Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 1 Úřad práce, pracovní právo a boj s mzdovým a sociálním dumpingem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 1 Úřad práce, pracovní právo a boj s mzdovým a sociálním dumpingem."— Transkript prezentace:

1 AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 1 Úřad práce, pracovní právo a boj s mzdovým a sociálním dumpingem

2 AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 2 Rakouský úřad práce (Arbeitsmarktservice AMS):  Předchozí „správa pracovního trhu“ byla v Rakousku k 1. 7. 1994 vyčleněna z veřejné správy.  Motivy: „Privatizace“, zvýšení efektivnosti, zapojení sociálních partnerů, koncentrace na základní úlohy, zajištění financování, reforma organizace…….  § 1. (1) AMSG: Provádění politiky trhu práce svazu přísluší úřadu práce. Úřad práce je podnik služeb veřejného práva s vlastní právní subjektivitou.  (2) Úřad práce je spolková organizace, v zemské struktuře je rozčleněna pro každou spolkovou zemi a dále je členěna na regionální organizace uvnitř spolkových zemích.

3 AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 3 Právní základy  Zákon úřadu práce (AMSG): o Úlohy, aktivity a organizace Úřadu práce o Nástroje aktivní politiky trhu práce ÚP o Prémie solidarity  Politika trhu práce – zákon financování (AMPFG) o Financování aktivní a pasivní politiky trhu práce  Zákon o podpoře trhu práce: o Reguluje zprostředkování práce v Rakousku o Speciální programy aktivní politiky trhu práce o Systém včasné výstrahy  Zákon o pojištění vzdělávání mládeže (JASG): o Určitý program odborného vzdělávání mladistvých

4 AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 4 Právní základy  Zákon o pojištění nezaměstnaných (AlVG): o Dávky v nezaměstnanosti, pomoc v nouzi, mimořádná pomoc v nouzi o Vyrovnávací dávka pro pracovníky nad 58 a pracovnice nad 53 let umožňující zkrácení pracovní doby, příspěvek na vzdělání  Zákon o překlenovacím příspěvku (ÜHG)‏  Zákon o zaměstnávání cizinců (AuslBG): Regulace povolení nečlenských občanů EU/ a občanů zemí rozšíření EU na rakouském trhu práce. o Povolení k zaměstnání, pracovní povolení, průkaz zproštění, potvrzení zabezpečení

5 AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 5 Nabídka služby  Informace (přes Úřad práce, profesní praxe)  Poradenství (bodová podpora při individuálním poradenství)  Péče (kontinuální proces řešení problému)  existenční zajištění  podpora  asistence při poradenství  zaměstnávání cizinců

6 AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 6 Spolkové ministerstvo financí (BMF)‏ Spolkové ministerstvo hospodářství a práce (BMWA)‏ 1.Správní rada 2.Představenstvo (2 osoby)‏ 3.Spolkové zastupitelství Spolkové organizace 1.Zemské ředitelství 2.Zemský jednatel/ka 3.Zemské zastupitelství 9 Zemských organizací 1.Regionální rada 2.Vedoucí regionální pobočky 3.Regionální pobočky 98 Regionálních organizací ÚPÚP ÚPÚP Organizace Úřadu práce:

7 AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 7 - Trh práce v Rakousku 2010: stav r. 2010 změna oproti předešlému roku Nezaměstnaní 250. 782 - 3,7% Mladiství ( do 24 let) 40. 084 - 6,6% …starší lidé (min. 50 let) 52. 446 + 1,4% volná pracovní místa 31. 009 +14,1% nezávislí pracovníci 3.360.238 +0,6% Míra nezaměstnanosti 6,9% - 0,3% ______________________________________________________________________________________ osoby hledající učňovské místo 5.752 - 3,2% volná učňovská místa 3.431 + 4,6%

8 AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 8 - Dílčí oblasti:  Individuální pracovní právo, je označováno také jako pracovně smluvní právo nebo právo pracovního poměru  Právo na ochranu zaměstnanců  Kolektivní pracovní právo, ke kterému patří podnikové a profesní ústavní právo Rakouské pracovní právo

