Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Java – úvod.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Java – úvod."— Transkript prezentace:

1 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Java – úvod

2 Java – základní charakteristiky Java je objektově orientovaný programovací jazyk, ale také platforma Aplikace napsaná v Javě, může běžet na každé platformě, pro níž je vyvinut virtuální stroj

3 Platformy Javy – výčet Java SE (Standard Edition) –Desktopové aplikace –Applety JavaCard –Programování čipových karet Java ME (Micro Edition) –Především v mobilních telefonech –Zatím převážně hry, ale množí se aplikace spolupracující se servery –Midlety Java EE (Enterprise Edition) –Nadstavba nad Java SE –Velké distribuované aplikace –Podporuje vícevrstvou architekturu –Servlety, JSP, EJB Java EE Java SE Java ME JC

4 Soubor se zdrojovým kódem, má koncovku java. Překladač javac Soubor s bytekódem, má koncovku class. Java Virtual Maschine Pro všechny platformy stejné Pro každou platformu jiná JVM Přenositelnost mezi platformami

5 Co potřebujete nainstalovat na svůj počítač Javu Greenfoot BlueJ

6 Java – kde ji získat Na stránkách java.sun.com, získáte Javu pro Windows, Solaris a Linux. Potřebujete JDK 6 update 16 Na stejných stránkách je ke stažení i dokumentace a tutoriál.

7 Java - instalace Spustíte instalaci, můžete nastavit umístění instalace. Javu je možné nainstalovat bez ukázek a zdrojových kódů standardních tříd. Aby fungovaly všechny aplikace Javy (javac, javadoc, jar, atd.), je třeba nastavit přidat do proměnné prostředí Path cestu do podadresáře bin javovské instalace

8 Greenfoot vývojové výukové prostředí pro Javu napsáno v Javě pro fungování je třeba mít nainstalováno JDK

9 Greenfoot – kde ho získat www.greenfoot.org momentálně ve verzi 1.5.4 pro Windows je ke stažení v souboru s koncovkou exe tj. včetně instalátoru existuje i multiplatformní verze v jar archivu

10 BlueJ vývojové výukové prostředí pro Javu napsáno v Javě pro fungování je třeba mít nainstalováno JDK

11 BlueJ - kde ho získat www.bluej.org pro Windows je ke stažení v souboru s koncovkou exe tj. včetně instalátoru existuje i multiplatformní verze v jar archivu

12 Objektové vlastnosti Všechny objektové vlastnosti budou postupně objasňovány během celého kurzu Přehled objektových vlastností –používání abstrakce –definování tříd objektů –existence objektů (instancí) –zapouzdření a ukrývání implementace –komunikace objektů (volání metod) –polymorfismus –dědičnost

13 Základní principy OOP Všechno je objekt (opravdu všechno včetně vlastností, dějů, událostí, …) Objektově orientovaný program je v nějakém programovacím jazyce zapsaný popis tříd, jejich instancí (objektů) a zpráv, které si mezi sebou tyto objekty posílají

14 Objekty Abstrakce z reality Spojení dat (údajů, proměnných, datových atributů) a činností, které je možné s těmito daty provádět (metod)

15 Třída Třída je obecný popis, ve kterém se deklarují (určí) data, která budou popisovat stav objektu, a metody, které popisují činnost jaké je možné s objekty provádět.

16 Pes jméno rasa štěkej žer hoňKočku Dášeňka foxteriér Rek Německý ovčák Asta kólie Alík neurčena Skutečné objekty v realitě Instance v paměti počítače Třída obecný popis v programu

17 Třída Pes Pes jméno rasa štěkej žer hoň kočku datové atributy instance, každá vytvořená instance je bude mít naplněny vlastními daty metody instance, pro každou vytvořenou instanci je budeme moci spustit, postup bude u všech instancí stejný, ale budou pracovat s datovými atributy konkrétní instance

18 Volání metod (posílání zpráv) Analogie s mobilním telefonem –Mohu poslat SMS jen tomu, na koho mám číslo –Mohu posílat různé zprávy –Reakce různých lidí na stejnou zprávu mohou být různé

