Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště v Mostě.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště v Mostě."— Transkript prezentace:

1 Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště v Mostě

2 Statistika k 29.2.2016

3

4 Uchazeči a zájemci o zaměstnání k 29.2.2016 v okrese Most Evidovaní uchazeči a zájemci o zaměstnání celkemmužiženy Kontaktní pracoviště ÚP ČR Most560626232983 Kontaktní pracoviště ÚP ČR Litvínov327115441727 Celkem887741674710

5 Vzdělanostní struktura uchazečů a zájemců o zaměstnání k 29.2.2016 Základní vzdělání Střední odborné vzdělání (vyučen) ÚSV vzdělání ÚSO vzdělání -vyučení s maturitou ÚSO vzdělání s maturitou bez vyučení Vyšší odborné vzdělání Bakalářské vzdělání Vysokoškolské vzdělání 426829891473179181672150

6 Délka evidence uchazečů a zájemců o zaměstnání

7 Nabídka volných míst k 29.2.2016 Volná pracovní místa: celkemz toho pro absolventy z toho pro OZPnelze přímo zprostředkovat 75623618290 Počet uchazečů o zaměstnání na jedno volné místo k 29.2.2016 11,74 Celkem VŘ za rok 2015 317/4875 UoZ VŘ k 29.2. za rok 2016 22/252 UoZ

8 Kritéria pro přiznání příspěvku v rámci APZ Příspěvkem v rámci APZ mohou být podpořeny: Fyzické osoby vedené nepřetržitě v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 12 měsíců. UoZ vedeni v evidenci nepřetržitě déle než 3 měsíce, kterým je vzhledem k jejich zdravotnímu stavu, věku (absolventi bez praxe, mladí do 30 let věku a osoby nad 50 let) či péči o dítě do 10 let věku věnována při zprostředkování zaměstnání zvýšená péče. UoZ vedeni v evidenci nepřetržitě déle než 3 měsíce - u nichž existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci uchazečů (výkon trestu, horská oblast), - jimž je třeba věnovat zvýšenou péči z jiného vážného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce (ohrožení sociálním vyloučením z důvodu setrvání v dlouhodobé evidenci).

9 Veřejně prospěšné práce VPP – časově omezené pracovní příležitosti spočívající v méně kvalifikovaných pracích při údržbě a úklid veřejných prostranství, budov, komunikací nebo jiných obdobných činnostech ve prospěch obcí nebo státních nebo jiných obecně prospěšných institucí. Dohody je možné uzavírat až na období 24 po sobě jdoucích měsíců. Na období 13 až 24 měsíců je možné uzavřít dohodu pouze v případě, že jsou podpořeny osoby nejvíce ohrožené na trhu práce, za podmínky, že vytvořená pracovní místa nemají charakter trvalého pracovního místa. Příspěvek je poskytován měsíčně ve výši: - 14 000 Kč na pracovní místo - 15 000 Kč na pracovní místo předáka Kontaktní osoba: Jana Šeblová tel. 950 137 457, e-mail: jana.seblova@mo.mpsv.czjana.seblova@mo.mpsv.cz

10 Společensky účelná pracovní místa VYHRAZENÁ Pracovní místa, které zaměstnavatel vyhradí pro konkrétní uchazeče o zaměstnání. Úřad práce, na základě zaměstnavatelem doloženého vyúčtování, měsíčně přispívá na úhradu mzdových nákladů včetně pojistného na sociální zabezpečení, na všeobecné zdravotní pojištění a státní politiku zaměstnanosti. Příspěvek se poskytuje příspěvek ve výši max. 10 000 Kč měsíčně po max. dobu 6 měsíců. UoZ s nepřetržitou délkou evidence min. 24 měs. se poskytuje příspěvek max. 15 000 Kč měsíčně po max. dobu 6 měsíců. UoZ nad 55 let věku a s nepřetržitou délkou evidence min. 24 měs. se poskytuje příspěvek max. 20 000 Kč měsíčně po max. dobu 6 měsíců. Kontaktní osoby: Bc. Andrea Urbanová, DiS. tel. 950 137 362, e-mail: andrea.urbanova@mo.mpsv.czandrea.urbanova@mo.mpsv.cz Petra Seidlová tel.950 137 363, e-mail: petra.seidlova@mo.mpsv.czpetra.seidlova@mo.mpsv.cz Lucie Maierová tel.950 137 361, e-mail: lucie.maierova@mo.mpsv.czlucie.maierova@mo.mpsv.cz