9 AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 9 Základní principy individuálního pracovního práva:  Rovnoprávné jednání a antidiskriminace:  Princip příznivosti: V rakouském právu platí stupňovitá stavba právního řádu. To znamená, že jako základ platí zákon. Ustanovení kolektivních smluv mohou být pouze výhodnější než zákon, podnikové dohody zas musejí být lepší než kolektivní smlouva a pracovní smlouva zas musí být výhodnější než podniková dohoda mezi zaměstnancem a podnikovou radou. V případě, že by např. pracovní smlouva představovala zhoršení oproti platné dohodě mezi zaměstnavatelem a podnikovou radou, je takováto pasáž pracovní smlouvy neplatná  Princip skutečného ekonomického obsahu: Smluvní vztah současné úmluvy je pro právní kvalifikaci principiálně nevýznamný. V ojedinělém případě je vždy rozhodující, jak se smluvní vztah skutečně vytvoří a jak se bude užívat obsah smlouvy mezi smluvními partnery

10 AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 10 Individuální pracovní právo:  Pracovní poměr : - Odůvodnění pracovního poměru: Ukončení pracovního poměru se v Rakousku obvykle neváže na žádné formální ustanovení. Z tohoto důvodu může vzniknout ne jen písemně, ale i ústně, dokonce i jako „logické jednání“ - Ukončení pracovního poměru: 1. Rozvázání v průběhu zkušební doby 2. Uplynutí sjednané doby (konec pracovního poměru na dobu určitou) 3. Rozvázání na základě oboustranné dohody 4. Výpověď 5. Propuštění 6. Odchod 7. Smrt zaměstnance

11 AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 11  Pracovní karta: - 1. Jméno a adresa zaměstnavatele - 2. Jméno a adresa zaměstnance - 3. Začátek pracovního poměru - 4. U pracovních vztahu na dobu určitou (pracovní vztahy na omezenou dobu) je uveden konec pracovního poměru (časové omezení) - 5. Délka výpovědní lhůty, termín výpovědi - 6. Běžné místo pracovního nasazení, pokud je to nutné, odkaz na změnu místa pracovního nasazení, - 7. Možné zařazení do všeobecného schématu - 8. Plánované zaměstnání - 9. Nástupní mzda (základní mzda, další složky mzdy jako zvláštní platby), splatnost mzdy - 10. Výměra řádné roční dovolené - 11. dohodnutá denní nebo týdenní normální pracovní doba pracovníka, pokud se nejedná o pracovní poměry, na které vztahuje zákon o domovnících a - 12. Označení norem, které se rovněž vztahují k pracovní smlouvě. Kolektivní normy (kolektivní smlouva, sazby, minimální mzda, učňovská odměna, dohoda mezi zaměstnavatelem a podnikovou radou) a odkaz na místo v podniku, kde jsou normy k nahlédnutí. - 13. Jméno a adresa podnikových pokladen (BVK) pracovníka nebo pro pracovníky ve stavebnictví, kteří podléhají zákonu o dovolených a odstupném (BUAG), jméno a adresa BUAK.

12 AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 12  Práva a povinnosti plynoucí z pracovního vztahu:  Zaměstnanec: - Osobní pracovní povinnost - Věrnostní povinnost (ochrana podnikových zájmů) - Povinnost řídit se pokyny  Zaměstnavatel: - Povinnost úhrady odměn (minimální mzda, přídavky, dobrovolné sociální dávky) - Povinnost sociální péče (Ochrana života a zdraví, dodržování délky prac. doby, poskytování dovolené, zákonné sociální náklady v případě nemoci)

13 AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 13  Formy zaměstnávání:  Pracovní smlouva –Závislá činnost (začlenění do podnikových organizačních struktur, vázanost pokyny, kontrola, disciplinární odpovědnost, osobní povinnost vykonat službu) –Ekonomická závislost pracovnice/´pracovníka –Nárok na odměnu  Volný služební poměr: -Trvající závazkový vztah -Chybí zde osobní závislost nebo existuje pouze v omezené míře -Není zde vázanost pokyny -Neexistují omezení osobního jednání -Možnost samostatné organizace průběhu práce a kdykoliv ji měnit -Nejdůležitější provozní prostředky dá k dispozici zaměstnavatel -Platba odměny podle doby trvání práce, ne podle vykonaného díla -Výkon je podáván v podstatě osobně