19 Vytvoření instance Instance se vytvářejí pomocí specifické metody, která se nazývá konstruktor Při spouštění konstruktoru si musíme uložit referenci na vznikající instanci

20 public class Jmeno { Datové atributy Statické proměnné Statický inicializační blok Statické metody Konstruktory Metody Vnitřní třídy Statické vnitřní třídy } Třída

21 Datové atributy instance Datové atributy: –vyjadřují základní charakteristiky instance třídy, –uchovávají informace mezi jednotlivými voláními metod. Každý datový atribut musí mít určený typ a jméno (identifikátor) Určení jména a typu se označuje jako deklarace. Nastavení počáteční hodnoty se nazývá inicializace.

22 Datové atributy - deklarace a inicializace modifikátory typ identifikátor = hodnota; public class Kruh { private int prumer; private int xPozice; private int yPozice; private String barva; ………zde následují další části deklarace třídy…………… } prumer = 30; xPozice = 20; yPozice = 60; barva = "modra";

23 Identifikátor Je tvořen posloupností písmen, číslic a podtržítka, začíná písmenem. Java rozlišuje malá a velká písmena: cislo a Cislo jsou dva různé identifikátory. Používá se pro pojmenování: –tříd, –datových atributů, –metod, –lokálních proměnných, –parametrů metod, –..... Identifikátor by měl vystihovat obsah toho, co pojmenovává. Pro pojmenování metod se obvykle používají slovesa (s předmětem), pro ostatní podstatná jména (včetně přívlastku). Identifikátor nesmí obsahovat klíčové slovo Javy

24 Pravidla pro používání malých a velkých písmen v identifikátorech (jménech) 1.Velké písmeno na začátku, všechna počáteční písmena nového slova velká –třídy –rozhraní 2.Malé písmeno na začátku, všechna počáteční písmena nového slova velká –proměnné třídy a instance –pomocné proměnné metod –formální parametry metod –jména metod 3.Všechna písmena velká, jednotlivá slova oddělena _ –pojmenované konstanty

25 Klíčová slova abstractcontinuefornewswitch assertdefaultifpackagesynchronized booleandogotoprivatethis breakdoubleimplementsprotectedthrow byteelseimportpublicthrows caseenuminstanceofreturntransient catchextendsintshorttry charfinalinterfacestaticvoid classfinallylongstrictfpvolatile constfloatnativesuperwhile

26 Metody instance Metody: –představují dovednosti, činnosti, které může objekt provádět, –umožňují rozdělit kód do jednotlivých částí, Metody jsou deklarovány ve třídě. Metoda se skládá z –hlavičky (podpisu) metody –těla metody, které je tvořeno pomocí příkazů deklarací lokálních proměnných.

27 mujPes.stekej(); String RasaMehoPsa = mujPes.getRasa(); Volání metody instance odkaz na vytvořenou instanci (identifikátor)

28 Deklarace metody public String getRasa ( ) { return rasa; } Typ návratové hodnoty Jméno metody Parametry metody Klíčové slovo pro vrácení výsledku a ukončení metody Vracená hodnota Modifikátor přístupu

29 Deklarace metody public void zmenVelikost (int novyPrumer) { vymaz(); prumer = novyPrumer; kresli(); } Typ void určuje, že metoda nic nevrací Jméno metody formální parametr metody

30 Hlavička (podpis) metody hlavička má několik částí –modifikátor přístupu –další (nepovinné) modifikátory –typ návratové hodnoty –jméno (identifikátor) –kulaté závorky (mohou zde být formální parametry metody) –vyhazované výjimky(nepovinná část)

31 Použité zdroje a literatura Developer Resources for Java Technology [online]. c2010 [cit. 2010-03-28]. Dostupné z WWW: http://java.sun.com PAVLÍČKOVÁ, Jarmila; PAVLÍČEK, Luboš. Úvod do Javy. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2005. 227 s. ISBN 802450963.

32 Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu OBZORY Autor: Ing. Jarmila Pavlíčková Předmět: seminář Java Datum: 28. března 2010


Stáhnout ppt "Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Evropský sociální fond Gymnázium, Praha 10, Voděradská 2 Projekt OBZORY Java – úvod."

Podobné prezentace


Reklamy Google