11 SÚPM zřízené, SÚPM zřízené pro uchazeče o zaměstnání za účelem výkonu SVČ Pracovní místo, která zřizuje zaměstnavatel pro uchazeče o zaměstnání či pracovní místo, které pro sebe zřizuje uchazeče o zaměstnání vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání. Jednorázový finanční příspěvek se poskytuje ve výši maximálně 80 000 Kč na zřízení jednoho pracovního místa. Musí být použit na úhradu nákladů spojených se zřízením pracovního místa (stroje, zařízení a vybavení provozovny). Příjemce příspěvku musí splnit podmínku obsazenosti pracovního místa v délce 12 měsíců. Kontaktní osoba: Ing Lucie Nedvědová tel. 950 137 366, e-mail: lucie.nedvedova@mo.mpsv.cz

12 Chráněné pracovní místo PŘÍSPĚVEK NA ZŘÍZENÍ Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa může být poskytnut zaměstnavateli, který vytvoří pracovní místo pro osobu se zdravotním postižením. Jedná se o jednorázový finanční příspěvek, který zaměstnavatel musí použít na úhradu nákladů spojených se zřízením tohoto pracovního místa (stroje, zařízení, vybavení). Délka obsazenosti vytvořeného CHPM činí 36 měsíců. Příspěvek na zřízení jednoho chráněného pracovního místa pro OZP i TZP je poskytován max. ve výši 125 000 Kč. Kontaktní osoba: Vlasta Bőgiová tel.950 137 375, e-mail: vlasta.bogiova@mo.mpsv.czvlasta.bogiova@mo.mpsv.cz

13 Přehled vytvořeních pracovních míst a umístěných uchazečů k 31.12.2015

14 Čerpání finančních prostředků KoP Most

15 Rozpočet aktivní politiky zaměstnanosti – KoP Most

16 ESF – Operační program Zaměstnanost (projekt RIP) Projekt,,Flexibilně do práce v Ústeckém kraji“ Realizace projektu: březen 2016 – červen 2019 Cílová skupina: Uchazeči a zájemci o zaměstnání, kteří pečují o dítě do 15 let věku, tj. i rodiče jimž končí nebo skončila mateřská/rodičovská dovolená a osoby pečující o osobu blízkou (např. seniora či osobu zdravotně postiženou). V každém okrese bude zapojeno 100 osob z cílové skupiny. Aktivity: Rekvalifikace - zprostředkování zaměstnání - doprovodná opatření

17 ,,Flexibilně do práce v Ústeckém kraji“ Mzdový příspěvek: Společensky účelná pracovní místa: Poskytnutí mzdového příspěvku na max. 12 měsíců. Výše příspěvku 13 tis. Kč respektive 15 tis. Kč (u evidence nad 24 měsíců). Minimální délka evidence pro zprostředkování SÚPM 3 měsíce. „Nově vytvořená Pracovní Místa“ Využití tohoto nástroje se předpokládá kolem poloviny roku 2016, s výší příspěvku cca 15 tis. Kč měsíčně, udržitelnost min. 6 měsíců. V každém okrese bude zaměstnáno cca 60 osob a podpora bude zaměřena na flexibilní formy zaměstnání (sdílená pracovní místa, pružná pracovní doba, práce na dálku, zkrácený úvazek). Kontaktní osoba: Ing. Zuzana Hladíková tel. 950 137 381, e-mail: zuzana.hladikova@mo.mpsv.czzuzana.hladikova@mo.mpsv.cz

18 ESF - Operační program Zaměstnanost (projekt RIP) Projekt,,Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji“ Realizace projektu: březen 2016 – říjen 2018 Cílová skupina: Osoby do 29 let včetně, které nejsou v zaměstnání, ve vzdělávání nebo v profesní přípravě, žijící v Ústeckém kraji, které jsou nezaměstnané nebo neaktivní nezávisle na tom, zda jsou registrovány na ÚP ČR jako uchazeči o zaměstnání či nikoli. V každém okrese zapojeno 360 osob z cílové skupiny.