14 AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 14 Formy zaměstnávání:  Smlouva o dílo: -O smlouvě o dílo mluvíme tehdy, když někdo převezme provedení díla za úplatu. Na rozdíl od pracovní smlouvy nebo služebního poměru je u smlouvy o dílo rozhodující výsledek služby. Dlužné plnění je dílo (konkrétní výkon) nebo určitý výsledek. -Osobní a ekonomická nezávislost na zadavateli -Činnost zpravidla nemusí být vykonávána osobně (možnost nechat se zastupovat třetími osobami) -Zhotovitel není u smlouvy o dílo vázán pokyny -Zhotovitel disponuje firemní strukturou (kancelář provozní prostředky atd.) -Zhotovení díla nebo dostavení se výsledku znamená automatické ukončení cílového závazkového vztahu ⇛ Pozor: smlouva o dílo může být uzavřena pouze s podnikateli (živnostníky) nebo novými samostatně výdělečně činnými osobami!

15 AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 15  Zaměstnanci, pro které platí zvláštní ochranné opatření: -Mladiství (zákaz zaměstnávání, zvláštní bezpečnost práce) -Učňové (omezení předčasného ukončení učebního poměru) -Těhotné a kojící matky (zákaz zaměstnávání, zvláštní ochrana pracovní doby, ochrana při propuštění a výpovědi smlouvy) -Matky/ otcové na mateřské nebo na částečném úvazku (ochrana při propuštění a výpovědi smlouvy) -Voják základní vojenské služby a voják civilní služby, ženy ve vojenském výcviku (ochrana proti propuštění z práce a výpovědi) -Funkcionáři zastupující zaměstnance ( ochrana proti propuštění z práce a výpovědi ) -Postižené osoby

16 AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 16  Sociální pojištění: - Pracovníci jsou plně pojištěni podle Všeobecného zákona o sociálním pojištění (ASVG) – nemocenské, sociální a úrazové pojištění, pokud mzda přesáhne hranici zaměstnání nepatrného rozsahu (2011: € 374,02). Mají nárok na dávky nemocenského pojištění, mateřskou a jsou pojištění proti nezaměstnanosti. Zaměstnancem ve smyslu ASVG je v každém případě ten, kdo je ve smyslu zákona o dani z příjmu 1988 (EStG 1988) povinen platit daň ze mzdy. - Zaměstnanci se musí před nástupem do zaměstnání nahlásit na příslušné oblastní nemocenské pojišťovně. - Povinné pojištění končí s ukončením pracovního poměru

17 AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 17  Zákonné zájmové zastoupení – povinné členství: - Člen Hosposdářských komor: povinné členství nastává získáním živnostenského oprávnění, může být ale i nahlášeno - Člen tzv. dělnické komory ( v AT tzv. Arbeiterkammern) : skoro všichni nesamostatně, zaměstnanci v čekací lhůtě, nezaměstnaní ⇛ Odbory nebo průmyslové spolky jsou oproti tomu dobrovolnými spolky!

18 AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 18 Národní nařízení v prosazení „směrnice vysílání „ tzv. „Entsenderichtlinie 96/71/EG“ -Pro „vysílané zaměstnance“: §§ 7 – 7c AVRAG + nárok na rakouskou minimální mzdu + dodržování rakouské pracovní doby a doby odpočinku + nárok na rakouský „nárok na dovolenou“ + dodržování rakouské ochrany zaměstnanců -Pro „přenechávané zaměstnance“: viz shora uvedené + § 17 AÜG: tento zákon upravuje oznamovací povinnost pro přenechávání pracovních sil i přes hranice (např. jméno zaměstnavatele, údaje k přenechávané pracovní síle, výše mzdy, atd.). ⇛ Pro oba případy platí speciální nahlašovací povinnosti: - pro vysílání u ZKO BMF - pro přenechávání AKUPAV-Portal BMASK ⇛ Dodatečně platí speciální živnostensko – právní nařízení Pracovní právo v případech přeshraničního vysílání

