learning the way you are teaching, try teaching the way the child learns.  I am the prove, that the way I was taught English, was successful.  But the problem is, that it doesn’t work for everyone.   We like foreign accent, a British person said.

19 Enjoy English!


Stáhnout ppt "To the metodology meeting „Angličtina v podmínkách málotřídních škol“"

Podobné prezentace


Reklamy Google