19 Projekt,,Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji“ Práce na zkoušku (dále jen „PNZ“) Cílová skupina: UoZ ve věku 15 - 29 let (včetně) bez rozdílu dosaženého stupně vzdělání a délky evidence na ÚP ČR, postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce maximálně 2 roky po ukončení přípravy na budoucí povolání. Mzdový příspěvek: 7.000,- Kč měsíčně u UoZ se středním a nižším vzděláním 9.500,- Kč měsíčně u UoZ s vyšším či vysokoškolským vzděláním Příspěvek se vyplácí zpětně po skončení PNZ. PNZ jsou realizovány na max. poloviční úvazek (tj. 20 hodin/týden) na dobu 1 – 3 měsíce. UoZ zůstává po dobu PNZ v evidenci ÚP ČR. Po skončení PNZ je možnost navázat Odbornou praxí. Plánovaný indikátor : 115 osob na okres

20 Projekt,,Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji“ Odborné praxe pro mladé do 29 let Cílová skupina: evidovaní UoZ na ÚP ČR minimálně 3 měsíce, ve věku 15 - 29 let včetně, postrádající pracovní zkušenosti nebo mající pracovní zkušenosti v souhrnné délce maximálně 2 roky po ukončení přípravy na budoucí povolání. Délka Odborné praxe: 6 – 12 měsíců, zkrácené úvazky nejsou podporovány (možné jen ve výjimečných případech – např. směnný provoz). Není možné, aby UoZ nastoupil k zaměstnavateli, u kterého již dříve pracoval (mimo PNZ). Mzdový příspěvek na Odbornou praxi: 15 000,- Kč měsíčně 18 000,- Kč měsíčně pro absolventy (max. 2 roky po ukončení SŠ a VOŠ do 25 let, VŠ do 29 let) a dlouhodobě evidované UoZ (nad 24 měsíců) Plánovaný indikátor Odborných praxí: 220 osob na okres Mentor: Možnost příspěvku na úhradu mzdových nákladů mentora ve výši max. 176 Kč/hod. max. 5 hodin týdně po dobu 4 - 7 měsíců Plánovaný indikátor mentora je 57 na okres.

21 Projekt,,Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji“ Stáže do zahraničí Cíl: zvýšit pracovní mobilitu mladých uchazečů o zaměstnání, a tím i celkovou zaměstnatelnost těchto osob. Plánovaný indikátor: 60 zapojených osob za okres Cílová skupina: mladí lidé ve věku 15 – 29 let (včetně) evidovaní na ÚP ČR jako UoZ, nevzdělávající se, nezařazení do odborné přípravy, do praxí či jiných odborných kurzů, kteří mají maximálně VOŠ (tj. absolvovali maximálně krátký cyklus terciálního vzdělání) Pro zařazení do stáží je nutné, aby UoZ disponoval alespoň základní znalostí požadovaného cizího jazyka. Realizace stáží: stáž = pracovní pobyt v zahraničí minimálně 3 měsíce dlouhý, jehož účelem je získání zkušeností a zvýšení kvalifikace, stáži bude předcházet jazyková příprava (včetně tvorby životopisu a přípravy sebeprezentace v cizím jazyce), motivační a pracovněprávní poradenství. Doprovodná opatření poskytovaná v rámci stáží: úhrada nezbytných cestovních výdajů na pracovní pohovor u zahraničního zaměstnavatele, úhrada nezbytných cestovních výdajů na vlastní stáž (1x tam a 1x zpět), poskytování příspěvku na ubytování v zahraničí v maximální výši 300 €/měsíc po dobu max. 6 měsíců, úhrada nákladů na nostrifikaci vzdělání, bude-li to nezbytné pro realizaci stáže.