19 AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 19 Tento zákon Má zajišťovat stejné mzdové podmínky pro všechny pracovníky, pracující v Rakousku a Umožňovat férovou soutěž mezi tuzemskými firmami a mezi tuzemskými firmami a firmami, které nemají sídlo v Rakousku Tento zákon obsahuje následující opatření:  Kontrola základní mzdy pro zabránění mzdového dumpingu se kontroluje, zda je pracovníkovi vyplácena základní mzda podle zákona, vyhlášky nebo kolektivní smlouvy. Kontrola se týká pracovníků, kteří mají v Rakousku sociální pojištění a je prováděna příslušnou zdravotní pojišťovnou, U přenechávaných nebo do Rakouska vysílaných pracovníků ji provádí "Kompetenzzentrum Lohn- und Sozialdumping Bekämpfung„ /Centrum pro potírání mzdového a sociálního dumpingu/, které bylo zřízeno u Wiener Gebietskrankenkasse /Vídeňské regionální zdravotní pojišťovny/. Příslušná šetření na pracovišti provádějí orgány úřadu spravujících tyto dávky. Vstoupení v platnost zákona pro boj s mzdovým a sociálním dumpingem dnem 1.5.2011

20 AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 20 Pokud se vyskytne případ mzdového dumpingu, kontrolní orgán je povinen podat oznámení příslušnému okresnímu úřadu. V určitých případech je možno od oznámení upustit, avšak pouze tehdy, když zaměstnavatel příslušnou mzdu doplatí.  Povinnost mít k dispozici mzdové podklady Zaměstnavatelé se sídlem v cizině jsou povinni, mít mzdové podklady pro pracovníky během jejich zaměstnávání v Rakousku v německém jazyce na místě nasazení těchto pracovníků.  Správní pokuty Při mzdovému dumpingu, maření kontroly a pokud nejsou k dispozici mzdové podklady na místě hrozí správní pokuty. V případě, že se mzdový dumping vyskytne Nanejvýš u tří pracovníků, činí peněžitá pokuta na každého pracovníka 1.000 Euro až 10.000 Euro, v případě opakování 2.000 Euro - 20.000 Euro Pokud je tím postiženo více než tři pracovníci, činí peněžitá pokuta na každého pracovníka 2.000 Euro až 20.000 Euro, v případě opakování 4.000 Euro až 50.000 Euro. Při maření kontroly nebo pokud nejsou mzdové podklady k dispozici, pohybuje se rámec pokuty od 500 Euro do 5.000 Euro v případě opakování od 1.000 do 10.000 Euro.

21 AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 21  Zákaz provádění služby Při nedodržení základní mzdy u více než tří pracovníků nebo při opakovaném mzdovém dumpingu je Okresní správní úřad povinen zaměstnavatelům se sídlem v zahraničí zakázat výkon služby po dobu trvání min. jednoho roku.  Kauce K zajištění správně-trestního řízení a výkonu peněžité pokuty může okresní správní orgán zadržet jako kauci od (tuzemských) objednavatelů zakázky Při přenechávání pracovních sil od ((tuzemských) zaměstnavatelů Část dosud nevyplacené mzdy nebo platby za přenechání pracovních sil jako kauci. Spodní hranice kauce je vždy 5.000 Euro a nesmí překročit příslušně udělovanou maximální pokutu.  Právní základ §§ 7d až 7m zákona o úpravě pracovních smluv

22 AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 22  § 4/1/1e ASGG: v případě vysílání a přenechávání mohou být mzdové nároky uplatňovány soudní cestou i v Rakousku  § 14 AÜG: v případě přenechávání ručí rakouští zaměstnavatelé jako ručitelé za mzdové nároky a odvody sociálního pojištění  § 7c/3 AVRAG: generální dodavatel ručí za nároky na odměnu pro pracovníky jeho subdodavatelů  § 67a/1 ASVG (Zákon o ručení zaměstnavatelů): ve stavebnictví a úklidových pracích (úklid staveb) ručí zadavatel za odvody sociálního pojištění jeho subdodavatelů Zvláštní ustanovení


Stáhnout ppt "AMS NÖ, Jihlava 15.6.11, Folie Nr. 1 Úřad práce, pracovní právo a boj s mzdovým a sociálním dumpingem."

Podobné prezentace


Reklamy Google