Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Problematika zaměstnávání OZP. Zaměstnávání OZP a legislativa Upravuje zákon 425 /2004 Sb. o zaměstnanosti Za OZP považuje zákon 425 /2004 osoby, které.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Problematika zaměstnávání OZP. Zaměstnávání OZP a legislativa Upravuje zákon 425 /2004 Sb. o zaměstnanosti Za OZP považuje zákon 425 /2004 osoby, které."— Transkript prezentace:

1 Problematika zaměstnávání OZP

2 Zaměstnávání OZP a legislativa Upravuje zákon 425 /2004 Sb. o zaměstnanosti Za OZP považuje zákon 425 /2004 osoby, které byly: – orgánem soc. zabezpečení uznány invalidními v 3. stupni (dále jen "osoby s těžším zdr. postižením"), či v 1. nebo 2. stupni, – rozhodnutím ÚP uznány zdravotně znevýhodněnými (institut se bude rušit – platí do 2015).

3 Invalidní osoba: Osoba je invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdr. stavu nastal pokles jeho prac. schopnosti nejméně o 35 %. – 35 % až 49 % - invalidita 1. stupně, – 50 % až 69 % - invalidita 2. stupně, – nejméně o 70 % - invalidita 3. stupně.

4 Zdravotně znevýhodněná osoba Osoba, která má takovou poruchu zdr. stavu, při které může pracovat, ale je v pracovním procesu výrazně omezena dlouhodobě nepříznivým zdr. stavem. Od 2012 se přestane přiznávat a od 2015 se bude rušit

5 Dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav trvá déle než jeden rok a podstatně omezuje psychické, fyzické nebo smyslové schopnosti a tím i možnost pracovního uplatnění.

6 Dokládání zdravotního stavu Invalidní osoby – rozhodnutí OSSZ Zdravotně znevýhodněná osoba – rozhodnutí úřadu práce Těmto osobám se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce.

7 Činnost ÚP věnované OZP ÚP jsou povinny věnovat OZP zvýšenou pozornost, která zahrnuje: Pracovní rehabilitaci- souvislá činnost zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní spojené Přípravu k práci - zapracování osoby se zdravotním postižením na vhodné pracovní místo Tato příprava trvá nejdéle 24 měsíců. Specializované rekvalifikační kurzy

8 Zaměstnavatelé a OZP Zaměstnavatelé nad 25 osob musí zaměstnávat 4% OZP nebo odebírat služby či výrobky od zaměstnavatelů kteří zaměstnávají min. 50% postižených (OSVČ OZP) nebo mají zvýšené odvody do státního rozpočtu

9 Pokud to lze, musí zaměstnavatel převést OZP na jiné vhodné prac. místo, pokud již není schopna pracovat na dosavadním či jí umožnit zkrácenou prac. dobu. Stát poskytuje příspěvek pro zaměstnavatele, na vytvoření chráněných prac. míst pro OZP, a na mzdy OZP Stát poskytuje slevy na dani zaměstnavatelům OZP Pokud se zaměstnavatel rozhodne zaměstnat OZP, může stát poskytnout podporu při přípravě OZP k práci (viz činnost ÚP a níže část pracovní příležitosti pro OZP).

10 Pracovní příležitosti pro OZP Běžné zaměstnání zaměstnání na nechráněném pracovním trhu Podporované zaměstnání zaměstnání na běžném pracovním trhu s přechodnou podporou (poradenství, asistence, trénink), je plat (či odměna za práci) Přechodné programy Přechodné programy - tréninková pracoviště, tranzitní program zaměstnání připravující osoby na vstup na běžný prac. trh - úprava prac. podmínek dle možností, všestr. podpora, je odměna za práci (ne u tranzit. programu). Chráněná pracovní místa (chráněné pracovní dílny) Chráněné pracovní místo (chráněné pracovní dílny) prac. místo vytvořené speciálně pro uplatnění OZP, je přizpůsobeno potřebám OZP, je plat Sociálně terapeutické dílny, sociální rhb Sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace sociální služby, které vedou k získání pracovních a sociálních návyků, není zde plat Další sociální služby Další sociální služby (stacionáře, denní centra) získání soc. návyků

11 Sociálně terapeutické dílny, sociální RHB Sociální služby Nácvik pracovních dovedností Za práci není plat Část klientů později přechází na chráněná prac. místa apod.