22 Projekt,,Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji“ Podpora návratu do vzdělávání Cíl: osobám, které předčasně ukončily vzdělávací proces, umožnit návrat do škol a získání potřebného vzdělání, a tím zvýšit jejich šanci na udržitelné zaměstnání. Plánovaný indikátor je12 osob na okres Cílová skupina: a)evidovaní UoZ a ZoZ do 29 let (včetně), kteří dosáhli zejména základního vzdělání (tj. nižšího vzdělání než je vyšší sekundární), b)b) osoby ve věku 15-29 let (včetně), které dosáhly zejména základního vzdělání (tj. nižšího vzdělání než je vyšší sekundární) a neúčastní se pracovního ani vzdělávacího procesu a hrozí jim sociální vyloučení (jsou mimo evidenci ÚP ČR) Realizace opatření Podpora návratu do vzdělávání: motivování CS k návratu do vzdělávání (včetně zhodnocení jejich profesní orientace a studijních předpokladů), příprava ke vstupu do vzdělávání - absolvování přípravného programu v rozsahu 60 vyučovacích hodin, asistence zaměstnance ÚP ČR včetně spolupráce s rodinou nebo tzv. „Ochutnávka“ tj. krátkodobá exkurze ve vybraném školském zařízení, vlastní nástup do vzdělávání, z důvodu lepší adaptace účastníků v edukačním procesu lze využít i možnost podpory tzv. Poradce pro vzdělávání v rozsahu 10 hodin/měsíc po dobu max. 10 měsíců.

23 Projekt,,Iniciativa podpory zaměstnanosti mládeže pro region NUTS 2 Severozápad v Ústeckém kraji“ Kontaktní osoby: Bc. Jana Škaloudová tel. 950 137 386, Bc. Jana Voráčková tel. 950 137 381, e-mail: jana.skaloudova@mo.mpsv.cz e-mail: jana.vorackova@mo.mpsv.czjana.skaloudova@mo.mpsv.czjana.vorackova@mo.mpsv.cz Ing. Dita Vokáčová tel. 950 137 383, Ing. Lenka Bejdová tel. 950 137 380, e-mail: dita.vokacova@mo.mpsv.cz e-mail: lenka.bejdova@mo.mpsv.czdita.vokacova@mo.mpsv.czlenka.bejdova@mo.mpsv.cz

24 ESF - Operační program Zaměstnanost (projekt RIP) Projekt,,Společně to dokážeme v Ústeckém kraji“ Realizace projektu: duben 2016 – březen 2019 (Zahájení realizace červen 2016) Cílová skupina: - uchazeči o zaměstnání, kteří jsou ohroženi sociální exkluzí a bydlí v sociálně vyloučených lokalitách Ústeckého kraje a splňují alespoň dva požadavky – evidence na ÚP ČR delší než 12 měsíců (popř. dlouhodobá evidence), nízká úroveň vzdělání nebo pobírání dávek hmotné nouze. Výše mzdových příspěvků: 15 000,- Kč až po dobu 12 měsíců Počet osob zapojených do projektu: 1 300 (počet zaměstnaných osob: 650) Kontaktní osoba: dosud neobsazeno (probíhá výběrové řízení)

25 ESF - Operační program Zaměstnanost (projekt NIP) Projekt POVEZ II,,Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II.“ Projekt se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců. Cílová skupina: zaměstnavatelé ve smyslu § 7 Zákoníku práce, a to prostřednictvím svých zaměstnanců či potenciálně nových zaměstnanců. Cílovou skupinou jsou rovněž fyzické osoby – OSVČ a nestátní neziskové organizace. Zaměstnavatelům bude umožněno získat příspěvek na vzdělávání svých zaměstnanců (v případě externího vzdělávacího zařízení v režimu de minimis je nastavena 15 % spoluúčast žadatele) a refundaci jejich mezd po dobu školení. Kontaktní osoby: Žaneta Šebková tel.950 137 455, e-mail: zaneta.sebkova@mo.mpsv.czzaneta.sebkova@mo.mpsv.cz Bc. Jitka Vadlejchová tel. 950 137 456, e-mail: jitka.vadlejchova@mo.mpsv.czjitka.vadlejchova@mo.mpsv.cz

