Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Návrh koncepce a implementace CSR Česká zemědělská univerzita Jan Burian - ČZU Lucie Ceplová - ČZU Tereza Dohnalová - UK Kateřina Klimentová - ČZU Tereza.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Návrh koncepce a implementace CSR Česká zemědělská univerzita Jan Burian - ČZU Lucie Ceplová - ČZU Tereza Dohnalová - UK Kateřina Klimentová - ČZU Tereza."— Transkript prezentace:

1 Návrh koncepce a implementace CSR Česká zemědělská univerzita Jan Burian - ČZU Lucie Ceplová - ČZU Tereza Dohnalová - UK Kateřina Klimentová - ČZU Tereza Vojtíšková - VŠE

2 Návrh koncepce a implementace CSR 1.Východiska (současný stav) Úvod do problematiky ČZU a společenská odpovědnost 2.Implementace CSR Cíle implementace Implementační plán Fáze implementace CSR 3.Návrh koncepce CSR Zapojení studentů do řídícího výboru CSR Propojení projektů a výuky Konkrétní návrhy na projekty

3 1. Východiska

4 Úvod do problematiky Cíl: návrh implementace a koncepce CSR aktivit na ČZU Inspirace – Více než korporátní sféra, zahraniční univerzity Koncepce CSR aktivit je zaměřena, více než na konkrétní projekty, na implementaci, celkové pojetí, koncepci a způsob řízení Výhody oproti korporátní sféře Zdrojové možnosti Časové možnosti

5 ČZU a společenská odpovědnost ČZU se hlásí k principům CSR Separátní projekty Neexistence jednotné strategie, koncepce a prezentace CSR aktivit Realizované CSR projekty „Kniha pro Ghanu“ „Začni s neziskovkou “ „obchod Fairtrade“ „Letní škola“ „Univerzita třetího věku“

6 2. Implementace CSR

7 Cíle implementace Cíl: Zavedení CSR na České zemědělské univerzitě Dílčí cíle (výstupy): Vytvoření CSR organizační jednotky Stanovení strategie CSR Stanovení koncepce CSR Vytvoření portfolia projektů Realizace konkrétních projektů Kontrola očekávaných přínosů

8 Implementační plán Zdroj: http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/

9 Fáze implementace CSR Plánování Oslovení a přesvědčení vedení o zavedení CSR Přesvědčení vedení o zavedení jednotného CSR konceptu Výstup: alokace zdrojů, určení týmu CSR a CSR manažera Určení struktury, strategie a koncepce Určení klíčových stakeholderů Stanovení hodnot a principů Analýza současného stavu Stanovení cíle CSR Stanovení akčního plánu, včetně plánu komunikace Výstupem fáze je strukturovaná dokumentace, včetně akčního plánu, která je předložena vedení k odsouhlasení záměru.

10 Fáze implementace CSR Realizace Na základě sestaveného akčního plánu Realizace jednotlivých projektů Velký důraz na komunikaci k jednotlivým stakeholderům Hodnocení Monitorování Reportování Zlepšování V předem určených periodách a po vyhodnocení úspěšnosti CSR aktivit, vedení (popřípadě steering comitee společně s CSR managerem) navrhuje/akceptuje změny či návrhy pro následující období, včetně strategie CSR.

11 3. Návrh koncepce CSR

12 Zapojení studentů do řídícího výboru CSR Založení studentského klubu v rámci organizačního výboru CSR Alternativa: Navázání spolupráce s již existujícím studentským klubem (například SKPŘ) Úloha výboru Zajištění realizace akčního plánu Správa portfolia projektů Zajištění komunikace k jednotlivým stakeholderům Naplňování cíle CSR Rozvoj a tvorba strategie Monitorování a reportování vedení

13 Propojení projektů a výuky Cíl: Zapojení jednotlivých částí CSR projektů do školních projektů Příklad: Návrh komunikační kampaně – úloha bude zadána jako týmový projekt v rámci zápočtové semestrální práce v marketingových předmětech Výhody Využití zdrojového potenciálu Praxe v průběhu studia (práce na reálných projektech) Semestrální projekty dávají smysl (zvýšení úrovně projektů) Zvýšení prestiže školy (uchazeči o studium) Nulové zdrojové náklady pro daný projekt

14 Konkrétní návrhy na projekty Ekonomický pilíř  Hledání praxe pro studenty  Erasmus a pracovní stáže  Vzdělávání pro veřejnost - kurzy - PC dovednosti (školitele je možné vybrat i z řad studentů), kurzy jazyky, atd  Podpora start-up projektů Enviromentální pilíř  Sběr školních pomůcek/učebnic (šetření životního prostředí a podpora sociálně slabších) Sociální pilíř  Volnočasové aktivity  Sportovní aktivity (charitativní účel), soutěže, závody  Zdravá strava/ zdravý životní styl  Sbírky  Teambuildingové akce pro zaměstnance

15 Shrnutí ČZU již několik CSR projektů realizuje/realizovalo Pilíře navrhnuté implementace CSR Vytvoření jednotného konceptu a strategie CSR Vytvoření organizační jednotky zodpovědné za CSR (zaměstnanci ČZU + studenti) Realizace jednotlivých projektů/dílčích částí projektů do osnov předmětů Přínosy Vytvoření konkurenční pozice (oslovení uchazečů) Výhody spojené s propojením projektů a výuky Přínosy jednotlivých aktivit/projektů

16 Prostor k diskuzi

17 Zdroje University of Westminster. University of Westminster [online]. 2014 [cit. 2014-11-26]. Dostupné z:http://blog.westminster.ac.uk/sustainability/http://blog.westminster.ac.uk/sustainability/ University of Phoenix. University of Phoenix [online]. 2014 [cit. 2014- 11-26]. Dostupné z:http://s8378.p83.sites.pressdns.com/wp- content/uploads/2014/02/2013-csr-report.pdfhttp://s8378.p83.sites.pressdns.com/wp- content/uploads/2014/02/2013-csr-report.pdf Apollo Education Group. Apollo Education Group [online]. 2013 [cit. 2014-11-26]. Dostupné z: http://csrreport.apollo.edu/http://csrreport.apollo.edu/ Společenská odpovědnost firem. Koncept CSR v praxi [online]. 2013 [cit. 2014-11-26]. Dostupné z:http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/wp- content/uploads/2013/09/Koncept%20CSR%20v%20praxi.pdfhttp://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/wp- content/uploads/2013/09/Koncept%20CSR%20v%20praxi.pdf Fairtradová města. Fairtradové školy [online]. 2011 [cit. 2014-11-26]. Dostupné z: http://www.fairtradovamesta.cz/ft_skolyhttp://www.fairtradovamesta.cz/ft_skoly

18 Děkuji za pozornost Jan Burian


Stáhnout ppt "Návrh koncepce a implementace CSR Česká zemědělská univerzita Jan Burian - ČZU Lucie Ceplová - ČZU Tereza Dohnalová - UK Kateřina Klimentová - ČZU Tereza."

Podobné prezentace


Reklamy Google