12 Chráněná pracovní místa Jsou určeny pro ty, kteří: o nechtějí pracovat na běžném trhu práce o zdr. stav jim neumožňuje ani s pomocí podpůrné služby se plnohodnotně zapojit do běžného prac. prostředí o zvládají základní sociální dovednosti o k výkonu práce „potřebují“ speciální prostředí, pomůcky a stálou asistenci (přizpůsobené prostředí, tempo práce) Za práci dostávají mzdu (spíše podprůměrný výdělek) Chr. dílny - pracoviště, kde je min. 60 % OZP (pojem chráněné prac. dílny se v novele zákona ruší )

13 Přechodné (přechodové programy) Tréninková pracoviště Tranzitní program (program přechodu ze školy do zaměstnání)

14 Tréninkové pracoviště Pro osoby, které chtějí získat pracovní zkušenost, než vstoupí na běžný pracovní trh Možnost vyzkoušet zátěž v chráněném prostředí Služba je časově omezena (nejčastěji půl roku, rok) Možnost odměny za práci, platu Někdy registrováno jako sociální rhb, soc. ter. dílna

15 Tranzitní program Komplex služeb, které usnadňují mladému člověku s postižením přechod ze školy do zaměstnání Klientovi je sestaven plán, má asistenta, vyzkouší si několik pracovišť (práce zdarma) v běžném prostředí, což mu pomůže vybrat vhodné pracovní uplatnění

16 Podporované zaměstnání Umožní najít a udržet vhodné zaměstnání na běžném prac. trhu za rovným platových podmínek Pro znevýhodněné klienty vyžadující poradenství, asistenci trénink na pracovišti Průběžnou podporu Služba je časově omezena Někdy registrováno jako sociální RHB Existují přímo agentury pro podporované zaměstnání (agentury podporovaného zaměstnávání)(např. Rytmus Chrudim)

17 Další instituty, které se uplatňují v této oblasti Sociální firmy – zřizované za účelem zisku, ale zároveň zaměstnávají znevýhodněné osoby a umožňují jim využít podpůrných a RHB služeb (např. Jůnův statek, kavárna Vesmírna). Pojem není legislativně podložen. Job klub – skupinová práce s lidmi, kteří se zajímají o získání zaměstnání, jsou při ÚP, při agenturách pro podporované zaměstnávání, procvičují a rozvíjí dovednosti potřebné pro získání práce (nácvik vystupování, nácvik vstupního pohovoru apod.) A další (podpůrné svépomocné skupiny pod.)

18 Zdroje: HUTAŘ J.:Sociálně právní minimum pro zdravotně postižené Praha : NRZP ČR, 2006. ISBN 80-903640-2-0. KREJČÍŘOVÁ, O a spol.: Problematika zaměstnávání občanů se zdravotním postižením, Praha: Rytmus. 2005, ISBN: 80-903598-1-7 SOSNOVSKÁ, M. Pracovní možnosti v kostce, dostupné na: http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=718 http://www.dobromysl.cz/scripts/detail.php?id=718 VOJTOVÁ, V.: Problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením – právní hledisko. [online]. [citováno 2006-01- 28]. www.dobromysl.cz www.helpnet.cz www.rytmus.cz www.socialnifirma.cz


Stáhnout ppt "Problematika zaměstnávání OZP. Zaměstnávání OZP a legislativa Upravuje zákon 425 /2004 Sb. o zaměstnanosti Za OZP považuje zákon 425 /2004 osoby, které."

Podobné prezentace


Reklamy Google