26 Příspěvek na podporu regionální mobility (pilotní ověření nástroje APZ) Cílová skupina: a) uchazeč o zaměstnání s nepřetržitou délkou evidence nad 12 měsíců, b) uchazeč o zaměstnání do 12 měsíců, u kterého došlo bezprostředně před vstupem do evidence uchazečů o zaměstnání ke skončení pracovního poměru v důsledku hromadného propouštění zaměstnanců, oznámeného ÚP ČR zaměstnavatelem podle ustanovení § 62 zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, c) zájemce o zaměstnání evidovaný u ÚP ČR, u kterého došlo ke skončení pracovního poměru v důsledku hromadného propouštění zaměstnanců oznámeného ÚP ČR zaměstnavatelem podle ustanovení § 62 zákona 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Za splnění podmínek: d) PP mezi novým zaměstnavatelem a zaměstnancem bude sjednán na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než 12 měsíců, s konkrétním místem výkonu práce, e) místo výkonu práce je na území ČR (výjimkou jsou žadatelé žádající o příspěvek ÚP ČR – KrP v Ostravě), f) v případě, že ukončení vedení v evidenci UoZ bude z důvodu souvisejícím s nástupem do zaměstnání, ukončení vedení v evidenci zájemců o zaměstnání bude z důvodu umístěn nebo na vlastní žádost.

27 Příspěvek na podporu regionální mobility (pilotní ověření nástroje APZ) Výše příspěvku: a) vzdálenost menší než 10 km s pravidelným spojením veřejnou dopravou mezi místem výkonu bydlištěm - bez nároku na příspěvek, b) vzdálenost menší než 10 km tam, kde prokazatelně neexistuje pravidelné spojení veřejnou dopravou mezi místem výkonu práce a bydlištěm – 1 000,- Kč/ měs., c) vzdálenost od 10 km, ale méně než 25 km – 1500,-/měs., d) vzdálenost 25 km až 50 km – 2500,-Kč, e) vzdálenost větší než 50 km – 3500,- Kč. Příspěvkem nemůže být podpořen UoZ či ZoZ: a) který u stejného zaměstnavatele v době podání žádosti o příspěvek vykonává nebo vykonával v posledním kalendářním měsíci před podáním žádosti nekolidující zaměstnání, b) který bude nastupovat do PP k témuž zaměstnavateli, u nějž byl v PP v období 24 měsíců před podáním žádosti, c) jehož bydliště je ve stejné obci jako místo výkonu práce (bez ohledu na reálnou dojezdovou vzdálenost). Pozn.: místem bydliště je míněno místo trvalého bydliště žádající osoby

28 Aktuální nabídka pracovních pozic v okrese Most k 29.2.2016 Manipulační dělník/ce – 86 (12 500,-Kč – 16 000,-Kč) Zámečník, svářeč – 84 (9 900,- Kč – 20 000,-Kč) Prodavač/ka - 49 (10 200,-Kč – 16 000,-Kč) Kuchař/ka – 39 (10 200,- Kč – 18 000,-Kč) Pracovník/ce ostrahy – 34 (9 900,-Kč – 16 000,-Kč) Řidič/ka nákladního vozidla – 27 (10 900,- Kč – 20 000,-Kč) Mechanik opravář elektrozařízení – 26 (13 000,- Kč – 18 000,-Kč) Obchodní zástupce – 24 (12 000,-Kč – 35 000,-Kč) Operátor/ka call centra – 21 ( 11 000,-Kč – 20 000,-Kč) Uklízeč/ka - 5 (9 900,-Kč – 12 000,-Kč)

29 Příklady z praxe - pobírání nepojistných sociálních dávek

30 http://portal.mpsv.cz/stat. Děkuji za pozornost Mgr. Pavla Zůzová ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR Most V Mostě dne 11.4.2016


Stáhnout ppt "Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště v Mostě."

Podobné prezentace


Reklamy Google